Schooljaar 2019-2020 nummer 12
 

Agenda:

 

 27 november 2019  Groep 3B naar de Kinderboerderij
 28 november 2019  Groep 3A naar de Kinderboerderij
 28 november 2019  Groep 6 gaat afval verzamelen op/rond het schoolplein
  5 december 2019  Sinterklaas brengt een bezoek aan onze school
  6 december 2019  De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij
 19 december 2019  Kerstmusical ouders
 23 december t/m 3 januari 2020  Kerstvakantie
     Beste lezers,
Op locatie Brittenburg is deze week een nieuw speeltoestel geplaatst op het kleuterplein. Het speeltoestel is gefinancierd door KMN Kind&Co, die de voor- en naschoolse opvang in onze school verzorgt. De leerlingen van de groepen 1/2 vonden het zeer interessant wat er allemaal op het plein gebeurde en hebben de werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden. Maandag is het zo ver en mogen ze het speeltoestel in gebruik nemen!
 
Een aantal ouders heeft aangegeven soms last te hebben van gevaarlijk rijgedrag van auto's op de Plaswijckweg. Ik roep u bij deze op om gevaarlijke situaties te melden bij de gemeente, zodat de urgentie van een schoolzone keer op keer onder de aandacht wordt gebracht, zie deze link.
 

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

0182-539877

    
     Nieuwe voorzitter van de Ouderraad
Beste Allemaal, 

 

In deze brief wil ik mijzelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Hanan, ik ben 40 jaar en ben moeder van 3 kinderen, waarvan 2 op de Cirkel zitten in Groep 1/2A en 8A.

Al enige tijd zit ik in de ouderraad van De Cirkel. Dit doe ik vol enthousiasme met een groep fantastische ouders en docenten. Sinds november ben ik de nieuwe voorzitter van de OR.

De taak van de ouderraad is onder andere helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering, de sportdag en het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.

Ouders die actief bij de school zijn betrokken, krijgen meer inzicht in wat er zich in en rondom  de school afspeelt. 

Ben jij een ouder/verzorger die graag een steentje bij wil bijdragen in het OR-Team dan heten wij jou van harte welkom!

 

Bedankt.

 

Hanan

Voorzitter van de OR 

OR.cirkel@degroeiling.nl

    
     Schoolzwemwedstrijden
Afgelopen woensdag hebben 14 teams van de Cirkel meegedaan aan de schoolzwemwedstrijden in het Groenhovenbad. Er zijn zowel op de individuele nummers als op de estafette medailles en bekers gewonnen door onze sportieve zwemmers!! Gefeliciteerd!
    
     Wie kan helpen?
Op 6 december gaan we vanuit de Ouderraad weer de beide gemeenschapsruimten op Brittenburg en Rijnlust in kerstsfeer brengen. Hier kunnen we altijd wel graag hulp bij gebruiken. Wie kan hierbij helpen? Mail dan naar Stephanie: raam216@hotmail.com
Alvast bedankt.
    
     Bedankt ouders!
Alle ouders van de groepen 1 t/m 4 die bij de knutselavond waren, bedankt voor de mooie knutsels in de groepen. De kinderen waren blij verrast, van harte bedankt daarvoor.
    
     Sociaal Team aanwezig
 28 november 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  3 december 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00 uur
 12 december 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 17 december 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00 uur
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Volgende week gaan de groepen 3 naar de kinderboerderij voor een les “onderzoek op de boerderij".

Tijdens het eerste deel van de les op de leszolder komen vijf diersoorten aan de orde; konijn, rat, vis, eend en kip. Voor elke diersoort is er een aparte werktafel ingericht waaraan de kinderen kunnen werken.

Het tweede gedeelte van de les vindt buiten plaats. De kinderen krijgen opdrachten op het terrein van de kinderboerderij. Zo raken ze meer vertrouwd met de kleinere en grotere huisdieren op de kinderboerderij en oefenen ze verder in het meer zelfstandig waarnemen. De kinderen krijgen zo meer inzicht in en kennis van het gedrag van de dieren en hun lichaamsbouw en van de eenvoudige ecologische relaties (onder andere eten en gegeten worden). De kinderen krijgen inzicht in wat zich afspeelt op een kinderboerderij en welke verschillen er zijn met een gewone boerderij.

 • Woensdag 27 november groep 3B, de kinderen worden gebracht naar de  Kinderboerderij.
 • Donderdag 28 november groep 3A, we lopen onder schooltijd heen en terug met de kinderen

 

Groep 4
Afgelopen donderdag hebben we een les van Simple Science gehad. Hier hebben we allerlei spannende proefjes uitgevoerd. Leuk om op onderzoekende wijze te leren.

Alle ouders die donderdag avond hebben geholpen tijdens de knutselavond, heel erg bedankt!

Groep 4A:

 • Dictee: maandag hebben we het tweede woordendictee van dit jaar gehad. Ook werken we toe naar het zinnendictee en de taaltoets van thema twee.
 • Bezoek: woensdag hebben we bezoek gehad van Malle Pietje en Hoofdpiet. Nadat we al hun rommel hebben opgeruimd en onze schoenen hebben teruggevonden, konden wij weer rustig aan de slag.
 • Geld: deze week hebben we ook voor het eerst gerekend met geld. Hier gaan wij nog goed mee oefenen.

