Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 22
 

Agenda:

 

 12 februari  Rapport groep 8 mee
 14 februari  Carnaval -thema liefde
 15, 19, 20 en 21 februari  Adviesgesprekken groep 8 (gewijzigde data)
 16 februari  Rapport groep 3 t/m 7 mee 
 20 t/m 22 februari  10-min gesprekken groep 3 t/m 7
 23 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie
     Flessenactie voor de schoolpleinen
De leerlingenraad heeft een statiegeldflessenactie opgezet om zo extra geld in te zamelen voor het vernieuwen van de schoolpleinen.  U steunt deze actie toch ook? 
De kinderen hebben allemaal een flyer meegekregen (zie de aparte bijlagen).
U kunt de statiegeldflessen inleveren in de aula op beide locaties, we hopen op een mooie opbrengst, alvast bedankt!
 
Update: Er zijn al ruim 160 flessen ingeleverd op de Rijnlust! En dat in twee dagen tijd! We zijn op de goede weg!
 
  
    
     Verkeersactie Brittenburg
Deze week waren er zowel op Rijnlust als op Brittenburg, weer praktijk verkeerslessen van School op Seef. Ook heeft de OR op Brittenburg een ludieke verkeersactie gehouden om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom de school. Door auto's op de stoep te parkeren wordt het voor overstekende voetgangers en fietsers heel onoverzichtelijk. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van onze kinderen! 
    
     Verkiezingen Leerlingenraad

In de groepen 6 t/m 8 vinden verkiezingen plaats voor een nieuwe leerlingenraad. De huidige leerlingenraad heeft fantastisch werk geleverd, onder andere door de schoolpleinen op de kaart te zetten, waar op dit moment hard aan gewerkt wordt achter de schermen.

Het is nu tijd voor een nieuwe lichting kinderen om de leerlingen van school te vertegenwoordigen en ervaring op te doen.

Uit elke groep 6, 7 en 8 worden kinderen genomineerd voor de leerlingenraad. Deze kinderen zullen, in samenwerking met een maatje, een 'verkiezingsprogramma' ontwikkelen. Vervolgens zal er gestemd worden. Wordt vervolgd!

    

Nieuws uit de groepen

Groep 2/3
Wij zijn deze week gestart met het thema verkeer. Verschillende kinderen hebben iets mee naar school genomen, leuk! 

Woensdag a.s. hebben wij van 9.00-10.00 uur verkeersles van School op Seef. Alle kinderen moeten deze dag op de fiets naar school komen. Wij zoeken voor deze ochtend nog één hulpouder. 


Groep 3
We zijn begonnen met kern 7. Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

· eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;

· woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;

· woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;

· woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;

· woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;

· woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

 

We zijn in groep 3 ook druk bezig met het afnemen van de Citotoetsen. Daarbij horen ook toetsen voor woorden lezen, tekst lezen, spelling en woordenschat. Meer informatie over Citotoetsen vindt u op www.cito.nl onder Primair en speciaal onderwijs, LVS-toetsen, voor ouders.

 

Woensdag 7 februari hebben we onze 2e verkeersles op het plein. De kinderen hebben voor deze les hun fiets nodig. Ze gaan oefenen met:

- Lopen en draaien met de fiets

- De fiets optillen en een noodstop maken

- Starten, stoppen en kijken

Groep 4/5
De kinderen van groep 5 hebben op donderdag 8 februari een natuurtoets. Hiervoor hebben ze een samenvatting mee naar huis gekregen om te leren. 
Groep 6
Donderdag hadden beide groep 6 een leerzame praktische verkeersfietsles. Verkeersdocent Sandra van ‘Verkeer op Seef’, heeft de theorie besproken in de klas en daarna gingen we een rondje fietsen in de wijk. Voor sommige kinderen viel het niet mee om geconcentreerd op het andere verkeer te letten terwijl ze in een groep fietsen. Sandra merkte op dat het belangrijk is dat de kinderen zo veel mogelijk fietskilometers maken om vertrouwd te raken met allerlei verkeerssituaties. Ook is het belangrijk dat de fiets past bij de lengte van het kind.

Gisteren was Lisa uit 6b jarig en vandaag, één dag later is het weer feest: Jeroen uit 6b is jarig. Hartelijk gefeliciteerd!

Vandaag neemt onze stagiair meester Michael afscheid van groep 6b. Wij bedanken hem en wensen hem veel succes in de toekomst!  

Het huiswerk voor deze week is een creatieve teken- en schrijfopdracht van Nieuwsbegrip. Donderdag 8 -2 is de uiterste inleverdatum, veel succes en plezier.

Kijk nog eens op onze websitepagina's voor informatie over geschiedenis, natuur, werkstukken en boekpresentaties.

 

Groep 7
Groep 8
Vandaag ontvangt u via de mail een uitnodiging voor de adviesgesprekken. Het inplannen van de adviesgesprekken verloopt dit keer via de website Schoolgesprek.nl. In de brief staat hoe u kunt inloggen op de website en hoe u uw gesprek in kan plannen. De inschrijving opent op woensdag 7 februari 7.00 uur en sluit op zondag 11 februari om 23:30 uur. Ouders die zich op dat moment niet hebben ingeschreven, zullen een datum en tijd toegewezen krijgen.
Nieuwsbrief Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

 

Gezinsdag
Zondag 11 maart is er weer een parochiebrede gezinsdag in de H.-Josephkerk te Gouda. In de bijlage de flyer.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62