Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr.18
 

Agenda:

 

  8 januari 2018  Weer naar school
 12 januari 2018  's Middags schaatsen op de Markt groep 4 t/m 8
   
   
   
   
   
     Beste ouders,
Namens het team van De Cirkel wens ik alle leerlingen en ouders een gezond en leerzaam 2018! Dat we er weer een mooi jaar van maken samen, waarin de groei van de kinderen en de betrokkenheid bij elkaar centraal staat.

 

Het jaar begon met scherven, maar gelukkig brengen die geluk. Tijdens Oud&Nieuw is er op locatie Brittenburg een baksteen tegen het raam van groep 2/3 gegooid. Het raam is opgemeten en het glas wordt zo snel mogelijk vervangen. Omdat het om speciaal glas gaat hebben we te maken met een levertijd, maar gelukkig is de situatie veilig voor de kinderen. 

 

Komende maandag gaan alle groepen weer fris van start. Dat geldt ook voor de nieuwe kleutergroep (1D) onder begeleiding van Elly van Zanten. Welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders! Ook in de groepen 1/2B, 3, 5 en 6A verwelkomen we nieuwe leerlingen. We wensen hen allen een goede tijd toe bij ons op school. 

Ook in het team zijn er wijzigingen: wij zijn blij dat Esther Pouw een dag per week bij ons op school komt werken, zij stelt zich in deze weekbrief aan u voor. Ook goed nieuws is dat juf Brenda gedeeltelijk beter gemeld kan worden en op maandag in groep 3 aan de slag gaat. Juf Sanne verruilt haar ene dag in groep 3 voor groep 5, omdat juf Birgit vanwege een andere baan minder gaat werken. Meester Mohamed is weer steeds vaker op school te vinden en de verwachting is dat hij in het nieuwe jaar langzaam aan weer een deel van zijn conciërgetaken kan gaan oppakken.

 

Met vriendelijke groet,

Merijn Zanen

    
     Schaatsen groep 4 t/m 8
Vrijdagmiddag 12 januari gaan de groepen 4 t/m 8 schaatsen op de ijsbaan op de Markt. De kinderen moeten zoveel mogelijk hun eigen schaatsen gebruiken (géén noren). Als ze echt geen schaatsen hebben, kunnen die ter plekke gratis geleend worden. Leer de kinderen, die hun schoenmaat niet weten, van tevoren hun schoenmaat. Die kunnen ze dan zelf bij de schaatsverhuur tegen het personeel van de ijsbaan zeggen en dan krijgen ze de goede schaatsen. Neem eventueel droge kleren mee te nemen of een regenpak, het ijs kan ook erg nat zijn!!

 

Algemene regels:

  •  Handschoenen aan tijdens het schaatsen.
  •  Geen toegang met noren op de ijsbaan.
  •  Houd rekening met elkaar, pas je snelheid aan de mogelijkheden aan.
  •  Geen consumpties meenemen of nuttigen op de ijsbaan.
  •  Niet met sneeuw- of ijsballen gooien.
  •  Het betreden van de ijsbaan is voor eigen risico.
  •  De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
  •  Instructies van de organisatie altijd opvolgen.
  •  Pret is verplicht!!

Tot slot wensen we jullie allemaal heel veel schaatsplezier!

    
     Welkom op de Cirkel:
In groep 1/2B start Jesper Flach na de vakantie in groep 1 en Hank Bax Ferguson in groep 2. In groep 3 start Alek Bax Ferguson, in groep 5 Abdrahman Diab en in groep 6A Abdul Abdul Karim.

Gezellig dat jullie bij ons op school komen, veel (leer)plezier!

    
     Schoolvoetbal
Vrijdag 29 december deden 7 teams uit de groepen 7 en 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi, dat werd gespeeld in De Mammoet. Als supporters hebben we genoten van het enthousiasme en de sportiviteit van de voetballers. En wat zagen ze er allemaal flitsend uit in hun nieuwe shirts! Wij willen de coaches ontzettend bedanken voor het begeleiden van de kinderen. Wij zijn trots op alle voetballers! De meisjes van de groepen 8a en 8b zijn zelfs door naar de finale, die in de voorjaarsvakantie gespeeld zal worden. 
    
     Een nieuw gezicht: juf Esther Pouw
Beste ouders,


Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht op de Cirkel. Ik ben juf  Esther Pouw. 

Vanaf de kerstvakantie, ben ik op de maandag in groep 1/2B. Ik woon in Bodegraven samen met mijn drie kinderen; Suze (11 jaar), Veerle ( 9 jaar) en Roelf (5 jaar).

Tot mijn laatste zwangerschap heb ik op de Cirkel gewerkt en samen met juf Lonny heb ik al vaker les mogen geven aan groep 1/2. Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn op de Cirkel!

Ik verheug mij op een mooie en leerzame tijd samen met de kinderen en juf Lonny. 

Tot ziens op school!

