Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 13
 

Agenda:

 

17 t/m 24 november Week v/d mediawijsheid groep 7 en 8
23 en 28 november 10-minutengesprekken groep 1 en 2
  5 december Sinterklaasfeest
  6 december Kinderen zijn vrij

  8 december

Speelgoedochtend groep 1/2 
     Zaterdag 25 november: Verwijderen van de groenstrook
Het is zover! Zaterdag 25 november gaan we beginnen met het verwijderen van de groenstrook langs de lokalen van de groepen 7, met als doel dat we daar later een fietsenstalling kunnen creëren voor onze leerlingen. We beginnen om 8:30 uur al, omdat we denken de hele dag nodig te hebben.

Een aantal ouders uit de werkgroep heeft zich al aangemeld om te komen helpen. Mocht u als ouder ook zin en tijd hebben om even te komen helpen, dan bent u van harte welkom! Zou u dit dan wel even willen laten weten aan Justin Baars (justin.baars@degroeiling.nl)? Alvast bedankt!

    
     Oproepje Sinterklaas muzikanten
Om de aankomst van Sinterklaas op 5 december bij ons op school dit jaar extra gezellig te maken zijn we op zoek naar muzikanten die het leuk vinden een paar liedjes te spelen. Dus: bespeel je een muziekinstrument en/of zit je in een bandje, bij een orkest of bij de fanfare en vind je het leuk om deze dinsdagochtend bij de aankomst van Sint betrokken te zijn, stuur dan een mailtje naar saskia.meijerink@degroeiling.nl.
    
     Pimp je fiets winnaar
Saar van Heesewijck uit groep 3 heeft de verkeersveiligheidswedstrijd “Pimp je fiets” gewonnen!! Verkeersveiligheidsambassadeur van Midden-Holland en wethouder verkeer van Gouda, Hilde Niezen, reikte de prijs uit aan Saar van Heesewijck uit groep 3, afgelopen woensdag 15 november. Ze won de prijs omdat zij niet alleen mooie ballonnen aan haar fiets had, maar ook nog eens een echt verkeersbord met de belangrijke tekst “Pas op!” erop. De tekst is belangrijk voor Saar zelf en voor de andere kinderen, maar ook voor de volwassen verkeersdeelnemers.

Saar van Heesewijck ontving een cheque van € 50, die de klas kan inwisselen voor verkeerseducatief spelmateriaal. Ook kregen alle leerlingen uit de klas reflecterende smiley-stickers als dank voor hun deelname en als middel om extra goed zichtbaar te zijn in deze donkere dagen. 

    
     Schoolfotograaf
Aankomende dinsdag 21 november, komt de schoolfotograaf nogmaals op school om foto’s te maken van kinderen die de eerste keer ziek waren of waarvan de foto is mislukt. Het is dus ook mogelijk om een broer/zus foto te laten maken als een broertje of zusje de eerste keer ziek was. Indien u dat wenst, kunt u zich daarvoor aanmelden. De fotograaf komt om 11.30 uur naar de Brittenburg. Voor aanmelding of eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar: GabyPolet76@gmail.com.
    
     Steunouders gezocht in Gouda
Sinds april vangen de ouders van Evi en Merel Borgdorff via Steunouder met zeer veel plezier een kindje op. Dit levert niet alleen haar, maar ook ons eigen gezin veel positiviteit op. 

 

Steunouder zoekt gezinnen die voor één of twee dagdelen in de week een kindje willen opvangen. Je hoeft hier niet speciaal voor opgeleid te zijn, het gaat puur om een stukje gezelligheid, rust en aandacht. Welke dagen en hoeveel uren dit zijn, mag je zelf invullen. 

De kinderen hebben zelf geen zware problematiek maar bijvoorbeeld wel een zieke ouder, een broer of zus met problematiek, of een taalachterstand. Uiteraard krijg je hierbij begeleiding. 

Op dit moment staan er in Gouda nog veel kinderen op de wachtlijst. Heb je interesse of wil je informatie, neem dan gerust contact met me op.

 

Met vriendelijke groet,

Cristel Eckhardt (moeder van Evi en Merel Borgdorff) 

jufcristel@gmail.com 

    
     Week van de Mediawijsheid
De groepen 7 en 8 doen mee met de Mediamasters. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en gevaren van (sociale) media. Volgende week vrijdag spelen ze de finale. Tijdens deze finale kan elke klas extra punten verdienen door jokers in te zetten. De jokers kunnen de kinderen tot vrijdag, zowel thuis als op school, verdienen door het uitvoeren van opdrachten op  www.mediamasters.nl.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Vandaag hebben de kleuters hun (gym) schoen gezet! En nu maandag kijken of sint is langs geweest! 
We starten natuurlijk met het thema sinterklaas. De kinderen mogen woordjes bedenken met de S en de P . 
Op www.sinterklaasjournaal.nl is weer van alles te zien en te doen voor de kinderen.
Noteert u alvast vrijdag 8 dec. speelgoedochtend. Deze ochtend mogen de kinderen iets van speelgoed of een spelletje meenemen om er samen mee te spelen.

