Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 11
 

Agenda:

 

6 november Open ochtend peutergroep vanaf 8.45 uur
7 en 9 november 10-minutengesprekken groep 3 t/m 8
17 t/m 24 november Week v/d mediawijsheid groep 7 en 8
23 en 28 november 10-minutengesprekken groep 1 en 2

 

 
     Handhaving controle parkeren op de Brittenburg
Fout geparkeerde auto’s zijn één van de grootste bronnen van ergernis voor bewoners rondom onze school. Fout parkeren levert naast ergernis ook vaak verkeersonveilige situaties op.
Afgelopen week is er door handhaving parkeerbeleid een controle geweest op de Brittenburg. Dit doen ze op basis van meldingen van bewoners en bezoekers, aangevuld met informatie van politie en handhaving. Daar waar de overlast het grootst is, zetten ze gericht en intensief handhaving in om de overlast terug te dringen. Vanaf nu worden er ook boetes uitgedeeld als uw auto niet in de vakken geparkeerd staat!
 
Vriendelijk verzoek om uw kind zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten komen! Als het toch nodig is om een keer met de auto te brengen of halen, neem dan de tijd om een parkeerplaats te vinden, eventueel iets verder van school.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
 

    
     Schoolfoto's
Vandaag is de laatste dag dat de strookjes van de schoolfoto’s en/of de retourfoto’s ingeleverd kunnen worden. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan vragen wij u uiterlijk maandagmorgen 6 november de strookjes en/of retourfoto’s in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

Als u op- of aanmerkingen heeft over de foto's zoals de kwaliteit, kleur enzovoort, kunt u dit doorgeven door een mailtje te sturen naar: GabyPolet76@gmail.com of een briefje achterlaten in het postvakje van de OR aan de Brittenburg.

    
     Open ochtend Peutergroep
Maandag 6 november van 8.45 tot 10.30 uur is het weer open ochtend op de peutergroep! Belangstellende ouders en peuters zijn van harte welkom! Voor de peuters worden er leuke activiteiten georganiseerd. Zeg het voort!
    
     Welkom op onze school
Er zijn weer 2 stoeltjes bezet in groep 1/2A door Justin Keller en Lisa Bolkenstein. Welkom en we wensen jullie veel leerplezier op onze school.
    
     Buurtsport Gouda: gratis sporten.
Afgelopen vrijdag was een geslaagd eerste buurtsport moment, ongeveer 40 kinderen die hebben meegedaan.

Door middel van Buurtsport komen kinderen met diverse sporten in aanraking en is er een actieve koppeling naar de sportverenigingen. Kinderen leren hier op een leuke en sportieve manier met elkaar samen te spelen. Dit gebeurt allemaal onder professionele begeleiding van een buurtsportcoach. Deze begeleiders van de buurtsport schenken veel aandacht aan samenspel, gedrag, gelijke kansen voor elk kind en natuurlijk het stimuleren van sport en bewegen.

Buurtsport is gratis, en ook ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Wilt u meer informatie over sport en bewegen in de buurt?

Neem dan contact op met de buurtsportcoach Denise Blom. Telefoonnummer 0182 590 910 of mail: info@sportpuntgouda.nl .

 

    
     Invoering stadspas Gouda
De gemeente Gouda heeft als Stadspas gekozen voor de Rotterdampas vanwege het brede aanbod en de mogelijkheden om het jeugdtegoed te plaatsen en de sport/cultuurvouchers toe te kennen. De pas is niet uitsluitend bedoeld voor de minima, maar voor iedere Goudse inwoner beschikbaar. 

Er is een gratis Rotterdampas voor kinderen t/m 17 jaar, mits één van de ouders de pas ook aanschaft.

Op de Rotterdampas o.a.:

  • Jeugdtegoed van €150,- voor kinderen van 4 t/m 17 jaar; te besteden aan kinderkleding, schoolspullen en spullen voor sport en cultuur.
  • Tegoedbonnen (digitaal) voor activiteiten naar keuze; 100% vergoeding van de kosten voor het lidmaatschap van sportverenigingen of kosten voor muziek- en zwemlessen van kinderen van 4 t/m 17 jaar.
  • Schoolkostenregeling voor kinderen van 4 t/m 17 jaar;
  • Vergoeding ouderbijdrage afhankelijke kosten (max. €100,- primair onderwijs / €200,- voortgezet onderwijs). Bijdrage excursies, huur kluisje / sleutel / slot, ouderbijdrage, etc. Geen schoolboeken.
  • Kinderopvang voor peuters van 2 en 3 jaar oud; een tegemoetkoming in de kosten kinderopvang. Max. 2 dagdelen pw / Max. €240,-.

