Schooljaar 2018-2019 nummer 02
 

Agenda:

 

  5 september  Oefenen Singelloop 14:00 - 15:00 uur 
  7 september  Elke vrijdag 'Gruitdag' (groenten/fruit als tussendoortje)  
 11 september  Informatieavond 19:00 uur groep 1 t/m 7 
 12 september  Informatieavond 19:00 uur groep 8
 14 september  Goudse Singelloop
 19 september  Studiedag, kinderen vrij 
 26 september  Jaarvergadering OR
  3 oktober  Start Kinderboekenweek t/m 12 oktober
 10 en 11 oktober  Schoolfotograaf
 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie

 

     Beste ouders,
Allereerst wil ik een excuus maken voor de koffieochtend van afgelopen woensdag die in de soep liep. In de onderlinge afstemming was iets mis gegaan en dat kan ik mezelf aanrekenen. Dat ga ik goedmaken! Aanstaande woensdag is er vanaf half 9 koffie en thee op locatie Brittenburg en alle ouders zijn van harte welkom! 

 

Tijdens de ochtendpauze is er gelegenheid om meegenomen eten en drinken te nuttigen. Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen een verantwoord tussendoortje meenemen. Daarom is op vrijdag de ‘gruitdag” De kinderen en de leerkrachten nemen als tussendoortje in de pauze groente of fruit mee. Zou u hier rekening mee willen houden?

 

Staking 12 september: school open

Zoals u in het nieuws gehoord zult hebben, zijn de scholen in de provincies Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om op woensdag 12 september te staken voor betere salarissen, het verlagen van de werkdruk en een oplossing voor het lerarentekort. Het team van De Cirkel ondersteunt het doel van de staking ten volle! Onze leerkrachten willen echter gewoon lesgeven die dag en doen waar hun hart naar uitgaat: zorgen voor goed onderwijs aan onze leerlingen. Dat is de reden dat 12 september een lesdag is voor de kinderen. We zullen op een andere manier laten zien dat we achter het doel van de staking staan!

 

Met vriendelijk groet,

Merijn Zanen

directeur 

 

 

 

 

    
     Oefenen Singelloop
De Goudse Singelloop komt er weer aan! Op vrijdag 14 september zullen ruim 60 kinderen van De Cirkel meedoen aan deze geweldige Goudse loop! Om ervoor te zorgen dat ze goed getraind en vol zelfvertrouwen aan de start verschijnen, organiseren wij weer een oefenloop op woensdagmiddag 5 september bij het Groene Eiland. We starten om 14.00 uur met de warming-up. Om 15.00 uur ongeveer zal het afgelopen zijn.

Mocht uw kind mee willen doen aan deze oefenloop, dan kan hij/zij zich opgeven bij juf Ellen (ellen.keetelaar@degroeiling.nl) of meester Justin (justin.baars@degroeiling.nl).

We hopen weer veel aanmeldingen te ontvangen.

 

    
     Sport Gouda buurtsport

Vanaf maandag 3 september a.s. organiseert SPORT•GOUDA de buurtsport weer!

Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere kinderen ontmoeten. Ouders zijn ook van harte welkom bij Buurtsport.

Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches.

 

Buurtsport vindt in het schooljaar 2018-2019 (met uitzonderling van de schoolvakanties) elke week plaats op de onderstaande locaties en tijden.

 

Vrijdag  Plaswijck  Schoolplein Cirkel Rijnlust  14:30 - 16:00 uur

 

Met sportieve groet,

 

Denise Blom

Coördinator Sociaal Domein

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Dinsdag 11 september worden de verkeerslessen van School op Seef gegeven aan alle kleutergroepen. SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in
een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam
veilige weggebruikers.

De leerkrachten zouden bij deze verkeerslessen uw hulp goed kunnen gebruiken. Er hangt aan de deur van de klas een inschrijfformulier, alvast heel erg bedankt voor uw hulp.

 

In groep 1/2A is hoofdluis geconstateerd. De ouders van dit kind zijn druk bezig met het behandelen, maar het is wel noodzakelijk dat alle ouders hun kinderen blijven nakijken. Kammen is de beste manier.

Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben al heel hard gewerkt de eerste week! De eerste letters hangen al aan de letterlijn en worden prachtig geschreven in het schrijfschriftje!

Deze week hebben we ook al gymles gehad in de “grote” gymzaal. We gymmen het hele jaar op maandag en woensdag. De kinderen hebben voor de gymles een korte broek, T-shirt en gymschoenen nodig. In tegenstelling tot voorafgaande jaren blijven deze gymspullen niet op school, maar zullen na iedere gymles weer mee terug naar huis worden genomen.

Groep 3B heeft op woensdag van 11.00-12.00 uur les. De kinderen mogen om 12.00 uur worden opgehaald bij de gymzaal naast de Brittenburg.

Alle benodigde spullen voor groep 3 zijn aanwezig in de klas, eigen stiften en/of kleurpotloden meenemen mag natuurlijk altijd.

