Schooljaar 2018-2019 nummer 11
 

Agenda:

 

 17 november  Aankomst Sinterklaas in Nederland ;)
 22 november  19:00 uur Knutselavond groep 1 t/m 4 
 29 november  Afscheid conciërge Mohamed Haouzi
   4 december  Sinterklaasviering op school
   5 december  Studiedag, kinderen zijn vrij
   6 december  School begint om 9.00 uur
     Beste lezers,

Eindelijk zijn de beukenhagen geplaatst op twee van onze schoolpleinen! Daar zijn we blij mee, want het heeft lang op zich laten wachten. Door de warme zomer waren de beukenhagen later dan normaal voldoende geworteld en daardoor niet eerder verkrijgbaar. 

Mogelijk heeft u in de krant iets gelezen over het integraal huisvestingsplan van Gemeente Gouda: de gemeente heeft de staat van alle schoolgebouwen in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een planning voor renovatie of nieuwbouw gemaakt. Wij werden verrast door het krantenbericht dat er nieuwbouw gaat plaatsvinden voor onze school. Niets is nog zeker op dit moment! Over 5-10 jaar is onze school pas aan de beurt en het hangt af van politieke keuzes en geld of het renovatie of nieuwbouw wordt.

Waar we wel concreet mee bezig zijn met gemeente, wijkcommissie en scholen uit de buurt is de verkeersveiligheid. Deze week heeft daar weer een overleg over plaatsgevonden en we hopen dat de gemeente snel met tekeningen komt voor veilige schoolroutes.

    
     Sinterklaasfeest op De Cirkel
Dit jaar komt de Sint weer naar ons land met al zijn pieten. Hij heeft al laten weten dat hij op dinsdag 4 december een bezoek aan onze school zal brengen en dat alle kinderen een keer op school hun schoen mogen zetten!

 

Omdat Sinterklaas en zijn pieten het ook dit jaar weer ontzettend druk hebben, vraagt hij de groepen 5 tot en met 8 hem te helpen, door surprises te maken. Vandaag worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken.

Dinsdag 20 november zetten alle kinderen op school hun schoen. De kinderen mogen daarvoor natuurlijk een schoen van thuis mee naar school nemen.

Op donderdag 22 november is de knutselavond voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Gezamenlijk wordt er een surprise gemaakt voor de klas. Dit is een verrassing voor de kinderen! Meer informatie bij de klassenouders of leerkrachten.

Dinsdag 4 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Op woensdag 5 december zijn de kinderen vrij en donderdag mogen de kinderen een beetje uitslapen, want de school begint om 9 uur.

    
     Wie wil deze meubeltjes
    Wie heeft intresse in deze oude meubeltjes?

Voor een zak pepernoten op te halen bij juf Elly.

    
     Afscheid meester Mohamed
Op donderdag 29 november nemen we afscheid van onze conciërge Mohamed Haouzi. Na 15 jaar gaat hij De Cirkel verlaten. 's Middags nemen alle kinderen afscheid van hem op het schoolplein op Brittenburg. U bent van harte welkom om ook nog een handje te schudden als u uw kind)eren) ophaalt om 14:30 uur.
    
     Buurtsport
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere kinderen ontmoeten. Ouders zijn ook van harte welkom bij Buurtsport.

Buurtsport wordt begeleid door professionele Buurtsport-coaches.

 

Buurtsport vindt in het schooljaar 2018-2019 elke week (behalve in schoolvakanties) plaats op Schoolplein Rijnlust van 14:30 – 16:00 uur

 

Hier de link naar de flyer.

    
     Eerste Heilige Communie 2019
De Eerste Heilige Communieviering in Gouda staat gepland voor 19 mei 2019. Alle kinderen uit groep 4 die gedoopt zijn kunnen zich tot 1 januari 2019 per e-mail aanmelden bij het locatiesecretariaat van de H.-Josephkerk (gouda@sintjandd.nl).

