Schooljaar 2019-2020 nummer 05
 

Agenda:

 

 30 september 2019  Start Kinderboekenweek thema 'Reis mee!'
  1, 2 en 3 oktober 2019  Ouder-Kindgesprekken groep 5 t/m 8
  3 oktober 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  8 oktober 2019  Sociaal team Rijnlust van 14.00-16.00 uur
 21 t/m 25 oktober 2019  Herfstvakantie
 28 oktober 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 31 oktober 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
     Kinderboekenweek 2019
Reis mee!

A.s. woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. 

In alle groepen zal er gewerkt worden rondom dit thema.

Dat is terug te zien in de taal en leeslessen, maar ook tijdens drama, muziek en handvaardigheid. Hieronder een aantal activiteiten die schoolbreed te zien en te doen zijn.

Opening

Maandag zal er voor elke groep een opening zijn.

Wat er precies gaat gebeuren blijft nog even een verrassing.

Een boek cadeau

Tijdens deze opening zullen alle groepen een boek cadeau krijgen dat in het teken staat van vervoersmiddelen, op avontuur gaan of reizen. Het is een variatie aan prentenboeken, zelfleesboeken, voorleesboeken, Kijk- en zoekboeken en informatieboeken.

Deze boeken worden aangeboden door de Oudervereniging. Onze hartelijk dank hiervoor !!

Samen lezen

Alle groepen van de Rijnlust gaan een bezoek brengen aan een groep van de Brittenburg.

Tijdens dit bezoek zal het voorlezen en samen lezen centraal staan.

Ruiltafel

Vanaf donderdag 3 oktober staat er in de Aula van beide locaties een ruiltafel. Op deze tafel liggen boeken, die de kinderen (in ruil voor een eigen boek) mee mogen nemen. De ruiltafel is elke dag open na schooltijd. Dus niet ’s morgens vroeg, maar pas vanaf 14.30 uur.

Het werkt als volgt:

Je neemt een boek mee van thuis en legt deze op de tafel.

Je kiest in ruil hiervoor een boek van de tafel dat mee mag naar huis.

Het boek dat ingeleverd wordt komt dus niet meer terug. Dat ben je kwijt !!

Het boek dat je mee neemt naar huis is nu jouw eigendom.

Als je een boek wilt van een hoger of een lager niveau ben je vrij om naar de andere locatie te gaan. Er zijn wel een paar spelregels aan verbonden. Het boek dat je inlevert op school moet in goede staat zijn en van ongeveer hetzelfde leesniveau zijn, als het boek dat je kiest. Je mag geen stripboeken inleveren.

De Gouden Griffel

Alle groepen gaan op hun eigen manier werken aan tekeningen, verhalen en gedichten.

Hiervoor wordt in elke groep één Gouden Griffel uitgereikt.

 

Wij hopen op een hele mooie, inspirerende en leerzame week met de kinderen.

    
     Primeur: nieuwe kinderrechtenles op Goudse basisschool
Leerlingen van groep 6/7 van basisschool De Cirkel uit Gouda hadden deze donderdag de primeur. Zij kregen als eerste de nieuwe kinderrechtengastles van UNICEF. Op 20 november, de dag dat het verdrag van de Rechten voor het Kind dertig jaar bestaat, krijgen kinderen over de hele wereld zo’n zelfde les over kinderrechten: de Grootste Kinderrechtenles Ooit.  

UNICEF vrijwilligster Marlène de Kruyf gaf de les op basisschool De Cirkel. Zij heeft daar ervaring in: al dertig jaar lang – even lang als het bestaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind – geeft zij al gastlessen op scholen. Na de digitale les met filmpjes op het smartboard gingen de kinderen aan de slag met de bijbehorende werkboekjes. Ook kregen de kinderen een naslagboekje met alle kinderrechten.

