Schooljaar 2019-2020 nummer 20
 

Agenda:

 

   3 februari  Start instroomgroep kleuters
   7 februari  Crea-middag groep 3 t/m 8
   7 februari   Rapport mee naar huis
 11 en 13 februari   10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 en advies groep 8
 14 februari  Crea-middag groep 3 t/m 8
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie

 

 
     Social Schools
We gaan binnenkort aan de slag met Social Schools, de schoolapp waarmee we u op de hoogte houden van o.a. inhoudelijk en leuke updates uit de klas, agendapunten en meer! Ook kunt dan uw kind via de app. absent melden. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging via de leerkracht.

 

    
     Carnaval
Woensdagochtend 19 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen zelf bepalen hoe ze verkleed naar school komen. Wel willen wij de kinderen vragen om 'gewelddadige' accessoires, zoals bijvoorbeeld neppistolen en -zwaarden, thuis te laten.
 
Net als voorgaande jaren gaan de kinderen zowel op de onder- als bovenbouwlocatie tijdens een spellencircuit de uitdaging met elkaar en zichzelf aan. Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe spellen aan het circuit toegevoegd!
Om alles in goede banen te kunnen leiden, zijn wij voor de bovenbouwlocatie (locatie Rijnlust) op zoek naar ouders die een spel zouden willen begeleiden. Alle spellen worden van tevoren klaargezet en uitgelegd aan de ouders. Mocht u dus van een feestje houden en het leuk vinden om een spel te begeleiden, dan kunt u u opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Daarnaast zijn we weer op zoek naar enkele sjoelbakken die we tijdens het circuit kunnen gebruiken. Mocht u een sjoelbak te leen hebben, zou u dit dan willen laten weten aan juf Caroline (leerkracht van groep 5A)? Alvast bedankt!
 
Groetjes van de carnavalscommissie,
bestaande uit Hanan (moeder van Reda en Mehdi), juf Kim en meester Justin.
    
     'Fruitouders'
Wij krijgen via Schoolfruit elke week op school 3 soorten fruit voor alle kinderen. Wilt u helpen met het (klein) snijden van het fruit? Heel graag... we kunnen uw hulp goed gebruiken. Vraag bij de leerkracht na hoe u hierbij kunt helpen.
    
     Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg
   6 februari   Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
   5 maart  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 18 maart  JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
    

Nieuws uit de groepen

Instroom groep 1D
Maandag starten Benthe, Dion, Adam en Semmy in de instroomgroep bij juf Samantha en juf Meike!

Veel (leer) plezier.

Groep 3
Volgende week gaan we starten met blok 4 van rekenen. In blok 4 gaan we aan de slag met: splitsen, G getallen en rekenen tot 20, optellen en aftrekken met behulp van het rekenrek en de begrippen meer/minder/de helft en het dubbele komen aan bod. Natuurlijk gaan we ook veel oefenen met klok kijken, meten en rekenen met geld.

 

Alle ouders van groep 3 hebben een brief ontvangen over het duo- lezen waarmee wij maandag 10 februari willen gaan starten. Onderaan de brief kunt u invullen op welke dag (dagen) u beschikbaar bent om van 8.30 tot 8.50 met 2 kinderen apart te gaan lezen. We hopen op zoveel mogelijk leesouders/opa’s/oma’s!!

Groep 5
Groep 5A:
 • Spreekbeurt: Na de voorjaarsvakantie beginnen de spreekbeurten in 5A. Er hangt bij de deur een intekenlijst waarop de kinderen zelf naam en onderwerp kunnen invullen. Ook is er een informatieblad mee naar huis gegaan met tips over het houden van een spreekbeurt.
 • Toets: Donderdag 6 februari is de toets van natuur thema 2.
 • Bareka: Wat fijn dat er zoveel kinderen oefenen op Bareka en dat levert een mooi resultaat op met de rekenmuurtjes! Ook met papieren toetsen kan er geoefend worden. Kijk  maar eens in het Bareka kastje in de klas.
 • Unicef: Woensdag is er een gastles van Unicef over kinderrechten. Juf Marlene zal de groep daar meer over vertellen. Dit heeft te maken met het bezoek aan het Filmhuis op maandag 10 februari.
 • Hulp: Ik ben nog op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden naar het Filmhuis op deze maandag. Graag opgeven bij de juf!
 
