Schooljaar 2018-2019 nummer 29
 

Agenda:

 

  18 april 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  18 april 2019  Paasviering/ontbijt -graag een beker meenemen-
  19 april t/m 3 mei  Meivakantie
   6 mei 2019  Sociaal team Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
  14 mei 2019  Schoolreis groep 3 t/m 7 
  14 t/m 16 mei 2019  10-minutengesprekken groep 1/2A, 1/2B en 1/2C
  16 mei 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  20 mei 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00-16.00 uur
  24 mei 2019  Groep 1/2 vrij
  30, 31 mei 2019  Hemelvaart en vrijdag daarna vrij
  3 t/m 5 juni 2019  Groep 8 op kamp
   

 

     Beste lezers,
Na sportieve Koningsspelen maken we ons op voor de laatste schoolweek voor de meivakantie. Een week waarin de leerlingen van groep 8 de centrale eindtoets maken en donderdag staat in het teken van Pasen. De kinderen zijn al druk bezig geweest met het versieren van een doos en nemen donderdag een feestelijk ontbijtje voor elkaar mee. Een goede week toegewenst en daarna genieten van twee weken meivakantie!

 

    
     Herinnering betaling schoolreis!
Op dinsdag 14 mei gaan groep 3 t/m 7 met de bus op schoolreisje naar dierenpark Amersfoort.

U kunt hier de brief lezen namens de OR met het verzoek het bedrag van € 23,00 per kind over te maken.

Helaas heeft nog niet iedereen al betaald voor het schoolreisje. Zou u dit zsm willen doen?

 

    
     Jeugdverpleegkundige
Als bijlage bij de weekbrief vindt u een brief van Sandra Mars, jeugdverpleegkundige bij Centrum Jeugd en Gezin. Vanaf 16 mei zal ook zij op school spreekuur houden en kunt u bij haar terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien. 
    
     Albert Heijn bedankt!
In maart was de Cirkel het goede doel van de statiegeldactie bij de Albert Heijn. Er is maar liefst €444.05 aan bonnetjes ingeleverd, de mooie opbrengst gaat gebruikt worden voor het schoolplein op Rijnlust.

De Albert Heijn heeft ook de Koningsspelen gesponsord door water en fruit beschikbaar te stellen.

    
     Kandidaat stelling Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

De huidige OPR heeft op dit moment vacatures te vervullen en is op zoek naar kandidaten uit zowel de ouder- als de personeelsgeleding, die met elkaar een ondersteuningsplanraad willen vormgeven.

Voor meer informatie zie in de aparte bijlage.

    
     Pasen
In het kader van 'afvalvrije' school, vragen wij iedereen om een drinkbeker mee te nemen voor het Paasontbijt aanstaande donderdag. 
    
     Heroproep MR
Op 1 juli loopt de zittingstermijn van Benno Damsma en Laura de Nijs in de MR af. Benno is niet herkiesbaar, maar Laura stelt zich in principe voor de komende twee jaar herkiesbaar voor de medezeggenschapsraad. Heeft u zelf interesse om als ouder mee te praten over zaken in én rond school? Meldt u zich dan vóór 1 mei door een mail te sturen naar mr.cirkel@degroeiling.nl.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Alle ouders die geholpen hebben bij de Koningsspelen, ontzettend bedankt. Zonder uw hulp was het niet mogelijk geweest!

De komende periode hebben we weer regelmatig hulp nodig, voor het begeleiden van activiteiten.

Daarom volgt hier alvast een lijstje met data, zodat u alvast kunt kijken of u kunt komen helpen.

Bij de klassendeur hangen lijsten waarop u uw naam kunt invullen. Nadere info over de activiteiten volgt z.s.m.

 • Verkeer op seef: op dinsdag 21 mei, een route lopen door de wijk en het geleerde toepassen in de praktijk (tijden staan op de lijsten). 
 • Verkeer op seef: donderdagochtend 27 juni, fietsles op het schoolplein. Ieder kind moet een eigen (loop)fiets meenemen (tijden volgen z.s.m.). 
 • Zomerfeest: vrijdagochtend 21 juni, thema en uitnodiging voor de kinderen volgen nog.
 • Les werken op de boerderij: Op de zolder van de kinderboerderij krijgen de kleuters met hun eigen groep een les. Op de lijsten staat de datum en tijd voor de betreffende groep. 
 • Juffendag: woensdag 10 juli, alle juffen van groep 1/2 vieren hun verjaardag die ochtend, alle kleuters mogen die dag verkleed komen. De uitnodiging voor de kleuters volgt nog.
 • Eindschoonmaak: in de een na laatste- en laatste week van het schooljaar worden de lokalen door de ouders extra schoongemaakt. Meestal, terwijl de kleuters naar de musical van groep 8 gaan kijken en het lokaal dus leeg is. Dagen en tijden volgen zodra dit bekend is.

 

Groep 1D

De hulp voor de Verkeer op Seef lessen en de les 'werken op de boerderij' is niet van toepassing voor groep 1D.

Jari is 9 april 4 jaar geworden en Patrycja wordt 16 april volgende week 4 jaar, gefeliciteerd! 

Danian en Stefan komen wennen in onze groep, welkom.