Voor meer informatie 

Caroline de Jong
adm. medewerker afd Inkomen
tel:  0182-(58)8356 of 06-43385305
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
De kleutergroepen hebben vorige week de eerste verkeersles gehad. Foto's van deze les zijn te vinden op de groepspagina van de website. De volgende keer; 6 februari zijn er per 5 kinderen een begeleider nodig, omdat we het dan gaan oefenen in de wijk.(dus zo'n 5/6 ouders) En 19 april krijgen we fietsles op het schoolplein en hebben we weer minstens 3 begeleidende ouders nodig. Kijkt u zelf even in het schema of er in de groep al genoeg hulp is?

We zijn gestart met het thema 'herfst'. De komende 2 weken werken we aan dit thema.
Als kinderen herfstspulletjes thuis hebben mogen zij dit meenemen voor op de herfsttafel en ook spulletjes om mee te wegen. Dus graag kastanjes, eikels en beukennootjes meenemen.
Kijkt u regelmatig op onze groepspagina van de website, want we zetten daar onze foto's op.
 

Groep 1/2c
We hebben prachtige spinnen gemaakt van klei en allerlei herfstmateriaal. Onze tentoonstelling is in de klas te zien!

Op woensdag kregen we een leerzame les Kleine beestjes ruimen op. Met dank aan 4 moeders die hebben geholpen, werd het een les waarin de kinderen zich verwonderden en vonden we allemaal klein beestjes! Sommige van de diertjes namen we mee de klas in. Vandaag lieten we ze weer vrij.

Foto's van de verkeersochtend en de les kleine beestjes, staan op onze groepspagina.

Groep 3
Vandaag zijn we met de klas naar de kinderboerderij geweest. We kregen een les “onderzoek op de boerderij”. Op de leszolder hebben we gewerkt met allemaal levende dieren!! De kip, de eend, de vis, het konijn en de rat waren aanwezig. Het was een hele leuke, leerzame ochtend. Er zijn weer veel foto’s gemaakt en ze staan op de site.

We oefenen in de klas dagelijks met lezen en dus ook met het boekje Veilig & Vlot. Om de kinderen te stimuleren steeds vlotter te lezen, kunt u thuis ook extra oefenen met lezen. Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.

Kijk ook eens op www.zwijsen.nl/maanroosvis

Groep 4/5
Vandaag krijgen de kinderen de 10 minuten gesprek briefjes mee naar huis. 

Donderdag 9 november gaan we weer naar de bibliotheek om het boek te ruilen en heeft groep 5 een toets van Natuur. De kinderen hebben hiervoor huiswerk mee naar huis gekregen om te leren.

Groep 5
Vandaag hebben de kinderen de laatste damles gehad.

Deze week hebben we thema 2 van spelling en taal afgerond. Volgende week is er een parkeerweek voor deze vakken en gaan we de lastige lessen herhalen.

Maandag 6 november hebben de kinderen een aardrijkskunde toets. De samenvatting hebben de kinderen afgelopen maandag meegekregen. De 10-minuten gesprek briefjes worden aan de kinderen meegeven.

Dinsdag 7 november hebben we een verkeersles "School op Seef". Voor deze les moeten de kinderen op de fiets naar school komen. De les gaat over fietskunsten.

Donderdag 9 november gaan we naar de bibliotheek.  

Groep 6
Als huiswerk hebben de kinderen een creatieve schrijf/tekenopdracht over de wolf. Dit n.a.v. de nieuwsbegriptekst van afgelopen week. Groep 6a heeft een schaakles op donderdag 9-11. Op vrijdagochtend hebben beide groepen 6 een verkeersles op het schoolplein, die wordt gegeven door een speciale verkeersdocent van 'School op Seef'. De verkeersles voor groep 6a is om 9:00 uur; de les voor groep 6b is om 11:00 uur. De les duurt ongeveer één uur. Het is de bedoeling dat alle kinderen een fiets bij zich hebben. Wij zoeken drie ouders per groep om mee te helpen tijdens deze praktische verkeersles op het plein op vrijdag 10-11. Als u mee wilt helpen die ochtend, kunt u zich aanmelden bij de juffen! Alvast bedankt!
Groep 8
Vrijdag 10 en 17 november krijgen de groepen 8 twee lessen hiphop op school. De gymlessen van woensdag 8 en 15 november komen daarom te vervallen.
Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62