schooljaar 2019-2020 nummer 06

Agenda:

 

  2 t/m 12 oktober 2019  Kinderboekenweek 
  8 oktober 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00 uur
 10 oktober 2019  Groep 7 bezoekt Rijksmuseum Amsterdam
 21 t/m 25 oktober 2019  Herfstvakantie
 28 oktober 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 31 oktober 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 5 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 12 en 14 november 2019  10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 4
     Beste lezer(s)
Deze week vonden in de groepen 5 t/m 8 de gesprekken plaats tussen leerling, ouder en leerkracht. De leerlingen hadden thuis al een vertelblad ingevuld, dat als start diende van het gesprek. Er is een begin gemaakt met het formuleren van persoonlijke leerdoelen en ook mochten de kinderen een tip geven aan de leerkracht. 
Voorgaand schooljaar hebben we al ervaring opgedaan met ouder-kind gesprekken in de groepen 7, maar het was voor het eerst dat we in deze vorm gesprekken voerden in alle groepen 5 t/m 8. Ik ben benieuwd naar uw ervaring als ouder! U bent van harte welkom om met mij te delen wat u als meerwaarde zag en welke tips u voor ons heeft via directie.cirkel@degroeiling.nl
 

Met vriendelijke groet,

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

    
     Ouderbijdrage
Woensdagavond 25 september was de algemene jaarvergadering van de Ouderraad. Op deze avond werd het afgelopen schooljaar geëvalueerd en de besteding van de ouderbijdrage verantwoord.

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar opnieuw vastgesteld op € 23,50 per kind. Aangezien het schooljaar al van start is gegaan, vragen wij u vriendelijk om de bijdrage (zie factuur) van € 23,50 per kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 november 2019, zou willen over maken.

Alvast heel erg bedankt, we gaan er weer een mooi jaar van maken!  

    
     Vrijdag 'gruitdag'
Net als voorgaande jaren is vrijdag ‘gruitdag’. Het is dan de bedoeling dat de kinderen deze dag als tussendoortje voor de kleine pauze een stukje fruit of wat groente meenemen. Wilt u hier rekening mee houden?
    
     Leerlingenraad verkiezingen
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn bijna afgerond. Volgende week donderdag is bekend wie er allemaal in de leerlingenraad zitten dit schooljaar.
    
     Goudse schoolzwemkampioenschappen
Op woensdagmiddag 20 november worden de Goudse Schoolzwemwedstrijden gehouden. Het is van 13.00 tot 15.30 uur in het Groenhovenbad. De kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht in een team van 3. Ieder team heeft wel een ouderbegeleider nodig. Informatie over het zwemmen vind u in deze link
    
     Opening Kinderboekenweek
Bij ons op school was de aftrap van de Kinderboekenweek op maandag, met een bezoek van twee bijzondere reizigers aan alle groepen (zie grote foto). Twee dagen eerder dan de landelijke start, zodat we extra tijd hebben voor de activiteiten om het lezen onder de aandacht te brengen. Het thema van de Kinderboeken week is 'Reis mee!'.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
De volgende kinderen zijn aan het wennen op school en worden in oktober 4 jaar:

Benthe, Brent en Marcel in groep 1/2A

Noor in groep 1/2C

 

Welkom op de Cirkel!

Groep 3
Deze week hebben we kern 1 afgesloten en zijn we begonnen met kern 2 van lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e en v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Het derde stukje van de letterboom is meegegeven en zo ook het welverdiende diploma na kern 1!

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal.

Ook het schrijven van de aangeleerde letters gaat al erg goed, ook thuis kunt u erop letten dat de letters die ze geleerd hebben niet meer in leesletters maar in schrijfletters worden geschreven. Bijvoorbeeld letters in hun naam.

