Schooljaar 2018-2019 nummer 18
 

Agenda:

 

   
 24 januari 2019  Sociaal Team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
 28 januari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 31 januari 2019  Sociaal Team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
  8 februari 2019  Eerste rapport mee groep 3 t/m 8
 18 febr t/m 21 febr  10-minuten gesprekken groep 3 t/m 8
 22 februari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 25 febr t/m 1 mrt  Voorjaarsvakantie

 

     Beste lezers,
In het kader van de privacy wetgeving is het de bedoeling om eens per jaar het wachtwoord te wijzigen van het beschermde gedeelte op de website waar de foto's staan. Hierbij vast een aankondiging dat het wachtwoord volgende week gewijzigd zal worden. U ontvangt per mail een nieuw wachtwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

0182-539877

    
     Toestemming gebruik beeldmateriaal, adresgegevens en sociale media
Eind november/begin december zijn de formulieren meegegeven met de oudste kinderen van het gezin over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Al veel formulieren zijn ingevuld ingeleverd, heeft u dit nog niet gedaan of is uw kind net gestart op de Cirkel, zou u het formulier dan nog willen invullen? Hier de link naar het formulier.

 

De strengere wetgeving rondom privacy betekent voor onze school dat er de nodige maatregelen getroffen moeten worden om zorgvuldig met de gegevens van leerlingen, ouders en verzorgenden om te gaan.  
De toegang tot leerlinggegevens op school is goed afgeschermd en blijven alleen bij de betrokkenen rondom het kind. Soms worden persoonsgegevens of beeldmateriaal gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan foto's in de weekbrief of beschermd op de website. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Voor het delen van persoonlijke gegevens hebben we u expliciete toestemming nodig.

 

    
     Jaarkalender
Op onze website kunt u als (nieuwe) ouder onder het kopje 'Praktische info' onder andere de jaarkalender vinden. En onder het kopje 'Onze school' de schoolgids. 
    
     Schooldamtoernooi woensdag 13 februari 2019
A.s. woensdag 13 februari 2019 is het schooldamkampioenschap. Het wordt gehouden om 14:00 uur in Denksportcentrum 'de Hoog', Nieuwe Gouwe OZ 11b. Vind je het leuk om mee te doen met een team van vier spelers? Meld je dan aan bij juf Ria of Ellen voor vrijdag 1 februari a.s. met liefst een viertal kinderen. Er zijn twee categorieën: groep 5/6 en groep 7/8. 

Meer informatie kun je vragen aan de leerkrachten. 

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 4

We zijn met rekenen weer druk bezig met de tafel van 2, 5 en 10. Voor de kerstvakantie zijn de tafels mee naar huis gegaan. Willen jullie deze tafels thuis weer oefenen?

Omdat de les ‘groeien door stoeien’ vorige week niet is doorgegaan wordt deze les volgende week donderdag (24 januari) ingehaald. Dit zal de laatste les zijn.

Groep 5 , 5/6 en 6

Vandaag ging de praktijkles verkeer niet door omdat het plein te glad was. Een nieuwe datum volgt!

 

Volgende week gaan de groepen 5, 5/6 en 6 beginnen met het project de "Afvalvrije school" dat vanuit Cyclus en de gemeente aangestuurd wordt. We willen samen met de kinderen afval gaan scheiden en ook de schoolomgeving afvalvrij maken. Het gebruik van een broodtrommel en een (herbruikbare) beker in plaats van zakjes, pakjes en plastic flesjes, wordt van harte aanbevolen!

 

Groep 5

Deze week oefenen we met de tafel van 8. En thuis kunnen de kinderen aan de slag met het oefenen van Bareka!

Groep 5/6

Maandag 21 januari wordt de topo van hoofdstuk 3 bij groep 6 getoetst. 

Huiswerk voor groep 5 én 6: vragen maken bij de tekst van Nieuwsbegrip. Donderdag 24 januari moet het af zijn.

Op vrijdag 25 januari wordt de tafel van 12 overhoord - dit is vrijwillig, dus niet verplicht!

Herinnering: alle kinderen kunnen thuis met Bareka aan hun "rekenmuurtje" werken en zodoende het automatisering oefenen. Als alles geoefend is zet de juf de volgende toets klaar.

Groep 6

Donderdag 24 januari moet het rekenblad met 'ongeveer' sommen gemaakt zijn en worden ingeleverd.

Ook staat er voor iedereen weer een nieuwe Barekatoets klaar. Veel kinderen snappen de sommen wel, maar hebben moeite met het tempo. Het is belangrijk om, door veel te oefenen, het tempo te verhogen. Bekijk met uw kind eens zijn of haar rekenmuurtje, zodat u ziet welke sommen al goed gaan en welke nog aandacht behoeven. 

 

De leerlingen uit groep 6 zijn heel enthousiast begonnen met het werkstuk. Liefst werken ze er de hele dag aan! Zoals u weet, wordt het klad op school gemaakt. Pas als het klad is nagekeken, mag het thuis uitgetypt worden. Op de websitepagina van onze groep staat uitgebreide informatie over de ins en outs van het werkstuk (kijk bij 'extra pagina's) 

Groep 7
Groep 7

Volgende week vrijdag moeten alle kinderen op de fiets naar school komen, i.v.m. de verkeersles. 

 

Groep 7a

Aanstaande maandag staat juf Connie voor de groep. Dinsdag t/m vrijdag zal meester Justin voor de groep staan.

Groep 8

Groep 8A; maandag is de topo toets van h4 aan de beurt en dinsdag huiswerk van spelling.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.
CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert een thema avond over ouderschap. Deze avond is bedoeld voor ouders van kinderen van 0-18 jaar. Zie artikel.

 

 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62