Schooljaar 2019-2020 nummer 25
 

Agenda (onder voorbehoud):

 

   6 april  Hopelijk weer naar school
   9 april  Paasontbijt: hiervoor is een schoenendoos nodig
 10 t/m 13 april  Paasweekend, kinderen zijn vrij
 17 april  Koningsspelen/sportdag
 21 en 23 april  10-minutengesprekken groep 1/2
 27 april t/m 5 mei  Meivakantie
 6 mei  Studiedag, kinderen zijn vrij
 18 mei  Schoolreisje groep 3 t/m 7
 21 mei t/m 22 mei  Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
 27 t/m 29 mei  Kamp groep 8
 1 t/m 5 juni  Pinkstervakantie
 19 juni  Zomerfeest kleuters
     Beste ouders/lezers,
Wat een onwerkelijke tijden. Wie had vorige week vrijdag gedacht dat al onze leerlingen nu al 5 dagen thuis zouden zitten? Ik niet! Er is hard gewerkt door het hele team van De Cirkel om onderwijs op afstand vorm te geven. Ik ben trots op alle meesters en juffen! Op de betrokkenheid bij de leerlingen, de enorme inzet en de creativiteit. Natuurlijk is het zoeken en nog niet alles verloopt vlekkeloos, maar met elkaar zetten we onze schouders eronder.
 
Veel ouders werken vanuit huis en proberen de kinderen te begeleiden en/of zelf te werken. Ook hebben we ouders in de vitale sector, onze helden in de zorg, winkels, transport en onderwijs (ja, wij ook!) die harder werken dan ooit. De Cirkel heeft ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan, maar we realiseren ons dat we heel wat van u vragen. Wij begrijpen dat de thuissituatie van onze leerlingen verschilt en vertrouwen erop dat u doet wat binnen de mogelijkheden ligt. Sommige ouders willen veel schoolwerk voor hun kind om lekker bezig te kunnen zijn. Andere ouders vinden het dagelijkse schoolwerk te veel. Wij zoeken daarin de balans. Het is vooral belangrijk om het lijntje met de leerkracht kort te houden en contact te zoeken als er iets is! Dat gebeurt al op grote schaal en daar ben ik blij mee. De juffen en meesters zijn bereikbaar op hun normale werkdagen, maar zullen niet altijd meteen kunnen antwoorden.
 
Misschien heeft u zorgen om familieleden of vrienden. Of heeft u moeite om alle ballen in de lucht te houden. In alle gevallen wens ik u veel sterkte toe en ik hoop dat u en uw gezin gezond blijven!
 
Met vriendelijke groet,
Merijn Zanen
    
     Opvang op school voor ouders met een vitaal beroep
Werkt u in een vitaal beroep en wilt u gebruik maken van de opvang op school, stuur dan een mail naar directie.cirkel@degroeiling.nl  
In eerste instantie stimuleren wij een ieder zoveel mogelijk opvang thuis te organiseren en daarmee sociaal contact te voorkomen, maar uw zoon en/of dochter is van harte welkom op school wanneer dat niet gelukt is.
    
     Oude vertrouwde weekbrief en Social Schools
De meeste ouders hebben inmiddels toegang tot Social Schools, maar nog niet iedereen. Daarom versturen we ook nog 'een oude vertrouwde weekbrief'.

In deze nieuwsbrief wordt geen nieuws van de groepen meer opgenomen: daarvoor verwijzen we u naar Social Schools.

Binnenkort gaat ook de weekbrief via Social Schools verstuurd worden.

Is het u nog niet gelukt om toegang te krijgen, neem dan contact op met Mea Verkleij via administratie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Oproep: tekening of kaart voor kwetsbare oudere
Ongetwijfeld heeft u in de media gelezen dat ouderen in verzorgingshuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Dat betekent dat veel kwetsbare ouderen van sociaal contact geïsoleerd zijn. Om hen een lichtpuntje te geven, roepen wij van harte op om tekeningen van uw kind (die u anders misschien zou weggooien) van een tekst te voorzien of om uw kind een kaart te laten maken/schrijven.

De kaarten kunnen in de brievenbus van kleuterplein Brittenburg worden gedaan, van maandag t/m vrijdag. Wij zullen zorgen dat de tekeningen en kaarten via ouders die in een verzorgingshuis werken op de juiste plek terecht komen!

    

Nieuws uit de groepen

Deze informatie is te lezen op Social Schools

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62