Schooljaar 2019-2020 nummer 08
 

Agenda:

 

 21 t/m 25 oktober 2019  Herfstvakantie
 28 oktober 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 31 oktober 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 5 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 6 november 2019  Staking basisonderwijs
 12 en 14 november 2019  10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 4
 14 november 2019  Sociaal team op Brittenburg  14.00-16.00
 19 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 21 november 2019  Knutselavond groep 1 t/m 4
     Staking basisonderwijs
In het basisonderwijs is een staking afgekondigd voor 6 november. De bonden eisen van het kabinet dat er geld wordt vrijgemaakt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. 
Het is een individueel recht van elke leerkracht om deel te nemen aan de staking. In de week na de herfstvakantie hoort u wat dat betekent voor onze school en of we die dag gesloten zijn.
    
     Parkeren rondom de school
Wij vragen ouders en leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen, maar realiseren ons ook dat het in sommige gevallen nodig is om de auto te pakken. Komt u met de auto, houd dan de verkeersveiligheid in de gaten! Zo is het niet toegestaan om op de stoep te parkeren of met de auto midden op de weg te blijven staan, omdat daarmee het zicht ontnomen wordt van degenen die met de fiets komen of als voetganger oversteken. Het is belangrijk dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Kom op tijd, zodat u indien nodig iets verder weg kunt parkeren en het laatste stukje te voet af kunt leggen. Bedankt voor uw medewerking!
    
     Start van de schooldag op De Rijnlust (bovenbouwlocatie)
Zoals u weet gaat de eerste schoolbel om 8:20 uur. Dit is het moment waarop de kinderen de school in kunnen en rustig kunnen opstarten. Veel kinderen vinden het fijn om dan ook even iets te vragen of te vertellen aan de leerkracht. Ook de leerkracht vindt het fijn om alle kinderen persoonlijk te ontvangen 's ochtends. 
De laatste tijd merken wij dat ook veel ouders 's ochtends mee de school in komen om even een kijkje te nemen in de klas of om wat te vragen aan de leerkracht. Wij waarderen de betrokkenheid van ouders, maar het zorgt soms ook voor onrust, omdat we niet alle kinderen zien binnenkomen en we niet op tijd kunnen starten met de les.
Wij willen u daarom vragen om 's ochtends voor schooltijd buiten de klas afscheid te nemen van uw kind. Heeft u een vraag voor de leerkracht, dan kunt u deze altijd na schooltijd of via de mail stellen. Ook na schooltijd bent u altijd van harte welkom om werk van de kinderen te bekijken.
Wij hopen op uw begrip! 
    
     Schoolfotograaf
Op vrijdag 1 november komt de schoolfotograaf nogmaals op school om foto’s te maken van kinderen die de eerste keer ziek waren of waarvan de foto is mislukt. Het is dus ook mogelijk om een broer/zus foto te laten maken als een broertje of zusje de eerste keer ziek was. Indien u dat wenst, kunt u zich daarvoor aanmelden. De fotograaf komt om 8.30 uur naar de Brittenburg. Voor aanmelding of eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar GabyPolet76@gmail.com.

Mocht u de strookjes van de schoolfoto’s en/of de retourfoto’s nog niet ingeleverd hebben, dan vragen wij u dit uiterlijk maandag 28 oktober in te leveren bij de groepsleerkracht.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Vandaag hebben wij het superleuke thema van de Kinderboekenweek "reis mee" afgesloten en kunnen we even heerlijk van de herfstvakantie gaan genieten.
Na de herfstvakantie starten we met het anker "herfst in oma's tuin".
De kinderen mogen natuurlijk van alles meenemen  voor de herfsttafel. Dan kunnen we met de rekenwand  tellen en rekenen met bijvoorbeeld eikels en kastanjes.
Leuk nieuws voor de kinderen van groep 2; zij krijgen net als de kinderen van groep 1, een "trotsmap". Na ieder thema mogen de kinderen zelf kiezen welk werkje ze gaan bewaren in hun trotsmap. Deze map gaat hierna mee naar groep 3 en wordt dan hun rapportmap.
De plakboeken gaan mee naar huis en mogen dan thuis blijven natuurlijk!
Groep 3
Na de eerste periode van hard werken, begint vandaag de herfstvakantie. We wensen alle kinderen en ouders een weekje heerlijk uitrusten en lekker spelen.

