Schooljaar 2019-2020 nummer 09
 

Agenda:

 

 5 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 6 november 2019  Staking basisonderwijs, school is dicht
 12 en 14 november 2019  10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 4
 13 november 2019  Start Schoolfruit programma 
 14 november 2019  Sociaal team op Brittenburg  14.00-16.00
 19 november 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00
 21 november 2019  Knutselavond groep 1 t/m 4
     Beste lezers,
Zoals aangekondigd in een aparte mail, is onze school op woensdag 6 november dicht. Als onderwijsteam staken wij om duidelijk te maken dat er meer geld nodig is voor het onderwijs. Investering is nodig om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en voldoende leerkrachten te kunnen aantrekken. Zodat er ook in de toekomst goed onderwijs gegeven kan blijven worden! 
 
Graag vragen we alle ouders/verzorgers om ons te steunen! Uw kind krijgt een briefje mee naar huis met de tekst "als ouder vind ik goed onderwijs belangrijk, omdat...". Het ingevulde briefje kunt u maandag of dinsdag weer met uw kind mee naar school geven. Het is de bedoeling dat de briefjes anoniem blijven, dus u hoeft er geen naam op te schrijven. Wij zullen alle briefjes een mooi plekje geven in de school en de quotes gebruiken om op een positieve manier aandacht te vragen voor kwalitatief goed onderwijs. Als u berichten langs ziet komen op social media willen we u vriendelijk vragen om deze van 'een like' te voorzien.
Aan de leerlingen wordt gevraagd om antwoord te geven op de vraag "ik heb een toffe juf/meester, omdat...". Laten we ons samen hard maken voor goed onderwijs!
 
KMN Kind&Co is op woensdag 6 november de hele dag open. Indien nodig kunt u zelf opvang aanvragen voor deze dag.
 
Fijn weekend!
Merijn
    
     Schoolfruit
Onze school is ingeloot voor het schoolfruitprogramma van de Europese Unie. Dat betekent dat we van 13 november t/m 17 april fruit geleverd krijgen op beide locaties. In deze periode krijgt uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit en hoeft die dagen geen eigen 10-uurtje mee te nemen.
    
     Privacy-voorkeuren (AVG)
Aan het begin van dit schooljaar heeft u de leerlingstamkaart van uw kind(eren) en een privacy-voorkeuren formulier (AVG) ontvangen en ingevuld. Deze formulieren zijn allemaal verwerkt in de  leerlingenadministratie. Als u het AVG formulier nog niet heeft ingeleverd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het plaatsen van foto's en video's van uw kind enz. in bijvoorbeeld de weekbrief, website of schoolgids. 

Wilt u dit niet, levert dan het AVG formulier alsnog in. Wijzigingen in de gegevens (bijv. ander e-mailadres, mobiele nummer) kunt u het hele jaar doorgeven via administratie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Sinterklaascadeau: actie Voedselbank Gouda
De Voedselbank Gouda en omstreken deelt iedere week ruim 300 voedselpakketten uit aan mensen die tijdelijk wat steun kunnen gebruiken. We willen graag dat ook zij hun kinderen een Sinterklaascadeau kunnen geven. Omdat ze vaak geen geld hebben om cadeaus te kopen, gaan we die de komende weken inzamelen. Het liefst nieuw, of in ieder geval zo goed als nieuw. Meer informatie staat op  https://voedselbankgouda.nl/gezocht-sinterklaascadeaus/

 
Steunt u deze actie? Dan kunt u (een) cadeau('s) inleveren op de donderdagen 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november of 21 november tussen 8.00 uur en 16.00 uur aan het Stationsplein 8d (in de achterste loods van Bunnik). Komen deze dagen / tijden u niet uit? Neemt u dan contact op met Miranda; zij is bereikbaar via mirandavanelswijk@gmail.com en via 06-38232446. Ook als u vragen of ideeën heeft, hoor ik het graag! 
 
Miranda van Elswijk
Voedselbank Gouda en omstreken 
Bestuurslid Communicatie
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3

Vrijdag voor de herfstvakantie hadden we onze eerste verkeersles van School op Seef.

We hebben geoefend met:

- lopen met de fiets en slalom fietsen

- een rondje fietsen met een verkeerslicht

- fietsen over een smal pad en een noodstop maken

De foto’s staan weer op de site!! Neem gerust een kijkje!

Groep 4
- Dinsdag zijn we met de groepen 4 naar het Filmhuis geweest. We hebben de film “Kapitein Morten en de Spinnenkoningin” gezien. Het was erg leuk! En heel fijn dat er voor beide groepen genoeg ouders/opa’s/oma’s waren die konden rijden. Nogmaals bedankt!

 - Met rekenen gaan we nu langzaam richting de tafels. We zijn deze week bezig geweest met het benoemen van groepjes, bijv. 3 groepjes van 5 potloden. Volgende week gaan we de betekenis van de ‘keer’ leren.

 - Volgende week vrijdag hebben we de eerste les van ‘Dansmix’ is deze lessen van de Brede school leren we over verschillende dansstijlen. We zullen twee workshops per groep krijgen.