 

Groep 4
 • Volgende week krijgen de groepen 4 de tafel van 8 mee naar huis. Deze kan thuis geoefend worden. 
 • Voor groep 4a is de herkansing van de tafel van 3 op maandag 15 april en donderdag  18 april de herkansing van de tafel van 4.
 • Maandag 15 april krijgen de kinderen de dozen voor het paasontbijt mee naar huis. Hierin komt donderdag 18 april het paasontbijt in voor het kind dat op het lootje staat.
 • Dinsdag 7 mei gaan we met de klassen naar de bibliotheek.
 • Vrijdag 10 mei is de volgende les van Seef op school - verkeersles. Alle kinderen nemen weer de fiets mee naar school. Groep 4b is nog op zoek naar 3 ouders die van 9.45 - 10.30  uur kunnen helpen. Graag doorgeven bij de klassenouders.
Groep 5
Op woensdag 17 april krijgt groep 5 tennisles bij Ad Astra. De les is van 10.15 tot 11 uur en we gaan er lopend naar toe. Twee sportieve vaders gaan met de groep mee. Woensdag 8 mei volgt de 2-de les.

Dinsdag gaat de map met het werkstuk er in mee naar huis. De bedoeling is dat de kinderen er in de mei vakantie thuis aan gaan werken. In de week na de vakantie gaat de map weer mee naar school. Eventueel kan er die week ook op school nog aan gewerkt worden. Het is fijn wanneer ouders kunnen zien wat er op school gebeurt. Meer informatie over het werkstuk vindt u in de map die mee naar huis gaat.

Dinsdag is het woordendictee van thema 6. De spelling categorieën zijn afgelopen donderdag mee naar huis gegaan. Wilt u er samen met uw kind naar kijken en eventueel samen oefenen?

Groep 5/6
 • Maandag 15 april is de toets van Natuur over hoofdstuk 1. De samenvattingen zijn mee naar huis gegeven. 
 • Komende woensdag hebben we de eerste van 2 tennislessen bij Ad Astra. 
 • Donderdag 18 april beginnen we de dag met het Paasontbijt.
 • Vorige week werden de werkstukken aangekondigd in de weekbrief. Voor groep 6 betekent dit dat de kinderen twee geschikte boeken moeten zoeken of één boek en internetmateriaal. Dit moet eerst goedgekeurd worden door de leerkracht voordat het onderwerp vastgesteld kan worden. We willen er uiterlijk in de tweede week na de meivakantie aan gaan beginnen.
 • Allemaal een hele fijne meivakantie!
Groep 6
 • Het huiswerk voor deze week: maak de klaargezette toetsen van Bareka. Het is een herhaling van sommen die vlot gemaakt zouden moeten kunnen worden. Meer bijzonderheden vindt u op onze klassenpagina.
 • Een paar kinderen hadden de afgelopen week of de week ervoor, hun huiswerk niet gemaakt. Met hen is afgesproken dat zij het alsnog inleveren komende week. 
 • Eergisteren heeft het jongensteam bij het schoolvoetbal heel goed gespeeld. Ze werden dan ook winnaar van de poule en gaan nu door; op woensdag 8 mei (na de vakantie) spelen deze jongens bij ONA tegen andere teams uit Gouda die hun poule gewonnen hebben. Dank voor de inzet van zowel de spelers, de coaches als ook de supporters.
 • Op onze klassenpagina staan foto's en door Anna geschreven verslag, heel uitgebreid, van het uitje naar het gemaal in Haastrecht. 
 • Donderdag vieren we Pasen in de klas met een verrassingsontbijtje.
 • Vandaag zijn de Koningsspelen, we hebben er zin in! 
Groep 7
 • Woensdag hebben de meiden van groep 7b meegedaan met schoolvoetbal. 4 wedstrijden gespeeld, waarvan ze er 3 hebben gewonnen! Daardoor zijn ze door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd meiden!
 • Dinsdag moeten alle leerlingen hun werkstuk inleveren door dit te mailen naar de leerkrachten (kim.burger@degroeiling.nl en tessa.de.jong@degroeiling.nl). Mochten leerlingen dit willen, dan kunnen ze thuis ook inloggen en nog aan hun werkstuk werken. Dit is in principe niet nodig, omdat de leerlingen voldoende tijd hebben gehad op school. Mochten leerlingen dit toch willen, dan kunnen ze inloggen met hun mail en wachtwoord op Google Classroom.
Informatieavond over de start van voltijds hoogbegaafdenonderwijs op De Triangel
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 start De Groeiling met regulier voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op basisschool De Triangel in Gouda.

Binnen de Groeilingscholen wordt de lesstof al op verschillende niveaus aangeboden door bijvoorbeeld compacten, verrijken en eventueel plusklassen. Er is echter een groep hoogbegaafde leerlingen voor wie dit aanbod onvoldoende passend is. Onder de naam Prisma wordt gestart met een groep 4/5. De leerlingen krijgen onderwijs dat is afgestemd op de specifieke behoeften van het hoogbegaafde kind. Waar mogelijk wordt samengewerkt, gespeeld en gevierd met de reguliere groepen van De Triangel. Stichting De Groeiling verwacht na de start van deze eerste lichting een organische groei van de Prismagroepen. Op woensdagavond 15 mei vindt op De Triangel een informatieavond plaats voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur, de informatieavond start 19.30 uur. Vooraf aanmelden via email directie.triangel@degroeiling.nl wordt op prijs gesteld.

Zie deze flyer.

Nieuwsbrief Brede School
Hier de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62