Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 07
 

Agenda:

 

 3 oktober  Start Kinderboekenweek
 4 oktober  Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
 5 oktober  School dicht i.v.m. staking PO
11 oktober  Om 12:00 uur Boekenbeurs (Brittenburg)
13 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek
16 t/m 20 oktober   Herstvakantie
23 oktober  Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
   

 

 
     Kinderboekenweek / boekenmarkt
Wie weet de weg op de woeste zeeën? Wie heeft het medicijn voor die etterende zweer? Wie is bang voor de Zwarte Haaksnavelalligator? Wie vertelt ons de verhalen van weleer? Ahoi beste kinderen: hijs de zeilen, aan het werk want op dinsdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek  met als thema "Gruwelijk Eng". Op deze dag wordt de Kinderboekenweek op een gruwelijk enge manier geopend. We verklappen nog niets maar reken erop dat het spannend is. In alle groepen wordt tijdens de Kinderboekenweek aandacht besteed aan lezen, creatief schrijven, luisteren en spreken. Alle activiteiten rondom het thema 'griezelen' komen zo aan de orde.

Op woensdag 11 oktober organiseert de OR aan de Brittenburg een boekenmarkt. De kinderen kunnen vanaf 11.45 uur hun eigen kraampje inrichten en de ouders zijn vanaf 12.00 uur van harte welkom.

Op vrijdag de 13e (hoe kan het ook anders) zullen we  de Kinderboekenweek op een toepasselijke manier met de kinderen afsluiten.

    
     Gruwelijk enge maand!
Het thema van de Kinderboekenweek is 'Gruwelijk eng'. Aangezien het na de Kinderboekenweek al vrij snel Halloween is, hebben wij de maand oktober omgedoopt tot de 'gruwelijk enge maand'.

Wij zijn op zoek naar leuke versieringen binnen dit thema om onze locaties hiermee te kunnen aankleden. Mocht u nog iets leuks hebben liggen thuis, dan kunt u dit inleveren bij de leerkracht van uw kind.

We houden bij het versieren rekening met de leeftijden van de kinderen.

    
     Aanleg Schoolzones in de wijk.
In de krant heeft u het misschien al kunnen lezen: aanleg schoolzones in de wijk. Lees meer hierover door deze link aan te klikken. Hier zijn we uiteraard heel blij mee.
    
     Brainstormavond over de schoolpleinen
Afgelopen woensdag organiseerde de leerlingenraad een brainstormavond over de schoolpleinen voor ouders en leerkrachten. Door de grote opkomst zijn er veel ideeën ingebracht en hebben we werkgroepen kunnen formeren. Inmiddels is er al een nieuwe bijeenkomst gepland. Mocht u - om wat voor reden dan ook - de brainstormavond gemist hebben, maar wilt u zich alsnog aansluiten bij een werkgroep, neem dan contact op met Justin Baars (justin.baars@degroeiling.nl).

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op woensdagavond 25 oktober. Op onze website kunt u bij nieuwsberichten enkele foto's vinden van de eerste bijeenkomst.

 

    
     Bericht vanuit de kerk: Beestenboel!
Zondag 8 oktober is het vier dagen na dierendag. De dag dat je extra goed zorgt voor je huisdier. Om 11:00 vieren we dierendag ook in de H.-Josephkerk. Kinderen en volwassenen mogen hun huisdier mee nemen naar de kerk om het na afloop van de viering te laten zegenen. Het belooft een echte beestenboel te worden!

Als je geen huisdier hebt of het lastig vindt om die mee te nemen, dan mag je natuurlijk  ook een knuffel meenemen en die laten zegenen. We zegenen de liefde tussen mens en dier.  

Tijdens de viering ontdekken we, te midden van alle mensen en dieren, hoe God voor ons zorgt, danken we God voor alle mooie dieren op deze wereld en bidden we dat er voor alle dieren en alle mensen goed gezorgd mag worden.  Het is een viering waarin, voor met name kinderen, veel te zien is en te doen. Er is een verteller die een verhaal uit de Bijbel vertelt, het kinderkoor Pax zingt vrolijke liedjes. Crêche is die dag ook aanwezig.

 

    
     Staking 5 oktober a.s.

Op donderdag 5 oktober is er een staking aangekondigd in het basisonderwijs. Alle leerkrachten van onze school hebben aangegeven daaraan te willen deelnemen. Dat betekent dat de school die dag dicht is en u opvang moet organiseren voor uw kind(eren) op die dag. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Zie bijgaande brief van Jan Kees Meindersma, bestuursvoorzitter van De Groeiling.

 

Wij hopen dat de staking bijdraagt om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden met voldoende leraren voor de klas.

