Schooljaar 2018-2019 nummer 10
 

Agenda:

 

 13 - 15 november  10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 (niet voor groep 7)
 22 november  19:00 uur Knutselavond groep 1 t/m 4 
   4 december  Sinterklaasviering op school
   5 december  Studiedag, kinderen zijn vrij
   6 december  School begint om 9.00 uur
   

 

     Mededeling vanuit de MR
Op donderdag 15 november, tijdens de 10-minuten gesprekken, zal een deel van de oudergeleding van de MR aanwezig zijn op locatie Brittenburg van 18.00 uur tot 20.30 uur. Het doel hiervan is kennismaken met andere ouders, vragen beantwoorden en input krijgen voor de MR-vergaderingen. 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. 

Wilt u graag weten wie u vertegenwoordigt in de MR? Kom dan kennismaken op donderdagavond 15 november. Ook als u een vraag heeft over beleidsmatige onderwerpen van school, bent u van harte welkom. Wij horen graag van u welke onderwerpen met betrekking tot het schoolbeleid bij u leven en wij namens u in de MR-vergaderingen kunnen bespreken. 

    
     Schoolfoto's

Deze week hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. De foto’s worden geleverd in een verzegelde verpakking. Opening hiervan verplicht u tot afname van tenminste één van de foto’s.

Het bedrag van de afgenomen foto’s dient betaald te worden o.v.v. uw factuurnummer(s).

Het ingevulde strookje en de foto’s die u niet wilt afnemen dient u uiterlijk vrijdag 16 november a.s. weer in te leveren bij de groepsleerkracht. Ook wanneer u alle foto’s neemt dient het strookje ingeleverd te worden.

Voor de studiofoto ontvangt u een of meerdere kaartje(s). De gewenste foto’s kunt u dan zelf bestellen in de webshop. Hiervoor hoeft dus niets ingeleverd te worden.

De fotograaf komt nog een keer terug voor het maken van foto’s van kinderen die ziek waren en voor het overnemen van mislukte foto’s (bijv. dichte ogen). Hiervoor komt t.z.t. een bericht in de weekbrief.

Indien u op- of aanmerkingen heeft over de foto’s (kwaliteit, kleur e.d.), dan wil de OR dat graag weten. U kunt een reactie mailen naar GabyPolet76@gmail.com of een briefje achterlaten in het postvakje van de OR aan de Brittenburg.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Komende week zijn de 10 minuten gesprekken. Juf Wendy en juf Chantal zitten 's avonds, dan in het lokaal van juf Elly en Juf Lonny zit in het allerlaatste lokaal van de gang, dit i.v.m. de verwarming die 's avonds laag staat in ons eigen lokaal.

U kunt wel een kijkje nemen in het eigen lokaal. Graag wel de hoofd ingang gebruiken en niet onze ingang, want onze hekken zijn op slot.

Donderdag 22 november is de knutselavond voor de groepen 1 t/m 4 vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. Het is de bedoeling dat de ouders (zonder kinderen) in de klas van hun kind een soort surprise maken, die zogenaamd door de knutselpiet is gemaakt. Op deze avond wordt er dus onder leiding van de leerkracht gezellig geknutseld en ook de cadeautjes ingepakt. De volgende ochtend worden de kinderen hiermee verrast en zal de deur van de klas pas opengaan als alle kinderen er zijn. Kom dus echt op tijd! Graag even doorgeven aan de klassenouders.

We hebben weer verkeerslessen ingepland van School op Seef. Het duurt nog even maar zo heeft u de tijd om alvast te kijken of u kunt helpen. Dinsdag 15 januari en dinsdag 12 februari. De tijden van iedere groep volgen nog.

Op vrijdag 21 december gaan de kinderen weer naar de kerstmusical van de ouders kijken. Een prima moment om onze klas een extra beurt te geven. Wie wil tussen 9.30 en 12.00 uur komen helpen met de schoonmaak van de kleutergroepen? 

Onze deur gaat 8.20 uur open en onze lessen beginnen 8.30 uur. Het gebeurt echter dat ouders te lang blijven om hun kind te helpen met het werkje tijdens de inloop, terwijl andere ouders al afscheid hebben genomen en weg zijn. Dit geeft verwarring bij sommige kinderen en ook onrust. Wilt u er op letten dat u op tijd uw kind in de groep brengt en afscheid neemt?

Groep 3
Volgende week beginnen we aan kern 4. De nieuwe letters zijn: w, o, a, u, en j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden als ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woorden horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam+t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’. 
Groep 5
Dinsdag 13 november gaan we naar de kinderboerderij. Alle kinderen moeten op de fiets naar school komen.
Donderdag 15 november hebben de kinderen toets van aardrijkskunde thema 2, iedereen heeft een samenvatting mee naar huis gekregen om te leren.
De tafels worden flink geoefend. Blijf oefenen tot de kinderen ze zonder te aarzelen op kunnen zeggen. Volgende week moeten ze de tafel van 2 en 10 kennen.
Volgende week beginnen we met een nieuw thema van taal.
Groep 5/6 en 6
De week van groep 5/6: woensdag 14 november hebben de kinderen een aardrijkskundetoets. Een dag later, op donderdag 15 november hebben de leerlingen een gastles dammen. 

Op vrijdag 17-11 wordt de tafel van 7 getoetst.

 

De week van groep 6: Het huiswerk is een begrijpend leesopdracht over de jarige Mickey Mouse. 

Deze huiswerk opdracht (let op, er is een voor- en achterkant!) moet donderdag 15-11 weer zijn ingeleverd. Er is ook een tekenopdracht bij. 

Onze groep oefent met het rekenmuurtje van Bareka, dit is een onlineprogramma om het automatiseren van de rekensommen in kaart te brengen en te trainen. Het meedoen met dit programma is voor ons een pilot. Belangrijk: de kinderen kunnen ook thuis inloggen om te oefenen of een klaargezette toets te maken. Dit is nu nog op vrijwillige basis. De leerlingen hebben vorige week een gebruikersnaam en wachtwoord meegekregen. 

 

Beide groepen: Gisteren hebben we weer nieuwe bibliotheekboeken gehaald, iedereen is vast weer wat meer enthousiast om te gaan lezen 's ochtends na binnenkomst. 

Vergeet niet onze websitepagina's te kijken (van groep 5/6 en 6) want er staan leuke foto's op. En tips voor alle vakken, zoals natuur en geschiedenis. Ook kun je er de nieuwe woorden al bekijken van taalthema 3. Als je het wachtwoord niet meer weet, vraag het dan aan de leerkrachten. 

Groep 7B

Hiphop: volgende week dinsdag is de tweede en laatste hiphoples. De eerste les was al erg leuk. Er staan foto's op de website.

Positieve groep: dinsdag is de volgende les van de positieve groep. Hierna volgt nog 1 extra les. Heeft iedereen de vorige nieuwsbrief al gelezen?

Doelenblad: willen jullie er allemaal aan denken om jullie doelenblad van het ouder-kind gesprek ingevuld mee te nemen?

Centrum voor Jeugd en Gezin
Op 15 november 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een webinar (een lezing voor achter je computer) over pubers.
Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips om het leven met je puber (nog) leuker en gezelliger te maken!
Dit gratis Webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige. Het is bedoeld voor alle ouders met (aanstaande) pubers in de hele regio Hollands Midden.
Hier de link naar de uitnodiging.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62