Schooljaar 2019-2020 nummer 18
 

Agenda:

 

 29 januari   Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 30 en 31 januari  Staking basisonderwijs, school is open
   7 februari   Rapport mee
 11 en 13 februari   10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 en advies groep 8
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie

 

Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg:

 

 22 januari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
   6 februari   Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
 
 
     Beste ouders/lezers,
Eens in de 2 jaar wordt er binnen alle scholen van Stichting De Groeiling een enquête uitgezet onder ouders/verzorgers. Vandaag heeft u een mail ontvangen met een link naar een korte vragenlijst (18 vragen). 
Ik wil u vriendelijk vragen om de enquête in te vullen, zodat wij een betrouwbaar beeld krijgen wat ouders van onze school vinden. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij om ons onderwijs te verbeteren en dienen onder andere als input voor het schoolplan voor de komende jaren. Uiterlijke datum voor het invullen van de enquête is woensdag 29 januari. Hartelijk dank alvast!
 
Als u het idee heeft dat u vorig jaar ook al een enquête heeft ingevuld, dan klopt dat. Vorig jaar is er gezamenlijk vanuit de medezeggenschapsraad (MR) en het team van De Cirkel een vragenlijst uitgegaan over de communicatie tussen ouders en school. Een van de acties die daaruit is voortgekomen, is het selecteren van een oudercommunicatieapp. Er zijn demo's van meerdere aanbieders bekeken en de keuze is gevallen op Social Schools. Binnenkort ontvangt u daar meer informatie over.
 
Merijn Zanen
directeur
    
     Staking 30 en 31 januari 2020: onze school is open
In de media heeft u kunnen lezen dat er een staking is afgekondigd in het basisonderwijs op 30 en 31 januari. Op De Cirkel hebben 2 leerkrachten aangegeven gebruik te maken van hun stakingsrecht. De andere teamleden ondersteunen het doel van de staking, maar willen die dagen wel gewoon lesgeven aan de kinderen. Dat betekent dat onze school op 30 en 31 januari open is. Voor de betreffende groepen proberen we een passende oplossing te vinden.

Ondersteunt u ons ook om aandacht te vragen voor structurele maatregelen voor het onderwijs? Voor wie de petitie wil tekenen: https://goedonderwijs.petities.nl/?t=Onderwijspetitie

    

Nieuws uit de groepen

Groep 4
 • Rapport: Over een paar weken komen de rapporten weer mee naar huis! We hebben van veel kinderen al het rapport ontvangen, maar nog niet van iedereen. Wilt u er aan denken om het rapport weer mee naar school te nemen?
 • Veterstrikken: We merken in groep 4 dat er nog veel kinderen zijn die het veterstrikken lastig vinden. Willen jullie hier thuis aandacht aan besteden?
 • Cito: Deze week zijn we begonnen met de Cito toetsen. We hopen dat er de komende weken zo min mogelijk kinderen afwezig zullen zijn!
 • Activiteit: Afgelopen dinsdag hebben groep 4A en 4B de activiteit ‘Vriend vijand’ gehad. Hier hebben zij de Gouden regel geleerd: “Doe als een vriend tegen iedereen.” Op 28 januari zullen wij de tweede en laatste les hebben.
Groep 5
Algemeen:
Na de Cito Spelling (afgelopen week) staat volgende week de Cito begrijpend lezen op het programma. Donderdag 23-1 is het weer tijd om boeken te ruilen bij de bibliotheek. Het is voor de kinderen altijd weer een fijn moment om zelf boeken te kiezen en daar in te lezen op school. Graag willen ook wij het belang benadrukken van het thuis lezen in verschillende soorten boeken (alleen of samen met een ouder) én het lenen van allerlei boeken in de bieb met een eigen (gratis) pasje. Zo kunnen de kinderen verschillende soorten boeken proberen, leren ze hun eigen smaak kennen, en worden ze betere (begrijpend) lezers!
 
