Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 19
 

Agenda:

 

 12 februari  Rapport mee
 14 februari  Carnaval -thema liefde
 15, 19 en 20 februari  Adviesgesprekken groep 8 (gewijzigde data)
 20 en 22 februari  10 min.gesprekken groep 3 t/m 7 
 23 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie
   
     Ontruimingsoefening
Afgelopen week heeft de leerkracht de stappen met de kinderen besproken, die belangrijk zijn om zo veilig en zo snel mogelijk naar de verzamelplaats te gaan.
Gistermiddag hebben we op beide locaties de ontruimingsoefening gedaan. In het calamiteitenplan staat dat we dit 2x per jaar oefenen. De ontruiming is vlot en goed verlopen.
    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
We zijn begonnen met kern 6, de kern waarin de laatste letters worden geleerd.

Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

Groep 4
'Na een heerlijke kerstvakantie zijn we allemaal weer goed gestart. Rik is in de kerstvakantie jarig geweest en heeft deze week getrakteerd. het was weer heerlijk!

Volgende week staat de Cito toets van begrijpend lezen op het programma. Op dinsdag en woensdag doen we een deel.'

Groep 6
Als huiswerk heeft groep 6b leerwerk voor Aardrijkskunde mee, de toets is a.s. maandag 15-1. Groep 6a heeft een opdracht begrijpend lezen mee, dat moet donderdag 18-1 weer zijn ingeleverd. 

Volgende week gaat groep 6b op dinsdag 16-1 naar de bibliotheek. Groep 6a gaat op donderdag 18-1 naar de bibliotheek. 

Maandag 15-1 gaan we weer beginnen met de afname van de verschillende Cito-toetsen. Hier zijn we de komende weken mee bezig! 

Op de websitepagina's van onze groepen staan nieuwtjes en veel informatie: op de groep 6a pagina staat een stukje over 'Kwink'. Op de beide pagina's (van 6a en 6b) staat een verwijzing naar een leerzame website met informatie en filmpjes over koning Willem I. Ons nieuwe geschiedenisthema 'Industrie in Nederland' gaat over o.a. deze eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Vandaag (vrijdag) gaan we schaatsen, we verheugen ons op een sportieve middag!! We zetten zo snel mogelijk foto's op de website.

Nieuwsbrief Brede School
Via deze link komt u bij de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62