Schooljaar 2018-2019 nummer 07
 

Agenda:

 

 10 oktober  Boekenmarkt locatie Brittenburg 12:00 uur-13:30 uur
 10 oktober  Schoolfotograaf: studio foto's na schooltijd
 11 oktober

 Schoolfotograaf: portret-en klassenfoto's onder

 schooltijd en broer/zus foto's voor en na schooltijd

 15 t/m 29 oktober

 Inschrijven 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8 (behalve groep 7)

 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie
 13 en 15 november  10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
   
   
     Werkzaamheden schoolplein groep 3-4
Volgende week zijn er werkzaamheden op het middenbouwplein van locatie Brittenburg: er komt onder andere een speeltoestel en een podium. De hoge duikelrekken worden weggehaald, omdat die niet geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep. 
Let op: fietsen niet parkeren aan de zijde van parkeerplaats Kannenburg! Wel in het stuk naast het voetbalveldje waar de fietsenrekken zullen staan.
    
     Schoolfotograaf
Woensdag 10 oktober en donderdag 11 oktober komt de schoolfotograaf. Donderdag 11 oktober worden de groepsfoto’s, de individuele foto’s en de broer/zus foto’s gemaakt. Woensdagmiddag 10 oktober komt de fotograaf om studiofoto’s te maken. Er is een mail verstuurd met de uitnodiging voor de broer/zus foto’s en de studiofoto’s. Hierop is vermeld op welke locatie en hoe laat u op woensdag 10 oktober of donderdag 11 oktober wordt verwacht.

In verband met de grote hoeveelheid aanvragen zijn er elke 10 minuten 10 broer/zus foto’s gepland. Voor de studiofoto’s heeft de fotograaf meer tijd nodig en zijn er elke 10 minuten 4 gezinnen gepland. De OR zal zorgen voor de doorstroming. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd op de juiste locatie aanwezig bent?

Heeft u vragen of opmerkingen over de planning, dan kunt u contact opnemen met de OR per email (GabyPolet76@gmail.com).

    
     Kinderboeken tafel/markt
Tafel met ruilboeken

Op iedere locatie staat een boekenruiltafel. Op deze ruiltafel staan leuke boeken, die de kinderen mogen ruilen met een boek van thuis. Je mag per keer één boek van thuis meenemen en dit boek ruilen voor één boek van de boekentafel. Je ruilt je boek in, dat betekent dat een ander kind jouw ingeruilde boek kan kiezen van de ruiltafel. 

 

Boekenmarkt

Op woensdagmiddag 10 oktober is er een boekenmarkt op de Brittenburg van 12.00-13.30 uur. Tijdens deze middag mogen de kinderen hun eigen boeken verkopen. Ook is er een boekenkraam van The Read shop, waar u nieuwe boeken kunt kopen. De boekenmarkt is dus een leuke mix van nieuwe boeken en oude boeken. Wij nodigen u deze middag van harte uit om samen met uw kind een bezoek te brengen aan onze boekenmarkt. 

    
     Kinderboekenweek activiteiten

In het kader van de Kinderboekenweek zijn we afgelopen maandag leuk gestart met een poppenkast voorstelling van juf Chantal en juf Elly voor de groepen 1 t/m 4.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van iedere groep van Rijnlust eenmaal een uur voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw op Brittenburg en een opdracht gemaakt. Dit was een geslaagde activiteit.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
We werken inmiddels aan het thema "doen alsof" en de Kinderboekenweek.

Afgelopen maandag hebben juf Chantal en Juf Elly dit geopend met een leuke poppenkastvoorstelling. Alle kleutergroepen hebben het vriendinnetje van Pompom, Loeloe cadeau gekregen. In alle schatkist verhalen komt zij voor, o.a. samen met zoem de bij.

We lezen veel voor over vriendschap en leren het liedje van kinderen voor kinderen "kom erbij". Komende week staat de letter K centraal.

De laatste vrijdag voor de herfstvakantie, 19 oktober, is er speelgoedochtend. de kinderen mogen dan speelgoed of een spelletje meenemen, om hier samen mee te spelen.

In groep 1/2a is er vanaf deze week, iedere donderdag, een stagiaire, onderwijsassistente. Zij heet Hanadi. In groep 1/2b is Inass er iedere dinsdag. Zij is een oud leerling van onze school. Zij is ook stagiaire onderwijsassistente. Wat fijn dat we extra handen in de groep hebben.