Groep  5A:
 • Toets: We starten de week met de toets van aardrijkskunde, thema 2, op maandag.
 • Rots en Water: Dinsdag is de laatste training van Rots en Water.
 • Bieb: En donderdag gaan we in de middag weer nieuwe boeken halen in de bibliotheek in de Plaswijckschool.
 • Spelling/Taal: Met spelling werken we met de woorden met een korte klank aan het einde van de klankgroep, bijvoorbeeld bakker en kikker. En met taal gaan we verder met thema 2 over herinneringen.
 • Biologie: We starten met biologie met hoofdstuk 2 over planten en dieren.
 • Bareka: Met Bareka kan uw kind oefenen met rekenen. Het is een goede manier om optellen en aftrekken tot 10 en 20 goed te oefenen. Kijk maar eens op het rekenmuurtje van uw kind. Vrijdag doen we de toets van de tafel van 9.
Groep 5B:
 • Toets: Maandag 20-1 is de 3e aardrijkskundetoets; de kinderen hebben afgelopen maandag de samenvatting meegekregen om thuis te bestuderen. 
 • Vulpen: Er zijn verschillende kinderen met een niet goed werkende vulpen/Stabilo, wilt u dit even bij uw kind checken? En zo nodig een nieuwe pen meegeven? 
 • Geschiedenis: Met geschiedenis zijn we bezig met thema 3: de tijd van de ridders. 
 • Bareka: Er staat bij iedereen een nieuwe Barekatoets klaar, voor meer informatie: kijk op de klassenpagina van groep 5b. Kijk ook op onze klassenpagina voor foto's en tips bij het het leren voor alle vakken! 
Groep 6
 • Cito: Afgelopen week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Volgende week maken we begrijpend lezen af en beginnen we met spelling en rekenen. 
 • Bieb: Volgende week dinsdag gaan we weer naar de bibliotheek. De kinderen kunnen een leesboek uitzoeken maar ook een informatieboek voor hun werkstuk. 
 • Werkstuk: We zijn in de klas begonnen met de werkstukken. We hebben de werkwijze besproken en een woordweb gemaakt van het gekozen onderwerp. Aan het werkstuk mag alleen in de klas gewerkt worden. Als het werkstuk grotendeels klaar is, mag het thuis afgemaakt worden. U krijgt hierover als ouder te zijner tijd informatie via de mail.
 • Huiswerk: Het huiswerk voor volgende week donderdag 23 januari is een rekenblad met keersommen onder elkaar.
 • Taal/Spelling: We zijn begonnen met het volgende thema voor taal en spelling - thema 4. De woordenschatwoorden en instapkaarten van taal zijn meegegeven. De taaltoets staat gepland voor maandag 27 januari. Voor spelling kunnen de kinderen op Mickey Mouse oefenen en wel de categorieën 21 t/m 24.
Groep 6/7
 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen een blad rekenen (groep 7) meegekregen. Woensdag hebben de leerlingen leerwerk voor Blink meegekregen. De toets is aanstaande donderdag, 23 januari.
 • Werkstuk: we zijn druk bezig met het werkstuk in de klas. Sommige kinderen hebben echter nog geen informatieboeken over hun onderwerp? Willen jullie hier op letten, zodat ook deze kinderen goed aan het werk kunnen in de klas?
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: met sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we besproken wat groepsrollen kunnen betekenen in de klas en welke rollen de kinderen aannemen. We willen u vragen om thuis te bespreken met uw kind welke rol uw kind thuis aanneemt en welke rol uw kind in de klas aanneemt en wat de overeenkomsten en verschillen hiervan zijn. De rollen die we hebben besproken zijn: leider, zorger, volger en clown.
Groep 7
 • Werkstuk: We zijn begonnen met de werkstukken. De kinderen hebben een onderwerp gekozen, een woordweb gemaakt en zijn al begonnen met het maken van de voorkant. De kinderen typen alles op de Chromebooks en maken de werkstukken op school. Thuis wordt hier NIET aan gewerkt. 
 • Cito: We zijn al aardig op weg met de Cito's. Deze week hebben we begrijpend lezen gehad en volgende week is alweer de laatste week en hebben we de Cito rekenen.
 • Huiswerk: Maandag 20-1: boeken mee voor het werkstuk en 1 blad van rekenen (de kinderen mochten zelf kiezen cijferend keersommen oefenen of de staartdelingen  oefenen). Dinsdag 21-1: gaan we weer naar de schoolbibliotheek en vrijdag: toets geschiedenis
Brede School / Jeugdtheaterhuis / Gezinsochtend
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

Het Jeugdtheaterhuis biedt een plek voor fantasie, verbeelding, spelplezier, fantasie, verwondering en gezonde eigenwijsheid van kinderen vanaf 4 jaar.
In februari start een nieuwe reeks lessen van deze Musical-Theaterlessen S (4-6 jaar). Om uw kind(eren) en ouders/verzorgers de kans te bieden om dit eens te ontdekken organiseren we 30 januari een gratis proefles van 15.45 tot 16.15 uur in Cultuurhuis Garenspinnerij.

De ontdekking van deze plek is een eerste stap voor bijzondere ontwikkelingen en daarom is onze dank groot!

Met vriendelijke groet,

Borius van der Meulen
locatieleider Gouda

 

Zondag 2 februari - Parochiebrede Gezinsochtend

Op zondag 2 februari is er weer een nieuwe parochiebrede gezinsochtend in Gouda. De ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend programma gezorgd, dus jong en oud is welkom! Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten.

Kom een langs en maak kennis met deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en eucharistie! Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13

 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62