Schooljaar 2018-2019 nummer 05
 

Agenda:

 

 26 september  Start kinderpostzegel verkoop groep 7 en 8
 26 september  19:30 uur in aula Brittenburg de Jaarvergadering OR 
  3 oktober  Start Kinderboekenweek thema 'Vriendschap'
 10 oktober  Boekenmarkt locatie Brittenburg vanaf 12:00 uur
 10 oktober  Schoolfotograaf: studio foto's na schooltijd
 11 oktober

 Schoolfotograaf: portret-en klassenfoto's onder

schooltijd en broer/zus foto's voor-en na schooltijd

 15 t/m 29 oktober

 Inschrijven 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8

 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie
 13 en 15 november  10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
   
   

 

     Beste lezers,
in deze weekbrief vindt u nogmaals de uitnodiging van de Ouderraad (OR) om naar de algemene jaarvergadering te komen op 26 september. De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten om extra activiteiten op school mogelijk te maken. Daar zijn wij als school heel blij mee! 

In het jaarverslag kunt u lezen wat de Ouderraad afgelopen jaar gedaan heeft. De Ouderraad is tevens verantwoordelijk voor inning en besteding van de ouderbijdrage. Wilt u meepraten over de activiteiten die worden georganiseerd en meebeslissen waar het geld van de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven, kom dan aanstaande woensdagavond naar de jaarvergadering!

    
     Invulstrookjes schoolfotograaf
Een week geleden heeft u een brief over de schoolfotograaf ontvangen. Vandaag is de laatste dag dat de invulstrookjes ingeleverd kunnen worden. Mocht u het strookje nog niet hebben ingeleverd, maar wel een broer/zus foto of studiofoto wensen, dan kan het invulstrookje maandagochtend 24 september nog ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.
    
     Nieuws vanuit KMN Kind & Co
We zijn pas weer een aantal weken gestart na de vakantie of de voorbereidingen voor de herfstvakantie zijn al weer in volle gang.
Het thema voor deze vakantie is van Ice Age tot Iphone. 
Dat beloofd weer een leuke vakantie week te worden.

Wij hebben plek op de maandag, dinsdag en donderdag.

Dus geef je kind op voor de BSO voor een leuke en gezellige tijd na school.
Wil je meer informatie spreek ons aan of kom een kijkje nemen bij Charmayne, Cynthia, Natascha en Sanne op de groep.

Met vriendelijke groet,
BSO de Cirkel
Sanne

KMN Kind & Co

    
     Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Ouderraad

Alle ouders/verzorgers zijn door middel van het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage voor hun kind(eren) automatisch lid van de ouderraad. Met deze ouderbijdrage kan het bestuur van de ouderraad, naast de vrijwillige inzet ook een financiële bijdrage leveren aan allerlei activiteiten.

 

Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn; woensdagavond 26 september om 19.30 (locatie: Brittenburg)

Tijdens deze vergadering wordt o.a. besproken:

- Terugblik op de activiteiten van vorig schooljaar

- Financiën van vorig jaar

- Begroting voor dit schooljaar

 

Mocht u agendapunten willen inbrengen, stuur deze dan voor maandag 24 september per email naar: OR.cirkel@degroeiling.nl. Hier de link voor de agenda en het jaarverslag.

Het financieel jaarverslag kunt u op hetzelfde adres opvragen. Op- en/of aanmerkingen over het financieel jaarverslag graag ook voor maandag 24 september per email indienen. De definitieve begroting zullen wij na de vergadering publiceren op de website.

 

Wij zien u graag, woensdag 26 september,

Het bestuur van ouderraad “De Cirkel”

    
     Welkom op onze school
Milan wordt 23 september 4 jaar en zit in groep 1/2A bij juf Wendy en juf Chantal.

De tweeling Jazz en Liz zijn jarig op 26 september en worden dan ook 4 jaar, zij zitten in groep 1/2B bij juf Lonny en juf Evelien.

Welkom op de Cirkel!