Groep 4
Wij zijn de afgelopen twee weken gestart met Bareka in de klas. Dit is een online rekenprogramma waar het automatiseren wordt geoefend. De kinderen kunnen hier ook thuis mee oefenen!
Hieronder kunt u lezen hoe de kinderen daar mee aan de slag kunnen:
Ga naar www.bareka.nl en klik op ‘inloggen’ 
Het kind kan nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die ze mee naar huis hebben gekregen.
Bovenin beeld kun je nu klikken op ‘te maken toetsen’ (hier staat een toets klaar om te maken). Als deze toets al is gemaakt staat er niets en kan er geoefend worden in het ‘rekenmuurtje’.
In het muurtje kunnen de rode/oranje blokjes geoefend worden zodat ze groen kleuren.
De sommen gaan op tijd dus het is niet de bedoeling dat er wat anders wordt gedaan tijdens het oefenen. Dit zorgt er namelijk voor dat het muurtje op rood blijft.
Veel plezier met oefenen!
Met rekenen zijn we bezig geweest met de getallen op de getallenlijn te plaatsen en aan te geven tussen welke tientallen een getal ligt.
Groep 4a
Met Station Zuid hebben we woorden leren lezen die beginnen met ge-, be- en ver-.  Daarnaast hebben we woorden die bij elkaar horen, vlot leren lezen.
Bij spelling hebben we ons eerste dictee gehad.
Vrijdag zijn we daarnaast nog gaan lezen met de leerlingen van groep 6/7 op locatie Rijnlust.
Groep 4b
Met Station zuid hebben wij deze week de woorden met – aai, -ooi, -oei gelezen en de woorden met –ieuw, -eeuw, -uw
Groep 5
Groep 5a 

Deze week houden we ons bij spelling nog bezig met de -aai, -ooi en -oei woorden. Ook worden de sprongen  met grote getallen op de getallenlijn geoefend en het klokkijken met kwartieren. Vraag er eens naar bij uw kind. 
De tijd van de jagers en boeren wordt donderdag afgesloten met de geschiedenis toets. Het oefenblad is al mee naar huis.
Dinsdag heeft groep 5A weer de rots en water training en donderdag gaan we een vliegtuig maken! Welke ouders willen meehelpen met figuurzagen? Het thema van de kinderboekenweek, reizen, staat ook bij taal centraal. We schrijven een verhaal of een gedicht over waar je naar toe zou willen reizen! Het mooiste verhaal of gedicht wordt in het zonnetje gezet. Ook gaan we deze week voorlezen in groep 3A! En dat allemaal omdat het kinderboekenweek is! Ruilen van je boek mag ook, kijk maar eens op de ruiltafel in de hal! Wel een ander boek voor in de plaats leggen!
Denkt u aan het oefenen van de tafel van 7? De toets hiervan is vrijdag.
 
Groep 5b
Afgelopen week hebben we ouder-kind-leerkrachtgesprekken gevoerd, een leerzame en prettige ervaring vonden wij! De kinderen hebben hun doelenblad mee naar huis gekregen om verder uit te werken. Graag zien we deze bladen voor de herfstvakantie weer terug. Wij houden het op school om er regelmatig met uw kind over te praten. U krijgt zelf een kopie voor thuis. 
Volgende week vrijdag 11-10 is de geschiedenistoets over thema 1 'Jagers en boeren'. De kinderen krijgen een samenvatting mee om thuis te bespreken en te bestuderen; deze is ook op onze klassenpagina te vinden.  
Kijk ook op onze pagina voor veel spelletjes rondom de tafel van 9; je kunt ook de deelsommen uit de tafel van 9 oefenen. 
Met klokkijken zijn we bezig met kwart voor en kwart over, en het vergelijken van de analoge met de digitale klok. Het helpt om hier thuis -in de praktijk van alledag- mee bezig te zijn.
Met spelling oefenen we -eer, -oor en -eur woorden en woorden met -aai, -ooi  en -oei. 
Rondom het thema van de kinderboekenweek schrijven de kinderen deze week een verhaal over een voertuig, één kind maakt kans op de Gouden Griffel. Volgende week gaan we voorlezen aan de kinderen van groep 3. Vergeet niet dat je een boek van thuis mag ruilen voor een boek op de ruiltafel in de hal van de Rijnlust. 
 
