Actueel

In het menu rechts kunt u onder het kopje Nieuws en Weekbrieven lezen wat er speelt op onze school. 

Wij gebruiken op school de ouderapp. van Social Schools, zo ontvangen de ouders alle actuele (groeps) nieuws.