Schooljaar 2018-2019 nummer 32
 

Agenda:

 

  20 mei 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00-16.00 uur
  21 t/m 24 mei 2019  Jeugd Avondvierdaagse
  24 mei 2019  Groep 1/2 vrij
  24 mei 2019  De Grote Rekendag
  29 mei 2019  Juffendag groep 3 en 4
  30, 31 mei 2019  Hemelvaart en vrijdag daarna vrij
  3 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
  3 t/m 5 juni 2019  Groep 8 op kamp
 10 t/m 12 juni 2019  Pinkstervakantie 
 13 juni 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00 - 16.00 uur
 17 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
 21 juni 2019  Zomerfeest groep 1/2

 

     Beste lezers,
Voor veel kinderen was het een sportieve week: meer dan 200 leerlingen van De Cirkel liepen mee met de Jeugdavondvierdaagse. Super leuk! Dank aan de ouderraad (OR) voor de organisatie.
 
De wijkagent heeft aangekondigd extra te gaan controleren op foutparkeren bij locatie Brittenburg. Auto's die op de stoep geparkeerd staan, belemmeren het zicht en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Auto's mogen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeervakken op Brittenburg of Kannenburg. Ook parkeren op de Meerburgstraat is een mogelijkheid. Het is vanaf daar een paar minuten lopen naar school.
 
Groepen schooljaar 2019-2020:
Volgend schooljaar hebben we de volgende groepen:
Locatie Brittenburg
1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 3B, 4A, 4B
Locatie Rijnlust
5A, 5B, 6, 6/7, 7, 8A, 8B
 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt uiterlijk 24 juni bekend gemaakt.
 
Groep 1/2
Zoals vanaf de start van de groep al bekend was, worden de leerlingen van groep 1D volgend schooljaar verdeeld over de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C. 
De groep 2 leerlingen uit drie verschillende kleuterklassen worden verdeeld over groep 3A en 3B. 
De verdeling van leerlingen is een gezamenlijk proces van leerkrachten, intern begeleider, schoolleider en ouders. Heeft u informatie die u van belang acht bij de groepsindeling, stel de leerkracht van uw kind dan uiterlijk maandag 3 juni op de hoogte. Uiterlijk 24 juni wordt u geïnformeerd over de groepsindeling.

Op dinsdag 2 juli van 13.00-14.30 uur is er een kennismakingsmiddag voor de kinderen van de nieuwe groepen 1/2 en 3.  
    
     Uitslag MR verkiezing
Naar aanleiding van de oproep aan jullie (ouders) voor de oudergeleding binnen de MR, heeft Peter Maandag zich aangemeld. Dat betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden want er is een kandidaat voor 1 plek. We willen Peter dan ook welkom heten binnen de MR.

Namens de MR,
Benno Damsma
    
     Afvalvrije school
Donderdag hebben de groepen 5, 5/6 en 6 de laatste les gehad van dit project. Wij hebben meegedaan met allerlei acties zoals zwerfafval opruimen in de omgeving van onze school en drinkpakjes verzamelen in de gemeenschapsruimte om te zien hoeveel afval we hebben op school. Bovendien scheiden we nu op school in alle groepen het afval: plastic, groen afval, papier en restafval. Goed om te zien dat we met elkaar zoveel kunnen doen voor een beter milieu. En een beter milieu begint bij jezelf!

We hebben ook meegedaan met de afvalbattle en zijn met de Cirkel 3e geworden! Een mooi resultaat met als beloning het certificaat dat we officieel een AFVALVRIJE SCHOOL zijn. Dit certificaat komt te hangen in de school. Ook vindt u een tegel op het schoolplein bij de hoofdingang op de Rijnlust. De kinderen zijn trots op dit resultaat en gaan zeker samen met de andere groepen volgend schooljaar verder met deze actie.

 

 

 

    
     Rekendag
Vandaag was de grote rekendag voor de groepen 3 t/m 8. Het thema was 'uit verhouding'. De dag is geopend met een modeshow van leeringen uit de groepen 3 t/m 8, die 'uit verhouding' gekleed waren. De rest van de dag werd er in iedere groep, in plaats van de reguliere lessen, verschillende activiteiten georganiseerd rondom verhoudingen.
    
