Schooljaar 2018-2019 nummer 25
 

Agenda:

 

   1 t/m 31 maart   Statiegeldbon-actie AH Bloemendaal voor de Cirkel!
  21 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
  25 maart 2019  Sociaal team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
   1 april 2019  Start inschrijven 10-min.gesprekken groep 1 en 2
   4 april 2019  Sociaal team aanwezig op Brittenburg 14:00 - 16:00 uur
   5 april 2019  Tentoonstelling voor de ouders van het project Water!
   8 april 2019  Sociaal team aanwezig op Rijnlust 14:00 - 16:00 uur
  12 april 2019  Koningsspelen, 12.00 uur uit
  19 april t/m 3 mei  Meivakantie

 

     Beste lezers,
Vandaag is er een landelijke onderwijsstaking. Het team van De Cirkel ondersteunt het doel van de staking: kwalitatief goed onderwijs, nu en in de toekomst. We maken ons onder andere zorgen over het dreigend lerarentekort en vinden dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor het basisonderwijs. Door vandaag les te geven, laten wij zien dat wij hart hebben voor onze leerlingen. Wij willen uitstralen dat werken in het onderwijs leuk en betekenisvol is!

 

Deze week is de projectmaand spetterend geopend door een 'waterdierenpoppenkast', gespeeld door de groepen 7. Ook de attributen waren zelf gemaakt. Alle toeschouwers hebben genoten. Goed gedaan, leerlingen van groep 7!

 

Nieuwe gezicht

Maandag start Marit de Groot bij ons op school. Marit wordt de nieuwe juf van 3B, omdat Samantha langdurig afwezig is door privéomstandigheden. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

    
     Volleybaltoernooi
Komende woensdag 20 maart doen 6 teams uit de groepen 5/6, 6, 7a en 7b mee aan een volleybaltoernooi georganiseerd door Vollingo. Het vindt plaats in sporthal de Zebra van 13.30 uur tot 16.00 uur. Allemaal heel veel succes op deze middag! 
    
     Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe
Dit jaar doen we als school met maar liefst 72 kinderen mee aan de Wereldwijde Wiskundewedstrijd,  de W4Kangoeroe. Het vindt plaats op donderdag 21 maart. 

Wat houdt dit in?

Het is een reken- en wiskundewedstrijd voor leerlingen van de basisschool t/m leerlingen van 6 VWO.

Er zijn drie opgavenversies voor het basisonderwijs:
wizFUN: voor groep 3 en 4 

wizKID: voor groep 5 & 6 

* wizSMART: voor groep 7 & 8 

Voor iedere deelnemer is er een certificaat. Voor de deelnemers met de hoogste score zijn er nog speciale prijzen. De toets wordt gewoon in de klas afgenomen.

Meer informatie over de wedstrijd kunt u vinden op de site: 

 http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/

Onder het kopje opdrachten kunt u rekenopdrachten van vorige jaren vinden.

    
     Stichting Kinderarmoede
Stichting Kinderarmoede in Nederland is een organisatie die zich inzet voor alle kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven.
Nederland behoort tot de groep rijkste landen van Europa. Desondanks leeft één op de acht kinderen hier onder de armoedegrens. Op landelijk niveau zijn dat 600.000 kinderen die in gezinnen leven waar niet genoeg geld is om van rond te komen. Een keiharde realiteit.
Het doel van Stichting Kinderarmoede in Nederland is om deze kinderen te helpen, wat vaak gebeurt in samenwerking met gemeentes, voedselbanken, scholen, Leger des Heils, etc.

Meer informatie vindt u via deze link.

 

Wij werden benaderd door Stichting Kinderarmoede of er een kledingbak geplaatst mocht worden op onze school. Deze staat inmiddels bij het hek op locatie Brittenburg. 

De school ontvangt eind van het jaar een deel van de opbrengst van de opgehaalde kleding.

Het andere deel zal de Stichting Kinderarmoede gebruiken om haar ondersteuning verder uit te breiden. 

 

Dus als u nog kleding/schoenen heeft die nog van prima kwaliteit zijn, kunt u dat in deze kledingbak gooien. Alvast bedankt. 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
We zijn deze week super leuk begonnen met een toneelstuk over onze thema-maand “Water”. Groep 7 bedankt!!!

In de klas zijn we druk bezig over water; vissen, water-proefjes, wat zie je onder en wat zie je boven water, zijn behandeld.