Op woensdagmiddag 20 november worden de Goudse Schoolzwemwedstrijden gehouden. Elders in deze weekbrief is meer informatie te vinden. 
Groep 6
Afgelopen maandag hebben de kinderen een hele leuke kunstles gehad van Gerart Kamphuis. De mooie vogels hangen in de klas.
Ook is de eerste les geweest met de instrumenten en is een begin gemaakt aan het oefenen voor het grote optreden in de Veste.
De "ouder en kind" gesprekken zijn afgerond. De kinderen hebben hun doelenblad mee naar huis gekregen om verder uit te werken. Graag zien we deze bladen volgende week weer terug. Wij houden het op school om er regelmatig met uw kind over te praten. U krijgt zelf een kopie voor thuis. 
We hebben vandaag vliegtuigen gefiguurzaagd. Ouders bedankt voor het helpen!
Het huiswerk voor volgende week donderdag is een opdracht in het kader van de Kinderboekenweek. De opdracht is uitgelegd in de klas en komt ook op de site te staan. 
Op woensdagmiddag 20 november worden de Goudse Schoolzwemwedstrijden gehouden. Het is van 13.00 tot 15.30 uur in het Groenhovenbad. De kinderen geven zich op in een team van 3. Ieder team heeft een ouderbegeleider nodig. De kinderen kunnen zich bij de leerkracht opgeven. Info over het zwemmen hangt op de deur onder de agenda. 
Bij de deur hangt een intekenlijst voor de boekbesprekingen. Vanaf maandag kunnen de kinderen zich inschrijven. Wel eerst het boek laten goedkeuren door de juf. De kinderen krijgen een blad mee met uitleg. Deze is ook op de site bij groep 6 te vinden. 
Groep 6/7
  • Kinderboekenweek: de kinderboekenweek is weer begonnen! Bij ons op school is de kinderboekenweek uitgebreid naar een twee wekend durend project over reizen. We hebben het over andere landen en de kinderen zijn bezig met het schrijven van een verhaal en het maken van een reisfolder.
  • Muziek in de klas: de eerste les met instrumenten van muziek in de klas was afgelopen maandag. De leerlingen gaan de komende tijd allemaal oefenen met het bespelen van instrumenten. Het was een erg leuke les.
  • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen huiswerk begrijpend lezen opgekregen. Woensdag hebben ze een toets opgekregen voor natuur (hoofdstuk 1). De toets is volgende week vrijdag (11 oktober)
Groep 7
Gerart Kamphuis
Maandag 30 september hebben de leerlingen een creatieve les gekregen met als thema 'De reis van je leven'. 
Onder leiding van Gerart Kamphuis, een kunstenaar, maakten zij de mooiste creaties. 
Rijksmuseum
Donderdag 10 oktober brengen alle leerlingen van groep 7 een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij krijgen hier een uitgebreide rondleiding en leren over de Gouden Eeuw. Wat aten de mensen? Hoe zagen zij er uit? Gingen de kinderen toen ook naar school? Wat zijn specerijen en hoe smaken zij? Door al hun zintuigen te gebruiken zullen de kinderen veel leren. We worden om 9:00 uur opgehaald met de Museumbus en vertrekken weer om 12:15 uur, waarna we zullen worden afgezet bij school. 
Kranten
Voor een knutselopdracht op school hebben wij veel kranten nodig. U kunt oude kranten meegeven aan uw kind. 
Huiswerk:
7-10:   Begrijpend lezen 
10-10: Rekenen
 
 
 
 
Brede School, gezinsochtend en CJG
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

Zondag 6 oktober – Parochiebrede gezinsochtend, zie flyer

 

Aanbod van Centrum voor Jeugd en Gezin
  • KIES-spel en praatgroep voor kinderen, zie flyer
  • Kindervoorstelling 'er was eens een gezin'zie link

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62