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
In groep 3 besteden we elke kern veel aandacht aan het leesproces en het leesplezier. Op de site www.veiliglerenlezen.nl kunt u als ouder leuke en zinvolle tips vinden. Als u de site opent en klikt op ‘voor ouders’, vervolgens ‘dit leert uw kind’ en daarna op Kim-versie, ziet u een overzicht van alle kernen van dit schooljaar. Behalve de zeer bruikbare boekentips, vindt u er leuke (lees)spelletjes voor thuis. 

Zoals u heeft gezien in de klas zijn de woorden KIP, AAP, RAAK, REM niet alleen geleerd maar ook geknutseld/getekend. 
Volgende week ronden wij kern 1 af in de klas. De kinderen hebben vandaag allemaal een bladzijde uit het veilig en vlot boekje mee naar huis gekregen om thuis samen met u te lezen. Dit zijn korte woordjes die de kinderen al kunnen lezen. Aan u de vraag om samen met uw kind thuis het lezen van de woordjes te oefenen. 

Net als voorgaande jaren is vrijdag ‘gruitdag’. Het is dan de bedoeling dat de kinderen deze dag als tussendoortje voor de kleine pauze een stukje fruit of wat groente meenemen. Wilt u hier rekening mee houden? 

Op donderdag en vrijdag ziet u in de groepen 3 een extra juf in de klas. Dit is juf Tess en zij loopt stage bij ons. Tess zit in het tweede jaar van de opleiding onderwijsassistente op het ROC Midden Nederland. Tess komt uit Rotterdam en zij is 18 jaar oud. Zij blijft tot aan de zomervakantie bij ons helpen in de groepen 3.

Groep 4A
Vandaag is de derde en laatste les geweest van Gerard Kamphuis. Iedereen heeft erg zijn best gedaan. De laatste kunstwerken komen in de klas te hangen.

Zijn we deze week naar de jeugdbibliotheek geweest om een boek te halen voor in de klas. 

Zijn we nog op zoek naar één of twee kriebel ouders die na elke vakantie uw kind op luis controleert. Er heeft zich nu 1 ouder opgegeven maar dat is te weinig. Als we het met elkaar doen, kost het minder tijd. 

Voor de tekenles van dinsdag hebben de kinderen gedroogde bladeren nodig. Het liefst verschillende vormen en maten. Graag maandag 24 september meenemen.

Groep 5 , 5/6 en 6
De woordenschatwoorden van thema 1 van taal staan op de site bij de groepen 5, 5/6 en 6 bij de extra pagina's aan de rechterkant. Binnenkort is de toets van thema 1 - desgewenst kunnen de kinderen de woorden thuis oefenen. 

Het huiswerk voor de groepen 6 is een oefenblad van de tafels. Het moet volgende week donderdag af zijn.

In verband met de Kinderboekenweek mogen de kinderen volgende week hun lievelingsboek mee naar school nemen. 

In groep 5/6 zijn, na het campagne voeren, Zoé Loef en Nina Laurens namens groep 5 en groep 6 gekozen om dit schooljaar deel te nemen in de leerlingenraad.  In groep 6 is Noor Schoonman vrijdagmiddag, vlak voor half 3, gekozen om dit schooljaar zitting te nemen in de leerlingenraad. Hartelijk gefelicteerd en veel succes gewenst! 

De kinderen uit groep 5/6 hebben een tafelposter mee naar huis gekregen om thuis te oefenen. We gaan alle tafels overhoren en uiteindelijk kunnen de kinderen een tafeldiploma verdienen.

Volgende week woensdag worden de tafels van 1-2-5-10 overhoord.

Voor alle leerlingen uit onze groepen nog even dit: op www.tafeldiploma.nl kunnen de kinderen leuke en doeltreffende oefeningen vinden om de tafels te trainen. Succes met de training!! 

Groep 8
Kinderpostzegels

Woensdag 26 september gaan de kinderen van de groepen 8 weer kinderpostzegels verkopen. 

Rugby

Donderdag hebben de groepen hun tweede rugbyles. Alle kinderen moeten hun fiets meenemen en sportkleding. Wilt u hun hier aan helpen herinneren?

Huiswerk

Maandag 24 september heeft groep 8a de aardrijkskunde toets.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62