Schooljaar 2018-2019 nummer 23
 

Agenda:

 

 25 febr t/m 1 mrt  Voorjaarsvakantie
   1 t/m 31 maart   Statiegeldbon-actie AH Bloemendaal voor de Cirkel!
   5 maart 2019  Carnaval
   7 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
  11 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
   5 april 2019  Tentoonstelling voor de ouders van het project Water!
   
     Staking 15 maart

Op 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit. Er wordt aandacht gevraagd om serieus in het onderwijs te investeren, omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. 

Ook het team van De Cirkel ondersteunt het doel van de staking. Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan de politiek. Tegelijkertijd willen we doen waar ons hart het meest naar uitgaat: goed onderwijs geven aan onze leerlingen! En laten zien dat het beroep van leerkracht leuk, veelomvattend en betekenisvol is.

 

De stakingsdag op De Cirkel ziet er als volgt uit:

- twee leerkrachten reizen af naar Den Haag om namens het team een stem te laten horen;

- kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen op vrijdagochtend 15 maart thuisblijven. Kinderen die wel naar school komen, worden opgevangen door de aanwezige kleuterleerkrachten. Ouders ontvangen hierover een aparte mail.

- de groepen 3 t/m 8 volgen onderwijs zoals gewoonlijk.

 

Om ons te steunen, willen we alle ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere betrokkenen oproepen om namens De Cirkel een petitie te tekenen:

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
Laten we met elkaar een signaal afgeven! Met als doel: kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen.

    
     Onderwijsambities? Informatieavond zij-instroom

Voel jij je verantwoordelijk voor de kenniseconomie van de toekomst en wil je hier een substantiële bijdrage aan leveren, dan ben jij de zij instromer die we zoeken!

 

In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de primair onderwijs besturen de handen ineen door gezamenlijk een incompany zij-instroom opleiding aan te bieden.

Als zij-instromer ga je direct voor de groep en krijg je gedurende twee jaar lang de benodigde opleiding aangeboden door de aangesloten besturen in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Om in aanmerking te komen beschik je in elk geval over een afgeronde bacheloropleiding.

 

Wil je meer weten over de te nemen stappen, kom dan naar onze informatieavond op 7 maart a.s. van 19:00 – 21:00 aan de Henry Dunantweg 30, Alphen aan den Rijn.

Aanmelden: stuur een e-mail te naar info@rtccella.nl onder vermelding van “voorlichting zij-instroom”.

    
     Schoolreisje
De leerlingenraad heeft dit jaar voor groep 3 t/m 7 de schoolreis uitgekozen. Dit hebben ze niet helemaal zelf gedaan. Ze hebben de ideeën van de leerlingen opgehaald en ze laten stemmen uit de twee beste. Dat waren het openluchtmuseum en het dierenpark Amersfoort. De stemmen waren als volgt: 23 voor het openluchtmuseum en 99 voor het dierenpark Amersfoort. Dat betekent dat de groepen op 14 mei naar dierenpark Amersfoort gaan.

 

Geschreven door Najla en Eline uit groep 8A

    
     Carnaval
Dinsdagmiddag 5 maart vieren wij Carnaval op school. De kinderen mogen 's ochtends al verkleed naar school komen. We hebben dit jaar geen thema, dus de kinderen mogen zelf helemaal weten hoe ze verkleed naar school gaan!

's Middags zullen wij op beide locaties allerlei spellen spelen en wordt er gezellige carnavalsmuziek gedraaid.

 

Voor het spellencircuit zijn wij nog op zoek naar:

- sjoelbakken

- blikken (denk aan blikken van knakworstjes, gepelde tomaten, soep, enz.)

 

Mocht u ons kunnen helpen, dan kunt u het laten weten via meester Justin (justin.baars@degroeiling.nl)

 

De kinderen moeten deze dag een beker met draaidop mee naar school nemen. Deze beker kunnen ze 's middags tijdens het spellencircuit gebruiken als ze wat te drinken willen halen bij de carnavalsbar. 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3

Deze week hebben we kern 7 af van Veilig Leren Lezen afgesloten en na de vakantie gaan we dan beginnen met kern 8.

De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:

* Woorden van één lettergreep die beginnen en eindigen met twee medeklinkers, zoals sterk.

* Woorden van één lettergreep die eindigen op –b of –d zoals, web.

* Woorden van één lettergreep die eindigen op –nk zoals, bank.

* Woorden van één lettergreep die eindigen op –ch(t) zoals, lach.

* Woorden van één lettergreep die eindigen op –a, -o, -u zoals sla, vlo en nu.

* Woorden van één lettergreep die eindigen op –ng zoals, bang.

* Woorden van één lettergreep die beginnen met sch(r)- zoals, schaap.

* Eenvoudige samenstellingen van woorden zoals, zakmes en voetbal.

 

Met rekenen werken we inmiddels aan blok 4. Daarbij tellen we nu tot 30, heen en terug en met sprongen van 2 en 5, we schrijven ook getallen tot 30 en plaatsen ze in volgorde van klein naar groot, we leren optellen en aftrekken tot 20 en het herkennen van dubbelen (2+2) en bijna-dubbelen (2+3), we tellen op het rekenrek en gebruiken daarbij de 5-structuur, we rekenen met geld tot 10 euro en leren klokkijken mat halve uren. Ook oefenen we met het automatiseren van de sommen tot 10.

 

Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met duo lezen. Alle hulpouders hebben een brief ontvangen met de nodige informatie.

