Schooljaar 2018-2019 nummer 30
 

Agenda:

 

  14 mei 2019  Schoolreis groep 3 t/m 7 
  14 t/m 16 mei 2019  10-minutengesprekken groep 1/2A, 1/2B en 1/2C
  16 mei 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  20 mei 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00-16.00 uur
  24 mei 2019  Groep 1/2 vrij
  30, 31 mei 2019  Hemelvaart en vrijdag daarna vrij
  3 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
  3 t/m 5 juni 2019  Groep 8 op kamp
 10 t/m 12 juni 2019  Pinkervakantie 
 13 juni 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00 - 16.00 uur
 17 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
 21 juni 2019  Zomerfeest groep 1/2

 

     Beste ouders,
Vlak voor de meivakantie heeft u van mij een mail ontvangen over het invullen van een enquête. Ouders die de enquête al hebben ingevuld, wil ik daar hartelijk voor bedanken. Ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld, kunnen dat nog doen tot en met zondag 12 mei.
De enquête gaat over de communicatie vanuit school en is in samenwerking met de MR tot stand gekomen.

Als school vinden wij het belangrijk dat iedere ouder of verzorger op de hoogte is van de ontwikkelingen van het kind en van wat zich afspeelt in en om de school. Daartoe communiceren wij op verschillende manieren. U kunt daarbij denken aan: weekbrief, website, informatieavond en oudergesprekken. Graag krijgen wij inzicht in de effectiviteit van deze middelen en in mogelijke verbeterpunten.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en werkt het best via een vaste pc of laptop.
Via deze link komt u bij de enquête:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xw78iYePxEeIacMhkH81ilf5NR2Br_VBn_5BEaD8b-xUMFc2NTZKMzFXQ00zTkhaSkNMTTVLV0ZSVi4u

Wij hopen dat u ons feedback wilt geven! De enquête staat open tot en met 12 mei.

 

Alvast bedankt,

Laura de Nijs, Bas-Peter van Schie, Benno Damsma, Mijke Atteveld, Dunja van den Broek, Kathy Baert en Bea van Wanrooij
Medezeggenschapsraad basisschool De Cirkel (MR)

Merijn Zanen
Directeur basisschool De Cirkel

    
     Schoolreis groep 3 t/m 7

Op dinsdag 14 mei is het zover.... We gaan naar Dierenpark Amersfoort

 

Om 8.30 uur verzamelen de kinderen in de eigen groep. 

Om 9.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Plaswijckweg. Ouders mogen natuurlijk komen uitzwaaien. 

Om 15.30 uur verzamelen we bij de uitgang van het dierenpark en lopen we naar de bussen en vertrekken richting Gouda. We hopen afhankelijk van de drukte rond 16.30u-16.45u weer terug op school te zijn.

 

Wat  moeten de kinderen meenemen:

 • Een lunchpakketje en genoeg drinken moeten de kinderen zelf meenemen.
 • Geeft u geen geld mee en ook niet zoveel snoep/chips.
 • Als er regen wordt voorspeld, neem dan regenkleding mee. En als het heel erg warm wordt neem dan extra drinken mee en een zonnehoedje of petje.

Alle begeleiders van de groepjes en de kinderen van groep 7 hebben een aanvullende brief meegekregen. 

We hopen op weer een heel gezellig schoolreisje. 

    
     Kledingbak
Door Stichting Kinderarmoede is er een kledingbak geplaatst, deze staat bij het hek op locatie Brittenburg. Als u kleding/schoenen weg wilt gooien, kunt u dit (in een afgesloten zak) in deze kledingbak gooien. Alvast bedankt. 

 

De school ontvangt eind van het jaar een deel van de opbrengst van de opgehaalde kleding.

Het andere deel zal de Stichting Kinderarmoede gebruiken om haar ondersteuning verder uit te breiden. 

 

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Groep 1D;
Na de meivakantie is Milou in onze groep erbij gekomen, welkom!
Jitske en Ras zijn aan het 'wennen' in onze groep.
Danian en Stefan worden in mei 4 jaar, alvast van harte gefeliciteerd.
Groep 1/2C:
Ook in deze groep is een nieuw meisje gestart; Asil. Veel speel-en leerplezier op onze school.
Groep 3
We zijn deze week gestart met kern 10. Naast het lokaal kunt u lezen wat er in deze kern aan bod komt.

Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

Woordtypen in kern 10

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Groep 4

Komende dinsdag gaan de kinderen op schoolreisje. We hebben er veel zin in!

