Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 21
 

Agenda:

 

 12 februari  Rapport groep 8 mee
 14 februari  Carnaval -thema liefde
 15, 19 en 20 februari  Adviesgesprekken groep 8 (gewijzigde data)
 16 februari  Rapport groep 3 t/m 7 mee (gewijzigde data)
 20 en 22 februari  10-min gesprekken groep 3 t/m 7
 23 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie
     Beste ouders,
Helaas is de griepgolf niet ongemerkt aan onze school voorbij gegaan. Behalve met afwezige leerlingen hadden we ook te maken met zieke leerkrachten. Bij afwezigheid van een leerkracht proberen we in eerste instantie inval te regelen via RTC Cella, een regionale invalpool waarbij stichting De Groeiling is aangesloten. Als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar andere oplossingen, bijvoorbeeld een leerkracht die extra komt werken of iemand uit ons eigen netwerk die bevoegd is om voor de groep te staan. Zo hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van een moeder en oma. Hartelijk dank daarvoor!

Hopelijk is iedereen snel weer beter.

 

Met hartelijke groet,

 

Merijn Zanen

    
     Van de leerlingenraad: presentatie nieuwe schoolpleinen
Donderdag 25 januari hadden we twee presentaties over het schoolplein (van van Ee en van Pleinplan). Er zijn voor alle schoolpleinen een ontwerp gemaakt. Er komt meer natuur in allebei de ontwerpen. En het open podium speelde een grote rol in allebei in ontwerpen. We gaan nu kijken met bedrijf we verder gaan. De ouders, leraren en wijzelf (de leerlingenraad) vonden het een geslaagde avond.


Groetjes, de leerlingenraad

(Linde, Fleur, Anouk, Milan, Flora en Elza)

    
     Evaluatie continurooster

Begin van het schooljaar zijn we van start gegaan met het continurooster. Met de betrokkenen zijn we aan het evalueren hoe het gaat en waar verbetering mogelijk is. Wilt u input leveren? Dat kan via administratie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Gevonden voorwerpen
Zowel op Rijnlust als op Brittenburg zijn de bakken met gevonden voorwerpen weer overvol. Misschien mist u nog iets uit de tas van uw kind (of zelfs de hele tas)? Kijk de bakken in de aula even na, wie weet… Binnenkort wordt de inhoud van de bakken weer opgeruimd.
    
     Verkeersknelpunten

Verkeersknelpunten rondom school en op veelgebruikte verkeersroutes kunt u mailen naar directie.cirkel@degroeiling.nl

De wijkcommissie Plaswijck en de scholen in de wijk werken samen om schoolzones te realiseren.

Er is al melding gedaan van onduidelijkheid met betrekking tot de rode strook op de Plaswijckweg: is die voor fietsers of voetgangers? Houd alsjeblieft rekening met elkaar om ongelukken te voorkomen.

    
     Schoolgesprek.nl
De brief over de 10-minutengesprekken voor groep 3 t/m 7 ontvangt u volgende week in een aparte mail.

Zoals vorige week al aangekondigd gaan we gebruik maken van Schoolgesprek.nl, zodat u zelf kunt intekenen op gespreksmomenten.

Het inplannen start op maandag 5 februari voor gezinnen met 3 of meer kinderen en woensdag 7 februari voor alle gezinnen.

 

 

    
     Oproepje knutselmateriaal
Voor de knutsellessen in de bovenbouw zijn we op zoek naar wol en (houten) kralen. Als u nog iets heeft liggen, en u gebruikt het niet, maakt u ons er erg blij mee!
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Dinsdag 6 februari en donderdag 19 april is er weer een les van "verkeer op seef". Kijkt u nog even op het lijstje van de groep of er voldoende hulp is? Hieronder staan de tijden van de les en wanneer dus uw hulp nodig is.

 

Dinsdag 6 februari 2018

Groep 1-2 A                       :              aanvang les12.30 uur

Groep 1-2 B                       :              aanvang les 9.00 uur

Groep 1-2 C                       :              aanvang les 11.00 uur

Donderdag 19 april 2018

Groep 1-2 A                       :              aanvang les 11.00 uur

Groep 1-2 B                       :              aanvang les 12.30 uur

Groep 1-2 C                       :              aanvang les 9.00 uur

 

Komende week starten we met een nieuw thema: verkeer. De kinderen mogen van alles wat met verkeer te maken heeft meenemen voor de thematafel. De letters v (vliegende vogel letter) en f  (fietspompletter) staan centraal. Op vrijdagochtend 9 februari mogen alle kleuters hun fiets of step meenemen en gaan we op het schoolplein fietsen. Wie van de ouders wil om 8.30 uur met een groepje wat zebra's, stoepen e.d. tekenen met stoepkrijt. En ook wat andere materialen neerleggen?

Graag even doorgeven  aan de klassenouder, alvast bedankt.

 

De kinderen in groep 1 D hebben het al goed naar hun zin op school! Bauke en Ruben zijn nu aan het wennen en komen over enkele weken als 9e en 10e leerling in onze groep. Veel plezier bij ons op school!

Groep 2/3
De kinderen hebben op dinsdag gym van juf Marijke. Afgelopen dinsdag heeft juf Marijke de spelles (balcircuit) buiten gegeven. Aanstaande dinsdag is de gymles weer in de zaal. 


Volgende week starten wij met het thema verkeer. Heeft uw kind thuis iets wat te maken heeft met dit thema, dan mag dit mee naar school worden genomen. Op woensdagochtend 7 februari hebben wij van 9.00 t/m 10.00 uur een verkeersles van School op Seef. Wij zoeken voor deze ochtend 3 hulpouders. Volgende week vindt u de intekenlijst bij de deur. 