Groep 1/2B
Deze week is Rayan voor het laatst. Hij is inmiddels verhuisd en woont nu toch te ver van school om iedere dag heen en weer te gaan. We gaan hem missen!
Maar gelukkig komt binnenkort Jesper Flach wennen. Zo hebben we er toch weer een jongen bij!
Groep 3
Volgende week donderdag 23 november gaan we 4 lessen volgen “groeien door stoeien” deze lessen zullen gewoon onder schooltijd plaatsvinden in de speelzaal. In verband met deze lessen zullen de gymlessen van vrijdag 24 november, 1, 8 en 15 december vervallen.

Met rekenen hebben we deze week ook weer een blok afgerond. In het nieuwe blok gaan we ons bezig houden met: splitsen tot 10, getallen plaatsen op de getallenlijn tm 20, geld tellen, meten met de kralenliniaal, klok kijken en blokkenbouwsels tellen.

ieronder een stukje voor de weekbrief van groep 4

 

 

Groep 4
Op donderdag 23 november hebben de kinderen van groep 4 hun eerste verkeersles van School op Seef. Alle kinderen moeten met hun fiets naar school komen. Op de speelplaats zullen verschillende verkeerssituaties met de kinderen geoefend worden.

Op dezelfde dag hebben we ook de eerste les van 'Groeien door stoeien'. De kinderen gaan hier o.a. leren hoe ze goed moeten vallen, hoe ze grenzen kunnen aangeven en hoe ze elkaar op de grond krijgen.

 

Groep 5
Maandag gaan we lootjes trekken. Deze dag krijgen de kinderen een briefje mee over het maken van een surprise.

Afgelopen week hebben we gesproken over het houden van een spreekbeurt. De juf heeft een voorbeeld spreekbeurt laten zien. Volgende week krijgen de kinderen informatie mee over het maken van een spreekbeurt. Daarin zal ook aangegeven worden wanneer uw kind aan de beurt is om een spreekbeurt te houden.

Aankomende week gaan we blok 2 van rekenen afronden met een toets.

Zijn we begonnen aan thema 3 van taal/spelling. Hebben we het bijvoorbeeld over:  wanneer we het uitroepteken gebruiken, de trappen van vergelijking.  Leren we bij spelling weetwoorden zoals: de ij van ijs, be,- ge-, ver- woorden (bezoek, gebak, verkeer) woorden met het achtervoesel -te zoals hoogte en woorden met het achtervoegsel - ig en -lijk (jarig, vrolijk)

Hebben we tafelhappers gemaakt om de tafels beter te onthouden.

Groep 6
-Het huiswerk voor deze week is leerwerk voor aardrijkskunde, hoofdstuk 2. De kinderen hebben een samenvatting meegekregen. Ook op de website staan de samenvattingen en topokaartjes om zelf te downloaden. Op maandag is de toets voor 6b en op dinsdag die voor 6a. 

-Op de rechterkant van onze klassenpagina staan de pagina's met extra opdrachten voor thuis. Kies eens voor 'opdrachten voor thuis (rekenen)'. Op deze pagina kunnen onze leerlingen oefenen met redactiesommen (ook wel verhaaltjessommen genoemd), speciaal geschikt voor groep 6. Of kies voor 'opdrachten voor thuis (spelling)'. Daar staan spelletjes maar kun je ook werkbladen afdrukken met spellingopdrachten, passend bij thema 3, het thema waar we zojuist mee zijn begonnen. We oefenen nu woorden met een c die klinkt als een k of een s

-Maandag a.s. gaan we lootjes trekken in onze klas... een spannend moment. Iedereen kijkt er al naar uit! 

-Als laatste hopen we van harte dat iedereen de foto's op de site bekijkt; er staat een aantal nieuwe foto's op van de praktische verkeersles van vrijdag 10 november jl. 

Groep 7
Dinsdag hebben de kinderen van groep 7 een praktijkles

verkeer van  'School of Seef'. Alle kinderen moeten deze dag hun fiets meenemen.

 

Groep 7b heeft  23 november donderdag de toets van aardrijkskunde.

Verder willen wij er u op wijzen dat nog niet alle kinderen de tafels hebben geautomatiseerd, vooral de tafels 6,7,8 en 9 kennen nog niet alle kinderen. In de klas zullen wij hier aandacht aan besteden, maar het zou ook fijn zijn als de kinderen thuis oefenen.

Groep 8
Voor handvaardigheid moeten de kinderen volgende week vrijdag een oude schoen meenemen. Mocht u geen oude schoen voor uw kind hebben, dan is er vast wel een klasgenoot die een schoen over heeft. Het is goed om te weten dat de schoen daarna niet meer gebruikt kan worden als een schoen.

Voor deze les hebben wij ook heel veel kranten nodig! Zou u wat voor ons willen sparen?

 

Volgende week maandag gaan we naar het Wellantcollege. We worden daar om 12:15 uur verwacht. Het middagprogramma duurt daar tot 14:45 uur. We fietsen met alle kinderen terug naar school.

 

Volgende week dinsdag gaan we naar de Goudse Waarden (locatie De Gouwe). We worden hier om 12:30 uur verwacht. Na het bezoek (rond 15:15 uur) zullen we met alle kinderen weer terugfietsen naar school. De kinderen zijn deze dag dus een uur later uit.

 

Groep 8B

Omdat veel kinderen grammatica erg moeilijk vinden, besteden wij hier in de klas veel aandacht aan. Vandaag hebben de kinderen als huiswerk een werkblad over redekundig ontleden meegekregen. Kinderen die het huiswerk moeilijk vinden, kunnen volgende week woensdag (na schooltijd) extra uitleg krijgen.

 

Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62