Schooljaar 2019-2020 nummer 13
 

Agenda:

 

  5 december 2019  Sinterklaas brengt een bezoek aan onze school
  6 december 2019  De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij
 19 december 2019  Kerstdiner kinderen en musical ouders
 23 december t/m 3 januari 2020  Kerstvakantie

 

Sociaal Team aanwezig:

 

  3 december 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00 uur
 12 december 2019  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 17 december 2019  Sociaal team op Rijnlust van 14.00-16.00 uur
     Beste lezers,
Wat een ontzettend leuke roetveegpieten hadden we woensdag op bezoek! De kinderen zagen de pieten eerst al om het gebouw heen sluipen en zich op verschillende plekken verstoppen. Dat was best spannend en de kinderen hoopten dat de pieten binnen zouden komen. Dat was gelukkig ook zo: alle klassen hebben een bezoek gehad.
We hopen dat we volgende week weer bezoek krijgen en dan ook van Sinterklaas!
    
     Verkeerssituatie Plaswijckweg
Vorige week stond in de weekbrief een oproepje of u gevaarlijk rijgedrag/situaties op de Plaswijckweg zou willen melden bij de gemeente Gouda. Hoe meer mensen hier melding van maken, hoe urgenter het wordt voor de gemeente om hier wat mee te doen!

Melding kunt u maken via deze link.

Of bel naar 140182.

 
    
     Motorische ontwikkeling
Tijdens de gymlessen staat bewegen centraal en worden er verschillende motorische vaardigheden geoefend. Binnenkort wordt bij alle kinderen de motorische ontwikkeling gemeten. Dat gebeurt tijdens de gymles: de kinderen doen oefeningen op een beweegbaan. Die oefeningen zijn ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Den Haag en een vakleerkracht van Sportpunt Gouda begeleidt de oefeningen. Voor de groepen 3 t/m 8 gebeurt dat door onze eigen vakleerkracht Jolijn van der Marel. Een andere vakleerkracht sluit aan bij de gym van de groepen 1-2. Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 die achterblijven in hun motorische ontwikkeling komt er een vervolgprogramma. Indien van toepassing neemt de leerkracht daar contact met u over op. Er wordt altijd eerst om toestemming gevraagd voor een eventueel vervolg.
    
     Medezeggenschapsraad
Maandag 25 november heeft de MR voor de tweede keer dit schooljaar vergaderd. De besproken onderwerpen zijn:
 • het schoolplan
 • het schoolfruit
 • het financieel beleid
 • het jaaroverzicht van de MR
 • de oudercommunicatie-app
Notulen van de vergaderingen kunt u binnenkort vinden op de schoolsite.
    

Nieuws uit de groepen

Schoolzaalvoetbaltoernooi
Vrijdag 3 januari 2020 is er voor de groepen 7 en 8 een schoolzaalvoetbaltoernooi. Van De Cirkel doen er maar liefst 3 meiden- en 3 jongensteams mee. Alle support is welkom! 
Groep 3
Wat een heerlijke tijd is er weer aangebroken! De sint is weer in het land! Ook bij de groepen 3 was het weer feest want de knutselpieten zijn langs geweest! De strooipieten zijn weer komen strooien, dansen en zingen en vanmiddag hadden we een gezellige pietenmiddag! Alle hulpouders bedankt voor jullie hulp!! Er staan weer leuke foto’s op de site!

 • Judo: Maandag 9 december hebben beide groepen 3 judo les van de Brede School. Deze lessen zijn onder schooltijd.
 • Pietengymles: Dinsdag 3 december is er een echte pietengymles!! Alle kinderen mogen deze dag als pietje verkleed naar school.
 • Rekenen: Met rekenen hebben we deze week de laatste les gemaakt van blok 2. Volgende week gaan we starten met blok 3. In dit blok leren we; - hardop tellen tot 20, vooruit, achteruit en met sprongen van 2. – de plaats weten op de getallenlijn tot 20. –dubbelen tot 20. – splitsen tot 10. – lengte aflezen met kralenlininaal en blokken tellen.

 

Groep 4
Deze week zijn we op woensdag door de pieten overvallen met een bezoek. We hebben op de tafels gedanst en er zijn een hoop pepernoten door de klas gegooid. Het was een feestje!!

Vanmiddag hebben we met elkaar een pietenmiddag gehad. Dit was erg gezellig! Alle ouders die hebben geholpen, heel erg bedankt!