Het aanmeldingsformulier kunt u ook op de website invullen: https://www.sintjandd.nl/h/aanmeldengouda.

Kinderen die al in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap opgenomen zijn, krijgen automatisch een uitnodiging en het aanmeldingsformulier thuis per post opgestuurd.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3

Met rekenen hebben we de laatste weken o.a. het volgende eenvoudige spelletje gedaan. De benodigdheden voor dit spelletje zijn: 2 dobbelstenen en 1 ondoorzichtige beker. Je speelt het spel met 2 deelnemers. Een speler heeft zijn ogen dicht, de andere speler gooit de dobbelstenen en telt het aantal ogen. Hij/zij noemt het aantal ogen en zet de beker over 1 van de 2 dobbelstenen. De eerste speler opent de ogen en kijkt naar de dobbelsteen die nog zichtbaar is. Vervolgens ‘raadt’ hij/zij het aantal ogen van de dobbelsteen onder de beker. Hierna wisselen de spelers van taak. Dit spel heeft op een heel speelse manier tot doel snel op te tellen tot en met 12. Zeker een aanrader voor een paar verloren momenten!

 

Wij willen u ook graag attenderen op de knutselavond van 22 november. Wij zijn op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. Kunt u niet de hele avond (meestal van ongeveer 19.00 uur tot 20.30 uur) maar wel een uurtje, geen probleem, we zijn blij met alle hulp! 

Groep 5

Donderdag 22 november hebben de kinderen een toets geschiedenis van hoofdstuk 2.

We blijven de tafels oefenen, deze week de tafel van 9 en vrijdag de toets van deze tafel.

Groep 5/6 en 6
Groep 5/6 heeft als huiswerk een opdracht van Nieuwsbegrip.

Donderdag 22 november is de tweede en laatste damles.

Groep 5 is op excursie geweest naar Winkelcentrum Bloemendaal. Dit als afsluiting van hoofdstuk 2 van aardrijkskunde. Aan de hand van een plattegrond met bouwnummers liepen de kinderen door het winkelcentrum op zoek naar een bepaalde winkel. Of ze moesten winkels opzoeken die een bepaald product verkochten en op de plattegrond het bouwnummer van de winkel zoeken. Het was erg leuk en leerzaam! De foto's komen dit weekend op de site.

 

Groep 6 bereidt zich voor op de 2-de aardrijkskundetoets a.s. maandag 19 november. 

Op de websitepagina van groep 6 is meer informatie over Bareka te vinden.

De leerlingen kunnen ook thuis in het rekenautomatiseringsprogramma werken. Veel kinderen doen dat intussen al met veel inzet en plezier. 

Op de website staan ook foto's van de leerzame les over Ghana, gegeven door Storms moeder. Ook voor meer informatie en filmpjes over ons nieuwe geschiedenisthema (Slavernij) is het handig om onze groep 6 pagina te bezoeken. 

 

Vrijdag (vandaag) trekken beide groepen lootjes voor Sinterklaas.... spannend!  

Groep 7
Lootjes trekken

Vandaag heeft groep 7B de lootjes getrokken voor Sinterklaas. Groep 7A zal maandag lootjes trekken.

 

Doelenbladen

We missen nog steeds een aantal doelenbladen van kinderen. Als de kinderen gericht aan hun doelen willen werken, zou het fijn zijn als het doelenblad mee naar school genomen wordt. 

 

Whatshappy

Vandaag hebben de kinderen van 7A een Whatshappy gemaakt. Met elkaar hebben we gedragsregels opgesteld die gelden voor de groepsapp. De Whatshappy wordt ook naar de ouders gestuurd, zodat zij ook kunnen controleren of hun kind zich aan de regels houdt.

 

Groep 8A

Maandag 19 november gaan we rond 9 uur weg naar het Wellant College.

Maandag is ook de toets van Engels h2.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62