    
     Open Goudse Schoolzwemkampioenschappen
De Open Goudse Schoolzwemkampioenschappen worden weer georganiseerd. Vorig jaar deden we met onze school voor 't eerst mee en hadden we drie deelnemende teams, het zou leuk zijn als er nu nog meer enthousiaste kinderen willen meedoen. Hieronder de uitnodiging die we ontvingen:
 

                     "Traditiegetrouw organiseren SPORT.GOUDA en GZC DONK de: 

Open Goudse Schoolzwemkampioenschappen.

 

Woensdagmiddag 29 november van 13:30 tot 15:30 uur wordt gestreden om de beste tijden en de hoogste plaatsen. Maar natuurlijk is het ook gewoon leuk om mee te doen!

Op de dag van het kampioenschap wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen uit groep 5/6 en groep 7/8. Een team bestaat uit alleen kinderen van één leeftijdscategorie. Bij een te klein team mogen deelnemers uit groep 5/6 wel invallen in groep 7/8. Andersom niet. 

De volgende onderdelen staan op het programma:

25 meter schoolslag jongens en meisjes

25 meter rugslag jongens en meisjes

25 meter vrije slag jongens en meisjes

estafette 3 x 25 meter jongens en meisjes

 

LET OP: In een team zitten 3 kinderen: 3 jongens of 3 meisjes. Ieder team heeft minimaal 1 leerkracht en/of ouder als begeleiding. Iedere deelnemer zwemt één individueel onderdeel (naar keuze) en een estafette. Voor de individuele slagen zijn alle combinaties mogelijk, je bent niet gebonden aan 1 leerling voor schoolslag, rugslag en vrijeslag."

 

Als je mee wilt doen, geef je dan voor de herfstvakantie,op, liefst met z'n drieën, bij juf Ria of juf Ellen via mailadres ria.schurink@degroeiling.nl en/of ellen.keetelaar@degroeiling.nl 

Vermeld welke slag je wilt doen en wie er meegaat als begeleider. De kosten bedragen €10,- per team van drie leerlingen, in te leveren bij de groepsleerkracht.

                          
    
     Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren in hun groep. Het is een feestje, dus er mag iets lekkers worden getrakteerd (het liefst iets gezonds). Ook mag het een kleine traktatie zijn dus geen zakken snoep of cadeautjes.

De uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school of in de klas uitdelen, in verband met kinderen die weinig of niet worden uitgenodigd. Als een hele klas wordt de uitgenodigd, mag de uitnodiging wel in de groep worden uitgedeeld.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Komende weken werken we natuurlijk over de Kinderboekenweek; "gruwelijk  eng ". Zie de algemene informatie in deze weekbrief.

De kinderen mogen hun lievelingsboek meenemen, maar ook boeken en materialen  die bij het thema horen. We werken over de letter b van boek.

Helaas hebben we nog te weinig ouders die hun naam in het schoonmaakschema en "school op seef" schema hebben ingevuld. Wilt u uw naam hier op schrijven zodat er meer ouders helpen dan alleen de vaste groep! B.v.d.

Groep 1/2A:

Deze week hebben wij slakken in de klas gehad. We hebben het slijmspoor van de slakken gezien en slakken geknutseld. We weten nu ook waar de ogen van de slak zitten, dat de slak maar één voet heeft en dat hij zijn huisje op zijn rug heeft. Ook hebben we een liedje over de slak geleerd. 

Groep 1/2b

Ik mis nog steeds plakboeken!! Graag z.s.m. inleveren.

Groep 3
Deze week hebben we het eerste blok van rekenen afgesloten. De kinderen hebben in dit blok o.a. gerekend met geld (1 en 2 euromunten) en een begin gemaakt met het meten. Tellen en getalsymbolen zijn aan de orde geweest en getalbegrip tot 10 hebben we geoefend.

Een leuk spelletje om hier thuis mee aan de slag te gaan is het volgende: speel in tweetallen met fiches, kralen, knikkers of andere materialen en een ondoorzichtbare beker. Spreek van te voren af met hoeveel voorwerpen er wordt gespeeld, bijvoorbeeld met 8 knikkers. Een van beide spelers doet zijn ogen dicht, de ander legt een aantal knikkers onder de beker. De eerste speler opent zijn ogen, ziet hoeveel knikkers en over zijn en “raadt” vervolgens hoeveel er onder de beker liggen. Hierna wisselen de rollen.

Dit spel doet een groot beroep op hoeveelheidsbegrip en is een belangrijke basis voor het splitsen en het optellen en aftrekken. Speel het spel met verschillende hoeveelheden, eerst tot 10 en vervolgens ook boven het tiental.

 

Volgende week dinsdag start de kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk eng!”. Alle kinderen mogen deze dag hun lievelingsboek mee naar school nemen.

