Schooljaar 2019-2020 nummer 21
 

Agenda:

 

 11 en 13 februari   10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 en advies groep 8
 14 februari  Crea-middag groep 3 t/m 8
 19 februari  Carnaval
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie

 

 
     Beste lezers,
Vanmiddag waren er weer heel veel verschillende activiteiten te volgen op de Crea-middag! Onder andere 'Pizza's maken', 'Vogelhuisje timmeren', 'Dromenvangers maken', 'Metselen', 'Raket maken' (zie foto), 'schimmenspel', 'weven' en nog veel meer.

Wat waren de kinderen enthousiast, leuk om te zien.

    
     Carnaval op school
Woensdagochtend 19 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen zelf bepalen hoe ze verkleed naar school komen. Wel willen wij de kinderen vragen om 'gewelddadige' accessoires, zoals bijvoorbeeld neppistolen en -zwaarden, thuis te laten.
 
Net als voorgaande jaren gaan de kinderen zowel op de onder- als bovenbouwlocatie tijdens een spellencircuit de uitdaging met elkaar en zichzelf aan. Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe spellen aan het circuit toegevoegd!
Om alles in goede banen te kunnen leiden, zijn wij voor de bovenbouwlocatie (locatie Rijnlust) en de groepen 3 en 4 (locatie Brittenburg) op zoek naar ouders die een spel zouden willen begeleiden. Alle spellen worden van tevoren klaargezet en uitgelegd aan de ouders. Mocht u dus van een feestje houden en het leuk vinden om een spel te begeleiden, dan kunt u u opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Daarnaast zijn we weer op zoek naar enkele sjoelbakken die we tijdens het circuit kunnen gebruiken. Mocht u een sjoelbak te leen hebben, zou u dit dan willen laten weten aan juf Caroline (leerkracht van groep 5A)? Alvast bedankt!
 
Groetjes van de carnavalscommissie,
bestaande uit Hanan (moeder van Reda en Mehdi), juf Kim en meester Justin.
    
     Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
   5 maart  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 18 maart  JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1D
Maandag was een spannende dag voor de kinderen die gestart zijn in de instroomgroep. 

Eerst een rondleiding in de klas, wat is er allemaal? Waar kan je (mee) spelen? Vooral het verfbord is populair, iedereen heeft een mooie verftekening gemaakt. 

Groep 4
 • Tafel van 2: Vandaag is in groep 4A en 4B de toets van de tafel van 2 afgenomen. De kinderen die de tafel hebben gehaald, hebben een sticker in hun schrift kunnen plakken. Is de tafel van 2 niet gehaald, dan is er volgende week nog een kans!
 • Rapport: Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan! Heeft u vragen dan kunt u die tijdens het 10-minuten gesprek stellen.
 • Creamiddag: Vanmiddag hebben we de tweede creamiddag gehad.
 • Hulp carnaval: Voor carnaval (woensdag 19 februari) hebben wij per klas 5 hulpouders nodig. Wilt u graag (verkleed) meehelpen, kunt u dit doorgeven aan de klassenouders. De hulp betreft een activiteitencircuit van 10.00 – 12.00 uur.

Groep 4B

 • Maandag 17 januari komt Julia bij ons in de klas wennen. Julia komt na de voorjaarsvakantie bij ons in de klas. 

 

Groep 5
Allebei de groepen 5 gaan maandag 10 februari op de fiets naar het Filmhuis om een film van Unicef te kijken over kinderrechten. Denk er aan om je fiets mee te nemen naar school! We vertrekken rond 9 uur met de ouders die zich hebben opgegeven.

Op woensdag 19 februari vieren met elkaar carnaval. Voor spelletjes in onze klas zijn we op zoek naar ouders die deze woensdagochtend in de gelegenheid zijn om mee te helpen. U kunt zich aanmelden bij de juf of bij de klassenouders. 

Groep 5A:

 • Taaltoets: Dinsdag is de taaltoets van thema 4.
 • Spreekbeurt: Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met het houden van spreekbeurten. Fijn om te zien dat de kinderen enthousiast zijn en leuke onderwerpen verzinnen! Meer informatie staat op de site van onze groep.
 • Gymlessen: De gymlessen van groep 5A gaan van dag veranderen. Vanaf 4 maart gaat groep 5A op woensdag naar de gym ipv de donderdag. Dit betekent dat de kinderen op donderdag op de gewone tijd in de klas zijn. Op woensdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit bij de gymzaal van de Brittenburg. Vandaag, vrijdag is de tweede Crea-middag. De leerlingen verheugen zich alweer op hun activiteit waaraan ze gaan deelnemen! 

