Schooljaar 2018-2019 nummer 24
 

Agenda:

 

   1 t/m 31 maart   Statiegeldbon-actie AH Bloemendaal voor de Cirkel!
  11 maart 2019  Start projectmaand Water
  11 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
  15 maart 2019  Stakingsdag, kinderen groep 1 en 2 zijn vrij
  21 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
    1 april 2019  Start inschrijven 10-min.gesprekken groep 1 en 2
    5 april 2019  Tentoonstelling voor de ouders van het project Water!
  12 april 2019  Koningsspelen
     Beste lezers,
Saskia Hoogervorst, de muziekjuf die 21 jaar bij ons op school heeft gewerkt, heeft donderdag afscheid genomen van alle kinderen. Elke klas had een vriendenboekje gemaakt en Saskia is alle klassen rond gegaan voor de opvoering van een liedje, dansje of anderszins. Saskia heeft genoten! Ze heeft alle kinderen een zilveren potlood cadeau gedaan met haar naam erop. Na schooltijd heeft het team, in aanwezigheid van veel oud collega's, Saskia bedankt voor haar jarenlange muzikale inzet.

Saskia is in januari gestart met een nieuw initiatief om binnen De Groeiling muziekprojecten te verzorgen. 

De kinderen van De Cirkel krijgen tot de zomervakantie les van Judith Sluiter, vakleerkracht beeldende vorming vanuit Cultuurhuis Garenspinnerij.

 

Controle leerplicht

Op de donderdag voor de voorjaarsvakantie is er onverwacht controle geweest door de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft een bezoek gebracht aan de leerlingen die niet op school waren, bijvoorbeeld omdat ze ziek gemeld waren. Dit is een manier om te controleren op luxe verzuim, voorafgaand of aansluitend aan een vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

    
     Project water
Volgende week maandag wordt de projectmaand officieel geopend met een voorstelling voor alle groepen. Deze 'poppenkastvoorstelling' wordt uitgevoerd door de groepen 7.

We zijn nog op zoek naar iemand die de voorstelling zou willen filmen. Mocht u kunnen en willen filmen dan horen wij het graag.

U kunt dit laten weten door een mail te sturen naar: justin.baars@degroeiling.nl. 

 

Op vrijdag 5 april sluiten we de projectmaand af met een tentoonstelling door de school. Kinderen kunnen met hun ouders (of met medeleerlingen) door de school om te kijken waar in de andere klassen aan is gewerkt. 

 

11.30 – 12.00 uur             Kleuters kijken bij elkaar (met ouders)

13.30 – 14.00 uur             Klaarzetten en presenteren in eigen klas.

14.00 – 15.00 uur             Open huis: kijken bij de andere klassen (met ouders)

 

 

    
     Staking (herhaalde informatie)

Op 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit. Er wordt aandacht gevraagd om serieus in het onderwijs te investeren, omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. 

Ook het team van De Cirkel ondersteunt het doel van de staking. Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan de politiek. Tegelijkertijd willen we doen waar ons hart het meest naar uitgaat: goed onderwijs geven aan onze leerlingen! En laten zien dat het beroep van leerkracht leuk, veelomvattend en betekenisvol is.

 

De stakingsdag op De Cirkel ziet er als volgt uit:

- twee leerkrachten reizen af naar Den Haag om namens het team een stem te laten horen;

- kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen op vrijdagochtend 15 maart thuisblijven. Kinderen die wel naar school komen, worden opgevangen door de aanwezige kleuterleerkrachten. 

- de groepen 3 t/m 8 volgen onderwijs zoals gewoonlijk.

 

Om ons te steunen, willen we alle ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere betrokkenen oproepen om namens De Cirkel een petitie te tekenen:

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
Laten we met elkaar een signaal afgeven! Met als doel: kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen.

    
     Koningsspelen
Koningsspelen met als thema “super hero ha twee go”.

 

Op vrijdagochtend 12 april staan de Koningsspelen gepland.

De groepen 1 t/m 8 zullen gebruik maken van het veld van Olympia.

We zouden het leuk vinden als iedereen in het blauw gekleed is deze dag.

 

De sportieve ochtend begint om 8.30 uur en eindigt voor de kleuters om 11.30 uur en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 om 12.00 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij.

 

Er staan veel activiteiten gepland en daarbij kunnen wij uw hulp hard gebruiken!

