Schooljaar 2019-2020 nummer 07
 

Agenda:

 

 21 t/m 25 oktober 2019  Herfstvakantie
 28 oktober 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 31 oktober 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 5 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 12 en 14 november 2019  10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 4
     Beste lezer
Vandaag was de afsluiting van de kinderboekenweek. Er is veel (voor)gelezen: zo zijn alle grote kinderen van locatie Rijnlust gaan voorlezen op locatie Brittenburg. Ook was er een verhalenwedstrijd: de kinderen van groep 3 hebben een verhaal getekend en vanaf groep 4 hebben de kinderen een verhaal geschreven. Wat een schrijftalenten zitten er op De Cirkel! In elke groep is er een winnaar beloond met een gouden griffel. In de groepen 1-2 gaat de gouden griffel vanaf volgende week bij tourbeurt met een kind mee naar huis.
    
     Ter Herinnering
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar opnieuw vastgesteld op € 23,50 per kind. Aangezien het schooljaar al van start is gegaan, vragen wij u vriendelijk om de bijdrage zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 november 2019, zou willen over maken op rekening NL03 INGB 0003 6617 16, t.n.v. Oudervereniging De Cirkel, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).

 

    
     Leerlingenraad
Vorige week zijn de verkiezingen gehouden voor de nieuwe leerlingenraad. Het was een spannende periode waarin de kinderen geleerd hebben wat een leerlingenraad inhoudt, wat het doel ervan is en wat er van hen verwacht wordt. 
 
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit:
Adam Harrachi (groep 5A)
Yasmin Annaars (groep 5B)
Elin van der Kuij (groep 6)
Yfke van Os (groep 6/7)
Mohamed Amin (groep 7)
Sjors Hummels (groep 8A)
Floor Schrijvers van Zenden (groep 8B)
 
Allemaal veel succes in de leerlingenraad dit jaar!
    
     Bericht vanuit de Ouderraad: schoolfotograaf
Vorige week hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. De foto’s zijn geleverd in een verzegelde verpakking. Opening hiervan verplicht u tot afname van tenminste één van de foto’s. 

Het ingevulde strookje en de foto’s die u niet wilt afnemen dient u uiterlijk woensdag 16 oktober a.s. weer in te leveren bij de groepsleerkracht. Het strookje moet ook ingeleverd worden wanneer u alle foto’s neemt.

Voor de studiofoto heeft u één of meerdere kaartje(s) ontvangen. De gewenste foto’s kunt u dan zelf bestellen in de webshop. Hiervoor hoeft dus niets ingeleverd te worden.

 

De fotograaf komt 1 november a.s. tussen 8.30 uur en 9.30 uur terug voor het maken van foto’s van kinderen die ziek waren en voor het overnemen van mislukte foto’s (bijv. dichte ogen). 

Indien u op- of aanmerkingen heeft over de foto’s (kwaliteit, kleur e.d.), dan wil de OR dat graag weten. U kunt een reactie mailen naar GabyPolet76@gmail.com of een briefje achterlaten in het postvakje van de OR aan de Brittenburg.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Kinderboekenweek rekenen in groep 1/2.
Groep 3
Deze week hebben we het eerste blok van rekenen afgesloten. De kinderen hebben in dit blok o.a. gerekend met geld (1 en 2 euromunten) en een begin gemaakt met het meten. Tellen en getalsymbolen zijn aan de orde geweest en getalbegrip tot 10 hebben we geoefend.

Een leuk spelletje om hier thuis mee aan de slag te gaan is het volgende: speel in tweetallen met fiches, kralen, knikkers of andere materialen en een ondoorzichtbare beker. Spreek van te voren af met hoeveel voorwerpen er wordt gespeeld, bijvoorbeeld met 8 knikkers. Een van beide spelers doet zijn ogen dicht, de ander legt een aantal knikkers onder de beker. De eerste speler opent zijn ogen, ziet hoeveel knikkers en over zijn en “raadt” vervolgens hoeveel er onder de beker liggen. Hierna wisselen de rollen.