Volgende week is er een eenmalige wijziging in de werkdagen van juf Brenda en juf Samantha. Juf Brenda staat op maandag voor de groep en juf Samantha van dinsdag t/m vrijdag. 

 

Groep 4
Groep 4 is fris en fruitig begonnen aan een nieuw schooljaar. Bij alle kinderen lag Fruittella op de tafel. We hebben deze week de verjaardag gevierd van Djenayo en Delano en Elyse heeft in de vakantie een broertje gekregen. Hij heet Mylan.

We hebben een kijkje genomen in de taalmethode Taalactief en hebben de instaplessen gemaakt. Zo weten we al een beetje hoe het werkt. We weten nu wat het zelfstandig naamwoord is en wat lidwoorden zijn. 

Bij spelling geoefend met luisterwoorden met twee medeklinkers aan het begin en eind van het woord. En hebben we een instapdictee gemaakt. 

Station Zuid is onze leesmethode. Ook daar zijn we in begonnen.

In onze la ligt een nieuwe pen, een gum, een potlood, een liniaal, een wisbordje met stift, lijnstift en stiften. Kleurpotloden hebben we in de kast staan.

We hebben al gerekend op de Snappet. Wat erg wennen is maar wel heel leuk.

 

Voor de les Seef op school (verkeersles op het plein) kunnen we nog hulp gebruiken. Wie zou kunnen helpen op donderdag 20 september? Graag doorgeven aan de leerkrachten. 

 

Groep 5 , 5/6 en 6
Maandag zijn we gestart met onze nieuwe klas. Wij zijn zelf heel enthousiast na de eerste week, en hopen natuurlijk dat datzelfde geldt voor onze leerlingen van groep 5, 5/6/ en 6! Zo niet, dan horen wij het graag!

- Gisteren, donderdag, hebben de kinderen uit groep 6 huiswerk meegekregen. Een blad met rekenopgaven aan beide kanten. Donderdag 6 september moeten de kinderen het huiswerk ingeleverd hebben. 

- Het is noodzakelijk voor de kinderen van groep 6 dat iedereen een huiswerkmap bij zich heeft waarin het huiswerk vervoerd wordt. De meeste kinderen hadden er al een bij zich, fijn. Het huiswerk wordt meestal aan het eind van de week gegeven maar soms ook aan het begin van de week. De kinderen krijgen altijd een week de tijd om het te maken of te leren. 

- Het is de bedoeling dat iedereen een vulpen (of Stabilo) in zijn of haar laatje heeft, evenals een whitebordstift om te gebruiken op het wisbordje. Bij veel kinderen is dit al in orde.

- Voor de knutselles van de groepen 5/6 en 6, zijn wij op zoek naar (tien stuks-) eierdozen. U kunt deze inleveren bij de groepsleerkracht.

Huiswerk
Groep 7
Welkom in groep 7

De eerste schoolweek zit er alweer op! De kinderen zijn goed gestart deze week en zijn al helemaal gewend aan hun nieuwe lokaal. 

Nog niet alle kinderen hebben alle materialen weer mee naar school genomen. Sommige kinderen missen nog een vulpen, schaar en liniaal. Zou u ervoor willen zorgen dat ze deze materialen volgende week meenemen?

Mocht uw kind geen vulpen meer hebben, dan kan hij/zij er ook een kopen op school. De kosten hiervan zijn € 5,00. 

Eerste keer huiswerk

Volgende week maandag krijgen de kinderen voor het eerst dit schooljaar huiswerk mee naar huis. Ze krijgen hier een week de tijd voor. We vinden het belangrijk dat de kinderen zorgvuldig omgaan met het huiswerk. Daarom moeten de kinderen ook een huiswerkmap mee naar school nemen. Het huiswerk wordt elke week gecontroleerd.

Gymles groep 7A

Op dinsdag heeft groep 7A van 13:30 uur tot 14:30 uur gym in gymzaal Hoogenburg. De kinderen mogen daarna vanaf de gymzaal gelijk naar huis. Op vrijdag start de groep met gym in gymzaal Hoogenburg. De kinderen worden op deze dag om 8.30 uur bij de gymzaal verwacht. 

 

Groep 8
Beide groepen 8 hebben een gezellige eerste week gehad. De leerlingen en de leerkrachten hebben kennisgemaakt met elkaar en de wensen en verwachtingen voor dit schooljaar zijn met elkaar besproken. We hebben allemaal veel zin in dit nieuwe, toch bijzondere schooljaar.

Schoolbezoeken:

Dit schooljaar zal natuurlijk ook in het teken staan van de bezoeken aan de middelbare scholen in Gouda. U ontvangt van de leerkrachten t.z.t. een boekje waar alle data van de opendagen van de verschillende scholen in vermeld staan. 

Ouderavond groep 8:

Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers uit voor de informatieavond (19:00 uur) van groep 8 op woensdag 12 september. Wij zullen u dan informeren over de belangrijke zaken in groep 8. 

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link voor de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62