Schooljaar 2019-2020 nummer 03
 

Agenda:

 

 16 t/m 20 september 2019  Schoolbrengweek
 17 september 2019  Informatieavond groep 1 t/m 6
 17 en 18 september 2019  Schoolfotograaf
 19 september 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 23 september 2019  Verkiezingen Leerlingenraad
 24 september 2019  Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
 25 september 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 25 september 2019  19.30 uur Jaarvergadering Ouderraad op Brittenburg

 

     Informatieavond groep 1 t/m 6
Graag nodig ik u uit voor een informatieavond in de groep van uw kind(eren). De informatieavond vindt plaats op dinsdag 17 september. Er zijn twee rondes, zodat ouders met meerdere kinderen meer kans hebben om erbij te kunnen zijn.
Locatie Brittenburg
19.00-19.45 uur: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C
20.00-20.45 uur: groep 3A, 3B, 4A, 4B
Locatie Rijnlust
19.00-19.45 uur: groep 5A, 5B, 6

U bent welkom in het eigen lokaal van de groep.
Tussendoor heeft u gelegenheid om van locatie te wisselen. Tijdens de avond wordt u geïnformeerd over het verloop van het schooljaar, wat u van de leerkracht kunt verwachten en wat wij van u als ouder vragen. We vinden het belangrijk dat u bij de informatieavond aanwezig bent!

    
     Schoolmaatschappelijk werker
Hallo allemaal!

Mijn naam is Desiree Hoefakker en ik ben vanaf dit schooljaar de schoolmaatschappelijk werker van de Cirkel. Veel vragen waar ik bij kan helpen, gaan over het welbevinden van het kind. Bijvoorbeeld als er sprake is van faalangst, moeite met aansluiting in de klas, omgaan met ADD/ADHD of scheiding. Wanneer je met een vraag rondloopt, kun je altijd terecht bij de leerkracht. Deze kan via de intern begeleider een aanmeldformulier aanvragen. Na het inleveren van het aanmeldformulier vindt er een intake plaats tussen mij en de ouders. Na de intake voer ik vijf tot acht keer gesprekjes met de leerling en houd ik contact met de ouders. Vervolgens ronden we af en/of bekijken we of andere hulp nodig is. Met toestemming van ouders, geef ik de leerkracht en intern begeleider een evaluatie van de gesprekken. Zo zijn zij ook op de hoogte.
Wees dus welkom en wellicht zien we elkaar!

    
     Schoolbrengweek
Van 16 t/m 20 september is de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Doel van deze week is om zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets naar school te laten komen. Ouders kunnen via http://belofte.schoolopseef.nl beloven om tijdens de Schoolbrengweek één of meerdere dagen lopend of op de fiets te komen. De school met – naar verhouding – de meeste beloften wint een leuke en educatieve prijs voor de hele school.
 
SCHOOL op SEEF is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook op De Cirkel doen wij mee met de praktijklessen van SCHOOL op SEEF.
 
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
De afgelopen 2 weken hebben we met lezen gewerkt in kern start. De letters die in deze kern worden aangeleerd zijn de i, k, m en s. Hiermee kunnen we woordjes maken als ik, mis en kim.

Volgende week beginnen we met kern 1. In deze kern wordt aandacht besteed aan de letters p, aa, r, e en v en leren de kinderen woorden lezen als raap, rem en kip maar ook aap en er. Na iedere kern krijgen de kinderen een stukje van de letterboom voor thuis, om op te hangen, met de aangeleerde letters. Als alle letters geleerd zijn, is de boom compleet!

U heeft vast al gemerkt dat er bij binnenkomst ’s morgens vaak een werkje klaar ligt op de tafels van de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen in deze zogenaamde open inloop rustig aan de slag gaan met dit werkje. Tegelijkertijd geeft het u de gelegenheid om mee te kijken en te zien waar we op het moment in de klas mee bezig zijn.

Groep 4

We zijn deze weken goed opgestart in de groepen 4.

De leerlingen hebben het werken met de Snappet al goed onder de knie.

Daarnaast zijn er ook een hoop nieuwe methodes waar we al veel mee gewerkt hebben.

Bij Station Zuid hebben we het over de -eer, -oor, -eur woorden en de woorden met de -ng en -nk.

We hebben vandaag de eerste tekenles van Gerard Kamphuis gehad. Dit was erg leuk! We krijgen nog twee andere lessen.

We hopen dat er volgende week dinsdag veel ouders naar de informatieavond van 20.00 – 20.45 uur. Daar laten wij ook aan de ouders de methodes zien en wat er verder aan bod komt in groep 4.

