Schooljaar 2019-2020 nummer 26
 

Agenda (onder voorbehoud):

 

   6 april  Hopelijk weer naar school
   9 april  Paasontbijt: hiervoor is een schoenendoos nodig
 10 t/m 13 april  Paasweekend, kinderen zijn vrij
 17 april  Koningsspelen/sportdag
 21 en 23 april  10-minutengesprekken groep 1/2
 27 april t/m 5 mei  Meivakantie
 6 mei  Studiedag, kinderen zijn vrij
 18 mei  Schoolreisje groep 3 t/m 7
 21 mei t/m 22 mei  Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
 27 t/m 29 mei  Kamp groep 8
 1 t/m 5 juni  Pinkstervakantie
 19 juni  Zomerfeest kleuters
     Beste lezer,
Na de voorjaarsvakantie zijn we met Social Schools gaan werken voor de communicatie met ouders. Op een enkeling na, hebben alle ouders toegang tot Social Schools. Vanaf nu gaan we Social Schools gebruiken als primair communicatiekanaal. Vandaag is de laatste weekbrief op 'de oude vertrouwde manier'. Ook informatie vanuit de directie zal voortaan via Social Schools verstuurd worden.
Is het u nog niet gelukt om Social Schools te activeren, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of stuur een mail aan Mea Verkleij via administratie.cirkel@degroeiling.nl
 
Met vriendelijke groet,
Merijn Zanen
Directeur basisschool De Cirkel
    
     Meedenken in de medezeggenschapsraad (MR)?

Op 31 juli a.s. loopt de zittingstermijn van Bas-Peter van Schie en Mijke Atteveld in de MR af. Beiden stellen zich in principe herkiesbaar voor de medezeggenschapsraad voor de komende twee jaar.

Heeft u zelf interesse om als ouder mee te praten over zaken in én rond school? Meldt u zich dan vóór 24 april aan door een mail te sturen naar mr.cirkel@degroeiling.nl.

    

Nieuws uit de groepen

Deze informatie is te lezen op Social Schools
Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de Nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62