Schooljaar 2018-2019 nummer 17
 

Agenda:

 

 17 januari 2019  Sociaal Team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
 24 januari 2019  Sociaal Team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
 28 januari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
   
   
     Beste lezers,
Er liggen weer tassen met gymspullen, wanten, sjaals enzovoort bij de gevonden voorwerpen in de aula op Rijnlust en Brittenburg. Dus is uw kind wat kwijt, gaat daar eens kijken! 

 

    
     Sociaal Team op de Cirkel (herhaalde info)

Mijn naam is Céline Frommé en ik ben werkzaam als sociaal werker bij het Sociaal Team Gouda Noord. 

Na de kerstvakantie zal ik iedere week twee uurtjes aanwezig zijn op de school, afwisselend op de boven- en onderbouwlocatie. U kunt dan bij mij langslopen als u vragen hebt over uw zoon of dochter. Het Sociaal Team kan meedenken over vragen en problemen, bijvoorbeeld over opvoedvragen of als u vragen heeft met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Hierbij valt te denken aan problemen met de concentratie, problemen bij de sociaal emotionele ontwikkeling, onzekerheid of problemen met gedrag. Daarnaast kunnen we ook meedenken als er vragen spelen in de thuissituatie, zoals bijvoorbeeld huisvesting, financiën, relatieproblemen, werk of inkomen.

Het Sociaal Team biedt consultatie en advies, kortdurende ondersteuning, ambulante hulpverlening, begeleiding bij de aanvraag van een onderzoek, bijvoorbeeld ADHD, en we kunnen toeleiden naar langdurige of specialistische geïndiceerde zorg. Ook werken we samen met de school maatschappelijk werker.
Voor de komende periode is de planning als volgt:

- de even weken op donderdag van 14:00 tot 16:00 onderbouw 

- de oneven weken op maandag van 14:00 tot 16:00 bovenbouw. 

    
     Leerlingenraad
Romaissa, Lucas, Vera en Nienke, bedankt!

 
Na de overdracht aan de nieuwe leerlingenraad, zit het er nu echt op voor deze kanjers. Ze hebben alle vier een stukje geschreven over hun ervaringen. Als laatste is deze week Nienke aan het woord:
 

Ik vond het heel leuk om in de leerlingenraad te zitten. We hebben heel veel dingetjes bedacht zoals: de muurkrant. Het nieuwe schoolplein is door de oude leerlingenraad bedacht. Je werd soms uit de les gehaald zoals tekenen, en dat vond ik niet leuk. We zaten soms met meester Justin of met juf Merijn, maar meestal gingen we alleen zitten. Ik zat met Romaissa, Vera, Lucas, Anouar en Isis in de leerlingenraad. Om de week kwamen we bij elkaar. Ik heb ook veel geleerd van de leerlingenraad zoals: het leren om mijn eigen mening te geven.

Groetjes, Nienke (7A)

 

    
     Jeugdtheaterhuis
Speciaal voor jullie jongste leerlingen starten wij in februari de tweede helft van Toneelklas S en Musicalklas S (4-6 jaar). Vanuit inspirerende jeugdliteratuur en bekende en onbekende liedjes gaan kinderen met hun eigen fantasie en verbeelding op het toneel aan de slag. Ze sluiten af met een deelname in een echte voorstelling in het Parktheater! Dit theater is ook nog eens onze leslocatie. In januari bieden we de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen en een les te proberen. In deze link vinden jullie de aankondiging voor deze proeflessen. Graag tot dan!
    
     Europa Kinderhulp
Mogen wij opnieuw een beroep op u doen? Europa Kinderhulp helpt kinderen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk met een korte vakantie bij een gastgezin. Deze kinderen groeien op in kansarme omstandigheden en kunnen de sores van thuis in de zomer even achter zich laten. 

Vorig jaar zomer heeft Europa Kinderhulp 1029 kinderen uit binnen- en buitenland kunnen helpen. Dat is mede dankzij uw steun! 

Wilt u ons (opnieuw) helpen? Zie via deze link meer informatie over Stichting Europa Kinderhulp.  

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1D
Woensdag is Jack in onze groep gestart, welkom!
Groep 3
We zijn begonnen met kern 6, de kern waarin de laatste letters worden geleerd.

Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van Kim. Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog weleens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

Dinsdag 15 januari zal de eerste School op Seef verkeersles plaats vinden. Alle kinderen moeten deze dag op de fiets naar school komen.

Groep 4
We zijn weer met een frisse start begonnen aan 2019.

Aankomende dinsdag hebben we een verkeersles. Bij deze les heeft ieder kind zijn fiets nodig. Voor de School op Seef lessen hebben wij nog hulp van ouders nodig. 3 per groep. Graag aanmelden bij de leerkracht.

Ook gaan we deze dag naar de bibliotheek.

Met spelling zijn we begonnen met de –aai, -ooi, -oei woorden

Woorden waarbij je aan het eind een –t hoort maar door hem langer te maken een –d schrijft (zoals hond, paard, bloed). Ver-, be-, ge- woorden (zoals bezoek, gezicht, verhaal)

 

Afgelopen donderdag is de les van ‘groeien door stoeien’ niet doorgegaan. Deze wordt waarschijnlijk een andere keer ingehaald.

Groep 5, 5/6 en 6
Gisteren hebben we heerlijk geschaatst op de Markt. Hier een woordje van dank aan de ouders die hebben begeleid. Foto's staan zo snel mogelijk op de websitepagina's van onze beide groepen.

Groep 5, 5/6 en 6 hebben op vrijdag 18 januari een praktijkles verkeer van School op Seef o.l.v.  de verkeersdocent Sandra. Fijn dat er ouders zijn die mee willen helpen.

 

Groep 5:

Komende week gaan we verder oefenen met de tafel van 7, vrijdag nemen we de toets weer af! Wilt u kijken hoe we scoren met de tafels dan hangt er een overzicht op de deur in de klas.

Donderdag 17 januari is de toets geschiedenis van h3. Rond 10 uur gaan we ook weer met de hele groep boeken ruilen in de bibliotheek.

Groep 5/6:

Het huiswerk van deze week is: het voorbereiden van aardrijkskundetoets 3, die toets zal

plaatsvinden op woensdag 16 januari.

Groep 6:

Groep 6 heeft een digitale huiswerkopdracht: Vóór donderdag 17 januari moet iedereen de klaargezette toets van Bareka gemaakt hebben. Vergeet niet voorafgaand aan deze toets de sommen te oefenen die nodig zijn. In de klas heeft de juf donderdag uitgelegd wat precies de bedoeling is. Als er onduidelijkheden zijn, hoort of leest zij dat natuurlijk graag.

 

De Citotoetsen M5 (voor de groep 5 leerlingen) en M6 (voor de groep 6 leerlingen) staan voor de deur. De toetsen zijn vooral in de ochtend. 

Groep 8
Allereerst de beste wensen voor iedereen namens de leerlingen en de leerkrachten van groep 8. 

2019 wordt een spannend, maar geweldig jaar voor alle leerlingen. Het advies komt eraan, de keuze van een nieuwe school wordt gemaakt, het schoolkamp en de afscheidsmusical. We gaan er iets moois van maken.

Cito

In januari worden de Cito M8 toetsen afgenomen in de groepen. Voor rekenen moeten de leerlingen uiterlijk vrijdag 18 januari een rekenmachine meenemen, omdat deze in een deel gebruikt moet worden. Misschien

handig om de rekenmachine te voorzien van een naam. 

Nieuwsbrief De Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62