Sinds het begin van kern 7 besteden we veel aandacht aan het begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en leren na te denken over de inhoud; onder andere door zichzelf vragen te stellen en stil te staan bij de betekenis van verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enz).

Technisch lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen, kinderen die nog heel erg aan het decoderen (spellen en plakken) zijn, begrijpen veel minder goed waar een tekst over gaat. Ook in verband met het begrijpend lezen is het dus van belang dat kinderen op dit punt in het schooljaar overstappen van spellend lezen naar zingend of vlot lezen.

Een andere voorwaarde voor begrijpend lezen is de woordenschat. Veel voorlezen en aandacht besteden aan woorden in boeken (die uw kind alleen of samen met u leest) helpt bij het vergroten van de woordenschat.

Groep 4
Groep 4A en 4B

We zijn begonnen met het project water. Elke middag wisselen we de activiteiten per groepje en elke week zijn er nieuwe activiteiten die de kinderen gaan doen. Zo doen we proefjes over en met water, maken we verschillende knutsels en leren we verschillende dingen over water.

 

Komende weken gaan we weer aan de slag met de tafel van 4. Deze tafel is al eerder mee naar huis gegeven en we hopen dat de kinderen deze thuis gaan oefenen zodat ze de tafel in de klas kunnen halen.

 

4A

Maandag 18 maart wordt de tafel van 4 klassikaal overhoord. In de vorige weekbrief staat aangegeven hoe deze geleerd kan worden.

Er er doen er 5 kinderen as donderdag mee aan de W4kangoeroewedstrijd.

Groep 5

Komende week werken we extra aan de tafel van 4, vrijdag is de toets.

Deze week werken we verder aan het project water. Op dinsdag -en donderdagmiddag werken we in een circuit aan de opdrachten over waterhuishouding.

 

Afgelopen donderdag is Maarten Milieu weer in de klas geweest voor het project de afvalvrije school. De kinderen hebben uitleg gekregen over hoe we de buurt van de school netjes kunnen houden. Van Cyclus hebben we grijpers en handschoenen gekregen. Welke ouder wil met een groepje van 6 kinderen maandag of vrijdag middag een half uurtje een rondje lopen bij school om afval te verzamelen? Graag opgeven bij de juf.

Zo houden we met elkaar de buurt netjes!

Denkt u ook aan een beker meegeven aan uw kind i.p.v. een pakje? Beter voor het milieu!

Groep 5/6

Vandaag hebben we de tweede les van de Afvalvrije school gehad. Van Maarten Milieu hebben we een pakket gekregen om de schoolomgeving afvalvrij te maken. Knijpstokken, handschoenen, zakken en speciale hesjes. Binnenkort gaan we in groepjes de schoolomgeving opruimen. 

Maandag komt er een gastspreker in de klas in verband met Wereldverteldag.

Woensdag doen 3 teams uit onze groep mee aan het volleybaltoernooi van Vollingo. 

Op donderdag doen 8 kinderen uit onze groep mee aan de W4Kangoeroe.

Het huiswerk voor komende donderdag is een werkblad over de watersnoodramp.

De kinderen kunnen thuis op de computer naar de site van de Canon van Nederland gaan: https://www.entoen.nu/  Op de site van de Cirkel bij groep 5/6 staat verdere uitleg over het huiswerk.

Projectweek: afgelopen week hebben we de watersnoodramp behandeld. Komende week gaan we het hebben over de waterhuishouding in Nederland.

Groep 6
A.s. maandag gaat de gymles niet door i.v.m. de Wereldverteldag. 

De kinderen gaan dus om 14:30 vanuit school naar huis, en niet zoals gewoonlijk, vanuit de gymzaal.

Het huiswerk voor deze week is een werkblad over de Watersnoodramp van 1953. Het is een opdracht waarbij ook de computer nodig is! Op onze eigen groep 6 websitepagina, staat uitgebreid uitgelegd wat de bedoeling is. Donderdag 21 maart moet het huiswerk ingeleverd zijn. 

Gisteren (donderdag) zijn we naar de bieb geweest, en heeft iedereen weer nieuwe boeken gehaald. Het is goed om te zien hoe heerlijk de meeste kinderen vanmorgen verdiept waren in hun nieuwe boek. 