 

UNICEF wil leerkrachten in heel Nederland enthousiast maken voor lesgeven over kinderrechten. Ook wil de kinderrechtenorganisatie de minister van Onderwijs ervan overtuigen het onderwijscurriculum aan te passen, zodat kinderrechten standaard op school aan bod komen. Op 20 november zal UNICEF-ambassadeur presentatrice Nicolette van Dam les geven over kinderrechten aan honderd kinderen in het Haagse Vredespaleis.

‘Door te leren wat je rechten zijn, kun je beter voor jezelf opkomen,’ aldus UNICEF-directeur Suzanne Laszlo. ‘Dertig jaar geleden werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind wereldwijd aangenomen. Het is de hoogste tijd voor lessen over dit belangrijke onderwerp.’

    
     Ouderbijdrage 2019-2020
woensdagavond 25 september was de algemene jaarvergadering van de Ouderraad. Op deze avond werd het afgelopen schooljaar geëvalueerd en de besteding van de ouderbijdrage verantwoord.

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar opnieuw vastgesteld op € 23,50 per kind. Aangezien het schooljaar al van start is gegaan, vragen wij u vriendelijk om de bijdrage (zie factuur) van € 23,50 per kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 november 2019, zou willen over maken.

Alvast heel erg bedankt, we gaan er weer een mooi jaar van maken!  

    
     Vrijdag 'gruitdag'
Net als voorgaande jaren is vrijdag ‘gruitdag’. Het is dan de bedoeling dat de kinderen deze dag als tussendoortje voor de kleine pauze een stukje fruit of wat groente meenemen. Wilt u hier rekening mee houden?
    
     Kledingbak
Op Brittenburg staat een kledingbak bij het hek op het plein van groep 3 en 4. Het wordt weer tijd om de zomerkleding te verwisselen voor winterkleding. Heeft u kleding of schoenen wat te klein is geworden of weg kan, dan kunt u de zakken kwijt in deze kledingbak. Ook beddengoed of knuffels mogen in de zak. De school ontvangt hiervoor nog een kleine bijdrage, dat is dan mooi meegenomen.
    
     10 oktober Open Avond Kerstmusical
De Kerstmusicalgroep is op zoek naar ouders die het leuk vinden om op vrijdag 20 december mee te spelen in een spetterende Kerstmusical voor alle leerlingen van De Cirkel.
Op donderdag 10 oktober kunt u tijdens de Open Avond vrijblijvend kennis maken met andere ouders die al eerder hebben meegedaan. We zullen die avond wat speloefeningen doen en vertellen hoe en wat we allemaal van plan zijn. De Open Avond begint om 20:00 uur. Vanaf de herfstvakantie gaan we wekelijks met elkaar oefenen voor de musical. 
 
Misschien vind je het niet leuk om op het podium te staan, maar zou je wel graag willen helpen met het decor, de kleding of de muziek bijvoorbeeld. Ook dan ben je van harte welkom donderdagavond 10 oktober! We vinden het namelijk superleuk als je mee wilt denken!
 
Mocht je 10 oktober niet kunnen, maar zou je wel graag mee willen doen of helpen, dan kun je contact opnemen met de Kerstmusicalgroep door een mail te sturen naar: kmdecirkel@gmail.com. 
 
We hopen u te zien donderdag 10 oktober!
 
Groetjes,
De Kerstmusicalgroep
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Vanaf maandag 30 september mogen alle kinderen in het kader van de Kinderboekenweek, hun lievelingsboek meenemen naar school. Graag wel voorzien van naam. De boeken blijven dan 2 weken op school.

Op vrijdag 4 oktober mogen de kinderen hun lievelingsknuffel meenemen omdat het dierendag is!

In groep 3 besteden we in elke kern veel aandacht aan het leesproces en het leesplezier. Zoals u heeft gezien in de klas zijn de woorden KIP, AAP, RAAK, REM niet alleen geleerd maar ook geknutseld en getekend.