 • Maandag wordt in groep 4a de tafel van 8 overhoord. 
 • Donderdag 16 mei krijgen groep 4a en 4b de tafel van 9 mee naar huis om te oefenen.
 • Komt het nog vaak voor dat kinderen geen goede pen op school hebben. Wilt u hierop letten.
 • Begint in de week van 20 mei de avondvierdaagse.
 • Hebben we op dinsdag 28 mei school op Seef - de kinderen komen met de fiets naar school.
 • Juffendag is op woensdag 29 mei.
Groep 5

De samenvatting van thema 4 van natuur is mee naar huis. De toets is op maandag 20 mei.

Vrijdag 17 mei is de toets van de tafel van 8. Graag thuis veel de tafels oefenen!

Dinsdag gaan we met elkaar op schoolreisje. Meer informatie zit bij deze weekbrief. De groepjes zijn bekend en hangen in de klas.

Wie nog niet klaar is met zijn werkstuk kan het deze week nog inleveren!

Groep 5/6

Afgelopen woensdag hebben de kinderen een tweede tennisles van de Brede School gehad bij Ad Astra. De foto's staan op de site.

Volgende week donderdag 16 juni gaan we naar de bibliotheek in de Chocolade fabriek. Dit in verband met het thema "Lang leve het lezen!". De kinderen worden die dag op de fiets op school verwacht. 

Het huiswerk voor volgende week donderdag voor beide groepen is een tekst en vragenblad van Nieuwsbegrip over het Songfestival. 

Inmiddels hebben de meeste kinderen van groep 6 boeken voor hun werkstuk mee naar school genomen. Wij zijn vandaag gestart met een woordweb en hoofdstukken bedenken. Groep 5 heeft ook hoofdstukken bedacht. Het werkstuk wordt grotendeels in de klas onder begeleiding gemaakt. Een handleiding voor het werkstuk voor beide groepen staat 

op de site bij groep 5/6 aan de rechterkant bij de extra pagina's.

Groep 6
-Na twee heerlijke weken vrij, zijn  we weer goed gestart. 

-Woensdag hebben de jongens Abdarhman, Finn H, Florian, Jens Mohamed Amin, Storm, Tom en Younes een knappe derde plaats behaald bij het schoolvoetbaltoernooi.  Gefeliciteerd met de mooie beker! 

-We zijn donderdag voor de laatste keer dit schooljaar naar de bibliotheek geweest. Iedereen is dan ook weer voorzien van een aantal leuke boeken de komende tijd. 

-Als huiswerk krijgen de leerlingen vandaag een rekenblad met verhaalsommen mee om te maken, uiterlijk op vrijdag 17 mei moet het zijn ingeleverd. 

-Donderdag 16 mei zijn we van plan 's morgens naar de Chocoladefabriek te gaan voor de tweede les rondom een kinderboekenschrijver: 'Leve het lezen'. Het is de bedoeling dat iedereen die dag met de fiets naar school komt. 

-Met geschiedenis zijn we bezig met het thema 'de Tweede Wereldoorlog'. 

Groep 7
 • Groep 7b: De eerste spreekbeurten zijn geweest, het gaat hartstikke goed. Kijk goed op de website wanneer jij aan de beurt bent en zorg dat je op tijd aan de slag gaat.
 • Groep 7b: De meiden hebben meegedaan aan de finale van schoolvoetbal. Ze zijn helaas niet door, maar hebben weer ontzettend hun best gedaan!
 • Groep 7: Theorie-examen verkeer: woensdag 15 mei
 • Groep 7: Praktijkexamen verkeer: donderdag 16 mei (zorg dat je op de fiets komt!)
BSO de Cirkel

De meivakantie is weer achter de rug. We hebben een leuke week gehad met veel activiteiten. We zijn onder andere gaan bowlen, een sportdag gehad en we hebben met de dieren geknuffeld bij de kinderboerderij.

Over 2 weken is het alweer tijd voor de avond4daagse. Wij bieden op dinsdag, woensdag en donderdag maaltijd aan voor de BSO kinderen. U kunt uw kind(eren) tot dinsdag 14 mei opgeven.

Woensdag 19 juni organiseert KMN Kind en Co een EHBO avond voor ouders bij BSO ’t Carillon. U kunt zich inschrijven tot 1 juni op de lijsten bij ons op de deur.

 

Met vriendelijke groet,
BSO de Cirkel

KMN Kind & Co

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

De komende periode gaat de Kidzclubs van start; Kidzclub voor de groepen 3 t/m 5 (zie flyer) en Kidzclub XL (zie flyer) voor de groepen 6 t/m 8. Op dit moment zitten deze nog niet vol.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62