Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 09
 

Agenda:

 

16 t/m 20 oktober  Herfstvakantie
23 oktober  Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25 oktober  Brainstormavond schoolplein
26 en 27 oktober  Verkeer op Seef groep 1 t/m 3: fiets mee!
 7 en 9 oktober  10-minutengesprekken groep 3 t/m 8
   
   
   

 

 
     Beste ouders,

Er waren niet alleen kinderen ziek, ook een aantal van onze leerkrachten waren door griep geveld. Daardoor hadden de groepen 4 en 8A onverwacht te maken met invalkrachten. We streven naar zo min mogelijk wisselingen in een groep, maar bij ziekte is dat helaas niet altijd mogelijk. We zijn dan al blij als we een leerkracht uit de invalpool kunnen krijgen zodat het lesaanbod volgens planning kan doorgaan, en we de groep niet hoeven op te splitsen.

 

De gemeente heeft een inventarisatie gedaan naar alle schoolgebouwen in Gouda en gaat op basis daarvan een onderhoudsplan maken (integraal huisvestigingsplan). Ook onze locaties zijn bezocht. Stiekem hopen we dat onze locaties hoog op de prioriteitenlijst komen en de gemeente bereid is om in onze gebouwen te investeren.

 

Met hartelijke groet,

 

Merijn Zanen

    
     School op Seef
School op Seef is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In dit schooljaar bieden zij ons drie praktijklessen van een uur per groep aan. Op donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober zullen de groepen 1 t/m 3 de eerste praktijkles op school volgen. In het onderstaande overzicht kunt u zien wanneer uw kind de eerste praktijkles volgt. Het is belangrijk dat uw kind de dag van de praktijkles op de fiets naar school komt. Wij vragen u om voor de praktijkles de fiets van uw kind na te kijken.  Het gaat hierbij niet om het uiterlijk van de fiets, maar om de veiligheid. Belangrijk is dat de remmen het doen en dat alle onderdelen van de fiets goed vast zitten (zadel, stuur, handvatten etc.)

Donderdag 26 oktober

Groep 1-2 A : aanvang les 9.00 uur

Groep 1-2 B : aanvang les 11.00 uur

Groep 1-2 C : aanvang les 12.30 uur

Vrijdag 27 oktober 2017

Groep 2-3 : aanvang les 9.00 uur

Groep 3 : aanvang les 11.00 uur

    
     Welkom op De Cirkel!
Na de herfstvakantie komen in groep 1/2 A : Lisa Bolkenstein en Justin Keller erbij. Welkom en we wensen jullie veel leerplezier op onze school.

 

    
     Bericht vanuit de kerk:
De Eerste Heilige Communieviering in Gouda staat gepland voor 27 mei 2018. Alle kinderen uit groep 4 die gedoopt zijn kunnen zich tot 1 januari 2018 per e-mail aanmelden bij het locatiesecretariaat van de H.-Josephkerk (Gouda@sintjandd.nl).

Het aanmeldingsformulier kunt u ook op de website invullen: https://www.sintjandd.nl/h/aanmeldengouda. Kinderen die al in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap opgenomen zijn, krijgen automatisch een uitnodiging en het aanmeldingsformulier thuis per post opgestuurd.

Voor de kinderen die niet gedoopt zijn en wel de Eerste Communie willen doen, is er een mogelijkheid om zich te laten dopen nog voor de Eerste Communieviering. U kunt dat bij de aanmelding doorgeven.

Het voorbereidingstraject begint in januari en bestaat uit tien bijeenkomsten, waarvan twee ouderavonden en acht kinderbijeenkomsten. De kinderbijeenkomsten worden gehouden op zondagen tussen 10:45 en 12:15 uur in de ‘Jeugd-En-Kind’ ruimte in de H.-Josephkerk aan het Aalberseplein 2 te Gouda. Aan het voorbereidingstraject zijn kosten van 50 euro gebonden. Iedereen is van harte welkom!

Kijk voor meer informatie het filmpje over het sacrament van de Eucharistie op www.sintjandd.nl/index.php?p=sacra-menten&id=2.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
We willen de ouders die geholpen hebben bij het schoonmaken van de klassen, heel hartelijk bedanken. Als iedereen een keertje helpt ( 4 data), hebben de kinderen weer een fris lokaal.

Na de herfstvakantie werken we nog 1 week door over de kinderboekenweek.

Het is een te leuk thema om zo kort mee te werken.

Daarna werken we natuurlijk aan het thema "herfst" en mogen de kinderen herfstspulletjes meenemen. Met de letter H van herfst gaan we weer woordjes bedenken.

Donderdag 26 oktober is onze 1e les van "verkeer op seef". Als u zich nog niet heeft opgegeven om te helpen, vult  u uw  naam dan z.s.m. in op de lijsten bij de klassen.

 

Groep 2/3
Wij hebben de eerste schoolperiode een fijne start gemaakt met elkaar in groep 2/3.  De kinderen zijn gewend aan het werken in een combinatiegroep. Ook is het erg leuk om te zien dat we met elkaar al echt één groep vormen! Bent u benieuwd naar het werken bij ons in de klas? Breng dan een bezoekje op onze klassensite. Op onze klassensite zijn nieuwe berichten met foto's toegevoegd. 
Groep 3
Na de eerste periode van hard werken, begint vandaag de herfstvakantie. We wensen alle kinderen en ouders een weekje heerlijk uitrusten en lekker spelen.

 

Deze week hebben we kern 2 afgerond en beginnen we na de vakantie met kern 3. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen oefenen het lezen en het maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te “snuffelen” en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Ook nemen we deze keer een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Omdat de letterkennis aan het begin van het leesproces nog redelijk fragiel is en gemakkelijk weer weg kan zakken, willen we u vragen gedurende de komende vakantieweek regelmatig de letters even aan bod te laten komen. Dit kan natuurlijk door middel van het lezen van (eenvoudige) boekjes, maar ook een letter memory of een ander lees- letterspelletje is een idee.

Groep 7
De groepen 7 hebben zich ingeschreven voor Vals. Dit is een activiteit waarbij pesten en het omgaan met elkaar centraal staan. Gedurende een hele dag zullen de kinderen met hun eigen groep gesprekken voeren onder leiding van een dramadocent en een muziekdocent, waarna zij met zijn allen een toneelstukje met muziek over dit thema zullen maken.

Groep 7a is 26 oktober aan de beurt en groep 7b een week later op 2 november.

Reminder

Denken jullie allemaal aan een leesboek voor na de vakantie. Dan gaan we aan de slag met het boekverslag.

 

Groep 7 is al helemaal gewend aan het continurooster. De eerste periode zit er weer op, waarin de kinderen erg hun best hebben gedaan. Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie toe!

Groep 8
Scholenbezoeken

De eerste scholenbezoeken zijn bekend:

donderdag 26 oktober: GSG

vrijdag 27 oktober: Goudse Waarden (locatie: Heemskerkstraat)

vrijdag 3 november: de Meander

maandag 20 november: 't Wellantcollege

dinsdag 21 november: Goudse Waarden (locatie: De Gouwe)

 

We zullen ook naar 't Antoniuscollege gaan, maar de datum daarvan is nog niet bekend.

 

Start boekverslag groep 8B:

Vrijdag na de herfstvakantie moet het boek voor het boekverslag uit zijn en meegenomen worden naar school.

 

Nieuwsbrief De Brede School
Via deze link komt u bij de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62