Tijdens de SEO lessen (KWINK) hebben we het gehad over regels die gelden binnen de school en binnen de klas. De allerbelangrijkste regel vinden wij “aardig zijn voor elkaar!”

Donderdag 19 en dinsdag 24 september zijn we met de kinderen naar de bibliotheek geweest. Dit bezoekje vond onder schooltijd plaats. Eerst werd er een leuk boek voorgelezen en daarna mochten alle kinderen een boekje uitkiezen en deze blijven dan een aantal weken in onze klas. Foto’s van het bezoek en andere leuke foto’s staan op de site.

 

Groep 4

Deze week hebben we met rekenen in groep 4A en 4B sprongen van 10 op de getallenlijn geleerd. We begonnen bij een willekeurig getal tot 100 vanuit daar zijn we sprongen van 10 omhoog en omlaag gaan maken. Ook hebben we doelen van groep 3 herhaald zoals de sommen t/m 10 en het splitsen t/m 10.

Vandaag is Gerard Kamphuis voor het laatst in de groepen 4 geweest. We hebben drie erg leerzame en leuke lessen van hem gehad. De nieuwe kunstwerken zijn vanaf volgende week weer te bewonderen in de klassen.

Met taal zijn wij druk bezig geweest met de volgorde van het alfabet. Leuk als u dit nog eens doornemen met uw kinderen.

Vanaf maandag 30 oktober begint de Kinderboekenweek. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek (graag voorzien van naam) mee naar school nemen.

Groep 4A:

  • Met Station Zuid hebben we woorden leren lezen die eindigen op –ieuw, -eeuw en –uw zoals nieuw, leeuw en ruw. Daarnaast hebben we samengestelde woorden leren lezen zoals boomhut.
  • We zijn gestart met Kwink. De leerlingen hebben benoemd wat zij fijn vonden aan een groep en hoe zij zich hiervoor in gaan zetten.
  • Met spelling hebben we woorden leren schrijven waar je soms een ‘u’ hoort maar deze niet schrijft, zoals het woord ‘wolk’ of ‘berg’. Gekke Gerrit heeft ons precies uitgelegd waar wij op moeten letten.

Groep 4B:

  • Met Station Zuid hebben we de open lettergreep geleerd. Waar je dus een ‘aa’ ‘ee’ ‘uu’ ‘ie’ ‘oo’ hoort maar een a, e, u, i, o schrijft.
  • Met Kwink hebben wij deze week de Condor-manier geleerd. Bij deze manier nemen wij tijdens een conflict eerst afstand, denken wij na, benoemen we wat er gebeurd is en zeggen we op een vriendelijke manier wat we niet leuk vinden. Wij zijn hier in de klas druk mee aan het oefenen!

 

Groep 5
Groep 5A
Op dinsdag, woensdag en donderdag starten de ouder-kind gesprekken. De gesprekken vinden plaats in het lokaal van groep 5A. Fijn om met ouders en kind samen in gesprek te gaan!
Woensdag 2 oktober gaat groep 5A op de fiets naar het theater voor de voorstelling Jabber. Er zijn vijf ouders die met ons meefietsen. Iedere ouder begeleidt een groepje van 4 kinderen op de fiets. We vertrekken om 10.00 uur van de Rijnlust. 
Jabber is een voorstelling over vreemde vogels: 
 
Sommige vogels bouwen een nest en willen daar altijd blijven. Andere vogels hebben geen rust en vliegen steeds weer af en aan. In de zomer zijn ze hier en in de winter dan weer daar. Flierefluiters, dwaalgasten, binnenvetters, gelukszoekers en holbewoners. Maar wat gebeurt er als vreemde vogels elkaar ontmoeten. Kunnen ze met elkaar praten? Kunnen ze elkaar verstaan? Vinden ze elkaar vreemde vogels? Vechten ze elkaar het nest uit? Of dromen ze dezelfde dromen en maken ze ruimte voor elkaar? Jabber is een voorstelling over vier vogels en één nest, in een taal die niemand kan verstaan. Maar wat nou als we elkaar niet verstaan, en toch begrijpen? Dan zijn we voor je het weet, geen vreemde vogels voor elkaar.
 

