Schooljaar 2018-2019 nummer 04
 

Agenda:

 

 14 september  Goudse Singelloop; Heel Veel Succes Allemaal!
 17 september  Start verkiezingen Leerlingenraad groep 5 t/m 8
 19 september  Studiedag, kinderen vrij 
 26 september  Start kinderpostzegel verkoop groep 7 en 8
 26 september  19:30 uur in aula Brittenburg de Jaarvergadering OR 
  3 oktober  Start Kinderboekenweek t/m 12 oktober
 10 oktober  Schoolfotograaf: studio foto's na schooltijd
 11 oktober

 Schoolfotograaf: portret-en klassenfoto's onder schooltijd en broer/zus foto's voor-en na schooltijd

 15 t/m 29 oktober

 Inschrijven 10-minuten gesprekken november groep 1

 t/m 8

 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie
 13 en 15 november  10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8

 

     Beste lezers,
Zoals u weet ondersteunt het team van De Cirkel het doel van de estafettestaking in het primair onderwijs die op 12 september plaatsvond in Zuid-Holland en Zeeland. Wij maken ons hard voor kwalitatief goed onderwijs! Wij hebben er echter voor gekozen om de school open te houden, omdat onderwijs aan onze leerlingen is waar ons hart naar uitgaat. Hoe hebben we dan toch van ons laten horen? Een van onze leerkrachten heeft het team vertegenwoordigd bij de manifestatie in Rotterdam en op school hadden we een kort lesprogramma tot 10 uur. Na 10 uur gaven de leerkrachten geen les meer en kon de tijd vrij ingevuld worden met de groep. Leerkrachten en kinderen legden symbolisch 'de voeten op tafel' (zie foto), iets wat de kleuters heel ondeugend vonden!
Om zichtbaar te laten zien dat wij achter het doel van de staking staan heeft u posters in school kunnen zien hangen.
    
     Uitnodiging jaarvergadering OR
Op woensdagavond 26 september om 19:30 uur vindt in de aula op Brittenburg de algemene ledenvergadering van de ouderraad plaats. Op deze avond wordt de financiele status besproken, kunt u vragen stellen over de activiteiten die door de OR georganiseerd worden en ideeën aandragen. Misschien bent u geïnteresseerd om ook te helpen in de ouderraad of heeft u vragen daarover.   

U bent van harte welkom!

    
     Schoolfotograaf
Op donderdag 11 oktober a.s. komt de schoolfotograaf. Deze dag worden de groepsfoto’s, de individuele foto’s en de broer/zus foto’s gemaakt. Als u niet wilt dat uw kind op de groepsfoto komt te staan, geeft dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren).

Op woensdag 10 oktober van 14.30 – 17.00 uur is er dit jaar weer de mogelijkheid om i.p.v. de “normale” broer/zus foto een studiofoto van uw kind/kinderen te laten maken. Deze foto’s worden gewoon op school gemaakt.

Vandaag krijgen alle oudste kinderen een formulier mee (zie hier de link). Het aanmeldingsstrookje is alleen bestemd voor de broer/zus foto's of de studiofoto’s. De individuele foto’s en de groepsfoto’s worden onder schooltijd gemaakt. Wilt u het strookje uiterlijk vrijdag 21 september bij de leerkracht inleveren?

    
     Aanmelden kandidaten Jeugdlintje

Ken jij een jonge Gouwenaar die de Goudse Ster verdient?

Meld hem of haar dan vóór 1 oktober aan.

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een inspirerend voorbeeld en mogen best eens in de schijnwerpers staan. 

Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar kunnen hiervoor voorgedragen worden. 


Je kunt zelf iemand  voordragen of je kunt anderen erop attenderen. 

Meer informatie over het jeugdlintje kun je vinden op www.gouda.nl./jeugdlintje

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren op de informatieavond afgelopen dinsdag.

Voor wie verhinderd was of voor wie het nog even na wil lezen, de PowerPointpresentatie staat z.s.m. op onze website.

Bij alle groepen hebben zich gelukkig klassenouders aangemeld. Nu kunnen we de groepsapp opstarten zodat de leerkrachten via de klassenouders berichten kunnen doorsturen. Voor groep 1/2a is dit Jorgen Brouwer, de vader van Rianne. Wie zou dit samen met hem willen doen?

Voor groep 1/2b zijn dit Denise Kok (Kylian) en Charlotte Slootjes (Jaelynn).

Voor groep 1/2c zijn dit Marleen Bik (Taeke) en Cristel Eckhardt Merel)

U kunt, indien u in de groepsapp wilt, uw naam en telefoonnummer opschrijven op de lijsten bij de betreffende groep.

Ook de kriebelouders hebben zich aangemeld; groep 1/2c Cristel Eckhardt (Merel) en Samantha Kalmeyer  (Ian) en groep 1/2b Hanneke van Hooijdonk (Bram H.) en Tamara Bos (Densley)

Groep 1/2 a zoekt nog kriebelouders. Graag opgeven bij de leerkrachten.

 

Komende week ronden we het thema "start “van onze nieuwe schatkist methode af. 

Hierna begint de Kinderboekenweek met het thema "vriendschap" in combinatie met het thema "doen alsof".