    
     Foto's van schoolbrede activiteiten voortaan op Famipix
Een enthousiaste groep ouders maakt foto’s van schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst. Voorheen werden deze foto’s gedeeld via de website van De Cirkel, maar daarbij liepen we tegen een probleem aan: met het uploaden van foto’s op de site cirkelgouda.nl, worden het formaat en de resolutie automatisch aangepast, zodat deze foto’s niet meer in afdrukkwaliteit beschikbaar zijn om later te gebruiken voor bijvoorbeeld een herinneringsboek. Ook worden deze foto’s aan het einde van ieder schooljaar permanent verwijderd van de site.

Daarom is ervoor gekozen om voor foto’s die genomen worden tijdens schoolactiviteiten (sinterklaas, kerst, koningsspelen, zomerfeest enz.) gebruik te gaan maken van ‘famipix’, een kostenloos fotoarchief voor scholen. Famipix is een merknaam van Skylark Media Group (SKMG) te Utrecht en heeft vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. De foto's en video's op Famipix zijn alleen toegankelijk middels een inlog en wachtwoord en niet toegankelijk voor sociale netwerken en externe zoekmachines. Binnenkort ontvangt u een aparte mail met meer informatie over Famipix en inloggegevens. Famipix wordt in eerste instantie alleen gebruikt voor foto’s van schoolactiviteiten. Foto’s van groepsactiviteiten kunt u inzien zoals u gewend bent.

 

Mocht Famipix bevallen, dan bestaat de mogelijkheid om voor alle foto’s over te gaan naar Famipix.

    
     Verkeersveiligheid: input gevraagd!
De scholen uit Plaswijk en de wijkcommissie werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn er gesprekken gaande over de inrichting van schoolzones. Heeft u daar ideeen over? Mail deze dan naar directie.cirkel@degroeiling.nl

Ook is de wijkcommissie bezig met een inventarisatie van de knelpunten van veelgebruikte verkeersroutes. Zijn er gevaarlijke situaties die u onder de aandacht wilt brengen, mail deze dan ook alstublieft.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1D
Alle kleuters die gaan starten in groep 1D wensen we een hele fijne tijd bij ons op school;

Adam Mouyl, Bram Bergsma, Bram Hofman, Densley de Keiser, Kyan van Oord, Lars Bergsma, Ruben de Korte en Sten Hoogerbrug.

 

 

 

 

Groep 1/2
Alle ouders bedankt voor het lekkere eten voor de kleuters met het kerstdiner.

Wat was het weer gezellig!

En natuurlijk alle ouders die de klas gesopt hebben, heel hartelijk bedankt. We kunnen weer fris beginnen in het nieuwe jaar.

Na de vakantie werken we over het letterwinkeltje. We bedenken woorden met de L en de W. Vooral groep 2 zal dan heel bewust met letters aan de slag gaan.

 

Groep 4/5
Voor iedereen de beste wensen voor 2018. 

Groep 4/5 gaat vrijdag op de fiets naar de stad om te schaatsen. Vergeet geen Muts en handschoenen. De kinderen moeten hun schoenmaat weten om schaatsen te kunnen lenen bij de schaatsbaan. Het zou fijn zijn als je de schoenmaat doorgeeft aan je kind. 

Op dinsdag verandert de gymtijd naar het laatste uur. De gymles eindigt om 14.15u. De kinderen lopen met de juf terug naar de klas zodat ze samen de dag kunnen afsluiten.

Groep 6
Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Komende vrijdag 12 januari gaan beiden groepen 6 schaatsen rondom het stadhuis. Groep 6a vertrekt om half 12, en schaatst van 12:15 tot 13:15 uur. Groep 6b vertrekt om half 1, en schaatst van 13:15 tot 14:15 uur. De kinderen worden deze dag met de fiets op school verwacht. Voor verdere info verwijzen we naar het algemene gedeelte van deze weekbrief. Het is belangrijk om de regels en aanbeveling voor op de ijsbaan goed te lezen! Wij zijn blij dat er deze middag veel ouders mee kunnen gaan als begeleider. Alvast hartelijk bedankt daarvoor.

We beginnen in de loop van januari met het werkstuk. Informatie staat op onze klassenpagina's aan de rechterkant (extra pagina's) .

Met taal zijn we inmiddels bij thema 4: 'Verandering'. De woordenschatwoorden staan op de groepspagina's. De spellingcategorieën van dit thema zijn ingevoerd bij BLOON. Desgewenst kan iedereen zich dus weer uitleven met oefenen thuis! Veel succes!

 

Groep 7
De groepen 7 krijgen vrijdag 12 januari a.s. een les EHBO. Deze les zal gewoon op school worden gegeven. 
Groep 8
Schoolbezoek
Woensdag 10 januari brengen wij een bezoek aan het St. Antoniuscollege. De kinderen moeten daarom op de fiets naar school komen. De gymlessen gaan deze dag niet door.
Schaatsen
Vrijdag 12 januari gaan we 's middags schaatsen bij het stadhuis op De Markt.
Voor deze dag moeten de kinderen schaatsen, een handdoek (voor het afdrogen van de schaatsen) en handschoenen meenemen. 
Extra instructie werkwoordspelling
I.v.m. het bezoek aan het St. Antoniuscollege wordt de extra instructie werkwoordspelling niet op woensdag maar op donderdag na schooltijd gegeven. Kinderen die deze extra instructie willen volgen, kunnen dit aangeven bij meester Justin.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62