Schooljaar 2018-2019 nummer 08
 

Agenda:

 

 

 18 t/m 28 oktober  Inschrijven 10- minuten gesprekken via Schoolgesprek.nl
 22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie
 13 - 15 november  10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 (niet groep 7)
   5 december  Studiedag, kinderen zijn vrij
   6 december  School begint om 9.00 uur

 

     Beste lezers,

Deze keer aandacht voor een vervelend voorval. Heeft u iets gezien of weet u hier iets vanaf? Neem dan alstublieft contact op met de directeur, Merijn Zanen via directie.cirkel@degroeiling.nl

Afgelopen dinsdagmiddag constateerde een van onze leerkrachten dat er een woord in de lak van een auto is gekrast. De auto stond geparkeerd op Rijnlust. Heeft u op dinsdagmiddag 9 oktober tussen 13.00 en 15.30 uur iets gezien? Laat het dan alstublieft weten!

 

Afgelopen week vond de boekenmarkt plaats op locatie Brittenburg. Nieuw dit jaar was dat er ook nieuwe boeken te koop waren, tegen leuke prijsjes. Ook waren er weer kinderen die hun boeken verkochten. Voor herhaling vatbaar. We hopen volgend jaar op een nog grotere opkomst! 

In het kader van de Kinderboekenweek hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een verhaal geschreven. Daarmee kon in elke groep een prijs gewonnen worden, 'de gouden griffel'. Er zijn prachtige verhalen geschreven en de winnaars mochten hun verhaal in de andere bovenbouwklassen voorlezen.

 

Nog een week en dan is het herfstvakantie! Op vrijdag 19 oktober is er geen weekbrief.

    
     Schoolplein Brittenburg/parkeren fietsen

Het schoolplein voor de groepen 3 en 4 op locatie Brittenburg heeft een metamorfose ondergaan: er is een speeltoestel geplaatst en een podium. De kinderen hebben er al met veel plezier gebruik van gemaakt! Binnenkort worden er nog beukenhagen geplaatst.

Er is een aparte plek voor de fietsen gecreëerd, zodat de rest van het schoolplein echt ter beschikking staat van de kinderen. Svp het verzoek om uw kind zijn/haar fiets in de daarvoor bestemden 'fietsenhoek' te laten plaatsen.

Meteen een oproep aan degenen die na schooltijd een kind komen ophalen om de fiets buiten het schoolplein neer te zetten. We hopen op uw begrip!

    
     Ouderbijdrage

Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Bijgaand de brief (deze link) die u daarover heeft ontvangen.

Alvast bedankt.

    
     Uitnodiging bijeenkomsten
De Groeiling nodigt u uit voor 2 bijeenkomsten met betrekking tot de Beloftes en Garanties voor het nieuwe strategisch beleidsplan.

 

Om meer idee te krijgen in welke richting we de beloften en garanties voor De Groeiling zouden
kunnen zoeken, hebben wij 2 bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor we jullie graag uitnodigen. In deze bijeenkomsten willen we in een College Tour-achtige setting met een gast ons laten inspireren en de dialoog met elkaar starten.

 

Lees meer in deze uitnodiging.

    
     10-minuten gesprekken via Schoolgesprek.nl
Op 13 en 15 november vinden de 10-minuten gesprekken plaats voor groep 1 t/m 8. De gesprekken van groep 7 waren voor de herfstvakantie.

Om deze 10-minutengesprekken in te plannen maken wij gebruik van Schoolgesprek.nl. Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de gespreksrondes.


Vanaf donderdag 18 oktober kunnen ouders met 3 of meer kinderen op onze school zich al inschrijven, vanaf vrijdag 19 oktober kan iedereen zich inschrijven. Het inschrijven kan tot maandag 29 oktober, daarna worden ouders die zich nog niet ingeschreven hebben automatisch ingedeeld.  

U ontvangt maandag een mail over hoe u zich kan inschrijven. 

    
     Boekenactie boekhandel Verkaaik
Heeft u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek gekocht bij boekhandel Verkaaik in Gouda en heeft u de kassabon nog? Dan zouden wij deze heel graag willen hebben! 

