Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 12
 

Agenda:

 

17 t/m 24 november Week v/d mediawijsheid groep 7 en 8
23 en 28 november 10-minutengesprekken groep 1 en 2
   
   

 

 
     Wie wil meedenken met de aanleg van een verkeersveilige Schoolzone bij de school
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. De bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en de basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) hebben gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid, de weg krijgt een andere inrichting en vooral de oversteekplaatsen zijn veel zichtbaarder en veiliger.

De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij onze basisschool.

De school zoekt nu één of twee betrokken ouders die namens de school willen meedenken en mee ontwerpen van de Schoolzone bij onze school. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directeur van de school, Merijn Zanen, via directie.cirkel@degroeling.nl

Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen.

Meer informatie kunt u vinden op www.wijkteamplaswijck.nl.

    
     Tip: Film De Kinderburgemeester.
De film, genaamd De Kinderburgemeester, komt aanstaande zondag (12 november) op televisie, op NPO 3 van ca. 19:25 - 19:40 uur.

 

Yassine Mellah, een ambitieus en slim jongetje van 11 jaar, is kinderburgemeester van Gouda geworden omdat hij iets op straat zag dat hij graag wilde veranderen: hij zag groepjes kinderen van verschillende afkomst die niet met elkaar omgingen. Hij dacht: ‘Als kinderen van verschillende afkomst eens een dagje met elkaar mee zouden lopen, zouden ze zien dat ze eigenlijk helemaal niet zo verschillend zijn.’ Met dit plan hoopt Yassine vooroordelen de wereld uit te helpen. Als kinderburgemeester moet hij vaak bij openingen en speciale gelegenheden zijn. Daar houdt hij vaak een toespraak en zo probeert hij zijn plan onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk kinderen. 

Yassine heeft als jongen van Marokkaanse afkomst zelf ook last van het feit dat mensen vooroordelen hebben. Hij wil daarom graag eens praten met zijn held Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam. Misschien dat die hem kan vertellen hoe je later een goede positie kunt krijgen in de maatschappij. We zien in de film ook hoe Yassine uit alle macht probeert om Aboutaleb te spreken te krijgen. En of het lukt… dat kunnen we zondag zien!

    

Nieuws uit de groepen

Groep 2/3
Wij hebben donderdag een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Iedereen heeft een leesboek uitgekozen om mee te nemen naar de klas. 
Vandaag hebben wij genoten van de voorstelling: Beschuit met heel veel muisjes. Juf Sari speelde mee in deze voorstelling. Aan het einde van de voorstelling was er beschuit met muisjes voor iedereen! 
Groep 3
Volgende week beginnen we aan kern 4. De nieuwe letters zijn: w, o, a, u, en j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden als ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woorden horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam+t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Groep 6
Als huiswerk moeten de kinderen een grafiek lezen en vragen erover beantwoorden. Ook is het de bedoeling dat ze zelf een grafiek maken, over het aantal uren dat er gesport wordt in het gezin. Veel succes met deze opdracht!

Zaterdag 11 november is Yassir jarig en op woensdag 15 november viert Senna haar verjaardag. Beide kinderen zitten in groep 6a. Hartelijk gefeliciteerd allebei! Volgende week beginnen we met taal/spelling aan thema 3. Op de klassenpagina kunnen de kinderen in de loop van volgende week de woorden voor woordenschat vinden. Ook voor spelling staan dan de nieuwe spellingcategorieën van thema 3 klaar. 

Groep 7
Vorige week heeft u kunnen genieten van de talenten van uw kind tijdens het optreden van Vals. Wat leuk dat er zoveel familie is komen kijken. De opkomst was enorm.

Vrijdag hebben de groepen 7 hun tweede les Hiphop. Deze les wordt gegeven door de Brede school.

 

Huiswerk

Maandag heeft groep 7B de toets van geschiedenis. De kinderen hebben een samenvatting mee naar huis gekregen en ook staat de samenvatting op de website.

Donderdag 16 november hebben beide groepen een toets Engels.

Groep 8
Groep 8b

De planning van de boekpresentaties is te vinden op onze pagina van de schoolwebsite.

 

Geplande schoolbezoeken

Maandag 20 november: Wellantcollege

Dinsdag 21 november: Goudse Waarden (locatie De Gouwe)

Woensdag 10 januari: Antoniuscollege

 

Brede School
De Nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62