Schooljaar 2018-2019 nummer 06
 

Agenda:

 

  3 oktober  Start Kinderboekenweek thema 'Vriendschap'
  3 oktober  Inleveren Kinderpostzegelactie mappen
  4 oktober  Laatste werkdag juf Birgit (locatie Rijnlust)
 10 oktober  Boekenmarkt locatie Brittenburg 12:00 uur-13.30 uur
 10 oktober  Schoolfotograaf: studio foto's na schooltijd
 11 oktober

 Schoolfotograaf: portret-en klassenfoto's onder

 schooltijd en broer/zus foto's voor-en na schooltijd

 15 t/m 29 oktober

 Inschrijven 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8

 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie
 13 en 15 november  10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
   

 

     Beste lezers,

Binnenkort nemen we afscheid van twee collega's.

Zoals voor de vakantie al aangekondigd is, gaat juf Birgit zich richten op de andere banen die ze heeft: bij TechniekpuntGouda en bij het Segment, een school voor praktijkonderwijs. Birgit heeft les gegeven in diverse groepen en jarenlang de plusgroepen begeleid. Als talentcoach heeft ze het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij De Cirkel op de kaart gezet. Birgit geeft met vertrouwen het stokje over aan Kathy Baert (groep 5-8) en Chantal den Ouden (groep 1-4). Birgit, dank je wel voor je enthousiasme en gedrevenheid! Ouders en kinderen die dag willen zeggen tegen juf Birgit kunnen op donderdag 4 oktober na school langslopen bij de plusgroep op locatie Rijnlust. 

Meester Mohamed, onze conciërge, gaat ons verlaten per 1 november. Hij gaat een opleiding tot vrachtwagenchauffeur doen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het afscheid van meester Mohamed. 

 

Tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad is de jaarlijkse ouderbijdrage voor dit schooljaar weer vastgesteld op €23,50 per kind. Van deze bijdrage worden veel extra's gedaan, die anders niet mogelijk zouden zijn. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij zijn blij dat bijna alle ouders deze elk jaar betalen. Daardoor maken we met elkaar de schoolperiode van onze kinderen tot een onvergetelijke ervaring en kunnen we extra activiteiten organiseren die het voor de kinderen juist zo leuk maken. Zie het bericht van de Ouderraad (OR) over betaling van de ouderbijdrage.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur

0182-539877

    
     Kinderboekenweek
In de aanloop naar de Kinderboekenweek mogen alle kinderen hun lievelingsboek mee naar school nemen. Alle kinderen tekenen de voorkant van hun lievelingsboek op een vlaggetje. Deze vlaggetjes zal u tijdens de Kinderboekenweek feestelijk door de school zien hangen. 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen op maandag 1 oktober een poppenkastvoorstelling. Tijdens deze voorstelling wordt er een verhaal nagespeeld met als thema: vriendschap.

De groepen 5 t/m 8 krijgen de opdracht om een gedicht of verhaal te schrijven met als thema vriendschap. De kinderen mogen hier vanaf 3 oktober mee beginnen en hebben tot donderdag 11 oktober. Aan deze schrijfopdracht is ook een wedstrijdelement verbonden. Dat wordt op 3 oktober door de leerkracht in de klas aan de kinderen verder uitgelegd.  

Tijdens de Kinderboekenweek wordt iedere groep van de Rijnlust eenmaal een uur gekoppeld aan een groep van de Brittenburg. Tijdens dit uur lezen de kinderen van de bovenbouw samen met de kinderen van de onderbouw. 

 

Tafel met ruilboeken

Op iedere locatie komt er vanaf woensdag 3 oktober een boekenruiltafel te staan. Op deze ruiltafel staan leuke boeken, die de kinderen mogen ruilen met een boek van thuis. Je mag per keer één boek van thuis meenemen en dit boek ruilen voor één boek van de boekentafel. Je ruilt je boek in, dat betekent dat een ander kind jouw ingeruilde boek kan kiezen van de ruiltafel. 

 

Boekenmarkt

Op woensdagmiddag 10 oktober is er een boekenmarkt op de Brittenburg van 12.00-13.30 uur. Tijdens deze middag mogen de kinderen hun eigen boeken verkopen. Ook is er een boekenkraam van The Read shop, waar u nieuwe boeken kunt kopen. De boekenmarkt is dus een leuke mix van nieuwe boeken en oude boeken. Wij nodigen u deze middag van harte uit om samen met uw kind een bezoek te brengen aan onze boekenmarkt. 

    
     Ouderraad
Afgelopen woensdagavond was de algemene jaarvergadering van de Ouderraad. Op deze avond werd het afgelopen schooljaar geëvalueerd en de besteding van de ouderbijdrage verantwoord. Het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting kunt u op onze website terugvinden onder >ouders>ouderraad>verslagen ouderraad.
    
     Ouderbijdrage 2018-2019
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar opnieuw vastgesteld op € 23,50 per kind. Aangezien het schooljaar al van start is gegaan en de activiteiten al lopen, verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage van € 23,50 per kind zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 november 2018 over te maken.

Hier de factuur en alvast bedankt, we gaan er weer een mooi jaar van maken!

    
     Nieuw meubilair
Het is er eindelijk van gekomen.... In de groepen 3B, 5, 5/6, 8A en 8B is het nieuwe meubilair in gebruik genomen. Het gaat om de leerling tafels en stoelen. Het oude meubilair krijgt ook een mooie bestemming! Het is opgehaald en gaat allemaal naar Ghana in Afrika. 
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Deze week hebben we kern 1 afgesloten en zijn we begonnen met kern 2 van lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e en v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Het derde stukje van de letterboom is meegegeven en zo ook het welverdiende diploma na kern 1! 