 

We missen nog gymschoenen en plakboeken van kinderen. Levert u deze graag z.s.m. in?

Groep 3

Deze week hebben we het eerste blok van rekenen afgesloten. De kinderen hebben in dit blok o.a. gerekend met geld (1 en 2 euromunten) en een begin gemaakt met het meten. Tellen en getal symbolen zijn aan de orde geweest en getalbegrip tot 10 hebben we geoefend. 

Een leuk spelletje om hier thuis mee aan de slag te gaan is het volgende: speel in tweetallen met fiches, kralen, knikkers of andere materialen en een ondoorzichtbare beker. Spreek van te voren af met hoeveel voorwerpen er wordt gespeeld, bijvoorbeeld met 8 knikkers. Een van beide spelers doet zijn ogen dicht, de ander legt een aantal knikkers onder de beker. De eerste speler opent zijn ogen, ziet hoeveel knikkers en over zijn en “raadt” vervolgens hoeveel er onder de beker liggen. Hierna wisselen de rollen. 

Dit spel doet een groot beroep op hoeveelheidsbegrip en is een belangrijke basis voor het splitsen en het optellen en aftrekken. Speel het spel met verschillende hoeveelheden, eerst tot 10 en vervolgens ook boven het tiental. 

Groep 4
We zijn nu al een aantal weken op school. Tijdens de inloop verwachten we van de kinderen dat zij gelijk aan het werk/lezen gaan. Aan ouders vragen wij dit te stimuleren door eventueel met uw kind aan de slag te gaan. 

Groep 4B

As dinsdag 9 oktober wordt de activiteit "vergeet me niet “vanuit de bibliotheek bij ons in de klas gegeven.

Groep 5/6 en 6

Het huiswerk voor deze week (voor de groepen 6) is leerwerk voor aardrijkskunde. De aardrijkskunde toets over thema 1 is volgende week maandag (gr. 6)en woensdag (gr. 5/6).

De leerlingen zijn enthousiast bezig met het schrijven van een verhaal over vriendschap. Op de websitepagina van 5/6 en 6 kun je een kijkje nemen in de woonkamer van schrijver Joshua Douglas, daar staan ook tips voor kinderen die schrijver willen worden. En je kunt meezingen met het liedje 'Kom erbij', dat we in de klas geleerd hebben. 

Woensdagmiddag 28 november zijn de schoolzwemkampioenschappen in het Groenhovenbad, Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden bij de leerkracht, liefst per team (een drietal jongens of meisjes). Meer informatie staat in de email die we u gestuurd hebben. 

Groep 7
Positieve Groep

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn beide groepen 7 gestart met de Positieve Groep. Afgelopen maandag was er een extra bijeenkomst om ouders te informeren die niet bij de ouderavond aanwezig konden zijn.

Dinsdag was in beide groepen de eerste les met Liem Che en Nienke. De leerlingen waren erg enthousiast. Dit weekend ontvangt u nog een nieuwsbrief waarin door de steungroep wat extra informatie gegeven wordt.

 

Vertelblad ouder-kindgesprekken

Voor de ouder-kindgesprekken moeten de kinderen een vertelblad invullen. Dit blad vullen ze thuis, samen met hun ouders, in. Groep 7A heeft het blad vandaag mee naar huis gekregen; groep 7B zal het maandag meekrijgen. 

Op het blad wordt naar de kwaliteiten van het kind gevraagd. Om het kind hierbij te helpen hebben wij een lijst met kwaliteiten meegegeven. Deze kwaliteiten komen uit het Kinderkwaliteitenspel, een spel dat we ook zullen spelen met De Positieve Groep. Het ingevulde blad moet weer bij de groepsleerkracht worden ingeleverd (het liefst minimaal een dag voor het ouder-kindgesprek).

 

Geschiedenis toets

Groep 7B heeft de geschiedenis toets thema 1 op maandag en groep 7A heeft deze toets woensdag.

 

Denkt u er nog aan om u en uw kind in te schrijven voor de ouder-kind gesprekken?

Voor groep 7A zijn de gesprekken 9, 16 en 18 oktober en voor groep 7B 16 en 18 oktober.

U heeft hier een mail over gehad.

 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62