Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 10
 

Agenda:

 

  6 november Open ochtend peutergroep
 7 en 9 november 10-minutengesprekken groep 3 t/m 8
17 t/m 24 november Week v/d mediawijsheid groep 7 en 8
23 en 28 november 10-minutengesprekken groep 1 en 2

 

 
     Bereikbaarheid van onze school
Deze week zijn er wijzigingen doorgevoerd in de telefooncentrale van onze school. We bleken slecht bereikbaar (telefoon werd vaak niet opgenomen) en als de telefoon van Rijnlust naar Brittenburg overliep was het niet mogelijk om door te verbinden naar degene voor wie het telefoontje bestemd was.

 

We zitten nu 'in de cloud': het Rijnlust en Brittenburg nummer komt in een gezamenlijk netwerk binnen en we kunnen intern doorverbinden. Een deel van de dag zijn we rechtstreeks bereikbaar en een deel van de dag krijgt de beller een bandje (met de mogelijkheid om -in geval van spoed- voor locatie Brittenburg of voor Rijnlust te kiezen). We nemen de telefoon op van 7:45 - 10:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur.

 

We gaan uitproberen of het zo beter werkt en horen graag van u of we zo beter bereikbaar zijn.

 

 

    
     Personele wisseling groep 1/2B

Marijke van Oijen gaat voor een deel van haar werktijdfactor andere werkzaamheden doen binnen De Groeiling. Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij haar achtergrond als remedial teacher en haar wens om kinderen op individuele basis te begeleiden. Op donderdag blijft Marijke als juf in groep 2/3. De maandag in groep 1/2B draagt ze over aan Elly van Zanten.

Juf Elly is een vertrouwd gezicht op school en we zijn blij dat ze weer bij ons komt. Vorig jaar heeft ze de kleuter instroomgroep begeleid.

Naast de maandag in 1/2B gaat Elly vanaf januari drie dagen lesgeven in de nieuwe groep 1D.

    
     Schoolpleinen

Deze week was de tweede brainstormavond met ouders over de schoolpleinen. Er is zowel een plan gemaakt voor locatie Rijnlust als Brittenburg. In de komende periode zal regelmatig om hulp gevraagd worden. Dat kan gaan om expertise of helpende handen.

Nu zoeken wij al iemand:

-        met een bus om materialen op te halen

-        die goed is in het betegelen

-        die ervaring heeft met het aanbrengen van permanente lijnen op het plein

 

Aanmelden kan via directie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Ouderbijdrage 2017-2018
Begin oktober is de factuur over de ouderbijdrage 2017-2018 naar u gemaild. Veel ouders hebben de bijdrage inmiddels betaald, maar als u dat nog niet gedaan hebt, zou u dit zsm in orde willen maken?

Van de ouderbijdragen worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals laatst de Kinderboekenweek en de ouderraad is nu volop bezig met de komende sint-en kerst activiteiten.

 

    
     Nieuwe Sportshirts via Kok Schoonmaak!
Omdat de andere sportshirts nogal verouderd waren, hebben we vorig jaar een oproep in deze weekbrief gezet, met als doel: het vinden van een sponsor voor nieuwe shirts. Het bedrijf Kok Schoonmaak reageerde direct enthousiast!

Deze week hebben wij nieuwe sportshirts ontvangen, die wij in ieder geval gaan gebruiken voor het schoolvoetbal waar De Cirkel al jaren aan deelneemt. Wij willen Schoonmaak Kok (het bedrijf  van de vader van onze leerlingen Isis en Ayden en zusje Loïs) ontzettend bedanken voor het sponsoren.

    
     Schoolfoto's
Deze week hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. De foto’s worden geleverd in een verzegelde verpakking. Opening hiervan verplicht u tot afname van tenminste één van de foto’s.

Het bedrag van de afgenomen foto’s dient betaald te worden o.v.v. uw factuurnummer(s).

Het ingevulde strookje en de foto’s die u niet wilt afnemen dient u uiterlijk vrijdag 3 november a.s. weer in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

De fotograaf komt nog een keer terug voor het maken van foto’s van kinderen die ziek waren en voor het overnemen van mislukte foto’s (bijv. dichte ogen). Hierover komt t.z.t. een bericht in de weekbrief.

Indien u op- of aanmerkingen heeft over de foto’s (kwaliteit, kleur e.d.), dan wil de OR dat graag weten. U kunt een reactie mailen naar: GabyPolet76@gmail.com of een briefje achterlaten in het postvakje van de OR aan de Brittenburg.

    
     Open ochtend peutergroep

Maandag 6 november van 8.45 tot 10.30 is het weer open ochtend op de peutergroep!

Belangstellende ouders en peuters zijn van harte welkom!

Voor de peuters worden er leuke activiteiten georganiseerd. Hopelijk tot dan!

 

    
     Complimenten onderzoek
Regelmatig vragen universiteiten aan ons of we ouders willen vragen mee te doen aan een onderzoek.

Meestal doen we daar niets mee, maar nu kwam er een hele leuke vraag langs: zijn er ouders die mee willen doen aan een onderzoek naar het effect van complimenten geven? Zie bijgaande informatie.

