Nieuws

15 maart 2017

de Grote Rekendag

De Grote Rekendag (woensdag 22 maart jl) is achter de rug...


de Grote Rekendag
... met een stralend zonnetje begonnen we op beide locaties met een spetterende opening. In alle groepen is enthousiast gewerkt. Heel bijzonder om op een heel andere manier met rekenen bezig te zijn. Er zijn veel foto's gemaakt, deze zijn te vinden op de homepage en op verschillende groepspagina's. Kijk voor meer informatie over de inhoud van deze dag èn voor foto's van huisnummers die de kinderen opgestuurd hebben, onder het kopje actueel.