Groep 4/5 en 5
Groep 4/5 kreeg donderdag les van een dramacoach. De kinderen mochten hierbij delen van het prentenboek, Temmer Tom uitbeelden. Het was een erg leuke les. 

 

Groep 4/5 en groep 5

Deze week zijn we met taal en spelling aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Sommige kinderen hebben woordenschatwoorden meegekregen naar huis om te oefenen voor de volgende toets. 

De week van de pauzehap is weer voorbij. De kinderen vonden niet alles even lekker, maar velen hebben wel nieuwe dingen geproefd. 

Als kinderen spelling willen oefenen, dan kan dit op  www.spellingoefenen.nl. 

De eerste keer moet je de groep aanklikken waar je kind zit. Kies daarna werkpakket 2.1 of 2.2 . Dit zijn de woorden waar we ook in de klas mee bezig zijn. 

Groep 6
Groep 6a heeft als huiswerk een schrijf- en tekenopdracht rondom ieders lievelingsboek.

Groep 6b moet als huiswerk een interview afnemen. Op het huiswerkblad voor 6b (ook te vinden op de klassenpagina van groep 6b) staat precies wat de bedoeling is van het interview. Vrijdag 6 oktober is de inleverdatum voor het huiswerk van zowel groep 6a als groep 6b.

Volgende week hebben beide groepen voor de les handvaardigheid witte katoenen lappen nodig. Een oud laken zou perfect zijn!

Als laatste nog dit: Bekijk onze webpagina's voor leuke foto's en informatie over alle vakken.

Groep 8
Eerste scholenbezoek bekend

De datum van het eerste scholenbezoek is bekend. Op donderdag 26 oktober gaan we een kijkje nemen op de GSG. We zullen zowel de brugklaslocatie op de Burgemeester Martenssingel bezoeken, als de locatie op de Willem de Zwijgerlaan.

 

Knutselles Kinderboekenweek

Voor een knutselles zijn wij op zoek naar heel veel kosteloos materiaal! We kunnen echt alles gebruiken, van melkpakken tot lege potjes babyvoeding! De spullen kunnen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.

 

Bezoek onze website!

Op onze groepspagina's worden regelmatig berichten en foto's geplaatst! Onder het kopje 'leerstof' zijn ook alle themawoorden van taal en samenvattingen van wereldoriëntatie te vinden.

Peutergroep de Cirkel

Ook wij zijn vandaag op de schoolfoto geweest! En wat was de fotograaf grappig ;)

We zijn benieuwd naar de foto’s.

 

Wij zijn blij u te kunnen vermelden dat vanaf 25 oktober de Peutergroep ook geopend zal zijn op de woensdagochtend!

De peutergroep is dan de woensdag- en de vrijdagochtend geopend.

Is uw kind 2 of 3 jaar en heeft het behoefte aan nieuwe uitdagingen en spelen met leeftijdsgenoten?

Loop dan even binnen voor meer informatie, of kijk op de site www.kmnkindenco.nl

Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.
Flyers CJG, Adelina, Hockeyclub en Filmhuis Gouda.
Van 2 tot en met 8 oktober 2017 staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema dit jaar is ‘buiten de lijntjes’. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, (mede)opvoeders en professionals. Om dat mogelijk te maken, heeft het CJG/Sociaal Team Jeugd in samenwerking met andere organisaties allerlei gratis activiteiten georganiseerd , zie flyer.

 

En een flyer van Adelina (zij geeft altijd dansles tijdens het zomerfeest van de kleuters).

 

Ook dit jaar doet het Filmhuis weer mee aan het jeugdfilmfestival CINEKID ON TOUR. In de herfstvakantie (van zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober) vertonen we elke middag de leukste films voor de jeugd. Op vrijdag 20 oktober kunnen kinderen zelf aan de slag tijdens twee animatieworkshops. Meer info en reserveren.

 

Volgende week donderdag, 5 oktober, staken veel basisscholen. Hockeyteam dames 1 heeft de perfecte oplossing! Wij organiseren van 8.30 - 15.00 uur opvang voor alle kinderen vanaf 6 jaar die op die dag niet naar school gaan. Zie flyer. Ook al zit je niet op hockey, neem je vriendjes, zusje, broertje, vriendinnetje mee. Dit is juist een mooie kans om te laten zien waarom hockey zo leuk is! Wij gaan hockeyen, spelletjes spelen, knutselen en nog veel meer. De kosten bedragen 25 euro inclusief lunch.

Een deel van dit bedrag gaat naar de club, een deel naar onze trainingsstage. Hoop jullie te zien op 5 oktober? Aanmelden kan via goudadames1@hotmail.com.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62