Schooljaar 2018-2019 nummer 19
 

Agenda:

 

 28 januari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 31 januari 2019  Sociaal Team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
  4 februari 2019  Inschrijven gesprekken groep 3 t/m 8 voor ouders
 15 februari 2019  Eerste rapport mee groep 3 t/m 8
 18 en 20 februari   Adviesgesprekken VO groep 8
 19 en 21 februari  10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7
 22 februari 2019  Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 25 febr t/m 1 mrt  Voorjaarsvakantie
     Beste lezers,

De griepgolf is deze week ook onder het schoolteam toegeslagen. Op één dag haddden wij zelfs vijf zieken. Helaas waren de mogelijkheden om inval te regelen op een gegeven moment op. Op vrijdag waren we genoodzaakt aan de ouders van de groepen 3B en 4A te vragen om hun kind indien mogelijk thuis te houden. Een uiterste maatregel uiteraard, waar wij zelf ook niet blij mee zjin. Helaas begint het lerarentekort ook in Gouda merkbaar te worden. Hopelijk is iedereen snel weer fit!

    
     Jumpsquare
Vrijdag 1 februari gaan de groepen 7 en 8 naar Jumpsquare in Gouda. Wij gaan met de bus, dus we hebben geen fietsouders nodig. De gymlessen gaan deze dag niet door.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3

Vandaag zijn we begonnen met kern 7 van Veilig Leren Lezen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

 

* eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;

* woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;

* woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;

* woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;

* woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;

* woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Volgende week gaan we starten met blok 4 van rekenen. In blok 4 gaan we aan de slag met: splitsen, getallen en rekenen tot 20, optellen en aftrekken met behulp van het rekenrek en de begrippen meer/minder/de helft en het dubbele komen aan bod. Natuurlijk gaan we ook veel oefenen met klok kijken, meten en rekenen met geld.

Woensdag 30 januari gaat groep 3a naar het museum voor een les "Verzameljas”.

Save the date!!!!! Woensdag 29 mei verjaardagsfeest van de juffen van groep 3 en 4!!!!!!!!

Groep 4

In groep 4B is vandaag aandacht besteed aan het overlijden van de moeder van Jason. Wij wensen Jason, zijn vader Justin en verdere familie veel sterkte toe in de komende periode.

 

We gaan ons met rekenen bezighouden met het klokkijken. Hele en halve uren, kwartieren en vijfminutenstanden.

Op 29 mei 2019 is het voor de groepen 3 en 4 juffendag! Groep 3a, 3b, 4a en 4b vieren dan met elkaar feest.

Groep 5 , 5/6 en 6
Groep 5:

Woensdag krijgt groep 5 een nieuw digibord! Om bij het installeren niet in de weg te lopen gaan we naar de Brittenburg om voor te lezen aan de kleuters van juf Lonny. Een leuk uitstapje dus!

Vrijdag doen we de toets van de tafel van 10.

 

Groep 5/6 en 6:
  • Volgende week vrijdag 1 februari gaan de kinderen een les "Schatzoeken" volgen in het Museum Gouda. Iedereen wordt deze dag op de fiets op school verwacht. 
  • Bericht voor de kinderen: Geef jezelf op voor dammen en/of schaken! De wedstrijden vinden plaats op woensdagmiddag 13-2 (dammen) en woensdagmiddag 20-2 (schaken). Voor meer bijzonderheden: wend je tot de juf en kijk op de posters op onze deur. Graag voor 1 februari opgeven. 
  • De kinderen kunnen (nog steeds) thuis rekensommen trainen (automatiseren) met het programma Bareka en de toetsen maken - dit wordt van harte aanbevolen!!
  • Gisteren hebben we een heel leerzame les gehad van Maarten Milieu en zijn twee collega's, over afval scheiden. De leerlingen waren enorm betrokken, enthousiast en actief. Meer informatie hierover vindt u elders in deze weekbrief. Op de klassenpagina's zijn binnenkort foto's te vinden.  
 