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. 

Ook het schrijven van de aangeleerde letters gaat al erg goed. Ook thuis kunt u erop letten dat de letters die ze geleerd hebben niet meer in leesletters, maar in schrijfletters worden geschreven (Bijvoorbeeld: de letters in hun naam). 

Groep 4
In groep 4B hebben we het met Kwink deze week gehad over complimenten geven. In de klas hangt een poster waar iedereen zijn grootste compliment voor iemand kan opschrijven. Ook tussendoor geven wij elkaar extra veel complimenten.

 

Daarnaast komt op 4 oktober groep 8B bij ons in de klas om gezellig met elkaar te lezen.

Groep 5
Woensdag 3 oktober hebben de kinderen hun eerste toets van aardrijkskunde.

De kinderen hebben woensdag 26 september allemaal een samenvatting meegekregen om te leren.

Het kan zijn dat er woorden in staan die de kinderen niet begrijpen, omdat ze het niet onthouden hebben vanuit de les. Wees dus alert op moeilijke woorden.

We zijn veel bezig met het oefenen van de tafels. Deze week hebben ze de tafel van 3 geoefend en volgende week oefenen we de tafel van 4.

De tafel van 6 is ook aangeboden. Thuis kunnen de kinderen dus oefenen met de tafel van 3,4, 5 en 6.

Maandag 1 oktober mogen de kinderen hun lievelingsboek meebrengen. Dan maken we vast een start met de Kinderboekenweek.

In het kader van de Kinderboekenweek gaan de kinderen aan het einde van de week een keer voorlezen aan een klas op de Brittenburg.

Donderdag 4 oktober is het dierendag, dan mogen de kinderen een knuffel meenemen naar school

Groep 5/6 en 6
-Het huiswerk voor groep 6 is deze week: een mindmap maken over de tijger. De kinderen hebben een voorbeeldje van een mindmap meegekregen, evenals informatie over de tijger. Op de klassenpagina van groep 5/6 en 6 is ook informatie te vinden over deze huiswerkopdracht.  Inleveren uiterlijk donderdag 3 oktober.

-Volgende week, (maandag 1-10 groep 6 en woensdag 3-10 groep 5/6) krijgen de kinderen de samenvatting van aardrijkskunde thema 1 mee naar huis. De topotoets en thematoets zijn een week later, op maandag 8-10 en resp. woensdag 10-10. Informatie, filmpjes en oefeningen voor de topotoets zijn ook te vinden op onze YURLSpagina. De samenvatting staat ook op onze klassenpagina.

-Op de YURLSpagina (te bereiken via onze klassenpagina) is een anti-pestpagina te vinden.

-Na de herfstvakantie beginnen we in groep 6 met de boekpresentaties. De leerlingen hebben deze week een hulpblad meegekregen ter voorbereiding van deze presentatie. Dit hulpblad staat ook op onze klassenpagina. Veel kinderen hebben al een boek gekozen en de titel + schrijver doorgegeven aan de leerkracht.

Op een intekenlijst kan iedereen zijn of haar naam invullen achter een datum, zodat iedereen aan de beurt komt tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie. 

 

Groep 7
Algemeen

Volgende week starten beide groepen 7 met het programma van de Positieve Groep. Afgelopen dinsdag vond de informatieavond voor ouders plaats, waarin uitleg is gegeven over de positieve groep. Vandaag krijgen alle ouders van groep 7 nog een mail met meer informatie hierover.

Groep 7A

Op de website kunnen de kinderen aan het einde van de week het huiswerk voor de nieuwe schoolweek vinden. 

I.v.m. de Kinderpostzegelactie hebben de kinderen deze week maar één keer huiswerk meegekregen.

 

Groep 8

Kinderpostzegels

Woensdag 3 oktober verzamelen wij van alle kinderen de bestelbriefjes van de kinderpostzegels. De kinderen hebben al aardig wat verkocht. Hartstikke goed!

Huiswerk

8b heeft de toets van geschiedenis op maandag 1 oktober. Groep 8b heeft dinsdag 2 oktober de toets van Engels en vrijdag 5 oktober de toets van geschiedenis.

Website

Op de website van de groepen 8 kunt u de foto's vinden van de rugbylessen. De kinderen hebben genoten van de lessen op het zonovergoten veld van de korfbalclub. Iedereen deed enorm zijn best en de kinderen waren allemaal aan elkaar gewaagd. Ook kunt u de samenvattingen van de zaakvakken op onze website vinden, evenals de doelen de thema's van taal en spelling.

Nieuwsbrief van de Brede School
Via deze link kunt u de nieuwsbrief van de Brede School lezen.
Persbericht Leerhuis parochie Sint Jan de Doper
Met frisse ogen naar de zondagsviering kijken.

De Katholieke Parochie Sint Jan de Doper biedt een cursus aan om samen beleving en kennis van de Eucharistie 'op te frissen en te verdiepen'. Hiertoe worden in oktober en november vier avonden georganiseerd. U bent van harte welkom!

 

Data: de openingsavond is op 3 oktober. De vervolgavonden zijn op 17 oktober, 31 oktober en 14 november.

 

Plaats: Parochiezaal H. Joannes de Doperkerk

A.P. van Neslaan 50,

2771 DE Boskoop

Verdere informatie: https://www.sintjandd.nl/h/leerhuis

Aanmelden: wordt op prijs gesteld, via leerhuis@sintjandd.nl of via het aanmeldformulier op de website. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62