Groep 5B:
 • Spreekbeurt: Na de voorjaarsvakantie beginnen de spreekbeurten in groep 5B. Meer informatie volgt komende week.   
 • Toets: Komende week is de 4e taaltoets; de kinderen hebben de woorden mee naar huis om thuis te bespreken. 
 • Update Bareka: zoals altijd kan ieder kind oefenen en vervolgens een 'toets' maken op de computer. Het gaat om de basissommen onder de 100 (+, - x en :), die eerst goed maar daarna ook vlot moeten gaan. De kinderen kunnen er zowel thuis als op school aan werken, en steeds een volgend steentje van hun muurtje groen proberen te maken. Ook zijn er bijpassende oefenboekjes die iedereen mee naar huis kan nemen om de sommen ook op papier te kunnen oefenen. Veel kinderen gaan goed vooruit, omdat ze zoveel trainen!  
 • Crea-middag: Vandaag was de eerste Crea-middag, hierna volgen nog twee vrijdagmiddagen waarop de kinderen, gemixt met leerlingen uit andere groepen, aan verschillende creatieve workshops zullen meedoen. 
 • Unicef: Woensdag zal er er een gastles zijn van Unicef over kinderrechten. Juf Marlène zal tijdens deze les meer over dit onderwerp vertellen in de klas. Deze gastles heeft te maken met de film die we daarna zullen gaan zien in het Filmhuis op maandag 10 februari. We zijn nog op zoek naar ouders, die tijd hebben om die ochtend te begeleiden en mee kunnen fietsen met een groepje kinderen. 
Groep 6 en 6/7
Groep 6:
 • Unicef: Volgende week woensdag krijgen we een gastles over Unicef die wordt gegeven door juf Marlène. Deze les hangt samen met het bezoek aan het Filmhuis op maandag 10 februari.
 • Huiswerk: Het huiswerk voor volgende week donderdag is een "weetjes web" maken over Groot-Brittannië. De kinderen hebben het blad met uitleg mee naar huis. Helpt u uw kind eraan herinneren om elke donderdag zijn huiswerkmap mee te nemen? 
 • Rapport: Volgende week vrijdag krijgen de kinderen het eerst rapport mee van dit schooljaar.
 • Werkstukken: De kinderen zijn heel enthousiast begonnen aan hun werkstuk op de chromebook. Het werkstuk wordt helemaal op school gemaakt. Als het klaar is, wordt het nagekeken en mogen de kinderen het werkstuk thuis afmaken. U krijgt tegen die tijd een mail van ons met alle informatie hierover.
 • Crea-middagen: Vandaag zijn de Crea-middagen begonnen. Er volgend nog 2 middagen waarbij de kinderen van 5 t/m 8, door elkaar, aan allerlei creatieve activiteiten werken. 

Groep 6/7:

 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen van groep 7 een werkblad rekenen meegekregen. Donderdag hebben de leerlingen een leerblad Engels meegekregen. 6 februari hebben ze een toets van Engels hoofdstuk 3. Groep 6 mag zelf kiezen of ze deze toets willen maken.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: we zijn nog bezig met het hoofdstuk 'positief communiceren'. Deze week hebben we rollenspellen gedaan. 1 iemand moest iets onaardigs zeggen waarna de tweede persoon hier positief op moest proberen te reageren.
Groep 8
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen naast hun rapport een envelop met daarin het definitieve schooladvies mee naar huis. Wij verzoeken de kinderen altijd de envelop thuis, samen met de ouders, open te maken.
 
De adviesgesprekken vinden plaats in de week van 10 februari. We krijgen veel vragen van ouders of hun kind bij het gesprek aanwezig mag zijn. Dit mag uiteraard! Sterker nog, wij vinden het juist erg leuk als de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn!
 
Groep 8B
Vandaag hebben we de leerdoelen van de eerste periode geëvalueerd. De evaluatie van de leerdoelen kunt u volgende week vrijdag terugvinden in het rapport van uw kind.
De kinderen hebben vandaag als huiswerk meegekregen dat ze moeten nadenken over een of meerdere nieuwe leerdoelen voor de komende periode. Volgende week donderdag zullen we de nieuwe leerdoelen opstellen. Ook zullen we dan in de klas bespreken hoe we aan deze doelen gaan werken.
 
Lessen van de Brede School
Volgende week maandag hebben de kinderen een les 'breakdance' van de Brede School. Het zou fijn zijn als de kinderen een sportieve outfit aandoen of meenemen deze dag. Ook moeten de kinderen gymschoenen meenemen. 
 
Op donderdag 6 februari krijgen de kinderen, eveneens van de Brede School, een les over popzang. 
Nieuwsbrief Brede School
Via deze link van de Brede School kunt u de nieuwsbrief lezen.

 

Op woensdag 5 februari is er een informatieavond hoogbegaafdenonderwijs voor de Prismagroep.

Hier de flyer met meer informatie.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62