Schooljaar 2018-2019 nummer 35
 

Agenda:

 

   2 juli 2019  Wenmiddag groep 1 t/m 3 
 10 juli 2019  Juffendag groepen 1/2
 12 juli 2019  Laatste rapport mee
 15/16 juli 2019  Musical/Afscheidsavond groep 8
 19 juli 2019  Alle kinderen 's middags vrij
 20 juli t/m 1 september  Zomervakantie
 2 september 2019  Eerste schooldag
     Beste lezer,
Het is u vast niet ontgaan dat we een warme week tegemoet gaan. Geef uw kind volgende week alstublieft een hervulbare beker of fles mee, zodat er gedurende de dag voldoende water gedronken kan worden. Ook willen we u verzoeken om uw kind goed in te smeren tegen de zon. We bekijken per dag hoe de situatie is en stellen u op de hoogte als er extra maatregelen genomen worden.

 

Met vriendelijke groet,

Merijn Zanen

 

 

 

 

    
     Rapport
Vrijdag 12 juli krijgen de kinderen hun rapport mee.

Echter missen we van een aantal kinderen nog de rapportmap. Wilt u ze meegeven met uw kind(eren)?!

    
     studiedagen schooljaar 2019-2020

 Woensdag 25-09-2019

 Maandag 28-10-2019
 Woensdag 29-01-2020
 Donderdag 20-02-2020
 Vrijdag 21-02-2020
 Woensdag 06-05-2020
 Woensdag 24-06-2020

 

Groep 1 t/m 3 zijn vrij op vrijdag 06-12-2019

Groep 3 t/m 8 zijn vrijdagmiddag na Koningsspelen vrij: 17-04-2020

Groep 1 t/m 8 zijn vrijdagmiddag laatste schooldag vrij: 17-07-2020

    
     Vakantierooster schooljaar 2019-2020 (herhaling)
 

 Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019
 Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  24 t/m 28 februari 2020
 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  10 t/m 13 april 2020
 Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaartsdag  21 t/m 22 mei 2020
 Pinkstervakantie  1 t/m 5 juni 2020
 Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020

 

    
     Aanmelden van broertjes en zusjes
Voor jongere broertjes en zusjes die nog niet zijn ingeschreven op school, kunt u een aanmeldingsformulier halen bij Mea Verkleij, administratief medewerkster. Mea is altijd op vrijdag en meestal ook op maandag aanwezig op locatie Brittenburg.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Het was een zeer geslaagd toverfeest vandaag. Wat zagen de kinderen er mooi uit en wat hebben ze genoten. Dank aan allen die hebben meegeholpen!
Groep 3
We zijn de laatste weken in groep 3 druk bezig met de eind cito’s, we maken spelling, rekenen en begrijpend lezen klassikaal en daarnaast hebben we nog de individuele afnames van AVI en DMT (drie minuten toets). En dan volgen we natuurlijk nog het gewone groep 3 programma zoals Veilig Leren Lezen waarbij we bij de laatste kern zijn beland.

Ook met rekenen zijn we bij het laatste blok. In blok 6 komt bv het optellen en aftrekken over het tiental heen aan de orde. Het rekenen met 1 meer of met 1 minder maakt dat het aantal getallen waarmee snel gerekend kan worden, enorm toeneemt. De kinderen zien als het ware nieuwe structuren in de sommen. Om dit inzicht te trainen, hebben de oefenrijtjes in Alles telt een zodanige structuur dat hier dezelfde strategie kan worden toegepast. In één rijtje komen dan bijvoorbeeld de volgende sommen voor: 6 + 3 =, 6 + 4 =, 6 + 5 = enzovoort, maar ook: 14 - 4=, 14 – 6 =, 14 – 8 = enzovoort. Een belangrijk voordeel van deze presentatie van de rijtjes is dat kinderen niet voortdurend de neiging hebben tellend te rekenen.

Groep 4
Groep 4A

  • Afgelopen dinsdag heeft groep 4a de eerste les Rots en Water gehad. Dit was voor een aantal kinderen best spannend. In deze les hebben we geleerd hoe we stevig kunnen staan als een rots, hoe loop ik, hoe sta ik en hoe beweeg ik. Hebben we luister spelletjes gedaan en ik spelletjes - concentreren op jezelf.
  • Maandag 24 juni staat juf Chantal voor de groep. Juf Bea neemt dan de AVI's af voor de groep.
  • Dinsdag 25 juni komt juf Marit tot 11.30 in de groep.
  • Woensdag 26 juni gymmen we van 11.00 tot 12.00 uur. De kinderen kunnen bij de gymzaal worden opgehaald.
  • Vanaf 1 juli kunnen de kinderen de tafel van 6 t/m 9 herkansen. Hiervoor hebben ze een brief meegekregen.

