Schooljaar 2019-2020 nummer 19

Agenda:

 

 29 januari   Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 30 en 31 januari  School is open, ondanks onderwijsstaking
 31 januari  Crea-middag groep 3 t/m 8
   3 februari  Start instroomgroep kleuters
   7 februari  Crea-middag groep 3 t/m 8
   7 februari   Rapport mee naar huis
 11 en 13 februari   10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 en advies groep 8
 14 februari  Crea-middag groep 3 t/m 8
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie

 

 
     Beste lezers,
Komende week is er een tweedaagse staking aangekondigd in het onderwijs. 
Het hele team van De Cirkel staat achter het doel van de staking: structurele gelden voor kwalitatief goed onderwijs. Toch is de school open en alle kinderen zijn welkom op school.
 
Twee leerkrachten maken gebruik van hun stakingsrecht en willen daarmee een signaal afgeven aan de politiek. De rest van het team heeft ervoor gekozen om die dag les te geven en te doen wat zij het liefst doen: betekenisvol onderwijs geven en laten zien dat werken in het onderwijs leuk en waardevol is!
U kunt ons als ouder steunen door het tekenen van een petitie, geïnitieerd door ouders: https://goedonderwijs.petities.nl/?t=Onderwijspetitie
 
 

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

0182-539877

    
     Herinnering enquête
Eens in de 2 jaar wordt er binnen alle scholen van Stichting De Groeiling een enquête uitgezet onder ouders/verzorgers. Vorige week heeft u een mail ontvangen met een link naar een korte vragenlijst (18 vragen). 
Ik wil u vriendelijk vragen om de enquête in te vullen, zodat wij een betrouwbaar beeld krijgen wat ouders van onze school vinden. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij om ons onderwijs te verbeteren en dienen onder andere als input voor het schoolplan voor de komende jaren. Uiterlijke datum voor het invullen van de enquête is woensdag 29 januari.
Hartelijk dank alvast!
    
     Crea-middagen groep 3 t/m 8
Kinderen hebben veel verschillende talenten. De één is heel creatief, de ander kan goed zingen, weer een ander kan alles maken wat hij/zij ziet en zo zijn er nog zoveel meer talenten te noemen. 
 
Met die reden heeft de cultuurcommissie drie crea-middagen georganiseerd, waarop de kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan de slag gaan met een workshop naar keuze. Van koken tot papier-maché, van fototechniek tot druktechniek, proefjes en werken met elektriciteit, bouwen, weven, zingen, dansen, drama, programmeren op de computer. Je kunt het zo gek niet bedenken, het aanbod is zeer divers. 
De leerlingen worden begeleid door leerkrachten van school of door vakdocenten van Het Cultuurhuis de Garenspinnerij, JetNet, De Brede School en Techniekpunt Gouda. De middagen zijn op 31 januari, 7 februari en 14 februari.
    
     Inschrijven via Schoolgesprek.nl
Vandaag heeft u een mail ontvangen van Schoolgesprek.nl over het inplannen van de gesprekken op 11 en 13 februari a.s. De gesprekken zijn voor de groepen 3 t/m 8. Lukt het u niet om in te plannen of heeft u de mail niet ontvangen, hoor ik het graag.

Mail dan naar: administratie.cirkel@degroeiling.nl 

Succes, Mea Verkleij.

    
     Schoenendoos
Het duurt nog even.... maar op donderdag 9 april staat het paasontbijt op de agenda. De kinderen hebben hiervoor een schoenendoos nodig! Tip: misschien handig om nu alvast een schoenendoos te bewaren.
    
     Instroomgroep
Op maandag 3 februari gaat er een nieuwe kleutergroep van start: de instroomgroep. In deze groep komen kinderen die in 2020 4 jaar zijn geworden/worden en dit schooljaar nog starten. De leerkrachten zijn: Samantha van Oostrom (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en Meike Nijholt (woensdag). Samantha is al druk bezig om het lokaal in te richten en de kinderen straks een warm welkom te geven.
Wordt u dochter/zoon nog voor de zomervakantie 4 jaar, geef dan uw kind z.s.m. op.
    