Groep 4B:

 • Appelmoes: afgelopen woensdag hebben we eerst met elkaar de rommel van rommelpiet opgeruimd en gezien dat ze wat in onze schoenen hebben gedaan. Ook hebben we deze dag appelmoes gemaakt. Iedereen heeft een potje met zelfgemaakte appelmoes mee naar huis gekregen. Alle moeders die hebben geholpen, heel erg bedankt!
Groep 5
Groep 5A:
 • Rekenen: deze week gaan we verder met klokkijken (hoe lang duurt een seconde, een minuut en een uur?), sommen uitrekenen met een getallenlijn en plattegronden maken bij een bouwsel.
 • Taal: begonnen met thema 3 over uitstapjes.
 • Spelling: o.a. woorden met ge-, be-, ver- en woorden met -te, bijvoorbeeld hoogte.
 • Natuur: de lessen natuur sluiten we donderdag af met een toets.
 • Rots en water training: dinsdag hebben we de 3e les van de rots en water training. Aan het einde van de lessen gaan we een ik-presentatie laten maken door de kinderen m.b.v. de materialen die we gemaakt hebben. Daar volgt later meer informatie over.
 • Tafel: vrijdag doen we de tafel van 5 nog een keer toetsen!
Groep 5B:
 • Zwemwedstrijden: woensdag deden tien kinderen mee aan de zwemwedstrijden. Het was heel gezellig en er werden nog prijzen gewonnen ook! Kijk op onze klassenpagina (5B) voor prachtige foto's van deze sportieve middag.
 • Bibliotheek: donderdag hebben de kinderen hun bibliotheekboeken omgeruild in de bibliotheek. Terug in de klas was waren veel kinderen al snel verdiept in hun nieuwe boek!
 • Taal/Spelling: op de klassenpagina staat informatie over de vakken taal en spelling (we zijn net begonnen met thema 3) Zoals altijd staan de nieuwe woorden bij de extra pagina's. Ook kunnen de kinderen zo'n woordenblad mee naar huis nemen om de woorden thuis te bespreken. Er staan meer tips op de klassenpagina om thuis op een leuke manier te oefenen voor de verschillende vakken.
 • Spekkie en Sproet: om uit te proberen staat er nu een digitaal leesboek van Spekkie en Sproet, om thuis te lezen. Leuk voor iedereen maar heel geschikt voor kinderen die niet zo snel een boek pakken en toch leeskilometers willen maken.
 • Bareka: wat rekenen betreft: de kinderen kunnen bijna altijd werken aan hun rekenmuurtje van Bareka. Is alles af? Vraag het aan de juf of stuur een mailtje, dan zet zij een nieuwe toets klaar. 
Groep 6
 • Bibliotheek: dinsdag 19 november hebben de kinderen een nieuw leesboek gehaald bij de bibliotheek.
 • Schoolwedstrijden: woensdag 20 november waren de schoolzwemwedstrijden. Het was een hele leuke, sportieve middag. Eva heeft een medaille gewonnen bij de individuele nummers en het team Eva - Elin - Evi heeft een beker gewonnen bij de estafette. De foto's staan binnenkort op de site bij onze klassenpagina.
 • Simple Science: gisteren hadden we een les Simple Science van de Brede school. De techniek waarmee werd gewerkt was stansen. De kinderen hebben een puzzel en een doosje gestanst. Foto's staan binnenkort op de site. 
 • Creatief: vandaag zijn we begonnen met een timmerwerkje voor Sinterklaas. De VOC-dozen zijn klaar en hangen te prijken in de klas! Ook zijn er prachtige herfsttekeningen gemaakt. Kom gerust eens kijken na school!
 • Toets: maandag 25 november is de toets natuur over "Natuurlijke verschijnselen". Dat is gelijk het huiswerk voor volgende week.
 • Afvalvrije school: op donderdag 28 november gaan we aan de slag voor de Afvalvrije School. Onder leiding van stagiaire Lianne gaan de kinderen in groepjes met ouders afval verzamelen op en rond het schoolplein. 
Groep 6/7
 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen (groep 7) een boekje met werkwoordspelling meegekregen. Ze moeten hier 2 bladzijdes van maken. Donderdag hebben alle leerlingen een blad meegekregen voor de natuurtoets. De toets is volgende week donderdag 28 november.
 • Schoolzwemmen: gisteren hebben 5 meiden uit groep 6 meegedaan met schoolzwemmen. Het ging hartstikke goed en 1 team is zelfs 2e geworden met de estafette! Heel knap, dames!
Groep 8
Groep 8B:

Huiswerk: deze week is het onderstaande huiswerk opgegeven:

Dinsdag 3 december: topografie Noord-Amerika en Zuid-Amerika

Donderdag 28 november: 20 tot 30 minuten werken aan persoonlijke leerdoel

Vrijdag 29 november: Week van de werkwoordspelling (dagelijkse test - elke dag mee naar school nemen)

Volgende week krijgen de kinderen alleen op donderdag huiswerk, zodat ze hun huiswerktijd kunnen besteden aan de surprise en het gedicht. 

 

Op onze groepspagina kunnen de kinderen het antwoordenblad vinden van topografie. Een aantal kinderen heeft aangegeven liever dat blad te willen gebruiken bij het leren. 

Op de groepspagina staan ook weer nieuwe foto's en berichten van de laatste periode. Altijd leuk om even een kijkje te nemen.

Nieuwsbrief Brede School / Gezinsochtend
Hier de link naar de weekbrief van de Brede School.

 

Gezinsochtend: Op zondag 1 december is er weer een nieuwe parochiebrede gezinsochtend in Gouda. De ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend programma gezorgd, dus jong en oud is welkom!

Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. Kom eens langs en maak kennis met deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en eucharistie!

Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62