 • Rekenen: Met rekenen hebben we deze week bouwwerkjes nagebouwd met blokken, sommen t/m 20 geoefend, getallen tot 100 op de getallenlijn geplaatst en optel- en aftreksommen met behulp van de getallenlijn gemaakt.
 • Pietengym: Dinsdag 3 december hebben de kinderen pietengym!! Iedereen mag als Sint of Piet naar school komen.

Groep 4A:

Dinsdag hebben we zowel het zinnendictee als de taaltoets van thema 2 gemaakt. Donderdag hebben we een start gemaakt met thema 3.

Groep 4B:

Donderdag hebben we van Spelling het zinnendictee gemaakt. Volgende week starten we met het derde thema van Spelling.’

Groep 5
Groep 5A:
Kijk regelmatig op de site van groep 5A. Er staat informatie over de vakken taal en spelling op, maar ook tips voor rekenen over klokkijken, hoeveel dagen er in de maanden zitten enzovoort. Om uit te proberen staan er twee digitale leesboeken op om thuis te lezen o.a. van Spekkie en Sproet. 
Leuk voor iedereen maar heel geschikt voor kinderen die niet zo snel een boek pakken en toch leeskilometers willen maken. Weet u het wachtwoord niet meer? Vraag het de leerkracht!
Voor rekenen kan thuis op Bareka geoefend worden. De kinderen zijn in de klas enthousiast.
Volgenden week is een spannende week! Verjaardag Sinterklaas en surprises met gedichten! Leuk dat we donderdag de surprises van elkaar kunnen bewonderen.
 • Spelling: woorden met -ig en woorden met -lijk. 
 • Taal: begonnen met de 2e week van thema 3 over uitstapjes.
 • Rekenen: o.a. herkenningspunten aanwijzen op een kaart of een plattegrond,  eenvoudige verhoudingsproblemen oplossen en de tafels van 11, 12 en 15.
 • Geschiedenis: Met geschiedenis beginnen we met het Romeinse Rijk.

Groep 5B:

In de klas hangt een gezellige sfeer, met 5 december in het vooruitzicht. De kinderen hebben afgelopen woensdag al kennis kunnen maken met twee Pieten... dit gaf een hoop lol! We hopen op een fijn Sinterklaasfeest, a.s. donderdag, met voor ieder kind een surprise, gedicht en cadeautje. Mochten er vragen zijn, laat het ons dan even weten. 

 • E-boeken: Informatie over de verschillende vakken is te vinden op onze websitepagina. Hier staan ook twee E-boeken die de kinderen thuis kunnen lezen.
 • Bareka: In de klas hebben de kinderen met de juf gepraat over de stand van zaken met betrekking tot hun Bareka-rekenmuurtje. Dit muurtje kunnen ze thuis laten zien, en het geeft aan hoe het staat met het automatiseren van de basale rekensommen. Vraag uw kind er eens naar.
 • Klokkijken: Met rekenen zijn we bezig met de digitale 24-uur-klok, niet makkelijk voor een aantal kinderen. Het helpt dan ook als de kinderen er thuis met u ook over praten en actief mee bezig zijn. Zeker nodig als het gaat om de namiddag- en avond- en nachttijden... die maken we in de klas natuurlijk niet mee in het dagelijks leven. Via de klassenpagina kan er ook geoefend worden met de digitale klok.
 • Oefenen: Ook kan er via de websitepagina geoefend worden voor spelling, taal en geschiedenis (Er staan bijvoorbeeld filmpjes speciaal voor groep 5/6 over het Romeinse Rijk) 

 

Groep 6
De klas hangt vol met leuke Sint knutsels. Kom gerust eens even kijken!
Gisteren hebben de kinderen onder begeleiding van juf Lianne en twee ouders afval geruimd in de omgeving van de school. Ouders bedankt voor het meehelpen!
 • Huiswerk: Maandag 2 december worden de samenvatting en topo van hoofdstuk 2 van aardrijkskunde mee naar huis gegeven. De toets is op maandag 10 december. Volgende week is er geen echt huiswerk. De kinderen hebben dan alle tijd om aan hun surprises te werken. Hopelijk lukt het iedereen om een leuke surprise, gedicht en cadeau te in elkaar te zetten/kopen. Bij vragen kunt u bij ons terecht. 
 • Oefenen: Verder is het "huiswerk" de Pietendrop oefenen. Dit is een lied (  https://www.youtube.com/watch?v=RQlK0xwxerU ) en een dans ( https://www.youtube.com/watch?v=qnrKRTZ8NE8 ). Te vinden op Youtube. We gaan dit namelijk opvoeren als de Sint en zijn pieten op bezoek komen in de klas en we willen wel goed voor de dag komen!!
Groep 6/7 en Groep 7
Afgelopen woensdag zijn er Pieten in de klas geweest! Ze maakten er een grote rommel van. Schriften werden gewisseld en overal lagen kruidnoten. Het was erg gezellig!

