Schooljaar 2018-2019 nummer 33
 

Agenda:

 

  8  t/m 12 juni 2019  Pinkstervakantie 
 13 juni 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00 - 16.00 uur
 17 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
 21 juni 2019  Zomerfeest groep 1/2
   2 juli 2019  Wenmiddag groep 1 t/m 3 

 

     Beste lezers,
De groepen 8 hebben deze week een fantastisch kamp gehad in Amerongen. Drie dagen vol sport en spel. De kinderen hebben genoten! Een speciaal bedankje is op zijn plaats voor Patrick Bakker, de vader van Gwen: slagerij Gelderblom uit Bodegraven heeft de maaltijden gesponsord. Er is niet eerder zo goed gegeten:-) 
 
Nogmaals een waarschuwing met betrekking tot parkeren bij locatie Brittenburg: de wijkagent controleert op foutparkeerders, dus let op waar u uw auto neerzet.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
In juni zijn in groep 1D vier kinderen gestart, zij worden in juni 4 jaar. Jitske is vandaag jarig, Tom op 15 juni, Stef op 25 juni en Ras is jarig op 26 juni! Gefeliciteerd allemaal. 
Groep 3

Deze week hebben we kern 10 afgesloten en gaan we beginnen aan kern 11.

In het verhaal van kern 11 moeten de kinderen van groep 3 beslissen waar zij naartoe willen: het Botjesmuseum of het Kunstmuseum (Bom of Kum?).

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:

· woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;

· woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;

· samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;

· verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;

· woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;

· woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

Spelling

· We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

· Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.

 

Groep 4

De kinderen hebben deze week de laatste tafel mee naar huis gekregen, de tafel van 7. In groep 4A wordt deze tafel op maandag 17 juni getoetst. In groep 4B wordt deze tafel op woensdag 19 juni klassikaal getoetst.

Groep 5

Donderdag 13 juni is de taaltoets van thema 7. Het huiswerkblad is mee naar huis. De taaltoets bevat woordenschat en taal verkennen.

 

School op Seef

Afgelopen donderdag hebben de kinderen in groep 5 de laatste les gehad van School op Seef.

De kinderen konden hun fietskunsten laten zien op het schoolplein. Er is geoefend met fietssnelheid aanpassen en een noodstop maken, reageren op een signaal en op tijd remmen. De foto’s van deze ochtend staan op de site!

Met aardrijkskunde gaan we de komende week werken aan de provincies van Nederland.

Groep 5/6

Gisteren hebben we een verkeersles van School op Seef gehad.

Juf Ilona en dochtertjes Nora en Lizzy zijn gisteren in de klas geweest. We hebben voor Lizzy een mooi schilderij gemaakt. Ook kreeg ze van de kinderen een cadeaubon.

Foto's van beide gebeurtenissen staan op de site.

Het huiswerk voor volgende week donderdag is een tekst en vragen van Nieuwsbegrip met als onderwerp de Oranje Leeuwinnen.

 

Groep 6
We hebben de het vierde thema, de Tweede Wereldoorlog, bijna afgerond. De kinderen hebben de samenvatting mee naar huis genomen om te leren.  De toets is op donderdag 20 juni (dus nog niet volgende week). Ook onze websitepagina staan verschillende tips om nog meer te weten te komen over dit onderwerp. 

Gisteren, donderdag, hebben we op het plein o.l.v. verkeersdocent Sandra van School op Seef, geoefend om behendiger te worden met de fiets in het verkeer. Er waren drie circuitjes.  Bochten maken, heel zacht rijden en toch niet omvallen, een stukje fietsen en op tijd remmen, recht blijven fietsen terwijl je met één hand (dan weer links, dan weer rechts) zwaait naar een bekende, door een geul fietsen en in evenwicht blijven. 

Groep 7
Typecursus

Volgende week moeten de kinderen eiland 4 af hebben. Een aantal kinderen loopt nog achter en zal meer moeten oefenen thuis en/of op school.

In principe kunnen de kinderen elke schooldag na schooltijd oefenen in de klas. Het is goed om af en toe mee te kijken met uw kind als hij/zij thuis aan het oefenen is. U kunt dan controleren of uw kind goed rechtop zit, niet te dicht op het scherm zit en met tien vingers typt.

Huiswerk groep 7A

Het onderstaande huiswerk is deze week opgegeven voor:
donderdag 13 juni - Engels: woorden van thema 3 en 4 leren

maandag 17 juni - Werkblad rekenen (vermenigvuldigen met kommagetallen)

Citotoetsen

Deze week zijn wij begonnen met de Citotoetsen. De kinderen hebben al twee delen van studievaardigheden en begrijpend lezen gemaakt.

Volgende week staat het laatste deel van begrijpend lezen en het eerste deel van werkwoordspelling op het programma.

Die week daarna zullen de kinderen de toetsen van rekenen en spelling maken. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 26 juni een webinar over Opvoeden zonder straffen en belonen. Dit webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige. Zie flyer.

Dit gratis webinar is bedoeld voor alle ouders in de regio met kinderen tussen 2-12 jaar.

 

Op 2 juli organiseert CJG op 2 juli een voorstelling voor ouders en jongeren die naar de brugklas gaan. Zie deze flyer.

Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62