Deze week hebben we kern 2 afgerond en beginnen we na de vakantie met kern 3. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen oefenen het lezen en het maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te “snuffelen” en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Ook nemen we deze keer een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Omdat de letterkennis aan het begin van het leesproces nog redelijk fragiel is en gemakkelijk weer weg kan zakken, willen we u vragen gedurende de komende vakantieweek regelmatig de letters even aan bod te laten komen. Dit kan natuurlijk door middel van het lezen van (eenvoudige) boekjes, maar ook een letter memory of een anders lees- letterspelletje is een idee.

Groep 4
Woensdag en donderdag zijn we met de klas naar de kinderboerderij geweest. Hier hebben we een konijn, kip en haan, ratten, vissen en eenden gezien. We hebben over deze dieren verschillende opdrachten gemaakt en we mochten ze ook zelf vasthouden. Aan het eind van de ochtend was er nog tijd om lekker te spelen! Het was een erg leuke en leerzame ochtend. Alle ouders die hebben geholpen, onwijs bedankt!

Deze week hebben we met rekenen in ons cadeaupakketje gewerkt. Hierin staan de doelen van de afgelopen weken die we nog niet hebben gehaald. Er zijn veel sterren en doelen behaald deze week!

Vandaag hebben we de verkeer op Seef les gehad. Met de fiets moesten we een parcours op het schoolplein fietsen. Erg fijn dat we twee hulpouders hadden, dank jullie wel!

Groep 4A

Bij taal hebben we deze week onze eerste toets gehad. Daarnaast hebben we voor het eerst in ons schrift gewerkt.

Bij zowel spelling als taal zijn we met een nieuw thema gestart, namelijk: Vakantie.

Groep 4B

Met taal zijn we nog druk aan het oefenen met het lidwoord, zelfstandig naamwoord, het alfabet en de samengestelde woorden. Na de vakantie krijgen we daar de toets over. Na de herfstvakantie gaan we in de klas een knutselwerkje maken met gedroogde bladeren. Helpen jullie verzamelen in de vakantie? Graag een paar dagen laten drogen zodat ze goed plat zijn."

Groep 5
Groep 5A
Komende week werken we met spelling met de woorden met -ch,  -cht en de eiwoorden. 
Op de Snappet staan er werkpakketten die de kinderen zelf kunnen oefenen. Met rekenen oefenen we de deelsommen met rest, klokkijken met een digitale klok en springen op de getallenlijn.  Het huiswerk (woorden spelling) is afgelopen maandag meegegaan en kan dinsdag ingeleverd worden. 
Donderdag komt de gymles te vervallen, omdat er de 1e verkeersles van dit schooljaar wordt gegeven. Om 9 uur start groep 5A met de les verkeersbordenspeurtocht.  
Met aardrijkskunde hebben we het over de regen en de waterkringloop. Deze week de laatste les, daarna gaat de samenvatting mee voor de toets van volgende week.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag gaan de kinderen op stap met een ouder om het zwerfafval in de buurt van school op te ruimen. Dit naar aanleiding van het project van vorig jaar 'de afvalvrije school'. Wilt u nog meehelpen met het begeleiden van een groepje, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht!
Vrijdag is de tafel van 9 aan de beurt om te toetsen!
Groep 5B
Deze week nemen we afscheid van Meerte, na de herfstvakantie gaat zij naar naar een nieuwe school. We zullen haar missen maar hopen dat ze zich gauw thuis zal voelen in haar nieuwe klas. 
Vergeet niet om je op te geven, liefst met z'n drietjes, als je mee wil doen met de Goudse Zwemkampioenschappen. Er is tot nu toe al één jongensteam uit 5b aangemeld. Liefst voor de herfstvakantie bij de juf aanmelden, dit kan ook via de mail. 
Met spelling oefenen we woorden met -cht zoals kracht, gevecht, bocht. 
Met natuur leren we over de levende natuur (zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën, schimmels en bacterieën). 
Tijdens de rekenles oefenen we onder meer deelsommen met én zonder rest. Bij deze sommen is het heel handig als je de tafels goed kent, blijf ook thuis oefenen! 
Na de herfstvakantie is er op donderdagochtend 31 oktober verkeersles, hierdoor vervalt de gymles van die dag. 
Vergeet niet onze klassenpagina te bezoeken. Er staat veel nieuwe informatie op. 
 