     Vulpen
In groep 4 krijgt elk kind vanuit school een vulpen. Raken de kinderen deze kwijt of gaat de pen kapot dan is het mogelijk om een vulpen via school te kopen. Deze pennen kosten € 5,-. Op locatie Rijnlust kunt u terecht bij juf Conny of juf Ria (groep 6) en op Brittenburg is deze te koop bij Juf Wendy en meester Tom (groep 4).

 

    
     Inschrijven Schaken en dammen:
 • Op woensdag 12 februari vindt het schoolschaakkampioenschap basisonderwijs plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Het is bij Denksportcentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe O-Z 11b, Gouda. De kinderen kunnen zich als team van 4 personen opgeven bij de leerkracht. Kosten €2,- pp
 • Op woensdag 19 februari vindt het schooldamkampioenschap basisonderwijs plaats van 13.30 tot 16.45 uur. Het is bij Denksportcentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe O-Z 11b, Gouda. De kinderen kunnen zich als team van 4 personen opgeven bij de leerkracht. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
    
     Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg
   6 februari   Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
  5 maart  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 18 maart  JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Vandaag vierden we het letterfeest, omdat de kinderen nu alle letters kennen! We hebben een speurtocht door de school gedaan, met hun Alfapet op, op zoek naar woorden en letters. Limonade gedronken en letterchips gegeten. De kinderen hebben natuurlijk ook een diploma en een plak tatoeage verdiend!!!

Vanaf kern 7, waar we maandag mee starten, ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per kern geschreven door verschillende schrijvers.

Het verhaal bij kern 7 heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende momenten.

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.

 

We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

· eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;

· woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;

· woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;

· woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;

· woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;

· woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

 

Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe woordtypen.

Groep 4
 • Klokkijken: Deze week hebben we het met rekenen gehad over de digitale tijd van de hele uren.  Vooral de tijden in de middag zijn we druk aan het oefenen. 
 • Bibliotheek: Donderdag zijn we met de klas naar de bibliotheek geweest. We hebben de geleende boeken weer terug gebracht en nieuwe boeken geleend om te lezen in de klas. 
 • Studiedag: Volgende week woensdag hebben de juffen en meesters een studiedag. De kinderen zijn dan vrij!
 • Spelling: Met spelling hebben we het hoofdstuk afgesloten met het zinnendictee en zijn aan het nieuwe hoofdstuk begonnen. We zijn begonnen met de –aai, -ooi, -oei woorden. 
 • Les: Dinsdag hebben we weer een les vriend en vijand. Hier zullen wij een vervolg krijgen op 'De Gouden regel.'
Groep 5
Groep 5A:
 • Bareka: afgelopen week is er een brief naar u gestuurd over het werken met Bareka thuis. Zo kan uw kind thuis oefenen met automatiseren. In de klas hebben we nu een Bareka kast waarin oefenmateriaal zit. Met deze oefenboekjes kunt u de sommen ook op tempo oefenen.
 • Filmhuis: maandag 10 februari gaan we op de fiets naar het Filmhuis. Graag opgeven bij de leerkracht wanneer u een groepje kinderen wilt begeleiden op de fiets!
 • Studiedag: woensdag 29 januari zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag.
 • Crea middag: vrijdag is er de 1-ste crea middag op de Rijnlust. Kinderen hebben een keuze kunnen maken in een aantal workshops die ze kunnen gaan doen.
 • Rekenen: komende week gaan we Cito rekenen met de groep maken.
Groep 5B:
 • Spelling: verschillende kinderen hebben extra spellingwerk mee naar huis, om te oefenen met de open en de gesloten lettergreep. Op de websitepagina is meer informatie hierover te vinden. 
 • Rekenen: de Cito rekenen staat voor volgende week op het programma.
 • Bareka: veel kinderen oefenen thuis met automatiseren van rekensommen m.b.v. Bareka. Bij ieder somtype hoort ook een oefenboekje, veel kinderen hebben zo'n boekje mee naar huis om te trainen. Er staan bijna altijd een nieuwe toets klaar voor de leerlingen, zo niet, stuur gerust een mailtje! En...  bekijk eens samen met uw kind zijn of haar rekenmuurtje.
 • Studiedag: woensdag a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
 • Crea middag: vrijdag a.s. is er voor de groepen 5 t/m 8 de eerste creatieve middag op de Rijnlust. Kinderen doen mee met een onderdeel naar keuze. We besteden daar drie vrijdagmiddagen aan. 
 • Filmhuis: maandag 10 februari gaan we op de fiets naar het Filmhuis.  Bent u in de gelegenheid om een groepje kinderen te begeleiden op de fiets, zou dat fijn zijn. Wij horen het graag!
 • Inschrijven: uw kind kan zich -desgewenst-  inschrijven voor het schaak- en/of het damtoernooi voor scholieren. Zie elders in de weekbrief meer informatie. 
Groep 6 en 6/7

