Schooljaar 2018-2019 nummer 12
 

Agenda:

 

 29 november  Afscheid meester Mohamed, kinderen 14:30 u. uit loc Brittenburg 
   4 december  Sinterklaasviering op school
   5 december  Studiedag, kinderen zijn vrij
   6 december  School begint om 9.00 uur
 20 december  Kinderen zijn om 13:00 uur uit ivm Kerstviering om 17:15 uur
 21 december  School begint om 9:30 uur, normale tijd uit
 22 december  Kerstvakantie t/m 6 januari 2019
 28 januari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij

 

     Beste lezers,
De leerlingenraad (LLR) van De Cirkel bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. De LLR denkt mee over zaken binnen de school en wat de kinderen belangrijk vinden. In de afgelopen periode hebben de oude en nieuwe leerlingenraad samengewerkt om een aantal ideeën van vorig jaar te realiseren. Inmiddels hangt er in de gemeenschapsruimte op Rijnlust een muurkrant met stukjes tekst van alle klassen!

Voor de oude leerlingenraad zit het er nu echt bijna op. In de volgende weekbrief neemt de oude leerlingenraad afscheid en stelt de nieuwe leerlingenraad zich aan u voor.

 

 

    
     Afscheid van meester Mohamed
Op donderdag 29 november nemen we afscheid van onze conciërge Mohamed Haouzi. Na 15 jaar gaat hij De Cirkel verlaten. 's Middags nemen alle kinderen afscheid van hem op het schoolplein op Brittenburg. U bent van harte welkom om ook nog een handje te schudden als u uw kind(eren) ophaalt om 14:30 uur op locatie Brittenburg.
    
     Aanmelden schoolvoetbaltoernooi
Dit weekend is het de laatste mogelijkheid voor de leerlingen van groep 7 en 8 om zich aan te melden voor het schoolvoetbaltoernooi van vrijdag 4 januari 2019 (kerstvakantie). U kunt uw kind opgeven door de naam en groep te mailen naar juf Jasmijn (jasmijn.den.broeder@degroeiling.nl). 
    
     Toestemming gebruik beeldmateriaal, adresgegevens en sociale media
Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuwe privacywetgeving is. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze strengere wetgeving rondom privacy betekent voor ons dat er de nodige maatregelen getroffen moeten worden om zorgvuldig met de gegevens van leerlingen, ouders en verzorgenden om te gaan.  
De toegang tot leerlinggegevens op school is goed afgeschermd en blijven alleen bij de betrokkenen rondom het kind. Soms worden persoonsgegevens of beeldmateriaal gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan foto's in de weekbrief of beschermd op de website. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Voor het delen van persoonlijke gegevens hebben we u expliciete toestemming nodig.

 

Volgende week ontvangt u het toestemmingsformulier, met het verzoek om deze (per gezin) in te vullen.   

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Heeft u de geweldige surprises in de groepen al zien staan? Alle knutselpieten ontzettend bedankt voor jullie hulp, de kleuters waren zeer verrast!

Op vrijdag 30 november is er een pietenochtend voor de kleuters. We gaan pietengym doen, mutsen maken, sint en piet spelletjes, kruidnootjes bakken en een filmpje kijken met kleurplaten erbij. In de app is er al hulp gevraagd; 5 ouders per groep maar het liefst 10, zodat 2 ouders een groepje kunnen begeleiden. We zullen dit de hele ochtend doen, met tussendoor een kleine pauze. Wie komt ons gezellig helpen?

Donderdag 6 december mogen de kinderen speelgoed of een spelletje meenemen. We starten dan natuurlijk eerst om 9 uur in de kring om alle verhalen van pakjesavond te vertellen.

 

Op de deuren van de groepen hangen lijsten om u op te geven voor de schoonmaakochtend 21 december en voor "verkeer op seef" en natuurlijk voor de pietenochtend a.s. vrijdag. Fijn als iedereen een keer kan komen helpen!

Werk van de knutselpieten
Groep 3
Wat een verrassingen deze week in de klassen!!! Woensdagochtend waren alle schoenen gevuld en verstopt. Sint zijn schoenafdrukken stonden op het bureau van de juf!!

En vrijdagochtend stond er een grote surprise in de klas, gemaakt door de knutselpieten!

Woensdagochtend mogen alle kinderen verkleed als pietje, ze zullen dan ook een echte pietengymles krijgen van meester Roy.

Met rekenen hebben we deze week blok 2 afgerond. In het nieuwe blok gaan we ons bezig houden met: splitsen tot 10, getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 20, geld tellen, meten met de kralenliniaal, klokkijken en blokkenbouwsels tellen.

Groep 4

Ook in de groepen 4 zijn de knutselpieten langs geweest! In allebei de klassen hebben de pieten hun best gedaan om een mooie surprise te maken. 

We hebben de afgelopen weken hard geoefend met de tafel van 10. Aankomende periode komen de tafels van 2 en 5 aan bod. Als ze de tafel mee naar huis krijgen, kunnen ze deze thuis oefenen en op school bij de juffen laten horen voor hun tafeldiploma. 

Vanaf 6 december gaan we met de groepen 4 meedoen aan de lessen van 'groeien door stoeien'. We krijgen twee lessen voor de kerstvakantie en twee lessen na de kerstvakantie. 

Volgende week woensdag bestaat de gymles uit pietengym, de kinderen mogen deze dag verkleed als piet naar school komen. 

Groep 5/6 en 6
Groep 5/6: Het huiswerk voor groep 6 uit de combi is een blad met deelsommen. In te leveren op donderdag 28-11. Op vrijdag 29-11 wordt de tafel van 8 getoetst in groep 5/6. 

 

Groep 6: Aanstaande donderdag 28-11 is het tijd voor de tweede geschiedenistoets over slavernij. De samenvatting is gisteren meegegeven en ook terug te vinden op onze websitepagina. 

Steeds meer kinderen loggen thuis in op Bareka, een site om te werken aan het automatiseren van allerlei rekensommen. Heel handig en belangrijk om hier een kei in te worden! Zie onze websitepagina voor uitgebreide informatie. 

A.s. woensdagmiddag 27-11 doen er negen teams mee uit de groepen 5/6 en 6 aan de Goudse Zwemkampioenschappen in het Groenhovenbad. Supporters zijn van harte welkom! 

Groep 8
Maandag 26 november hebben de beide groepen 8 een vervolgles van "Duik in je boek". Op dezelfde dag hebben de kinderen ook een les "Popzang".
Nieuwsbrief van de Brede School
Hier weer de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62