Groep 6
De Kinderboekenweek is afgesloten. De kinderen hebben o.a. een Escaperoom gespeeld, een digitaal boek over reizen gelezen, een vliegtuig gefiguurzaagd en heel veel kilometers gelezen. Daarnaast heeft Emma de Gouden Griffel gewonnen met haar reisverhaal.
Na de vakantie op donderdag 31 oktober is de eerste praktische verkeersles van het jaar van School op Seef. De kinderen gaan een speurtocht naar verkeersborden doen in de wijk.
Na de vakantie beginnen de boekpresentaties. 
Vandaag hebben de kinderen een kopie van hun doelenblad mee naar huis gekregen. Zo kunt u er thuis ook regelmatig met uw kind over praten.
Er is geen huiswerk voor na de vakantie. Maar de kinderen kunnen thuis altijd Bareka oefenen of aan hun werkpakketten werken.
Een hele fijne herfstvakantie gewenst!
Groep 6/7
Huiswerk: wilt u eraan denken de doelenbladen van de ouder- kind gesprekken worden ingeleverd? Deze hadden al ingeleverd moeten zijn. Dan kunnen we na de vakantie allemaal starten met het werken aan de doelen.

Vakantie: we wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Groep 7
Knutselen:
Voor de knutsellessen kunnen wij nog lege (schone) bakjes gebruiken. Ook eierdozen zijn welkom.
Huiswerk:
Vrijdag 1 november: toets geschiedenis
Schoolfoto:
We hebben nog niet van iedereen de strookjes van de schoolfoto ontvangen. Zou u dit z.s.m. aan uw kind mee willen geven? Alvast bedankt!
Groep 8
Kies je school
Vandaag hebben de kinderen het boekje 'Kies je school' mee naar huis gekregen. In dit boekje kunt u informatie vinden over alle middelbare scholen van deze regio. 
Afgelopen week kregen wij te horen dat de Goudse Waarden geen scholen meer uitnodigt voor een bezoek. Locatie De Gouwe heeft ervoor gekozen om een doemiddag te organiseren voor kinderen die waarschijnlijk naar het VMBO gaan. 
Deze doemiddag is op woensdag 13 november van 13:30 uur tot 15:30 uur
De kinderen van groep 8A krijgen het boekje na de herfstvakantie. Excuses hiervoor. 
 

Groep 8B

In groep 8 krijgen de kinderen drie keer per week huiswerk. Normaal gesproken is dit huiswerk voor alle kinderen hetzelfde, maar na de herfstvakantie gaat dit deels veranderen.
Dan zal uw kind namelijk één keer per week, op donderdag, huiswerk meekrijgen dat aansluit bij zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Het is voor ons niet mogelijk om voor elk kind huiswerk op maat te bieden. De kinderen krijgen daarom meer verantwoordelijkheid door zelf te bepalen wat en hoeveel ze maken. Wij raden kinderen wel aan om ongeveer 20 tot 30 minuten te besteden aan het huiswerk. Uiteraard mag dit ook langer. 
Op de andere dagen kan uw kind nog wel huiswerk meekrijgen dat voor iedereen hetzelfde is, bijvoorbeeld wanneer er geleerd moet worden voor een toets.
 
Huiswerk na de vakantie
Dinsdag 29 oktober: inleveren werkblad spreekwoorden (dit geldt alleen voor de kinderen die hun weektaak niet af hadden).
Vrijdag 1 november: toets geschiedenis thema 1 
 
 
Nieuwsbrief brede school en CJG
 

Nieuwsbrief Brede School zie link 

 

Themabijeenkomsten van Centrum Jeugd en Gezin, zie deze flyers; link 'Kies' en link 'Pubers'.

 

Santa Run: voor meer info en aanmelden zie link


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62