Er zijn 6 kinderen die campagne aan het voeren zijn voor de leerlingenraad. Volgende week donderdag houden we de verkiezing en mogen  alle kinderen stemmen.

Dinsdag is er weer een rots en water training de gymzaal. 

Denkt u aan het oefenen van de tafels? We zijn begonnen met de uitleg van de deelsommen en daarbij zijn de tafels erg belangrijk. 

 

Groep 5B
Komende week op dinsdag, woensdag en donderdag hopen wij met alle leerlingen en ouder(s) in gesprek te gaan. De gesprekken zijn in ons eigen lokaal. 
Net als groep 5a gaat ook onze groep op woensdag 2 oktober naar de schouwburg, en vertrekken we op de fiets omstreeks 10:00 uur. Fijn dat er ouders willen meegaan. Nadere informatie voor deze begeleidende ouders volgt. In het stukje van groep 5a (hierboven) kunt u lezen wat het onderwerp is van de voorstelling.  
In de klas zijn we tijdens de rekenles bezig met deelsommen; op onze groepspagina is een leuk en leerzaam oefenblad te vinden om eventueel te printen voor uw kind.
Groep 6
Komende maandag hebben de kinderen een les van kunstenaar Gerart Kamphuis. Het is een kunstzinnige les rondom het thema van de Kinderboekenweek "De reis van je leven".
In de middag krijgen de kinderen de eerste muziekles met hun zelfgekozen instrument voor "Orkest in de klas". De kinderen hebben allemaal hun eerste of tweede keus gekregen wat betreft het instrument. 
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de ouder/kind gesprekken.
Vrijdag gaan we figuurzagen voor de Kinderboekenweek. 
Vandaag hebben we de vlinders afgemaakt - ze hangen in de klas. Ook zijn er foto's van gemaakt die op de site komen te staan. 
De nieuwe klassenouders zijn Mireille, de moeder van Rik en Eva, de moeder van Douwe. Fijn dat jullie de klas komen helpen dit jaar met het organiseren van allerlei activiteiten!
Groep 6/7
  • Les Unicef:donderdag was het zo ver: de gastles van juf Marlène van Unicef! Er zijn veel foto's gemaakt en het eerste artikel is geschreven! Als alle foto's binnen zijn, dan zullen we deze uiteraard met jullie delen!
  • Oproep: tijdens de informatieavond hebben wij een oproep gedaan voor klassenouders. Wij hebben tot op heden nog geen reactie ontvangen. Lijkt u het leuk om klassenouder te zijn? Geef dit dan even aan ons door. U zou ons hier heel erg mee helpen!
  • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen een geschiedenistoets als huiswerk opgekregen. De toets (hoofdstuk 1) is maandag 30 september. Op donderdag hebben de kinderen een schrijfopdracht meegekregen over een provincie in Nederland. Voor groep 6 is deze opdracht niet verplicht.
Groep 8
Groep 8B:
Huiswerk volgende week
dinsdag 1 oktober: werkblad klimaten (aardrijkskunde)
donderdag 3 oktober: werkblad spelling
vrijdag 4 oktober: woorden thema 1 van taal leren (niet verplicht)
Vervanging dinsdag 1 oktober
Dinsdagochtend 1 oktober is meester Justin afwezig. Juf Tineke Blonk staat deze ochtend voor de groep. 
's Middag is meester Justin wel aanwezig.
Kranten gezocht
Volgende week hebben de groepen 7 en 8 voor handvaardigheid heel veel (oude) kranten nodig. 
Mocht u thuis nog een stapel hebben liggen, zou u deze dan mee willen geven aan uw zoon of dochter?
Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62