Dit spel doet een groot beroep op hoeveelheidsbegrip en is een belangrijke basis voor het splitsen en het optellen en aftrekken. Speel het spel met verschillende hoeveelheden, eerst tot 10 en vervolgens ook boven het tiental.

 

Maandag 14 oktober gaan de groepen 3 naar het Filmhuis waar ze de film "kapitein Morten en de spinnenkoningin” te zien zullen krijgen.

Groep 4
Denkt u er aan om het rapport, envelop schoolfoto’s en het AVG formulier in te leveren? We missen er nog een aantal!

We hopen dat het is gelukt om in te loggen bij Bareka en hiermee te oefenen. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag!

Groep 4A

We zijn druk met het herhalen en oefenen van het lidwoord, een zelfstandig naamwoord, samengestelde woorden en het alfabet. Volgende week zullen de leerlingen getoetst worden op deze onderdelen.

Bij Station Zuid hebben we woorden met een stomme e leren lezen.

Bij spelling hebben we ons eerste woordendictee en zinnendictee gehad. 

Groep 4B

We zijn met taal druk aan het oefenen met het lidwoord, het zelfstandig naamwoord, het alfabet en samengestelde woorden. Deze week hebben we een oefentoets gemaakt zodat we kunnen zien waar we nog wat extra mee moeten oefenen.

Met Station Zuid zijn we met het derde hoofdstuk begonnen. Het eerste doel was het vloeiend lezen en weten wanneer we eventjes moeten stoppen om adem te halen.

Groep 5
Groep 5A
Met taal en spelling zijn wij begonnen met thema 2 zintuigen. Bij spelling werken we aan de spellings categorieën woorden met -eeuw, -ieuw en -uw. Bij rekenen oefenen we de sommen delen met rest en het tijdsysteem. U kunt daarbij  o.a. denken aan de hoeveel maanden in het jaar, dagen in de week en hoeveel dagen hebben de maanden?
Dinsdagmiddag hebben we de laatste les van de rots en water training en vrijdag doen we de toets van de tafel van 8. 
Denkt u aan het inleveren van de leerdoelen van uw kind?
 
Groep 5B
Vandaag, 11 oktober, was de geschiedenistoets over thema 1. 
De eerste aardrijkskundetoets is pas volgende week donderdag 17 oktober (dus niet aankomende maandag, zoals eerst gepland was). 
Deze week begonnen we met thema 2 van taal/spelling rondom het thema  'zintuigen'.  Bij spelling gaat het om woorden uit de categorieën -eeuw, -ieuw, -uw. Bijvoorbeeld de woorden 'nieuwsgierig', 'nieuwsblad' en 'zwaluw'. Dit spellingonderdeel is lastig voor veel leerlingen. Op Snappet kan thuis eventueel geoefend worden met deze woorden. 
Met rekenen oefenen we onder meer delen met rest
Ook doen leren we nu tijdens de rekenles over ons tijdsysteem: denk daarbij aan de maanden van het jaar of de dagen van de week. Het is  belangrijk om hier thuis ook regelmatig aandacht aan te schenken in de gesprekjes die u met uw kind voert. 
 
Kijk op op onze websitepagina voor meer informatie over rekenen in groep 5, en ook voor informatie over andere vakken en activiteiten in onze groep. 
Groep 6
Vorige week hebben de kinderen een nieuwe code mee naar huis gekregen van Bareka. Vandaag krijgen ze de code van de chromebooks mee naar huis. U krijgt dit weekend hierover een mail met informatie over hoe er thuis gewerkt kan worden. 
Gisteren zijn er weer 3 ouders geweest om te helpen bij het figuurzagen - bedankt hiervoor! Vandaag hebben we de vliegtuigen in elkaar gezet en geverfd. 
Ook hebben we gisteren bij groep 4 voorgelezen in het kader van de Kinderboekenweek. De foto's staan binnenkort op de site.
Volgende week krijgen de kinderen de woordenschatwoorden van Thema 2 van taal mee naar huis. Op de achterkant van dit blad staan de instapkaarten van taal. Dan weet u wat we behandeld hebben in de klas en wat er in de toets gevraagd wordt. De toets is op woensdag 13 november.
Het huiswerk voor volgende week donderdag is de geschiedenistoets van Thema 1: "Handel overzee". Op de site staat een link naar oefenmateriaal. 
Met spelling oefenen we de komende tijd woorden met de au/auw (zoals bij pauw en applaus) en de ou/ouw (zoals bij hout en springtouw)woorden met de v en de z in het meervoud (zoals huizen en duiven) en de die klinkt als de ie (zoals bij liter).
Groep 6/7
Huiswerk: maandag hebben de leerlingen als huiswerk een werkblad rekenen opgekregen. Vrijdag hebben de leerlingen een Engels toets opgekregen. Deze toets zal donderdag 17 oktober zijn.