Groep 3

Dinsdagavond was de informatieavond voor de groepen 3. Bij de beide groepen 3 hebben zich de volgende klassenouders aangemeld: 

Groep 3A: moeder van Nathan (Quinia Vermeulen) en moeder van Tess (Jacky Kruijf).

Groep 3B: moeder van Merel H. (Hanneke van Hooijdonk) en moeder van Bo (Ilona Dessing). 

 

In groep 3 besteden we elke kern veel aandacht aan het leesproces en het leesplezier. Op de site www.veiliglerenlezen.nl kunt u als ouder leuke en zinvolle tips vinden. Als u de site opent en klikt op ‘voor ouders’, vervolgens ‘dit leert uw kind’ en daarna op Kim-versie, ziet u een overzicht van alle kernen van dit schooljaar. Behalve de zeer bruikbare boekentips, vindt u er leuke (lees)spelletjes voor thuis. 

Vandaag is Borre voor het eerst mee uit logeren gegaan. Borre blijft 3 nachtjes logeren en komt maandag weer mee naar school. In zijn koffertje zitten drie boekjes, zodat er iedere avond kan worden (voor) gelezen. Ook zit er een dagboek in waarin jullie de avonturen met Borre kunnen opschrijven.  

 

Dinsdag 18 september gaan we met de kinderen naar de bibliotheek. Dit bezoekje zal onder schooltijd plaatsvinden. Alle kinderen mogen dan een boekje uitkiezen en deze blijven dan een aantal weken in onze klas. 

Donderdag 20 september gaat de les van School op Seef niet door.  

 

De schoolarts komt voor 3B op:

Donderdag 4 oktober 08.30-15.00 uur

Dinsdag 11 oktober 11.30-15.00 uur

Dinsdag 16 oktober 08.30-14.30 uur

Donderdag 18 oktober 08.30-15.00 uur

Groep 4A

We willen iedereen bedanken die aanwezig was bij de informatieavond. De opkomst was hoog.

Het komt nog vaak voor dat kinderen geen gymspullen bij zich hebben; groep 4a heeft maandag en woensdag gym.

De verkeersles van School op Seef gaat op donderdag niet door.

Dinsdag gaan we naar de bibliotheek.

Woensdag 19 september zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag.

We zijn nog op zoek naar een ouder die komt luizenpluizen. Graag doorgeven aan de leerkracht.

Groep 5 , 5/6 en 6
-Een flink aantal leerlingen uit onze groepen doet mee met de Singelloop vanavond: veel plezier en succes allemaal!

-Onze groepen zijn bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de leerlingenraad. Komende week wordt er campagne gevoerd en eind van de week wordt er gestemd.  

-Donderdag 20-9 gaan onze groepen naar de bibliotheek.

-Met natuur leert groep 5 het verschil tussen zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en vissen.

Hierbij zijn de kenmerken van de dieren belangrijk.

Het zou fijn zijn als de kinderen voor maandag tijdschriften kunnen meebrengen waarin geknipt mag worden. Dan kunnen we plaatjes zoeken van deze 5 diersoorten.

-Het huiswerk voor alle leerlingen in groep 6 is: een rekencollage maken.  Bijna iedereen heeft het huiswerk meegenomen naar huis. Er staan ook wat voorbeelden op onze webpagina.

-Ook de PowerPoint die we hebben laten zien op de informatieavond van dinsdag 11-9 jl. is op de site te vinden. Vooral handig voor de ouders die er niet bij konden zijn afgelopen week. 

-Bekijk onze groepspagina's ook voor foto's, rekenspelletjes, de zaakvakken en meer tips. 

Natuur groep 5
Groep 7
Wilt u de presentatie van de informatieavond nog eens bekijken, dan kunt u deze vinden op onze groepspagina's van de schoolwebsite. Daarnaast vindt u op onze website ook een overzicht van de rekendoelen die elke week aan bod komen.

Vanaf volgende week kunnen de kinderen van groep 7 ook thuis met Snappet werken. De kinderen krijgen maandag allemaal hun persoonlijke inloggegevens. Daarnaast zal aan de kinderen worden uitgelegd hoe ze thuis met Snappet kunnen werken.

Groep 7A:

Huiswerk: voor volgende week donderdag moeten de kinderen uit het oefenboekje van taal thema 1 les 9 maken.

Groep 7B:

Vanaf a.s. maandag komt Annemarie, student van de Thomas More, bij ons een half jaar stagelopen. Ze zal elke maandag aanwezig zijn.

Nieuwsbrief van de Brede School
Via deze link komt u bij de nieuwsbrief van de Brede School.
CJG lezing
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 27 september 2018 een lezing over tweelingen in de puberteit.

 

Deze lezing wordt gegeven door Coks Feenstra, bekende tweelingsspecialist en auteur van ‘Het grote Tweelingenboek’. Zij komt speciaal over uit Spanje om alles te vertellen over de ontwikkeling van tweelingen in de puberteit zoals zelfstandigheid, afhankelijkheid en rivaliteit. Voor ouders met een meerling tussen 11 en 18 jaar.

 

We stellen het zeer op prijs als u de ouders van uw leerlingen op deze lezing wilt attenderen.

Hierbij stuur ik u een artikel in de bijlage en de link naar het facebookbericht hierover.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62