Groep 6:

 • Cito: afgelopen week hebben we de Cito begrijpend lezen toets afgerond. We hebben ook al Cito spelling achter de rug en zijn begonnen met Cito rekenen. Ook is de technische leesvaardigheid van alle kinderen getoetst. 
 • Robot: vandaag hebben de kinderen een robot gemaakt van hout. Er is getimmerd en geschroefd en echt - er zitten talenten bij! De foto's komen dit weekend op de site.
 • Inschrijven: elders in deze weekbrief kunt u info lezen over het dam- en schaaktoernooi. De kinderen kunnen zich in een groepje van 4 opgeven.
 • Toets: maandag 27 januari is de taaltoets van thema 4.
 • Huiswerk: het huiswerk voor volgende week donderdag is het invullen van het evaluatieformulier van de doelen die bij het eerste tien minuten gesprek zijn opgesteld. Als het goed is, heeft u een kopie van het doelenblad thuis. Het is de bedoeling dat u het evaluatieformulier samen met uw kind invult.
 • Crea middag: komende vrijdag is de eerste van 3 creamiddagen. Alle kinderen hebben een voorkeurslijstje van activiteiten ingevuld. De groepen 5 t/m 8 worden gemixt en werken 3 weken lang aan dezelfde activiteit.

Groep 6/7:

 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen een werkblad taal meegekregen. Op donderdag hebben de leerlingen een evaluatieformulier meegegeven om hun gemaakte doelen tijdens de ouder- kindgesprekken te evalueren. We willen jullie vragen om dit samen met jullie kinderen in te vullen.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: vorige week hebben we hoofdstuk 2 afgerond. Deze week zijn we gestart met hoofdstuk 3 over positief communiceren. We hebben verschillende soorten gedrag besproken en daarmee drama opdrachten gedaan.
 • Werkstuk: in de klas zijn we begonnen aan het werkstuk en iedereen is er goed mee bezig! Aan het eind van deze week moet iedereen hoofdstuk 1 af hebben, waarvoor zij genoeg tijd krijgen in de klas.
Groep 7
 • Evaluatieformulier: over 3 weken zijn de rapportgesprekken. Tijdens dit gesprek zullen de rapporten besproken worden, maar ook de doelen van de eerste 10-minuten gesprekken. De kinderen hebben hiervoor een evaluatieformulier mee naar huis genomen. Zij kunnen dit thuis verder invullen en laten ondertekenen.
 • Werkstuk: we zijn deze week verder gegaan met het werkstuk. We behandelen het voorwoord en de inhoudsopgave. Maandag 27 januari, beginnen we met hoofdstuk 1. Het zou dan fijn zijn dat elk kind zijn/haar informatieboeken dan meeneemt naar school. 
 • Huiswerk: maandag 27 februari: evaluatieformulier met handtekening inleveren. Vrijdag 31 januari: werkblad werkwoordspelling. 
Brede School
Hier de link naar de weekbrief van de Brede School.

 

 

SportPunt Gouda
Via deze link kunt u 'De Sportieve Ontdekkingsreis' flyer zien van SportPunt Gouda. Kinderen van 6 t/m 8 jaar kunnen zo kennismaken met verschillende takken van sport. 

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62