Schooljaar 2018-2019 nummer 31
 

Agenda:

 

  20 mei 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00-16.00 uur
  21 t/m 24 mei 2019  Jeugd Avondvierdaagse
  24 mei 2019  Groep 1/2 vrij
  24 mei 2019  De Grote Rekendag
  29 mei 2019  Juffendag groep 3 en 4
  30, 31 mei 2019  Hemelvaart en vrijdag daarna vrij
  3 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
  3 t/m 5 juni 2019  Groep 8 op kamp
 10 t/m 12 juni 2019  Pinkstervakantie 
 13 juni 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00 - 16.00 uur
 17 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
 21 juni 2019  Zomerfeest groep 1/2

 

     Beste lezers,
Het schoolreisje was geslaagd afgelopen dinsdag, ouders bedankt voor de hulp en begeleiding deze dag! 
    
     Jeugd Avond Vier Daagse (JAVD)
Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei is weer de Jeugd Avondvierdaagse! Er lopen van onze school weer veel kinderen mee van groep 3 t/m 8. De groep heet “De Cirkel” en op parkeerterrein Klein Amerika verzamelen we rond 18.30 uur in startvak nummer 15. 

Via deze link kunt u informatie vinden voor de ouders en via deze link de informatie/regels van de organisatie van de JAVD.

 

    
     Zomeracademie, opgeven tot 27 mei
Heeft u een kind in groep 5, 6 of 7? En is uw kind gebaat bij extra ondersteuning op het gebied van taal, rekenen, spelling of lezen? Zie dan bijgaande flyer over de zomeracademie in Gouda. In de ochtend wordt geoefend met de lesstof; in de middag worden er allerlei leuke activiteiten gedaan. Opgeven kan tot maandag 27 mei.

Zie hier de flyer.

    
     W4Kangoeroe
Deze week zijn de presentjes en certificaten voor alle deelnemers aan de W4Kangoeroe binnen gekomen. Die worden vandaag uitgedeeld aan de kinderen.

Een aantal leerlingen hebben een extra prijs gewonnen. Op woensdagmiddag 22 mei om half één wordt deze uitgereikt in de gemeenschapsruimte van de Rijnlust. De ouders van de betreffende kinderen ontvangen hierover een mail van de leerkracht.  

Alvast een tipje van de sluier - de top 3 rekenaars van De Cirkel:

  1. Julia Wawrzyniak   groep 8b
  2. Thijmen Strijbis     groep 6
  3. Nail Souissi           groep 8a

Noor Schoonman uit groep 6 heeft een prijs gewonnen met de kleurwedstrijd!

    
     De Grote Rekendag
Vrijdag 24 mei is de jaarlijkse Grote Rekendag. Deze dag richt zich op het vergroten van de wiskundige geletterdheid van kinderen. Het thema van 2019 is 'Uit Verhouding'. Dit jaar doen de groepen 3 t/m 8 mee. De opening is op de Rijnlust om 8:45 uur. De rest van de dag worden er in iedere groep, in plaats van de reguliere lessen, verschillende activiteiten georganiseerd rondom verhoudingen.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 4

We zijn met rekenen druk bezig met de getallenlijn tot 1000. Vooruit en terug tellen over een honderdtal heen en het plaatsen van een getal op de getallenlijn.

De kinderen hebben ook de tafel van 9 mee naar huis gekregen om te oefenen. Op maandag 27 mei wordt de tafel van 9 bij de kinderen uit groep 4a overhoord.

 

Met spelling zijn we bezig met de regel van Hond - je hoort aan het eind van een woord een t maar schrijft een d omdat als je het woord langer maakt je een d hoort. En we oefenen woorden met in het midden twee medeklinkers zoals Kasteel.

 

Op 28 mei hebben we weer school op Seef. Daarvoor hebben we per klas 3 ouders nodig om te komen helpen. Graag aanmelden bij de klassenouder of de leerkracht.

Groep 5

Maandag is de natuur toets van thema 4 over techniek.

Vrijdag is de tafel van 10 toets! De tafels zijn erg belangrijk, vandaar dat we iedere week op school er mee oefenen.

Met rekenen zijn we bezig om de “minsommen lenen van de buren” aan te leren. Willen jullie er thuis ook mee oefenen? Het huiswerkblad is voor maandag, op de voorkant staan de oefensommen die we maandag gaan bespreken. Wil je meer oefenen dan maak je ook de achterkant!

Donderdag 23 mei is de laatste les van het project de afvalvrije school. In de middag komt Maarten Milieu van Cyclus weer in de klas.

En natuurlijk doen we deze week mee met de Jeugd Avond Vierdaagse! Meer informatie hierboven in de weekbrief.