 • Huiswerk: groep 6 en 7 hebben allebei een werkblad taal meegekregen voor aanstaande maandag. Donderdag hebben ze geen huiswerk in verband met Sinterklaas.
Groep 7:
 • Boekpresentaties: De boekpresentaties zijn weer begonnen. Wat leuk om te zien dat kinderen echt goed kunnen presenteren en er veel werk van maken.
 • Oase: Op dinsdag 10 december gaan we naar Oase. De bus vertrekt al om 8.15 uur. De kinderen moeten dus om 8.15 uur in de bus zitten. We zijn rond 12.00 uur weer terug op school en ze gaan op de normale tijd: 14.30 uur naar huis.
 • Surprise: In de brief die u via de groepsapp heeft ontvangen, vindt u de nodige informatie over de surprises. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.
 • Huiswerk: Maandag 2 december: taal werkblad.
 • Meenemen: Vrijdag 6 december: schoon glazen potje meenemen
Groep 8
Meeloopdagen middelbare school
De laatste tijd krijgen wij wel eens de vraag van ouders of hun kind een dag mag meelopen op een middelbare school. Hier staan wij voor open, maar om te voorkomen dat kinderen veel onderwijstijd missen, hebben wij enkele jaren geleden hier wel afspraken over gemaakt. Deze afspraken staan hieronder beschreven.
- Kinderen mogen maximaal twee dagdelen meelopen op een middelbare school. 
- I.v.m. de Citotoetsen geven wij geen verlof in de maand januari.
- Het aanvragen van verlof kan via de groepsleerkracht geregeld worden.
Wij willen u erop wijzen dat in de maanden januari en februari twee studiedagen gepland staan. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Wellicht zijn dit ideale momenten om een dag mee te lopen op een middelbare school. 

 

Groep 8A:

Op 6 december gaan we waxinelichthouders maken met groep 8A. Daarvoor willen we vragen of elk kind een glazen potje mee wilt nemen naar school. Bijvoorbeeld een jampotje of appelmoespotje. 

Op 13 december gaan we kerststukjes maken. Hiervoor hebben de kinderen het volgende nodig:

 • potje
 • vochtige oase
 • kaars
 • kerstgroen
 • versieringen
 • evt. een tuinschaar
Centrum Jeugd en Gezin
CJG Gouda organiseert op 11 december 2019 een themabijeenkomst over ‘Ouderschap; hoe houd je alle ballen in de lucht?’ voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar. Zie deze flyer.
De Brede School
Hier de nieuwsbrief van de Brede School.

 

Activiteiten Brede School waarvan deze week de werving start.

 

voor wijk

Activiteit

start op

voor groep

inschrijven tot

Stedelijk

Kunstschaatsen

vanaf maandag 23 december 2019

3,4,5,6,7,8

maandag 9 december 2019

Stedelijk

Rots & Water: Ik en ik en de ander

woensdag 15 januari 2020

4,5

maandag 9 december 2019

GOV/CO

Puur en Gezond koken - NMC

dinsdag 14 januari 2020

7,8

maandag 9 december 2019

BP/NO

Puur en Gezond koken - Buurtstee

donderdag 16 januari 2020

7,8

maandag 9 december 2019

 

* Verklaring van de wijken:

BP          Bloemendaal Plaswijck

CO          Centrum Oost

GOV      Goverwelle

KA          Korte Akkeren

NO         Noord

Bij de verdeling van de beschikbare plaatsen hebben leerlingen uit de genoemde wijk voorrang.

 

Wil je automatisch alle informatie over onze nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneer je dan hier op onze wekelijkse nieuwsbrief.

We willen je er op attenderen dat al onze activiteiten ook digitaal te reserveren en te betalen zijn via www.bsgouda.nl/activiteiten.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62