Groep 3 heeft kern 6 afgesloten. Dit betekent dat alle letters zijn aangeboden. Om het lezen te automatiseren lezen wij veel in de klas. Wij hebben deze week gelezen in stripboeken en informatieboekjes. Ook hebben wij in tweetallen een boek gelezen. De foto's volgen nog op de website. 

Volgende week gaat ons nieuwe logeervriendje voor het eerst met een van de kinderen mee naar huis. Ons logeervriendje heet Borre. Borre mag steeds 3 nachten bij iemand logeren. In de koffer zitten 3 boeken, zodat er iedere avond kan worden (voor)gelezen. 

Groep 3
Deze week zijn we gestart met blok 4 van rekenen. In blok 4 gaan we aan de slag met: splitsen, getallen en rekenen tot 20, optellen en aftrekken met behulp van het rekenrek en de begrippen meer/minder/de helft en het dubbele komen aan bod. Natuurlijk gaan we ook veel oefenen met klok kijken, meten en rekenen met geld.

Ook met deze kou vergeten we in groep 3 de vogels buiten niet. Maandag gaan we in de klas vetbollen maken voor de vogels.

Afgelopen woensdag zijn we naar het museum geweest, wat was het leuk! De foto’s staan op de site!

Groep 4
Tussen al de Cito toetsen door, hebben we volgende week 2 leuke dingen op het programma staan; Op woensdag krijgen we een techniek les van onze oud-collega juf Marianne Hogeling. De les gaat over scharnieren. We zijn hier van 09.30 - 11.30 uur mee bezig.

Op vrijdag hebben we weer een verkeersles van 'School op Seef'. Deze les begint om 09.00 uur. De kinderen moeten weer allemaal hun fiets meenemen naar school.

Groep 5
Helaas is deze week het bezoek van de dierenambulance niet door gegaan omdat de ambulance gerepareerd moest worden. Gelukkig komen ze een andere keer. Dit horen jullie nog.

Hebben we luizen controle gehad - alle kinderen zijn schoon.

Woensdag 31 januari staat juf Sanne voor de groep - juf Bea werkt die dag als taal coördinator.

Donderdag 1 februari gaan we weer aan de slag met Seef. Iedereen neemt die dag zijn/haar fiets mee naar school.

Maandag krijgt iedereen de samenvatting van aardrijkskunde mee naar huis. Donderdag 8 februari wordt de toets afgenomen.

Groep 6
Het huiswerk voor groep 6b is een werkblad met verhaaltjessommen. Inleveren op donderdag 1 februari. Groep 6a heeft de aardrijkskundetoets aanstaande dinsdag.

Sinds de kerstvakantie heeft groep 6a een nieuwe klasgenoot: Abdul Karim uit Syrië. Wij zijn blij met zijn komst!

We komen al een beetje op gang met het werkstuk. Nog geen onderwerp? Komende week moet het onderwerp echt gekozen zijn. Op de klassenpagina van 6a en 6b staat de handleiding van het werkstuk, evenals drie hulpbladen voor als het kind een dier, sport of land heeft uitgekozen als onderwerp. Ieder kind heeft deze bladen ook ter beschikking als we op school aan het werkstuk werken.

Er waren in beide groepen 6 kinderen die geïnteresseerd waren in de schaakkampioenschappen van woensdag 7 februari. Opgeven kan komende week nog bij de leerkrachten van groep 6a en 6b. 

Groep 7
De kinderen doen deze weken erg hun best tijdens de Citotoetsen. Volgende week maken we de laatste toets: rekenen.

Dinsdag krijgen de leerlingen les van 'School op Seef'. Zij moeten dan op de fiets naar school komen. Tijdens het fietsen naar de schaatsbaan is gebleken dat een aantal fietsen niet voldoet aan de veiligheidseisen. Dus zou u nog een keer de remmen, de fietsketting en de lichten willen nakijken? Dit is ook fijn voor toekomstige uitstapjes die wij met de groepen gaan maken.

Groep 7b heeft donderdag de toets van Engels.

Groep 8
Vandaag hebben de kinderen een les gevolgd over sociale media. Deze les werd door Mariska Rutten van de Bredeschool gegeven. Het onderwerp van de eerste les was: 'Jij op social media'. Er werd onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen:

 

- Hoe profileer jij je op internet? Waar moet je rekening mee houden en wat moet je absoluut niet doen?

- Welke informatie kun je beter niet delen met anderen op sociale media?

- Wat zijn goede wachtwoorden? Hoe vaak moet je je wachtwoord veranderen?

- Kun je iedereen vertrouwen op sociale media?

- Wie mogen de foto's, die jij op sociale media post, gebruiken?

 

De betrokkenheid van de groepen was erg hoog. Bovendien hadden de kinderen een positieve inbreng tijdens deze les. Volgende week krijgen ze nog een les van Mariska. Dan gaan we het hebben over het app-gebruik en (online) gamen.

 

 

Volgende week dinsdag 30 februari hebben de groepen 8 de tweede les van School op Seef. Hiervoor moeten de kinderen hun fiets mee naar school nemen. 

 

Daarnaast hebben de groepen 8 volgende week donderdag de tweede les van 'duik in je boek'. De eerste les vond plaats in de Chocoladefabriek waar de kinderen informatie kregen van kinderboekenschrijfster Tanja de Jonge over haar boek 'Cyberboy'. Aan het einde van de les kregen alle kinderen het boek. Tijdens de tweede les krijgen de kinderen informatie over verschillende manieren van lezen en denken. Ze krijgen tijdens deze les ook hun eigen leeswijzer. 

Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62