Schooljaar 2019-2020 nummer 17
 

Agenda:

 

 29 januari   Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
   7 februari   Rapport mee
 11 en 13 februari   10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 en advies groep 8
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie

 

Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg:

 

 22 januari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
   6 februari   Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
 
     Beste lezers,
Hopelijk bent u het jaar 2020 goed begonnen!
Als team van De Cirkel wensen wij alle kinderen, familieleden en iedereen die bij de school betrokken is een gezond, leerzaam en inspirerend jaar!
 
Met vriendelijke groet,
Merijn Zanen
Directeur
 
    
     Instroomgroep kleuters
In februari gaat er een nieuwe kleutergroep van start voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden en dit schooljaar nog starten. De leerkrachten zijn: Samantha van Oostrom (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en Meike Nijholt (woensdag). Samantha is al druk bezig om het lokaal in te richten en de kinderen straks een warm welkom te geven.
Wordt u dochter/zoon nog voor de zomervakantie 4 jaar, geef dan uw kind zsm op, kunnen ze starten in deze groep.
    
     Let op!
Verkeerssituatie Plaswijckweg
Zo na de kerstvakantie vragen wij weer uw aandacht voor de verkeerssituatie op de Plaswijckweg en omgeving van onze school. Ziet u gevaarlijk rijgedrag/situaties op de Plaswijckweg zou u dit willen melden bij de gemeente Gouda. Hoe meer mensen hier melding van maken, hoe urgenter het wordt voor de gemeente om hier wat mee te doen!

 

Melding kunt u maken via deze link.

Of bel naar 140182.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
We zijn gestart deze week met kern 6.

Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van Kim. Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

De letters g, au, ui, f en ei worden in deze kern geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

 

Dinsdag 14 januari gaan de groepen 3a en 3b naar het museum voor een les "Verzameljas”.

Doel van het museum is dat leerlingen op een plezierige, informele manier kennis maken met een museum en Museum Gouda in het bijzonder. Ze verkennen de collectie en ontdekken wat hier allemaal bewaard wordt en welke verhalen daar bij horen. De leerlingen raken bekend met begrippen als bewaren, verzamelen, en ordenen. Ze ontdekken overeenkomsten tussen verschillende voorwerpen uit de eigen leefomgeving en uit de collectie. Daarnaast komen tijdsbegrippen aan de orde zoals vroeger en nu. Zo reflecteren ze op hun eigen persoon in relatie tot de wereld om hen heen.

Groep 4
Groep 4A en 4B:
 • Deze week zijn we in het nieuwe jaar weer goed gestart met de lessen. Vol frisse moed gaan we richting de CITO-toetsen werken. Hier starten we volgende week mee.
 • Deze week hebben we met rekenen een lastige les gehad over het rekenen met geld. We hebben betaald met briefjes en munten en ook uitgerekend hoeveel we terug krijgen als we teveel geld geven. Misschien leuk om ook eens thuis te oefenen!
 • Volgende week hebben we op dinsdag de activiteit Vriend Vijand dit zijn twee lessen van de Brede School die onder schooltijd worden gegeven. Hier wordt de sociaal emotionele omgang met elkaar aangekaart. 

Groep 4A:

 • We hebben het tweede Station-Zuid werkboekje af;
 • Daarnaast hebben we gehoord dat we allemaal de tafel van 10 onder controle hebben;

Groep 4B:

 • Sinds deze week loopt juf Tess weer twee dagen stage bij ons in de klas. De kinderen kennen juf Tess nog vorig jaar dus ze kreeg een warm welkom van de kinderen.
Groep 5

Unicef

Vrijdag 7 februari hebben groepen 5 en 6 een gastles van Unicef over kinderrechten. Deze les wordt gegeven in de klas door een voorlichter van Unicef. Daaraan gekoppeld gaan deze groepen op maandag 10 februari naar het Filmhuis om samen een film te kijken over kinderrechten. De groepen vertrekken rond 9 uur op de fiets. Wilt u een groepje begeleiden bij het fietsen deze ochtend, graag opgeven bij de leerkracht.