     Schoolvakanties 2019-2020
 Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019
 Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  24 t/m 28 februari 2020
 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  10 t/m 13 april 2020
 Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaartsdag  21 t/m 22 mei 2020
 Pinkstervakantie  1 t/m 5 juni 2020
 Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020

 

De studiedagen zijn nog niet definitief vastgesteld.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Vandaag hadden we De Grote Rekendag met als thema “uit verhouding”.  

Dinsdag 28 mei is er weer een les School op Seef. Alle kinderen moeten hun fiets mee nemen deze dag. 

Woensdag 29 mei hebben we juffendag!!! Deze dag hoeven de kinderen geen gymspullen en eten en drinken mee te nemen. Ook gaan we deze ochtend niet duo lezen. 

Volgende week gaan we met rekenen starten met het laatste blok van groep 3, blok 6. 

Wist u dat de kinderen bij het rekenen tot 10 wel 132 sommen uit hun hoofd moeten maken? Dit zijn 66 optel- en 66 aftreksommen. Met de splitsingen erbij (10 = 8 + ..) zijn het zelfs 198 sommen. Dat is behoorlijk veel en daarom neemt het rekenen tot 10 en het oefenen van de sommen een belangrijke plaats in groep 3 in. Dit automatiseren kunt u thuis heel gemakkelijk spelenderwijs oefenen; tijdens het aan- en uitkleden, tafel dekken of afruimen, of buiten in de tuin met een bal. U gooit de bal en tegelijkertijd noemt u een som tot 10, bv. 2+3. Uw zoon of dochter moet dan voordat de bal gevangen wordt het antwoord noemen.

Groep 4
Maandag 27 mei wordt in groep 4a de tafel van 9 afgenomen.

Dinsdag 28 mei hebben we de School op Seef lessen. Wij zoeken hiervoor nog ouders om te komen helpen. Graag doorgeven aan de leerkracht of klassenouders.

Woensdag 29 mei hebben we juffendag. De kinderen hebben op deze dag geen gym en hoeven geen eten & drinken mee te nemen. 

 

Groep 5

Deze weken zijn wij druk bezig om ons voor te bereiden voor de Cito E5. We oefenen de sommen over de omtrek en de oppervlakte, omrekenen van meters naar centimeters, geldsommen, klokkijken en cijferend rekenen. Regelmatig gaat er een blad mee naar huis zodat u kunt zien waar we aan werken.

Komende week woensdag doen we de toets van de tafel van 9. De week daarna is de tafel van 12 aan de beurt. Wilt u thuis de tafels oefenen?

Woensdag 5 juni is de toets van geschiedenis, thema 4 de middeleeuwse stad.

Bij spelling werken we aan de ‘jager’ woorden, de ‘bakker ’woorden en de tweetekenklanken.

Afgelopen donderdag is de laatste les geweest van het project ‘de Afvalvrije school’. Zie verder in de weekbrief voor meer informatie.

Groep 5/6

Afgelopen woensdag hebben Yfke en Maxim een extra cadeautje mogen ontvangen voor hun goede score bij de W4Kangoeroe - gefeliciteerd!

Donderdag is Maarten Milieu in de groep geweest voor een afsluitende les over de Afvalvrije school. De Cirkel is derde geworden tijdens de afvalbattle met 8 andere scholen uit Gouda. Sophie mocht meehelpen om de tegel te plaatsen. 

Vrijdag is de Grote Rekendag gehouden. Tijdens de opening heeft een aantal kinderen uit de groep meegedaan aan een modeshow. De rest van de dag is er veel coöperatief gewerkt aan diverse rekenopdrachten rondom het thema. 

Volgende week woensdag 29 mei hebben beide groepen een aardrijkskunde toets over hoofdstuk 5.

Op dinsdag 4 juni is er een les van School op Seef.

Op donderdag 6 juni komt juf Ilona langs om Lizzy aan de klas te tonen. 

