Schooljaar 2019-2020 nummer 01
 

Agenda:

 

   2 september 2019  Eerste schooldag (geen gymlessen)
 11 september 2019  Oefenen singelloop om 14:00 uur
 12 september 2019  Informatieavond groep 6/7, 7 en 8
 13 september 2019  Goudse Singelloop
 16 t/m 20 september 2019  Schoolbrengweek
 17 september 2019  Informatieavond groep 1 t/m 6
 17 en 18 september 2019  Schoolfotograaf
 23 september 2019  Verkiezingen Leerlingenraad
 24 september 2019  Kinderpostzegelactie
 25 september 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 25 september 2019  19.30 uur Jaarvergadering Ouderraad

 

     Beste lezers,
Hopelijk hebben u en uw kind(eren) genoten van de zomerse weken die we hebben gehad. Terwijl de kinderen nog vrij zijn, is het team van De Cirkel alweer aan het opstarten voor het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in! In groep 4A start een nieuwe collega, meester Tom. Naast alle fantastische juffen hebben we nu dus 3 meesters op school. Er is ook een nieuw gezicht in groep 1/2A: juf Miranda zal de komende periode op maandag en dinsdag invallen voor juf Samantha.
Aanstaande maandag zien we alle kinderen graag weer op school. We gaan er weer een leerzaam en leuk nieuwe schooljaar van maken met elkaar!
 
Team De Cirkel
    
     In memoriam
Op 30 juli is Dennie, de vriend van onze collega Samantha, overleden. Dennie is 28 jaar geworden. Ouders en kinderen die Samantha een blijk van medeleven willen geven, kunnen een kaart inleveren op school. Wij zorgen dan dat de kaart bij Samantha terecht komt.
    
     Lokaalwijziging 1/2C (Brittenburg)
Groep 1/2C komt na de vakantie in een ander lokaal, zodat makkelijker gebruik gemaakt kan worden van 'het speelkasteel'. U neemt dezelfde ingang als gebruikelijk en slaat dan rechtsaf naar het achterste lokaal.
    
     Lokalen Rijnlust
Op Rijnlust staat duidelijk aangegeven welke groep in welk lokaal zit. De kinderen weten in ieder geval in welk lokaal zij komen te zitten.
    
     Gymdagen
De groepen hebben gym op de volgende dagen:
  • maandag: 3B, 4A, 4B, 6, 6/7, 7, 8A
  • dinsdag: 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6/7
  • woensdag: 6, 7, 8A, 8B
  • donderdag: 3A, 5A, 5B, 8B
Op maandag en dinsdag worden de gymlessen gegeven door de vakdocent Jolijn van der Marel. Voor de gymles heeft uw kind gymkleding nodig.
 
Via deze link het gymrooster met de precieze tijden.
 
    
     Schoolbenodigdheden
Leermiddelen en schrijfmateriaal zijn op school aanwezig. In groep 4 ontvangt elk kind vanuit school oortjes voor de tablet en een eigen pen, welke tot en met groep 8 gebruikt worden. Als de pen of oortjes kapot gaan of kwijtraken, dient een kind zelf voor vervanging te zorgen. De oortjes en pen zijn tegen betaling op school te verkrijgen.
Heeft uw kind een Stabilo pen, dan graag zelf zorgen voor de vullingen.
 
Leermiddelen om vanuit huis mee te nemen:
  • 1 A4 map met elastieken om huiswerk in mee te nemen (vanaf groep 6)
  • 1 goedkope schoolagenda en 23-rings multomap met tabbladen (vanaf groep 7)
  • eventueel een rekenmachine (groep 8; veel middelbare scholen raden Casio aan
Mocht het voor u (financieel gezien) niet mogelijk zijn om deze materialen aan te schaffen, neem dan contact op met Mea Verkleij: administratie.cirkel@degroeiling.nl. Bent u in het bezit van een Rotterdampas, dan kunt u deze schoolkosten bij de gemeente declareren. 
    
     Jaarkalender
Bijgaand nogmaals de jaarkalender voor schooljaar 2019-2020. Datum die hieraan is toegevoegd is de jaarvergadering van de OR op woensdag 25 september.
    
     Schoolbrengweek 16 t/m 20 september
Van 16 t/m 20 september is de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Doel van deze week is om zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets naar school te laten komen. Ouders kunnen via http://belofte.schoolopseef.nl beloven om tijdens de Schoolbrengweek één of meerdere dagen lopend of op de fiets te komen. De school met – naar verhouding – de meeste beloften wint een leuke en educatieve prijs voor de hele school.
 
SCHOOL op SEEF is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook op De Cirkel doen wij mee met de praktijklessen van SCHOOL op SEEF.
    
     Jaarvergadering Ouderraad 25 september a.s.
Op woensdagavond 25 september om 19:30 uur vindt in de aula op Brittenburg de algemene ledenvergadering van de ouderraad plaats. Op deze avond wordt de financiele status besproken, kunt u vragen stellen over de activiteiten die door de OR georganiseerd worden en ideeën aandragen. Misschien bent u geïnteresseerd om ook te helpen in de ouderraad of heeft u vragen daarover.   

U bent van harte welkom!

    
     Oproepje voorleesstoel/bankje

Op de locatie Rijnlust zijn we op zoek naar een leuke voorleesstoel of voorleesbankje voor in de gemeenschapsruimte bij de schoolbibliotheek. Heeft u thuis nog een stoel staan die leuk is voor deze ruimte? Graag een berichtje (met foto) naar juf Caroline groep 5A.

    

Nieuws uit de groepen

Buurtsport op schoolplein Rijnlust gaat 13 september weer van start
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere kinderen ontmoeten. Ouders zijn ook van harte welkom.

Buurtsport wordt begeleid door professionele Buurtsport-coaches van Sportpunt Gouda. De buurtsport op schoolplein Rijnlust is elke vrijdag van 14:30 – 16:00 uur, behalve in de schoolvakanties. Zie de flyer voor andere buurtsportmomenten.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62