 

Groep 5A:

 • CITO: deze week beginnen we met de Cito M5 in de ochtend. Graag zo min mogelijk afwezigheid van de kinderen.
 • Taal/Spelling: Bij taal zijn we begonnen met thema 4 over vroeger en over herinneringen en bij spelling leren we woorden schrijven met d als t.
 • Aardrijkskunde: Ook zijn we druk bezig met de lessen bij aardrijkskunde over boodschappen doen, woonwijken, buurtwinkels en een stadscentrum.
 • Rots en Watertraining: Dinsdagmiddag is weer de rots en water training van 13.00 tot 14.00.
 • Stagiaire: Dinsdag nemen we afscheid van juf Cherelle. Zij gaat voor haar 2e stage naar een andere school!
Groep 5B:
 • Foto's: De foto's van het schaatsen, afgelopen maandag, op de Markt staan op onze pagina. Het was een leuke en sportieve start van het nieuwe jaar. Fijn dat er ouders en grootouders konden meehelpen en meefietsen, bedankt daarvoor. 
 • Toets: Donderdag is de tweede natuurtoets, over planten en dieren. De laatste les over het thema was woensdag. De kinderen hebben donderdag een samenvatting mee naar huis genomen om te bestuderen.
 • Voor meer informatie over de verschillende vakken: kijk op onze website-pagina! Hier staan ook tips voor rekenen en lezen. 
Groep 6
Afgelopen maandag hebben we een heerlijke ochtend gehad op de schaatsbaan rondom het mooie stadhuis van Gouda. Ouders bedankt voor het meefietsen!
Gisteren was er een natuurles van de Brede school over uilenballen. Ieder kind kreeg een uilenbal en mocht die ontleden. Het was erg leuk om het enthousiasme en de verbazing van de kinderen over de inhoud van de uilenballen te zien! Foto's van het schaatsen en determineren staan inmiddels al op de site. 
Het huiswerk voor volgende week donderdag 16 januari is een geschiedenistoets van thema 2. De samenvattingen zijn gisteren mee naar huis gegaan. 
Groep 6/7
 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen van groep 7 een werkblad werkwoordspelling meegekregen. Op donderdag hebben alle leerlingen een werkblad rekenen mee gekregen. Het werk moet 1 week later weer worden ingeleverd.
 • Schaatsen: maandag zijn we als start van het nieuwe jaar met de klas gaan schaatsen bij het stadhuis. Het was erg gezellig!
 • Vulpen: wij merken dat sommige kinderen geen vulpen hebben bij het schrijven. Willen jullie dit navragen en indien nodig een nieuwe vulpen aanschaffen?
 • Cito: deze week zijn wij begonnen met het eerste onderdeel van de CITO. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen lekker uitgerust op school komen. Mochten ze het fijn vinden, dan mogen ze een flesje water meenemen.
 • Gym: aanstaande maandag beginnen we niet met gym, maar gewoon op school. In verband met een wisseling, gymmen we later op de dag. Neem dus wel gewoon je gymspullen mee.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: deze week hebben we het over groepsrollen gehad. We hebben uitgelegd wat jouw rol in een groep kan zijn er hier ook mee geoefend aan de hand van verschillende opdrachten. De leerlingen waren goed betrokken.
Groep 8
Groep 8B:
Citotoetsen
Deze week zijn we begonnen met de eerste Citotoetsen. Omdat de kinderen in groep 8 wel vijftien delen van de Citotoets moeten maken, zullen ze op sommige dagen twee toetsen maken.
Om te voorkomen dat kinderen aan het eind van deze maand toetsen moeten inhalen, willen wij u vragen om medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Huiswerk
Het huiswerk voor volgende week is:
Dinsdag 14 januari: leren van de landen in het Midden-Oosten*
Donderdag 16 januari: 20-30 minuten werken aan je persoonlijk leerdoel (bijhouden in het logboek)
Vrijdag 17 januari: werkblad spelling
 
*De kinderen krijgen volgende week nog geen topotoets over het Midden-Oosten. De topotoets van dit hoofdstuk krijgen ze namelijk later deze maand. Omdat het leerwerk voor deze toets erg veel is, is het leerwerk in stukjes verdeeld. Op die manier is het beter te leren voor de kinderen.
Rapportmappen
Veel kinderen hebben thuis nog een rapportmap liggen. Mocht u thuis nog een rapportmap hebben liggen, zou u deze dan mee willen geven aan uw kind? 
Schoolbezoeken en activiteiten van de Brede School deze periode:
woensdag 22 januari: bezoek Antoniuscollege MavoXL
dinsdag 28 januari: les over het gebruik van sociale media
donderdag 6 februari: les over popzang
Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62