Groep 5
Groep 5A
-Afgelopen week hebben de kinderen onder leiding van ouders zwerfafval opgeruimd rondom de school. Vorig jaar hebben we als school meegedaan met het project de afvalvrije school. Ook dit jaar jaar willen we de kinderen bewust maken van het afvalprobleem. De kinderen zijn erg enthousiast over het met elkaar opruimen! 
-Deze week zijn we gestart met de weektaak. Op het rooster staat geregeld een tijd waarin de kinderen zelf kunnen kiezen aan welk vak ze extra werken. Ook zit het werken aan het  het eigen leerdoel in de weektaak.
-Met rekenen werken we met optellen en aftrekken van getallen tot 1000 met sprongen op de getallenlijn. Ook de temperaturen, klokkijken en de tafels staan komende week op het programma. Vrijdag wordt er een tafeltoets gedaan met alle tafels door elkaar heen.
-Bij spelling werken we naast de woorden met -ch en -cht ook met woorden met een ei en ij. Dit oefenen we  op de werkpakketten.
-Donderdag is de toets van aardrijkskunde over de regen-en waterkringloop.
-Denk maandag aan het inleveren van het huiswerk van rekenen: optellen en aftrekken tot 1000 op de getallenlijn!
Groep 5B
-Vandaag, vrijdag,  krijgen de kinderen de samenvatting mee van het eerste thema van Natuur. Volgende week vrijdag 8 november is de toets. Ook op onze website is de samenvatting te vinden.
-Vandaag hadden we verkeersles en hebben we in groepjes een leerzame speurtocht naar verkeersborden gedaan. Fijn dat er ouders konden helpen. Zie onze pagina voor foto's. 
-Met rekenen oefenen we optellen en aftrekken tot 1000 d.m.v. sprongen maken op de getallenlijn. Ook zijn we bezig met automatiseren; iedereen is bezig met de onderste rijen van zijn of haar rekenmuurtje. Vraag er uw kind eens naar, of kijk op onze websitepagina voor meer uitleg, want er kan ook thuis aan gewerkt worden. Dat wordt door veel kinderen ook gedaan, fijn! 
-Veel kinderen hebben donderdag een half A-4tje met eenvoudige deelsommen mee naar huis genomen om deze extra te trainen. Kijk voor een voorbeeld en meer uitleg op de websitepagina. 
-Met spelling oefenen we woorden met -ch, -cht zoals lichaam en pechvogel. Ook zijn we begonnen met woorden met ei, zoals seizoen en schoolreisje. Thuis kunnen deze woorden ook op Snappet geoefend worden. 
-Met taal zijn we bezig met de woorden van het nieuwe thema, de kinderen mogen een blad met deze woorden meenemen om thuis te bespreken. De woorden van thema 2 staan ook op de websitepagina.  
Groep 6
-Het huiswerk voor volgende week donderdag 7 november is een "fietscheck". De kinderen hebben een verkeersboekje mee naar huis waarbij op pagina 9 een fietschecklijst staat. Het is de bedoeling dat de kinderen samen met een ouder controleren of hun fiets in orde is. 
-Volgende week 7 november worden een dictee en een taaltoets afgenomen van thema 2. Op de site staat aan de rechterkant bij groep 6 een link om de spellingwoorden van thema 2 te oefenen. De woordenschatwoorden en instapkaarten staan ook op de site aan de rechterkant.
-Volgende week vrijdag hebben de kinderen een les "Dansmix"van de Brede School.
-De laatste kinderen hebben een kopie van hun doelenblad mee naar huis gekregen. Binnenkort starten we met een korte evaluatie. Het is de bedoeling dat u er thuis ook af en toe op terugkomt met uw kind. 
Groep 6/7
Appelflappen: woensdag hebben we heerlijke appelflappen kunnen bakken dankzij Maxim die appels had meegenomen uit de tuin. De ovens werkten niet helemaal mee, maar dankzij de flexibiliteit van de hulpouders hadden alle kinderen om 12 uur 2 heerlijke appelflappen. Bedankt!
Boekpresentatie: de boekpresentaties komen eraan! De eerste is volgende week aan de beurt. De kinderen hebben informatie meegekregen en dit is ook terug te vinden op de website.
Huiswerk: donderdag hebben de leerlingen als huiswerk woordjes meegekregen om te leren voor de taaltoets.
Pleegouders gezocht
Van 30 oktober tot en met 6 november 2019 is het de Week van de Pleegzorg. Met deze landelijke actieweek wordt pleegzorg extra onder de aandacht gebracht. Het doel van de week is pleegouders te bedanken en nieuwe pleegouders te werven. Zie bijgaande flyer van Enver.
Nieuwsbrief Brede School / Centrum Jeugd en Gezin / Gezinsdag
Hier de nieuwsbrief van de Brede School.

 

In deze flyer de cursussen en trainingen van Centrum Jeugd en Gezin.

 

Parochiebrede Gezinsdag 3 november

Zondag 3 november is er weer een parochiebrede gezinsochtend in de H.-Josephkerk. Kom je ook naar deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en eucharistie? De ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een verfrissende catechese. Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. Kom je ook, of wil je jouw omgeving hierover vertellen? Opgeven mag, maar hoeft niet. Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62