Projectweek: de projectweek is helaas alweer afgelopen. De afgelopen 2 weken zijn we actief geweest met lezen, waarbij de nadruk op reizen lag. We hebben een mooie reisfolder gemaakt en daarna is er een verhalenwedstrijd geweest die in onze klas is gewonnen door Sacha.

Tara: Vanaf maandag is Tara Verkerk weer terug bij ons in de klas. Ze heeft een tijdje op een andere school gezeten i.v.m. een verhuizing, maar woont nu weer in Gouda. Welkom Tara!

Groep 7
Rijksmuseum
Met alle leerlingen van groep 7 hebben we een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Het was een mooie ervaring voor de kinderen. Zo reden we langs Schiphol, wat voor velen al een leuke beleving was. Ook hebben sommigen zelfs een glimp van de Arena (Ajax) kunnen opvangen. Voor het Rijksmuseum werden we afgezet en het was indrukwekkend om te zien hoe groot dat gebouw was. In groepjes kregen we een leuke, maar vooral interessante rondleiding, waarbij De Nachtwacht natuurlijk niet mocht ontbreken! 
Huiswerk
Maandag 14-10: Rekenen
Vrijdag 18-10: toets geschiedenis
Doelenbladen
Nog niet alle leerlingen hebben hun doelenblad ingeleverd. Zou u dit z.s.m. aan uw kind mee willen geven 
alsjeblieft?
Groep 8
 
Schoolbezoeken
De eerste data waarop we scholen gaan bezoeken zijn bekend!
29 oktober: GSG
18 november: Wellantcollege
22 januari: AntoniusMavoXL
 
Groep 8A
Volgende week (14 t/m 18 oktober) is meester Roy afwezig i.v.m. het Wereldkampioenschap karten waar hij aan deelneemt. De lessen worden op maandag en dinsdag verzorgd door juf Jasmijn en op woensdag door juf Ilona. Op donderdag en vrijdag krijgen de kinderen les van meester Robin in programmeren en het creëren van een eigen 3D-wereld.
 
Groep 8B
Doelenblad kindgesprek
Vorige week hebben de ouder-kindgesprekken plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken hebben alle kinderen één of meerdere persoonlijke doelen opgesteld voor de komende periode. Mooi om te zien dat veel kinderen al heel goed kunnen aangeven wat hun kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn.
We hebben nog niet van alle kinderen het doelenblad teruggekregen. Het zou fijn zijn als we ze uiterlijk maandag 14 oktober binnen hebben.
 
Werken aan de persoonlijke doelen
Uw kind kan op school en thuis op verschillende manieren werken aan zijn of haar doelen, bijvoorbeeld via Snappet. Vandaag ontvangt u nog e-mail waarin uitgelegd wordt hoe uw kind thuis kan werken met Snappet.
 
Website
Onze groepspagina is aangevuld met nieuwe berichten, foto's en filmpjes! Daarnaast vindt u op deze pagina handige onderwijsmaterialen, zoals samenvattingen en woordpakketten. Deze materialen kunnen de kinderen ook gebruiken bij het maken van hun huiswerk. Het is zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen!
 
 
Nieuwsbrief De Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62