Groep 5
Deze week zijn we druk geweest met de tafels. Er zijn kinderen die de 'makkelijke' tafels (dat zijn de tafel van 1, 2, 3, 4, 5 en 10) al vlot kunnen opzeggen, ook door elkaar, maar veel kinderen hebben nog extra training nodig. Op de onze klassenpagina staan wat tips om ook thuis te trainen. Het is belangrijk om veel te oefenen, ook thuis, want de tafels heb je nodig voor allerlei moeilijkere sommen die in groep 5 -en latere leerjaren-  aan bod komen.  
Met spelling oefenden we woorden met -eer, -oor en -eur. 
Met geschiedenis is de eerste les van het thema afgerond,
kijk op onze websitepagina voor interessante filmpjes en andere informatie over de prehistorie. 
Op dinsdag 17 september hopen we veel ouders te verwelkomen op de informatie-avond over het onderwijs in groep 5, in ons eigen lokaal.  
Groep 5A:

Afgelopen schooljaar is groep 5A gestart met de rots en water training. Het vervolg van deze training is dinsdag middag 17 september. In de avond is de informatie bijeenkomst van groep 5A in ons eigen lokaal.  U bent van harte welkom om 19.00 uur.

Donderdag 19 september gaan we met de groep naar de bibliotheek in de Plaswijkschool. Fijn om weer leuke boeken te lenen en te lezen!

Woensdag 2 oktober gaat de groep op de fiets naar het Theater voor een voorstelling in het kader van de Kinderboekenweek. Denkt u aan een goedwerkende fiets? Fijn dat er zoveel ouders mee willen fietsen!

Groep 5B:
Donderdag 19 september gaan we naar de bibliotheek.
Op woensdag 2 oktober zijn we van plan om op de fiets naar de schouwburg te gaan. Het zou heel fijn zijn als er vijf of zes ouders beschikbaar zijn om te begeleiden. Alvast bedankt! 
Groep 6
Afgelopen woensdag hebben Gabrielle en Stijn meegedaan aan het oefenen voor de Singelloop op school. De foto's staan inmiddels op de site. Vanavond doen nog meer kinderen uit de klas mee aan de Singelloop. Foto's volgen!
Met geschiedenis zijn we bezig met thema 1: Handel overzee. We hebben het over Amsterdam als stad aan de Amstel, over handel, pakhuizen en de stapelmarkt. Een mooi filmpje om de groei van de Amsterdamse grachtengordel te bekijken kan met de volgende link: 
 
Ook hebben we het over het eiland Pampus gehad - vraagt u uw kind er eens naar!
Met spelling oefenen we woorden zoals bank en tong, lach en nacht, trein en ijs.
Het thema van Kwink (seo methode) is nu de "Veilige groep". We bespreken veel voorkomende situaties en doen spelletjes rondom dit thema. 
Voor de knutselles kunnen we nog steeds (veel) grote eierdozen gebruiken. 
 
Groep 6/7:
Deze week heeft groep 7 op maandag als huiswerk begrijpend lezen meegekregen. Op donderdag hebben zowel groep 6 als 7 een werkblad spelling meegekregen. Dit moet volgende week ingeleverd worden.
Voor de deelnemers die meedoen aan de Singelloop vanavond: heel veel plezier en succes!
Groep 7
Informatieavond
Wat ontzettend leuk om zoveel mensen te mogen begroeten op de informatieavond! Wij zullen de presentaties met iedereen delen (website en mail), zodat iedereen op de hoogte is.
Hulpouders
Tijdens de informatieavond is er één ouder die zich heeft opgegeven als luizenmoeder, hartstikke fijn. Het zou geweldig zijn als er nog iemand bereid is om te helpen. We willen graag voorkomen dat de kinderen luizen hebben, dus een goede check is noodzakelijk. 
Wij zijn in groep 7 nog op zoek naar iemand die klassenouder zou willen zijn. Deze ouder helpt ons bij het vinden van hulpouders voor bijvoorbeeld uitstapjes of activiteiten. U kunt mailen naar de leerkrachten.
Huiswerkmap en multomap
Nog niet alle kinderen hebben een huiswerk- of multomap mee naar school genomen. Het zou fijn zijn als zij dit z.s.m. doen. Huiswerk wordt alleen meegegeven als de kinderen een map hebben. 
Groep 8
Informatieavond

Afgelopen donderdagavond was de informatieavond voor groep 7 en 8. De PowerPointpresentatie is vanaf morgen te vinden op de schoolwebsite (bij downloads). 

 

Schoolmateriaal

Nog steeds hebben niet alle kinderen een goede pen op school. De kinderen mogen alleen met een vulpen of Stabilo schrijven. 

 

 

Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.
Proefles Goudse Weekendschool (leerlingen groep 7 en 8)
Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda de wereld. Dat is goed voor hun algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Ook leren de kinderen beter samenwerken, communiceren en presenteren. Meedoen aan de Goudse Weekendschool is goed voor je toekomst!
Ruim 60 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar over Gezondheidszorg of bijvoorbeeld Orde & Veiligheid. De leerlingen krijgen les van gastdocenten: een timmerman, advocaat of bijvoorbeeld de burgemeester. Er zijn 25 lesdagen per jaar.
Ben je nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool en zit je in groep 7 of 8? Meld je dan aan voor een proefles. Er is een proefles op zondag 15 september, zondag 22 september en zondag 29 september. Een proefles is vrijblijvend en duurt van 11 uur tot half 3.

De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis omdat enthousiaste bedrijven uit de Goudse regio en de gemeente Gouda de kosten betalen.

Opgeven voor een proefles of meer informatie over de Goudse Weekendschool: info@goudseweekendschool.nlwww.goudseweekendschool.nl of 06 42 3377 86.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62