In de week van 3 juni beginnen we aan de Eind Cito toetsen.

Groep 6
  • Noor en Thijmen S. zijn woensdagmiddag in het zonnetje gezet na het behalen van een extra prijs bij de W4 Wiskunde Kangoeroewedstrijd. 
  • Huiswerk: op maandag 3 juni is de toets aardrijkskunde thema 4 + topo. Volgende week krijgen de kinderen de samenvatting mee, maar op de klassenpagina van groep 6 is deze nu al te vinden.
  • Bij het vak natuur zijn we bezig met het onderwerp 'voortplanting'. De kinderen mogen een foto mee naar school nemen van één van hun ouders als kind, uit de tijd dat hij/zij nog op de basisschool zat. Dit om te zoeken naar gelijkenissen. 
  • Gisteren was de laatste les over de afvalvrije school (we zijn met de Cirkel op de derde plaats geëindigd) en hebben we afscheid genomen van Maarten Milieu en zijn collega's. Hierover elders meer in deze weekbrief. Natuurlijk gaan we verder met afval scheiden!
  • Tijdens de Grote Rekendag zijn we op vrijdag (vandaag) bezig met allerlei rekenactiviteiten rondom het thema 'uit verhouding'. 
  • Dinsdag 4 juni is de derde verkeersles van School op Seef. 
Groep 7
Uitslag verkeersexamen

De uitslagen van het verkeersexamen zijn nog niet binnen. We verwachten deze volgende week binnen te krijgen.

 

Groep 7A

Huiswerk volgende week

De kinderen hebben deze week op dinsdag en donderdag huiswerk meegekregen voor de volgende dagen: dinsdag 28 mei: werkblad breuken vermenigvuldigen

donderdag 6 juni: werkblad Engels: werkwoorden vervoegen

Bijles rekenen

Aanstaande maandag is er weer een bijles rekenen van 14:30 uur tot 14:50 uur. 

Extra oefenen op Snappet

Op Snappet kunnen kinderen extra oefenen met (werkwoord)spelling. Voor iedere leerling staan doelen klaar in het werkpakket. 

We hebben bijna thema 7 van spelling afgerond en gaan over twee weken beginnen aan het laatste thema van dit schooljaar. We hebben dit schooljaar de volgende categorieën van werkwoordspelling behandeld:

- tegenwoordige tijd van zwakke en sterke werkwoorden

- verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden

- voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden

Veel kinderen vinden het voltooid deelwoord nog erg moeilijk. Schrijf je 'geleerd' of 'geleert'? En is het nu 'gebakt' of 'gebakken'?

De kinderen hebben geleerd dat zwakke werkwoorden bijna altijd op een 'd' of 't' eindigen. Door de regel van 't ex-kofschip te gebruiken, kunnen ze erachter komen of je het met een 'd' of met een 't' schrijft. Sterke werkwoorden eindigen meestal op 'en' in de voltooide tijd (geschreven). Helaas kent de Nederlandse taal een hoop uitzonderingen, zoals bij het werkwoord 'braden' bijvoorbeeld (ik heb het vlees gebraden). 

Door veel te oefenen, krijgen de kinderen het vanzelf door! 

 

Groep 7b

Volgende week gaan we in groep 7b starten met de CITO-toetsen. De leerlingen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt, dus wij hebben er alle vertrouwen in. Wat voorbereiding betreft is het vooral belangrijk dat de leerlingen lekker op tijd naar bed gaan!

Diversen
De Nieuwsbrief van de Brede School.

 

Summer Camp is de leuke vakantieweek geheel in het Engels. 

De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en gaan op met de Engelse taal aan de slag. 

Door middel van creativiteit, sport, dans, zingen en ook een deel les in het Engels zijn de kinderen op leuke praktische manier met Engels bezig. Zie deze flyer.

Summer Camp is voor alle kinderen van de basisschool: Groep 1 t/m Groep 8. Voor de jongeren uit groep 8 is er eventueel ook een Teen Camp, zie flyer.

 

 

 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62