Groep 5B:

 • Website: op onze websitepagina staan nieuwe foto's en er staat veel nieuwe informatie; bekijk deze pagina dus! Als u het wachtwoord niet meer weet, wend u dan tot uw kind of één van de juffen. Op deze mooie klassenpagina van groep 5B.....
  • ... staan foto's van de gastles over Unicef, afgelopen woensdag gegeven door onze oude juf/collega  Marlène. Het thema was: Kinderrechten. Wat waren de kinderen onder de indruk van alles wat ze hoorden... wij hopen dat de kinderen er thuis over zullen vertellen. 
  • ... staat info over de geschiedenistoets, volgende donderdag 12 februari. De samenvatting van het derde thema 'Ridders en kastelen' is met de kinderen mee naar huis gegeven.  Ook zijn er filmpjes te bekijken over dit thema.
  • ... staat info over de spreekbeurten; we gaan namelijk na de voorjaarsvakantie beginnen met het houden van een spreekbeurt. Een handleiding voor het voorbereiden en het houden van een spreekbeurt, hebben de kinderen donderdag mee naar huis genomen... gelukkig is deze handleiding ook te downloaden op de klassenpagina. 
   
Groep 6 en groep 6/7
Groep 6:

 • Crea-middag: vandaag hebben de kinderen voor de tweede keer meegedaan aan verschillende leuke doe activiteiten in de school. Foto's staan inmiddels op de site.
 • Filmhuis: maandag 10 februari gaan we met de klas op de fiets maar het Filmhuis om een film van Unicef te bekijken.
 • Toets natuur: op dinsdag 11 februari is de natuur toets van thema 2 over "Materialen uit de natuur". 
 • Taal thema 5: maandag gaan de woordenschat woorden en instapkaarten van thema 5 van taal mee naar huis.
 • Spelling thema 5: er kan geoefend worden op Aerobe DLO bij Mickey Mouse en wel de categorieën 25 t/m 32.

Groep 6/7:

 • Gym: maandag starten we in de klas en niet bij de gym. We gymmen maandag later op de dag.
 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen een woordzoeker voor taal als huiswerk meegekregen. Donderdag hebben de leerlingen van groep 7 een werkblad voor werkwoordspelling meegekregen.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: deze week hebben we hoofdstuk 3 over positief communiceren afgerond. Volgende week starten we met hoofdstuk 4: conflicthantering.
Groep 7
 • Werkstuk: De kinderen zijn in de klas druk en serieus bezig met de werkstukken. Deze week hebben we een start gemaakt met hoofdstuk 2. Als kinderen zelf gekozen hebben voor meer dan 4 hoofdstukken, dan zijn zij zelfs al verder gegaan. 
 • Rapport en gesprekken: De kinderen hebben vandaag hun rapport meegekregen. 11 februari en 13 februari zijn de 10-minuten gesprekken.
 • Schoolarts: Dinsdag 11-2 en donderdag 13-2 komt de schoolarts onze groep screenen. Alle kinderen hebben inmiddels hun brief ingeleverd. Indien nodig zal de arts na het gesprek met uw kind contact opnemen.
 • Huiswerk: Donderdag 13-2: werkblad lijdend voorwerp en vrijdag 14-2: toets Engels.
Groep 8
Volgende week maandag hebben de groep 8 nog een les breakdance. Voor deze les moeten ze gymschoenen meenemen.

 

Groep 8B

Het huiswerk voor volgende week is:
Dinsdag: - een ingevuld evaluatieformulier inleveren (een aantal kinderen had dit al gedaan).

              - leren werkwoorden Engels

Vrijdag:  - les Nieuwsbegrip op Snappet

Nieuwsbrief van de Brede School
Via deze link kunt u de nieuwsbrief van de Brede School weer lezen.

 

Wil je automatisch alle informatie over de Brede School activiteiten ontvangen? Abonneer je dan hier op onze wekelijkse nieuwsbrief.

TypeWorlds Kids in de Chocoladefabriek
Vanaf 19 februari gaat de typecursus TypeWorld Kids van start in zaal Puur in de Chocoladefabriek bivoor kinderen van groep 6, 7 en 8. Voor meer informatie zie deze link. 
 

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62