Groep 5/6

Komende woensdag staat juf Ilona voor het laatst voor de groep. Zij gaat met zwangerschapsverlof. Hoewel wij haar heel erg gaan missen, zijn wij blij dat wij met juf Conny een prima vervanger hebben gevonden. Wij wensen juf Ilona een heel fijn zwangerschapsverlof en fijne kraamtijd toe! 

Huiswerk voor groep 5 en 6: een weetjes-web maken over de maan. Het is een onderwerp van Nieuwsbegrip. De kinderen hebben de tekst mee naar huis gekregen plus een opdrachtenblad.

Vandaag is de laatste tafeltoets afgenomen. De kinderen die alles gehaald hebben krijgen een diploma mee naar huis. De kinderen die nog een tafel willen herkansen, kunnen dit mondeling bij de leerkracht doen. 

 

Groep 6:

Huiswerk voor groep 6: het leren voor de derde topotoets. 

Vandaag (vrijdag) hebben we een gastles gehad van de vader van Anna. Hij heeft de stoommachine gedemonstreerd. Over deze belangrijke uitvinding hadden we al eerder gelezen tijdens onze geschiedenisles over de 19e eeuw. Het was heel interessant en leerzaam. Bedankt voor de les! 

Groep 7
Citotoetsen

Volgende week worden de laatste Citotoetsen afgenomen. De kinderen die door afwezigheid een of meerdere Citotoetsen hebben gemist, kunnen deze volgende week ook inhalen.

 

Groep 7A Werkstukken

Na de voorjaarsvakantie gaan wij beginnen met het werkstuk. Het werkstuk zullen de kinderen dit jaar helemaal op school maken. Doordat ieder kind nu een eigen Chromebook heeft, kunnen wij ze heel goed helpen met het verzamelen, selecteren, ordenen, samenvatten en verwerken van informatie. 

Het zou fijn zijn als alle kinderen voor de voorjaarsvakantie al een onderwerp hebben, zodat ze in de voorjaarsvakantie alvast op zoek kunnen gaan naar bruikbare boeken. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen niet alle informatie halen van internet, maar dat ze ook gebruikmaken van informatieve boeken.

 

Groep 7B heeft deze week een echte EHBO les gehad! Wat was het gaaf! Leren reanimeren op een pop en daarnaast ook nog verbanden bij elkaar omgedaan. We hebben erg veel geleerd en het was super interessant!

 

Willen jullie eraan denken om de rapporten weer mee naar school te nemen als dit nog niet is gebeurd?

Groep 8
Cito

Na volgende week zitten de cito's er weer op. Wat hebben de kinderen hard gewerkt en hun best gedaan! Voor rekenen hebben de kinderen een rekenmachine nodig, zoals eerder vermeld. Kunt u checken of uw kind deze al op school heeft liggen?

 

Belangrijke data

8 februari           : Definitieve schooladvies mee

18 en 20 februari: Adviesgesprekken met ouders

15 maart           :  Alle kinderen zijn aangemeld op een middelbare school

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de nieuwsbrief van de Brede School.
Kinderen opgelet!

Vind je het leuk om te zingen en te spelen? Droom je er misschien wel van om een musical ster te worden? Dan is dít je kans!

De musical Koning Jezus vertelt het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem, en jij mag mee spelen! Jezus wordt als een echte koning binnen gehaald, maar gaandeweg ontdekken we dat Hij tóch wel een hele bijzondere koning is.

De repetities zijn elke woensdag van 18:15 in de Josephkerk (Aalberseplein 2 Gouda) en duren een uurtje. De repetities starten op 5 februari. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 februari. De uitvoering is op zondag 14 april om 11:00.

Geef je nu op door een mailtje te sturen naar frankjansons@hotmail.com of een berichtje te sturen naar 06-33735112 (Ook voor meer informatie).


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62