Groep 5/6
Vandaag hebben de kinderen die deel hebben genomen aan de W4Kangoeroe wedstrijd een certificaat en een kleine Mirror-cube ontvangen. Op woensdagmiddag 22 mei krijgen de beste rekenaars nog een presentje. De ouders van de betreffende kinderen krijgen apart nog een mail hierover. 

Het huiswerk voor volgende week donderdag is:

  • Voor groep 5 een geschiedenisblad over de middeleeuwse stad. 
  • Groep 6 heeft een werkblad over de Tweede Wereldoorlog. Uitleg over dit blad staat voor groep op de site bij groep 5/6. De kinderen moeten een interactieve vensterplaat openen en bekijken. 

Volgende week donderdag is de laatste les van de Afvalvrije school. Dit betekent natuurlijk niet dat wij dan stoppen met afval scheiden maar juist doorgaan! Ook met het opruimen van de schoolomgeving.

Groep 6
Het huiswerk voor deze week is een geschiedenisopdracht over de Tweede Wereldoorlog. Voor het maken van de opdracht is het de bedoeling dat de kinderen op onze websitepagina de instructies opvolgen. Volgende week donderdag 23 mei moet het werkblad gemaakt en ingeleverd zijn. Vandaag kregen de kinderen de uitslag van de Kangoeroe rekenwedstrijd. Alle deelnemers hebben een certificaat gekregen. 
Donderdag 23 mei komt Maarten Milieu in onze groep voor de derde en laatste les over de Afvalvrije School. Natuurlijk blijven we ons ook daarna inzetten voor een school zonder afval!
Groep 7
Maandag 20 mei staat juf Jasmijn voor groep 7A, omdat meester Justin een studiedag heeft opgenomen. 

28 kinderen zijn deze week gestart met de typecursus van Typeworld. In 20 weken zullen zij proberen hun typediploma te halen! Van de kinderen wordt verwacht dat zij elke week minimaal 3 keer 15 minuten thuis oefenen. De ene leerling leert sneller dan de andere. Het is als ouder goed om in de gaten te houden of uw kind meer oefentijd nodig heeft. 

 

Groep 7A;

Spreekbeurten

De kinderen van groep 7A hoeven dit schooljaar geen spreekbeurt te houden. Er is bewust voor gekozen om met de groep aan andere vakgebieden/doelen te werken. De groep zal volgend jaar, in groep 8, wel een spreekbeurt doen. 

Rekendoelen

De kinderen hebben vorige week een doelenblad voor rekenen gekregen. Op dit blad staan de belangrijkste doelen van dit halfjaar vermeld. De kinderen hebben zelfstandig bekeken welke doelen ze al wel hebben behaald en welke nog niet. Voor elke leerling is in Snappet een pakket met doelen samengesteld, zodat hij/zij gericht aan de doelen kan werken die nog niet behaald zijn. De kinderen mogen ook thuis aan deze doelen werken, mits er geen geel uitroepteken voor het doel staat.

Huiswerk

Afgelopen donderdag hebben de kinderen de tekst van Nieuwsbegrip mee naar huis gekregen. De opdracht is om de tekst zo snel mogelijk hardop te lezen. Dit moeten ze in totaal vijf keer doen, op vijf verschillende dagen. Op de achterkant van het blad moeten ze de tijden noteren. Het zou fijn als ze deze opdracht samen met hun vader of moeder uitvoeren.

 

Groep 7B;

Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch examen van verkeer. Gefeliciteerd! Het praktijkexamen was donderdag. We wachten nog op de uitslag.

Open Huis Garenspinnerij

18 mei gratis proeflessen Toneel en Musical!

Kom je ook op 18 mei naar het Open Huis van de Garenspinnerij? Die dag is er enorm veel te zien en te beleven. Probeer muziekinstrumenten, vind de kunstenaar in jezelf én ontdek hoe het is om toneel te spelen of in een musical te zingen en te dansen!

Musical-theaterles 4-6 jaar

»

14.15 - 14.45 uur

Theaterles 7-12 jaar 

»

14.00 - 14.45 uur 

Musicalles 7-12 jaar

»

15.00 - 15.45 uur

ActeerLAB 12+

»

15.00 - 15.45 uur

MusicalLAB 12+

»

15.45 - 16.30 uur


Kom je ook naar het Jeugdtheaterhuis? Kijk op onze site voor meer informatie.
Dan sta je volgend jaar in een echt theater en wie weet ga je in de toekomst op tournee met een van onze familievoorstellingen. In november gaat beer in première. Nieuwsgierig? Klik dan hier.

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de nieuwsbrief van de Brede School via deze link.

 

 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62