Schooljaar 2018-2019 nummer 34
 

Agenda:

 

 17 juni 2019  Sociaal team/Jeugdverpleegkundige Rijnlust van 14.00 - 16.00 uur
 21 juni 2019  Zomerfeest groep 1/2
   2 juli 2019  Wenmiddag groep 1 t/m 3 
 10 juli 2019  Juffendag groepen 1/2
 12 juli 2019  Laatste rapport mee
 15/16 juli 2019  Musical/Afscheidsavond groep 8
   

 

     Beste lezers,
Het was een korte week voor de kinderen. Terwijl de leerkrachten een studiedag hadden, waren de kinderen nog twee extra dagen vrij. Als team zijn we bezig geweest met de evaluatie van afgelopen schooljaar en hebben we vast vooruit gekeken naar volgend jaar. Nog vijf schoolweken en dan is het alweer zomervakantie! Maar voordat het zo ver is, staat het zomerfeest van de kleuters in het teken van toveren, worden er CITO-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7 en zijn de groepen 8 hard aan het oefenen voor de musical. We maken er nog leerzame en leuke weken van met elkaar.
    
     Van wie is deze fiets?
Deze fiets staat al geruime tijd op Rijnlust, weet u van wie deze fiets is? 
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er na flinke regenbuien plassen blijven liggen op het kleuterplein. Daardoor wordt de toegang tot de school belemmerd. Tijdens de zomervakantie gaat het plein helemaal open om het probleem op te lossen. We hopen dus dat het niet al te veel regent de komende periode.

 

Zomerfeest:

Volgende week vrijdag 21 juni, is weer het gezellige zomerfeest "toveren" voor de kleuters en de peutergroep. Er hebben zich gelukkig al veel hulpouders aangemeld, maar bij nog niet iedere groep zijn dat er genoeg. Kijkt u even op de lijsten bij de deur van de groep? Opa's en oma's zijn natuurlijk ook welkom. Het is altijd een hele gezellige dag met vrolijke gezichtjes! De kinderen mogen verkleed komen als een tover figuur.

Tassen met eten en drinken mogen thuis blijven. De ouderraad verzorgt dit voor de kinderen en hulpouders!

Verkeer op Seef:

Op donderdag 27 juni zijn er weer verkeerslessen van Verkeer op Seef voor groep 1/2 a, 1/2b en 1/2c. Op het schoolplein krijgen de kinderen les in veilig fietsen. Het is fijn als de kinderen hun eigen fiets (eventueel step) meenemen die ochtend.

Kinderboerderij:

Groep 1/2b gaat op woensdag 26 juni naar de kinderboerderij voor de les, werken op de boerderij, op de leszolder. De hulpouders krijgen de naamkaartjes voor het groepje, dinsdag mee. 

De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur daar gebracht worden en vanaf 11.30 uur gaan we de speeltuin in en mogen ze daar weer opgehaald worden. Uiterlijk 12.00 uur graag daar ophalen.

Vlinder kweetset:

Opdonderdag 20 juni kunnen er voor groep 1/2b en 1/2c een vlinder kweeksetopgehaald worden bij de kinderboerderij. Wie wil deze voor ons ophalen? En wie wil deze weer op donderdag 18 juli terugbrengen. Graag doorgeven aan de leerkrachten. Alvast bedankt.

Juffendag:

Op woensdag 10 juli hebben alle kleutergroepen juffendag. Ook deze dag mogen ze verkleed komen zoals zij zelf graag willen en verzorgen wij het lekkers op die dag. Dus tassen kunnen weer thuis blijven!

Groep 5/6

De werkstukken schieten al aardig op! De meeste kinderen zijn bezig met hoofdstuk 2 of verder. Vanaf volgende week werken we er twee keer per week aan. We werken op de chromebooks van groep 7 in de leeromgeving van Google Classroom. 

Het huiswerk voor volgende week vrijdag is leerwerk van geschiedenis. Op vrijdag wordt thema 4 bij beide groepen getoetst. Voorafgaande aan de toets doen we een quiz met Plickers - vraagt u uw kind hier eens naar!

Groep 6
As donderdag 21 juni is geschiedenistoets 4.  De samenvatting is met iedereen meegegeven en is ook te vinden op onze klassenpagina. Daar staat nu ook een quiz over de Tweede Wereldoorlog om thuis te maken. 

In de lessen natuur leren we nu over voortplanting van planten. Meer informatie en filmpjes staan (binnenkort) op de klassenpagina. 

Groep 7
Huiswerk

Het huiswerk voor groep 7A voor volgende week is:

Maandag 17 juni: werkblad rekenen (vermenigvuldigen met kommagetallen)

Donderdag 20 juni: werkblad spelling (woorden met een trema)

Citotoetsen

Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag staan er nog Citotoetsen (rekenen en spelling) op het programma.

Groep 8
Filmer musical

Voor de afscheidsavonden op 15 en 16 juli zoeken we nog iemand die de musical kan filmen voor de kinderen van de groepen 8. Zo blijft een mooie herinnering bewaard. Mocht u tijd hebben, dan kunt u zich opgeven bij de leerkrachten van groep 8. U kunt dan mailen naar roy.bakker@degroeiling.nl of jasmijn.den.broeder@degroeiling.nl

Activiteiten groep 8

17 juni gaan we naar het Groenhovenbad voor een les "Zwemsport". De kinderen maken deze middag kennis met waterpolo en reddend zwemmen.

21 juni besteedt groep 8a de hele ochtend aandacht aan "Goudazoekers". In groepjes maken we een tocht door binnenstad. Groep 8b gaat een week later op 28 juni.

Nieuwsbrief De Brede School en GGD
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

GGD:

De GGD heeft de volgende berichten geplaatst op Facebook:

Facebook link: https://www.facebook.com/cjgcursus/posts/2256384247808215

‘CJG-themabijeenkomst 'Kindergebaren'; donderdagavond 27 juni a.s in het Nelson Mandela Centrum in Gouda.

en

Facebook link: https://www.facebook.com/cjgcursus/posts/2256242467822393

De gratis CJG workshop 'Typisch jongensgedrag' woensdagavond 26 juni a.s in het Nelson Mandela Centrum in Gouda.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62