Met de kassabonnen kan onze school gratis boeken aanschaffen. Voor meer informatie, zie de foto hieronder.

 

 

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3

Deze week hebben we kern 2 afgerond en beginnen we in kern 3. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen oefenen het lezen en het maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te “snuffelen” en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken. 

Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Ook nemen we deze keer een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee). 

Omdat de letterkennis aan het begin van het leesproces nog redelijk fragiel is en gemakkelijk weer weg kan zakken, willen we u vragen gedurende de komende week en natuurlijk in de herfstvakantieweek regelmatig de letters even aan bod te laten komen. Dit kan natuurlijk door middel van het lezen van (eenvoudige) boekjes, maar ook een letter memory of een anders lees- letterspelletje is een idee. 

Groep 5

Maandag 15 oktober hebben de kinderen een natuurtoets van thema 1. 

Afgelopen week hebben de kinderen meegedaan met de schrijfwedstrijd van onze school. Uit elke klas is een winnaar gekozen. Uit onze klas heeft Amée gewonnen. Vandaag heeft zij haar verhaal voorgelezen in de andere klassen. De andere winnaars zijn ook hun verhalen in de andere klassen gaan voorlezen. 

Groep 5/6 en 6

Dinsdag 16 oktober heeft 5/6 ( dus ook 5!) de eerste natuurtoets.

Donderdag 18 oktober heeft groep 6 de eerste geschiedenistoets over de Gouden Eeuw. Alle leerlingen hebben de samenvatting mee naar huis genomen om te leren. Ook op de klassenpagina zijn de samenvattingen te vinden.

Bijna iedereen heeft een boektitel doorgegeven voor de boekpresentatie, wie dit nog niet gedaan heeft wordt gevraagd dit uiterlijk volgende week te doen. Het mag ook per mail. Na de herfstvakantie moet het boek uitgelezen zijn. Kort na de herfstvakantie beginnen we met de boekpresentaties. 

Vergeet niet een team te formeren om mee te doen aan de zwemwedstrijden, als je dat leuk vindt. De uiterste datum om je op te geven is vrijdag voor de herfstvakantie. Elk team heeft ook een (ouder) begeleider nodig.

Na de vakantie kunnen we bij de knutsellessen in 5/6 en 6 schoenendozen gebruiken. De kinderen gaan in twee- of drietallen werken. Er is dus niet voor ieder kind een schoenendoos nodig. 

Groep 7
Ouder-kindgesprekken

Deze week zijn in groep 7A de eerste ouder-kindgesprekken gevoerd. Voor het ouder-kindgesprek is het belangrijk dat het kind het vertelblad thuis heeft ingevuld. We zouden de vertelbladen ruim voor het gesprek terug willen hebben, zodat de leerkracht zich ook goed kan voorbereiden. De kinderen die a.s. dinsdag een ouder-kindgesprek hebben, moeten het vertelblad uiterlijk maandag inleveren. De kinderen die volgende week donderdag het ouder-kindgesprek hebben, hebben tot dinsdag de tijd om het vertelblad in te leveren.

 

Positieve groep

Volgende week dinsdag komen Nienke en Liem Che voor de tweede les van de positieve groep!

 

WhatsApp-groep in 7A

Veel kinderen hebben in groep 7 al een mobiele telefoon en weten de knop naar WhatsApp snel te vinden. Ook in groep 7A is de app erg populair, met als gevolg dat er honderden berichten per dag in de groepsapp worden geplaatst. Niet alle kinderen zitten hier op te wachten en hebben besloten om de groepsapp te verlaten. Afgelopen week kregen wij te horen dat veel kinderen ongevraagd weer aan de groepsapp zijn toegevoegd, terwijl zij zelf hebben besloten om eruit te gaan. In de klas hebben we hier even aandacht aan besteed. Toen kwam ook naar voren dat veel kinderen 's avonds laat en 's ochtends vroeg berichten sturen.

Wij willen u als ouder daarom vragen om regelmatig de WhatsApp-groepen van uw kind te controleren en het WhatsAppgebruik in de gaten te houden.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62