Vindt u, of de opa of oma van uw kind, het leuk om mee te helpen tijdens deze sportochtend? Dan kunt u zich beschikbaar stellen als hulpouder door uzelf aan te melden bij de klassenouder van de groep van uw kind. Het is de bedoeling dat u aan de klassenouder doorgeeft, bij welke groepen u zou willen helpen:

 

Bij de groepen 1-2, bij de groepen 3-4 of bij de groepen 5 t/m 8. (Of u kunt aangeven dat het u niet uitmaakt waar u ingedeeld wordt.)

Tevens zullen er bij de groepen 1/2 lijsten bij de deur hangen.

Als u eventueel 's ochtends vroeg (vanaf 7.30 uur) beschikbaar bent om mee te helpen met het klaarzetten van de spullen op het sportveld, kunt u dat ook vermelden.

Tegen de tijd dat de sportdag nadert, hoort u meer bijzonderheden over het verloop van de ochtend en over uw rol als hulpouder.

 

We zoeken ook 2 mensen die in het bezit zijn van een EHBO diploma en er die ochtend bij kunnen zijn.

 

Tevens zoeken wij iemand die de materialen van de groepen 1/2 naar het Olympia terrein kan vervoeren. Graag contact opnemen met juf Lonny.

 

Dus: wilt u meehelpen aan een gezellige en sportieve ochtend op vrijdag 12 april? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij de klassenouders, in ieder geval voor vrijdag 15 maart a.s.

    
     Lizzy Rose
Vrijdag 1 maart is Lizzy Rose geboren! Juf Ilona (groep 5/6), haar man Remko en grote zus Nora zijn erg blij met dit kleine wondertje. Van harte gefeliciteerd.

 

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Volgende week maandag starten we met de projectmaand water. We gaan 4 weken lang werken aan dit thema. De schoenendozen stromen al binnen, heel fijn!

Wilt u voor een andere knutselles een leeg, schoon melkpak meegeven aan de kinderen?

Groep 4

In de groepen 4a en 4b heeft nog niet iedereen een schoenendoos meegenomen. Graag zo snel mogelijk met je naam erop inleveren in de klas.

Aanstaande dinsdag gaan we weer naar de bibliotheek.

Gisteren hebben we afscheid genomen van de muziekjuf Saskia. We hebben een vriendenboekje gemaakt en een liedje en dansje opgevoerd. Ieder kind heeft van de muziekjuf een zilveren potlood gekregen met haar naam erop.

 

Groep 4a

De tafel van 4 wordt op maandag 18 maart overhoord. Het is de bedoeling dat de kinderen de tafel van 4 door elkaar kent. Maar ook bij het antwoord de som kan opschrijven.

Groep 5

Project

Tot 5 april werken met de hele school aan het project water. Groep 5 gaat zich bezig houden met water in Nederland. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie komen allemaal aan bod bij dit onderwerp. Denk aan de watersnoodramp, polders en gemalen, kringloop van het water, proefjes en water in al zijn vormen.

Voor dit project zoeken we nog klein verpakkingsmateriaal. Heeft u thuis lege doosjes, wc rollen etc.? Graag naar school.

 

Bibliotheek

Donderdag 14 maart gaan we weer naar de bibliotheek om boeken ruilen. In de middag is de 2e les in de klas over het afvrije school project.

Wilt u denken aan het huiswerk van maandag? Komende week oefenen we weer de tafel van 3 met vrijdag de tafel toets.

Groep 5/6

Afgelopen maandag hebben de kinderen tijdens een techniekles metaalbewerking sleutelhaakjes gesoldeerd. 

Gisteren zijn we op bezoek geweest bij het Museum Gouda. Daar hebben we een speurtocht naar oude voorwerpen gedaan.

Vandaag is schrijfster Marte Jongbloed in de klas geweest en heeft ze haar boek "De zeer bloedstollende expeditie van Herre" gepromoot. Het was een leuke en leerzame ontmoeting met een echte schrijfster!

Volgende week start de projectmaand met als thema "Water". Wij voor de verwerkingslessen op zoek naar wc rolletjes en (kleine) kartonnen dozen.

Het huiswerk voor beide groepen op woensdag 13 maart is een toets van aardrijkskunde van hoofdstuk 4. 

Donderdag 14 maart gaan we naar de bibliotheek. 's Middags is de tweede "Afvalvrije school" les. De kinderen zijn erg enthousiast en bijna iedereen gebruikt nu een beker en lunchtrommel - super! Het scheiden van afval gaat ook erg goed.