Groep 4B

  • De kinderen hebben een strookje met gebruikersnaam en wachtwoord mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze inloggen op het online rekenprogramma https://www.bareka.nl . Bij dit programma oefenen ze verschillende rekensommen. De kinderen zijn er ook in de klas enthousiast mee aan de slag gegaan!
  • Donderdag 27 juni is de nieuwe datum waarop de tafel van 7 klassikaal wordt afgenomen.
  • Vanaf 1 juli kunnen de kinderen de tafel van 6 t/m 9 herkansen. Hierover komt nog meer informatie.

 

Groep 5

Woensdag 26 juni viert juf Caroline haar verjaardag in de klas. Deze dag geen taal, rekenen of spelling!

Vrijdag 28 juni is er een toets van de tafels van 7, 8 en 9. Goed oefenen dus!

Plastic monster

Komende week hebben we een les over plastic soep. Elke minuut belandt er een vuilniswagen vol plastic in de oceanen. Tijdens het project Water hebben we het er in de klas ook al over gehad en we willen er met elkaar wat aan doen!

Vrijdag 28 juni gaan we met crea werken aan een plastic monster! Verzamel al je plastic bakjes, zakjes en flesjes deze week, maak ze goed schoon, droog en neem ze mee naar school! Vrijdag maken we er een monster van, compleet met ogen en mond. De foto’s van de monsters sturen we op naar Greenpeace!

Groep 5/6
Het huiswerk voor volgende week woensdag is topo van aardrijkskunde. Voor groep 5 is dit de provincies van Nederland. Voor groep 6 is dit de topo van de provincies van Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland. 

Beide groepen hebben oefenbladen mee naar huis gekregen. Ze hebben geen samenvatting meegekregen - het is een "open boek toets". Dit betekent dat ze de toetsvragen met het leerboek erbij mogen maken. 

Groep 6
In de klas zijn we bezig met activiteiten als zaaien, stekken, bonen laten ontkiemen, het verschil tussen bollen en knollen bekijken... Veel kinderen hebben plantjes en zaadjes van huis mee naar school genomen. Op de vensterbank staan veel potjes.... nu maar hopen dat er wat gaat groeien. Volgende week vrijdag 28-6 is de vierde natuurtoets over voortplanting. Iedereen heeft een samenvatting mee naar huis genomen. Op de site staat, naast de gewone samenvatting, ook een stripverhaal over het onderwerp voortplanting. Je vindt deze samenvatting en strip aan de rechterkant van onze groepspagina. 
Groep 7
Na deze week zitten alle CITO-toetsen er weer op. De kinderen hebben hard gewerkt en we naderen het eind van het schooljaar! De komende weken ronden we de methodes af en is er daarnaast nog genoeg tijd voor leuke activiteiten.
Groep 7B
Willen jullie eraan denken dat jullie de kaartjes voor juf Laura inleveren bij juf Kim of juf Tessa? Dan kunnen we klassenouders hier iets leuks van maken. 
Groep 8
Rapporten
Graag ontvangen wij alle rapport mappen van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 8 hun laatste cijferlijst mee.
 
Belangrijke data:
11 juli: generale repetitie 8a
12 juli: generale repetitie 8b
15 juli: generale repetitie 8a + afscheidsavond 
             8a 's middags vrij
16 juli: generale repetitie 8b + afscheidsavond
             8b 's middags vrij
             8a om 9:30 uur op school
17 juli: 8b om 9:30 uur op school
18 juli: laatste schooldag groepen 8. Om 14:15 uur zwaaien wij de kinderen uit.
 
De generale repetities beginnen om 9:30 uur. Opa's en oma's zijn dan van harte welkom om hun kleinkind te zien optreden. Graag van tevoren aangeven bij de leerkracht.
 
Helaas hebben wij tot op heden nog geen filmer voor de afscheidsavonden gevonden.
Brede School / GGD
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

En de link naar de uitnodiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor de volgende Webinar op 26 juni over ‘Opvoeden zonder straffen en belonen’ die wordt verzorgd door Tischa Neve.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62