Groep 4

We hebben al aardig wat schoenendozen binnen maar voor het project water heeft ieder kind na de vakantie een schoenendoos nodig. Zorg dat deze voorzien is van een naam.

Dinsdag 5 maart is het carnaval. De kinderen mogen verkleed naar school komen. Overleg met uw kind dat het niet handig is om losse materialen mee te nemen zoals, zwaarden, stokken, pistolen. De kinderen gaan deze dag spelletjes doen in verschillende lokalen. De kans bestaat dat dit ergens blijft liggen.

 

Groep 4A

De kinderen krijgen deze week de tafel van 4 mee naar huis. Na de vakantie komt er een datum om deze tafel klassikaal af te nemen.

Groep 4B

De kinderen hebben deze week de tafel van 3 en 4 mee naar huis gekregen. Deze tafels kunnen thuis geoefend worden en worden in de klas afgenomen.

 

Vanaf deze week is er op de dinsdag in groep 4B een stagiaire. Ze heet Romy Arnold. Romy is een eerstejaars Pabo student van de Thomas More. Zij komt elke dinsdag en ook een keer een stageweek.

Groep 5

Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met huiswerk meegeven op maandag. Iedere maandag krijgen de kinderen een opdracht mee om thuis te oefenen en samen met een ouder te maken. Maandag mee naar huis en de week erop op maandag weer mee naar school. Het zal gaan om een opdracht op het gebied van rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen. Huiswerk is niet verplicht maar geeft u als ouder een kijkje in het werk wat de klas op school maakt. Voor een mapje zorgt de juf maar natuurlijk mag je ook zelf een leuke map meenemen.

De eerste verkeersles door School op Seef was erg leuk, jammer van de regen. Bij een van de oefeningen  moesten de kinderen bij rechtsaf en linksaf slaan goed leren omkijken. Dat viel niet altijd mee. Wilt u dit met uw kind oefenen? De volgende les zal door de leerkracht gegeven worden in juni. Tijdens deze les gaan we een educatieve fietstocht maken. 

De tafels blijven we herhalen in groep 5. Deze week oefenen we de tafel van 5 extra goed. Wilt u thuis ook oefenen met uw kind?

 

Schrijfster op bezoek!

Vrijdag 8 maart krijgen we de schrijfster Marte Jongbloed op bezoek. Zij heeft vorig jaar een prijs gewonnen in de Kinderjury met haar boek ‘De nogal ijzingwekkende avonturen van Herre”. Haar nieuwste boek heet “De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre “ Over dit boek komt zij vertellen en voorlezen in de groepen 5, 5/6 en 6.

Groep 5/6

Afgelopen woensdag hebben 2 teams van groep 5/6 meegedaan aan het schoolschaaktoernooi bij het Denksportcentrum Gouda.

Gisteren hebben we de eerste les van School op Seef gehad. 

Ook hebben we gisteren voor het eerst op de Chromebooks gewerkt. De kinderen zijn reuze enthousiast! De chromebooks zijn van groep 7a en soms mogen wij ze gebruiken.

In de gang hangen de afvalbakfoto's te pronken - we missen er nog maar een paar!

Vandaag is de voorjaarsvakantie begonnen. Veel plezier allemaal en mochten de kinderen zich vervelen - Bareka wordt van harte aanbevolen. Ook staan de woordenschatwoorden van thema 5 van taal op de site bij onze klassenpagina. 

Groep 6
  • In de week na de vakantie, uiterlijk vrijdag 8 maart, is het de bedoeling dat iedereen zijn of haar werkstuk heeft ingeleverd. Op de websitepagina staan meer bijzonderheden. 
  • Afgelopen woensdag hebben vier leerlingen uit onze groep met veel plezier deelgenomen aan het schaaktoernooi. Ze hebben een mooie medaille behaald. Een verslagje van deze leuke middag, met foto's, verschijnt binnenkort op onze websitepagina.
  • Gisteren, donderdag, hadden we dan eindelijk onze verkeersfietsles. Nu zonder sneeuw op het plein. Met dank aan drie hulpouders verliep deze les goed en hebben de kinderen laten zien behoorlijk behendig te zijn. De begrippen linksaf en rechtsaf bleken voor sommige kinderen nog wel lastig te zijn. Binnenkort staan er wat foto's op de website
  • Met taal zijn we begonnen met thema 5, 'aarde'. Dat past goed bij ons afvalvrije schoolproject. Ook na de vakantie zijn we nog met dat thema bezig. De woorden die bij het thema horen zijn te vinden bij de extra pagina's op de groep 6 pagina. Een aantal leerlingen heeft een blad mee gekregen naar huis om over te praten.  
  • Ook in de vakantie kan er ook op Bareka getraind worden, tussen de relaxmomentjes door. 
  • Last but not least: EEN HELE FIJNE VOORJAARVAKANTIE GEWENST voor al onze groep 6 leerlingen en hun ouders. 
Groep 7
Groep 7a

Werkstuk

Na de vakantie gaan wij beginnen met het werkstuk. Helaas heeft een aantal kinderen nog niet het onderwerp voor het werkstuk doorgegeven. Na de vakantie moeten zij dit echt weten.

De kinderen mogen niet alle informatie voor het werkstuk van internet halen. We willen ook dat ze boeken gebruiken. Daarom adviseren we de kinderen om in de vakantie alvast geschikte informatieboeken te zoeken, zodat ze deze na de vakantie mee kunnen nemen naar school.

 

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de Nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62