    
     Elke vrijdag: gratis sporten met Buurtsport Gouda
Buurtsport Gouda gaat elke vrijdag (behalve de vrijdagen voor een vakantie) van 14.30-16.00 uur gratis sportactiviteiten begeleiden op het speelplein van locatie Rijnlust. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen daar zonder kosten aan deelnemen en hoeven zich niet van tevoren op te geven. Misschien iets voor uw kind? Laat uw kind dan een keer meedoen. Als u wilt, mag u natuurlijk blijven kijken.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Vandaag hadden we onze eerste verkeersles van School op Seef. We hebben geoefend met:

- lopen met de fiets en slalom fietsen

- een rondje fietsen met een verkeerslicht

- fietsen over een smal pad en een noodstop maken

De foto’s staan weer op de site!! Neem gerust een kijkje!

 

Volgende week vrijdag 3 november gaan we met de klas naar de kinderboerderij. We krijgen dan een les “onderzoek op de boerderij”. Deze les is onder schooltijd en we gaan dan ook lopend heen en terug.

In de rekenles is deze week voor het eerst aandacht besteedt aan klokkijken. De hele uren kunnen de kinderen nu benoemen en binnenkort gaan we oefenen met een uurtje eerder en een uurtje later.

Groep 4 en 4/5
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een aantal nieuwe dingen in groep 4;

De kinderen hebben allemaal een nieuwe plek gekregen, dat is weer even wennen aan de nieuwe buurman/ buurvrouw.

We zijn begonnen met het werken met de dagtaak. Op het formulier kunnen de kinderen zelf zien welke taakjes ze af moeten hebben per dag en wat ze kunnen doen als ze hiermee klaar zijn. De kieskast wordt hierbij uitgebreid gebruikt.

Alle kinderen hebben een pen gekregen. Sommige kinderen hebben ook al zelf een Stabilo pen. Ze mogen kiezen met welke pen ze het liefst willen schrijven.

 

Wij hebben onze eerste tekenles van Gerard Kamphuis gehad. Gerard komt nog 2x bij ons in de klas, op dinsdag 31/10 en dinsdag 7/11.'

Dinsdag 31 oktober heeft groep 5 de geschiedenistoets. 

 

 

 

 

Groep 5
Na de vakantie zijn we aan de slag gegaan met het vertelblad over ons zelf. Dit blad wordt gebruikt tijdens het 10 minuten gesprek.

Dinsdag hadden we Muziek in de klas, dat was echt heel leuk. We mochten muziekinstrumenten uitproberen. Op de site staan de foto's. Iedereen heeft een infobrief meegekregen.

Vrijdag 27 oktober en 3 november krijgen we damles. Die dag is er geen gym.

We zijn op zoek naar ouders die op dinsdag 7 november kunnen helpen bij een praktische verkeersles School op Seef. Verdere informatie komt nog.

 

Groep 6
Het huiswerk voor donderdag 2 november is begrijpend lezen. Het zijn twee teksten en daarbij een aantal opdrachten. Veel succes!

Taal en spelling: Er is een BLOON account aangemaakt, zodat de leerlingen desgewenst thuis kunnen oefenen met de spellingwoorden van thema 2 die in de klas behandeld werden de afgelopen weken. Voor woordenschat zijn de woorden, die besproken zijn tijdens thema 2, terug te vinden op onze groepspagina. Wellicht kunt u ze samen met uw kind bekijken en bespreken. Komende week is de taaltoets over thema 2.

Dinsdag 31 oktober starten beide groepen 6 met de training 'Rots en water'. U heeft hier reeds een brief over ontvangen. U kunt deze informatie overigens ook op onze groepspagina terugvinden.

Komende week is Jianmin uit groep 6b jarig, en wel op dinsdag 31 oktober. Van harte gefeliciteerd!!

Groep 7
Met de groepen 7 zijn wij deze week het project Vals gestart. Prachtig om te zien welke talenten de kinderen hebben. Zowel de zang-, toneel- als decorgroep lieten zich van hun beste kant zien. De juffen zijn nu al trots. Volgende week donderdag 2 november spelen zij de toneelstukjes voor de ouders om 13:30 uur.
Groep 8
Schoolbezoeken

Deze week hebben wij twee middelbare scholen bezocht. Op onze groepspagina staan enkele foto's van deze bezoeken. 

 

Huiswerk

Wij raden kinderen altijd aan het opgegeven huiswerk zo snel mogelijk te maken. Als ze het huiswerk dan niet begrijpen, kunnen ze het nog op tijd aan de leerkracht vragen. Na schooltijd is de leerkracht altijd het eerste kwartier beschikbaar voor vragen over het huiswerk.

 

Digitaal prentenboek

In groep 8B zijn de kinderen bezig met een digitaal prentenboek. Dit maken ze via de website storyjumper.com. Thuis kunnen ze er ook aan werken. Volgende week vrijdag moeten de prentenboeken af zijn en kunnen we ze opsturen naar de ouders!


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62