Gisteren (donderdag) is Maarten Milieu van Cyclus voor de tweede keer in onze klas geweest voor een les over de Afvalvrije school. De leerlingen deden verslag over alle activiteiten van de afgelopen tijd. We kregen verschillende hulpmiddelen om nog meer afval op en rondom school te verminderen. Op onze websitepagina zijn binnenkort foto's te vinden en verdere uitleg.

Groep 7
Projectmaand:

Maandag hebben de groepen 7 een leuke voorstelling gedaan voor de hele school. We waren wel een beetje zenuwachtig, maar de voorstellingen gingen erg goed. De andere groepen hebben genoten. Ook zijn we in de klas al aan de slag geweest met de eerste week over de Plastic Soep. We hebben een les gehad, proefje gedaan en in circuitvorm verschillende leskaarten gedaan. Zo hebben een aantal groepjes bijvoorbeeld een aflevering voor het Jeugdjournaal gemaakt of een rap gemaakt.

Oasen:

Dinsdagochtend zijn we in het kader van de projectmaand naar Oasen geweest. Een erg leerzame en leuke ochtend. We mochten zelfs met de bus over een pondje!

 

Projectochtend W&T: aanstaande woensdag hebben we met groep 7B een projectochtend bij de Driestar. Zorg dat je allemaal op de fiets bent, zodat we om 8.30 uur kunnen gaan fietsen.

Groep 8
Project
In de groepen 8 worden deze maand de thema's "klimaatverandering", "plastic soep", "schoon drinkwater" en "natuurrampen" behandeld. De zijn enthousiast begonnen in de circuits. Alle groepen zetten zich fantastisch in en het is erg leuk om te zien wat er wordt ontdekt tijdens het werken aan de onderzoeksvragen.
 
Woensdag 20 maart gaan beide groepen knutselen met plastic (schoon) afval. Kinderen moeten plastic van thuis meenemen. U kunt denken aan flessen (limonade, shampoo, douchegel, etc.), doppen, bakjes, bubbelplastic, etc. Graag even schoonmaken;-)
 
Fietsouders gevraagd:
Vrijdag 22 maart gaan wij 's middags op bezoek bij een molen. Wij gaan op de fiets en zoeken nog ouders die als begeleider mee willen fietsen.
 
Huiswerk
Groep 8a: vrijdag 22 maart  toets natuur
 

Er zijn flyers uitgedeeld over de Mei-academie. Een 3-daagse activiteit in de eerste drie dagen van de meivakantie voor kinderen die in groep 8 zitten. Het doel van de Mei-academie is om leerlingen te ondersteunen in de overgang naar de brugklas. Ze leren onder andere hoe ze hun eigen kwaliteiten kunnen inzetten en hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Ook houding, bewegen, contact maken, stemgebruik en grenzen aangeven wordt behandeld. 

Hier de flyer.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

Ook dit jaar is er voor alle kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 in de laatste week van de zomervakantie weer een feestelijk en leuk huttenbouwdorp. Naast natuurlijk huttenbouwen zijn er altijd veel extra activiteiten, zoals de ponyrijden, lasergamen, kinderyoga, de kinder-kookhoek, danceclinics, natuurexcursies en het pallet parcours. De 'Woensdag Waterdag' wordt uitgebreider met meer en andere aquabanen. Nieuw wordt onder andere een natuuractiviteit, leuk en leerzaam voor de kinderen, waar de kinderen in de chill-tent aan kunnen werken. Oudere kinderen mogen natuurlijk de laatste nacht in hun eigen hut blijven slapen, als hun ouders dat goed vinden.

Het huttenbouwdorp is op de mooie natuurspeelplaats Noorderhout, vlakbij het winkelcentrum op de geluidswal. Het huttenbouwdorp duurt vier dagen en is dit jaar van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. Vorig jaar was het een zeer ontspannen sfeer, voor jong en oud, en hebben we met elkaar een mooie zonnige afsluiting van de zomervakantie gehad. We hopen dat het dit jaar weer net zo sfeervol en leuk wordt.

Let op, de inschrijving start deze maand al. Voor meer informatie over de inschrijving én voor foto's en video's en het 'happy luchtfilmpje!' ziewww.huttenbouwdorpnoorderhout.nl. Of meld u aan via contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de start van de inschrijving. Huttenbouwdorp Noorderhout wordt georganiseerd door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (www.wijkteamplaswijck.nl).


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62