Groep 7
Groep 7A

Project water

Volgende week maandag begint de projectmaand over 'water'. Voor een knutselopdracht moeten alle kinderen een plastic wegwerpvoorwerp meenemen naar school. Denk hierbij aan: fles wasmiddel, melkfles, fles afwasmiddel, drinkflesje, enz. Het voorwerp moet wel schoon zijn. Daarnaast mogen de kinderen ook kosteloze materialen meenemen zoals doppen, kurken, knoppen, enz.

Volgende week donderdag (14 maart) zullen we ook een bezoek brengen aan het bedrijf 'Oasen'. We gaan hier met de bus naar toe. Aangezien het wel een stukje rijden is, vertrekt de bus 's ochtends om 8:15 uur. De kinderen moeten deze dag dus iets eerder op school zijn, namelijk om 8:05 uur.

 

Werkstuk

Tijdens de projectmaand zullen we in de klas ook gewoon werken aan het werkstuk. Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoe lang de kinderen met het werkstuk bezig zullen zijn. We gaan er dus van uit dat we ongeveer zes weken nodig zullen hebben. Kinderen die hun boeken bij de bibliotheek hebben geleend, kunnen deze dus het beste tussendoor verlengen. 

 

Groep 7B

Voetbal

In de vakantie heeft het jongensvoetbalteam van groep 7b de eerste prijs binnengesleept! Hier zijn we natuurlijk hartstikke trots op! Gefeliciteerd.

Carnaval

Afgelopen dinsdag hebben we carnaval gevierd op school. Het was erg gezellig en iedereen was leuk verkleed!

Werkstuk

In de klas wordt hard gewerkt aan het werkstuk. We zijn nu een aantal weken bezig en de inleiding en de eerste hoofdstukken zijn af. De leerlingen vinden het erg leuk om aan hun werkstuk te werken en het is fijn dat ze dit makkelijk op hun Chromebook kunnen maken.

Projectmaand

De hele week is druk geknutseld en geoefend voor de opening van de projectopening maandag. De leerlingen hebben er erg veel zin in! Voor de projectmaand zijn we nog op zoek naar schoon plastic afval om mee te knutselen. Mocht u thuis nog iets hebben, dan kunt uw kind dit mee naar school nemen.

Oasen

Dinsdag gaan we met de klas naar Oasen. De kinderen moeten om 8.10 uur op school zijn.

Groep 6

De huiswerkopdrachten voor deze week: Maak de oefeningen van Bareka en maak daarna de klaargezette toets.

Er zijn ook nog twee vrijwillige huiswerkopdrachten. Die worden uitgelegd op de websitepagina van groep 6. Het zijn deze twee opdrachten:

1.  Maak een mind-map over een bepaald thema. (In de klas hebben we vrijdag geleerd wat een mind-map is).

2. Schrijf op de computer een verslagje over ons museumbezoek van afgelopen donderdag. Als je het verslag opstuurt naar juf Ellen, plaatst zij het op de websitepagina van onze groep. 

 

Gisteren (donderdag) zijn we met de fiets naar Museum Gouda gegaan. We hebben veel prachtige oude voorwerpen en schilderijen gezien en ook een maquette van Gouda met een prachtig miniatuurstadhuis gezien en een schat gezocht (en gevonden). We weten nu meer van de geschiedenis van onze stad Gouda. Zie onze websitepagina voor meer informatie en foto's van het bezoek. 

Vandaag kwam schrijfster Marte Jongbloed in de klas en heeft ze haar boek 'De zeer bloedstollende expeditie van Herre' gepresenteerd. Op onze websitepagina meer informatie en een link naar de website van deze schrijfster, die ook kan acteren!

Volgende week begint de projectmaand over het thema "Water". We kunnen wc rolletjes en (kleine) kartonnen doosjes gebruiken voor een creatieve opdracht over polders.

 

Donderdag 14 maart gaan we naar de bibliotheek. 's Middags is de tweede les over de  'Afvalvrije school' les. De kinderen worden steeds meer gemotiveerd om afval te verminderen, en hebben nauwelijks pakjes en zakjes meer bij zich, maar bijna allemaal bekers en lunchtrommels. 

Buurtsport
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere kinderen ontmoeten. Ouders zijn ook van harte welkom bij Buurtsport.

Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches. Zie de flyer..

 

In de week van 11 t/m 15 maart staat het thema gezonde jeugd centraal. Komt u samen met uw kind(eren) meedoen aan de Gouda Goed Bezig Bootcamp? Wij zien u graag!

Weekbrief Brede School
Hier de link naar de weekbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62